Шрифт

3 января.

Канон первый праведному Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому

праведному Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́ся,/ и ми́ра сего́ красо́ты отню́д возненави́де,/ и плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждою/ и на земли́ лега́нием,/ от зимы́ студе́нию и мра́зом,/ и от зно́я со́лнечнаго и дождя́/ и про́чия тяготы́ никогда́ же уклони́ся под кров,/ и на те́ле свое́м не име́я одея́ния,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́ем,/ и ду́шу очи́стил еси́ доброде́тельми свои́ми, я́ко зла́то в горни́ле,/ Проко́пие прему́дре,/ с ве́рою творя́щим па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющим к моще́м твои́м,/ прославля́юще твое́ свято́е успе́ние,/ Христу́ Бо́гу моли́ся, благою́роде,/ да изба́вит ны Госпо́дь от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни/ и ми́р ми́рови да́рует/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Ве́лию любо́вь ко Го́споду в себе́ име́я,/ все претру́дное житие́ твое́/ во гра́де Хлы́нове, юро́дствуя, прове́л еси́, блаже́нне Проко́пие,/ зной и мраз, глад и жа́жду благоду́шно терпя́,/ бие́ние и поноше́ние от люди́й безбо́жных/ ра́достно принима́л еси́, подви́жниче добропобе́дный,/ любо́вию же и добро́м ве́лиим за зло возда́вая,/ мно́зем предрека́л еси́ их ожида́ющее/ и от неду́гов исцеля́л еси́, беззло́бне,/ тем же, наслажда́яся ны́не в со́нме святы́х,/ моли́ Го́спода поми́ловати град и лю́ди, тя почита́ющия.

Тропа́рь, гла́с 8:

А́нгельски живя́ на земли́ богоуго́дно,/ мно́гия ско́рби и труды́ терпели́во неся́,/ доброде́тельми и дарова́ниями от Бо́га украси́вся,/ предвеща́я гряду́щая и исцеля́я боле́зни,/ безмо́лвно, непреста́нно моля́ся,/ юро́дствуя, скрыв дарова́ния своя́,/ ны́не наслажда́лся в селе́ниих святы́х,/ святы́й блаже́нне Проко́пие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный Проко́пие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Причасти́ем, и́же к Бо́гу, преподо́бне, был еси́ свет/ и, к Нему́ отлучи́вся, Проко́пие блаже́нне, жела́нием кра́йним,/ благи́м наде́ждам свои́м исполне́ние, о́тче, прия́л еси́.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Жела́нием, и́же к Бо́гу, распаля́ем, ми́р оста́вил еси́/ и Наста́вника обре́те, Христа́, о́тче Проко́пие сла́вне,/ о Немже стезю́ спасе́ную проше́л еси́, ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обогати́ся и́же ника́коже истоща́емыми, возжела́в бога́тство Небе́сное,/ сла́ву же вре́менную, му́дре, и пи́щу мимотеку́щую,/ и мирско́е достоя́ние доблему́дренно отри́нул еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кра́сную, и избра́нную, и Всечестну́ю разуме́в Тя, Бо́жий Сын, Всенепоро́чная,/ Твой Сын и Бог бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дице, чту́щия Тя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Усе́рдно к мы́сленным совлече́ся дея́нием,/ побежда́я вра́жия полки́ пособием Боже́ственнаго Духа.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Ра́нами моли́твенными, и воздержа́нием, и бие́нием, преподо́бне,/ стра́сти мирски́я, о́тче Проко́пие, уязви́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умори́ врага́ блаже́нный Твой, Иису́се, Проко́пий,/ умерщвле́ние Твое́, Влады́ко, живоно́сное ра́достно возжеле́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́ющего челове́ки от преслуша́ния и лю́таго паде́ния,/ и́же всем благи́м Вино́внаго, Честна́я и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Седа́лен, гла́с 5.

Согла́сием Боже́ственным озаря́ем в пути́, веду́щим к жи́зни,/ Боже́ственным сия́нием ходи́в ве́рно, вра́жиих отбе́г прило́г,/ и сын Све́ту и дни яви́лся еси́, о́тче Проко́пие Богоблаже́нне.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесена́ Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Соедини́вся к стези́ пра́вды, Богоно́сне,/ в Боже́ственный град вни́де, блаже́нне Проко́пие,/ спасе́нным сия́нием обогати́вся.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Единообра́зен, преподо́бне Проко́пие,/ в смысл Богоно́сных муже́й, блаже́нне, вни́де Боже́ственными по́вестьми,/ Боже́ственною оде́ждею оде́явся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́рдце твое́ скрижа́ль очи́щену, ду́ха Свята́го благода́ть обре́тше, о́тче Проко́пие,/ и написа́ соверше́нно безстра́стие, ве́ру и любо́вь нелицеме́рну.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Седя́й на Престо́ле превознесе́не Херуви́мстем,/ я́ко престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто,/ на ру́ку Твое́ю почи́в,/ препросла́вленный Бог наш.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Пресве́тлую зарю́, Проко́пие блаже́нне, прии́м,/ я́ко со́лнце, яви́лся еси́,/ бесо́вску́ю тьму отогнав, достосла́вне.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Твои́м жела́нием, Христе́, окрили́вся, блаже́нный Проко́пий/ жела́ние теле́сное, я́коже сгре́бие мирско́е, му́дре оттрясе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою Боже́ственною укрепи́вся, в ми́р всели́лся, опустева́ющи стра́сти,/ о́тче Богому́дре Проко́пие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо нетле́нно роди́ Бо́га Сло́ва,/ вы́ше естества́ и сло́ва пребы́вши Де́вою.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Ум свой весь к Бо́гу простира́я непреста́нными поуче́ньми,/ плотску́ю же любо́вь не пощаде́,/ благи́м хода́тайством, Проко́пие, присвоя́ем.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Ни скве́рны, ни вра́ски прия́т, блаже́нне,/ посреде́ тебе́ ми́ра живу́щу,/ честны́ми же па́че мольба́ми свои́ми очища́еши от душе́вный скве́рны притека́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты, плотски́х мудрова́ний вы́шши по́мысл име́я,/ не уязви́ся, посреди́ жен обнажа́ем,/ безстра́стия бо оде́ждою, Проко́пие, облече́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Усты́, и по́мыслом, и се́рдцем, Пречи́стая, Тя, Богоро́дицу, пропове́дуем./ Тобо́ю бо Бо́гови примири́хомся,/ отринове́ннии пе́рвее преступле́нием пра́отца.

Конда́к, гла́с 2:

Возбра́нному и ди́вному в пра́ведницех му́жу,/ во́лею во юро́дство претвори́вшуся,/ ми́ра сего́ красоты́ возненави́дел еси́,/ плотска́я мудрова́ния увяди́л еси́ посто́м и жа́ждею,/ студе́нию мра́за, сне́га, и зно́я, и дождя́,/ и от про́чия возду́шныя тяготы́ никогда́ же уклони́ся/ и очи́стил еси́ себе́, я́ко зла́то в горни́ле, Проко́пие блаже́нне,/ всей Вя́тской земли́ похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Прииди́те, христолю́бцы,/ прииди́те, нищелю́бцы,/ восхвали́м блаже́ннаго страда́льца, прему́драго Проко́пия,/ бы́вша юро́да Христа́ ради́,/ во́лею ми́ра и я́же в нем уме́ты вмени́вша, по апо́столу,/ и во след Христа́ усе́рдно поте́кша,/ плоть же свою́ посто́м, и жа́ждею, и зно́ем,/ и дожде́м, и сне́гом, возду́шною тя́гостию смири́вша,/ ду́шу же от страсте́й свобо́дну соблю́дша/ и све́тлу доброде́тельми соде́лавша,/ и Небе́сное житие́ со все́ми святы́ми ве́чно насле́довавша,/ и моля́щася Христу́ Бо́гу о чту́щих его́ ве́рою и любо́вию./ К нему́ же возопие́м:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в, Проко́пие блаже́нне,/ всей Вя́тской земли́ похвала́ и утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Не изво́ли ничто́же на земли́ люби́ти, па́че Зижди́теля,/ но, посреди́ хра́мов скита́яся, блаже́нне Проко́пие, ра́довашеся и поя́ше,/ благослове́н еси́, зовы́й, в це́ркви сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Не пощаде́ пло́ти своея́,/ но предаде́ ю на по́двиги и труды́, ну́жное пребыва́ние,/ тем ко́зни бесо́вския му́жески попра́в, блаже́нне Проко́пие, поя́ше, зовы́й всегда́:/ благослове́н еси́ в це́ркви сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Одержи́м христоподо́бною, о́тче, Боже́ственною любо́вию, преблаже́нне Проко́пие,/ вся бо, я́ко уме́ты, вмени́л еси́, вопия́ше, зовы́й немо́лчно:/ благослове́н еси́ в це́ркви сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся./ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Всесве́тлая звезда́, су́щих в тиме́нии страсте́й приводя́ к животу́,/ науча́я твори́ти Боже́ственныя за́поведи и нечи́стыя целому́дренно жи́ти,/ отгони́ши лю́тыя неду́ги, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Ты, цел умо́м в кро́ве чу́дных, му́дре,/ мно́ги улови́л еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди,/ ве́дый наруга́ем бы́ти, вопия́ чисте́йшею душе́ю, Проко́пие блаже́нне:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соверше́н еди́н и́же Свои́х сла́вяй Госпо́дь,/ прославля́я тя, преподо́бне,/ ко гро́бу твоему́ притека́ющия исцеля́я, светлослове́ньми зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/ его́же моли́, Влады́чице, спасти́ пою́щия Тя/ и от обстоя́ния изба́вити нас, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Всем се́рдцем, Проко́пие, Тро́ице усе́рдно предложи́вся/ и, от Нея́ луча́ благоде́льно прие́м,/ светови́ден быв и со А́нгелы лику́еши.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Жела́нием Боже́ственным приедини́вся и воздержа́нием просве́щся,/ ча́емых ве́чных благ во прича́стии быв, Богоблаже́нне Проко́пие, и наслажде́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твоя́ боле́зни и по́ты прия́т весе́лие, ника́коже конца́ иму́щее,/ в немже пита́яся, Проко́пие преблаже́нне,/ и нас непреста́нно помина́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, ро́ждшая всех Изба́вителя и Благоде́теля,/ разори́ души́ мое́й мра́чный о́блак,/ Све́та о́блаче Свята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.

Свети́лен:

Удали́вся, бе́гая мирски́х сожи́тельства,/ Христу́, и́же над все́ми Бо́гу на́шему, непоро́чным житие́м благоуго́ди́л еси́./ его́же ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих всечестну́ю па́мять твою́, Богому́дре Проко́пие.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

ТМу́дрость составну́ю, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ всех поро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́,/ лю́тыя и многовре́менныя, и стра́стная утоли́ се́рдца моего́ помышле́ния.

Моли́тва.

О подви́жннче многотру́дный и кро́ткий, моли́твенниче усе́рдный и любвеоби́льный целе́бниче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Гра́да Хлы́нова украше́ние, Вя́тския земли́ Небе́сный моли́твенниче! Ки́я похвалы́ принесе́м тебе́, свя́тче Бо́жий? Ка́ко воспое́м тя? То́кмо, моля́щеся тебе́, воспомина́ем ди́вныя по́двиги твоя́. Ты из де́тства Богоуго́дно пожи́л еси́, послуша́ние роди́телем и трудолюби́е явля́я. В во́зраст прише́д и услы́шав словеса́ Спаси́теля: а́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́, и во́змет крест свой, и по Мне гряде́т, – и: Кто люби́т ина́го па́че Мене́, недосто́ин есть Мене́, – ты, блаже́нне, послу́шен быв Христо́ву сло́ву, де́лом и жи́знию отвеща́вая на за́поведи его́,и ра́ди любви́ к Нему́ всего́ отре́клся, возлюби́л еси́ чистоту́ и целому́дрие, молча́нием уста́ загради́в, да непреста́нно умо́м с Бо́гом бесе́ду твори́ши и мо́лишися ему́, и по сло́ву апо́стола Па́вла: Мы бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́, – по́двиг особый и многотру́дный восприя́л еси́ на ся, явля́я себе́, я́ко безу́мна и юро́дива пред людьми́, ра́зум же соверше́н име́я, почита́я всех лу́чшими себе́ и в сем по́двизе до сме́рти пребы́л еси́. Ты, ра́нее всех к Боже́ственным слу́жбам приходя́, после́дним исходи́л еси́ из хра́ма; обходя́ хра́мы гра́да, на па́пертех моли́лся еси́ днем и но́щию. Гла́дом и жа́ждою томя́ся, зной и мраз зи́мний терпя́, ма́ло прикрыва́я наготу́ свою́, босы́ми нога́ми по сне́гу ходи́л еси́, посмея́ние и бие́ние от люде́й неразу́мных терпя́, за оби́дчики моля́ся, с кля́твою преща́я духо́внику своему́, да не откры́ет бесе́ду и по́двиг лю́дем. За таковы́я по́двиги Госпо́дь Бог просла́ви тя да́ром исцеле́ния боле́зней и неду́гов и предве́дения гряду́щаго: мно́гим бо предрека́л еси́ о́бразами гото́витися покая́нием к сме́рти, други́я же ра́достно воздвига́л еси́ от одра́ боле́зни, темни́чное заключе́ние или́ от него́ избавле́ние и о́бщия бе́дствия предвеща́я, призыва́л еси́ к покая́нию. Пред кончи́ною твое́ю, ю́же откры́ тебе́ Бог, те́ло твое́ сне́гом отира́я, омы́л еси́ и, мно́го моли́вся, почи́ от трудо́в пра́ведных, душе́ю же в Небе́сныя оби́тели от Бо́га прия́тый, отту́ду явля́лся еси́ с преподо́бным Три́фоном, да́руя исцеле́ния.

Мо́лим тя, святы́й Проко́пие: я́ко име́я дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ нам жи́знь мирную, от собла́знов и ко́зней диа́вольских изба́ви; храм сей, град наш и всю страну́ на́шу сохрани́ в ми́ре, от враго́в защити́; земли́ плодоно́сие, во́здуха благорастворе́ние, вод освяще́ние, изоби́лие плодо́в и вся потре́бная для жи́зни сей да́руй лю́дем, чту́щим тя и моля́щимся тебе́; нам и всем правосла́вным христиа́ном испроси́ у Спаси́теля Христа́ Бо́га в христиа́нских доброде́телех пребыва́ти, ве́ру и любо́вь к Бо́гу всегда́ име́ти, с наде́ждою стреми́тися к жи́зни ве́чней; смире́ния и терпе́ния, кро́тости и воздержа́ния испо́лнитися; моли́тве неразсе́янней и непреста́нней научи́тися, христиа́нския кончи́ны жи́зни на́шея, безболе́зненны, ми́рны с покая́нием и приобще́нием Христо́вых Та́ин сподо́битися, та́кожде и до́браго отве́та на стра́шнем суди́лищи Христо́вем, да, твои́ми моли́твами огражда́еми и сопу́тствуеми, дости́гнем вожделе́нный жи́зни ве́чныя в Ца́рствии Бо́жием, да та́мо вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веков. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому