Шрифт

30 января.

Канон преподобному Антонию Римлянину, Новгородскому чудотворцу.

Преподобному Антонию Римлянину, Новгородскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Ве́тхий Ри́м, оте́чество твое́, оста́вив, на ка́мень, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́ и на не́м па́че естества́, а́ки безпло́тен, по вода́м ше́ствовал еси́, промышле́нием боже́ственнаго ра́зума направля́емь, вели́каго Нова́града дости́гл еси́ и, оби́тель в не́м сотвори́в, те́ло твое́ в не́й предложи́л еси́, я́ко да́р освяще́н. Те́м мо́лим тя́, о́тче Анто́ние: моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Стихи́ра, гла́с 6:

Преподо́бне о́тче Анто́ние, во всю́ зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х, те́м на небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х, де́монския погуби́л еси́ полки́ и Ангельския дости́гл еси́ чи́ны, и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́. Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу, ми́р испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бнаго, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Агнче незло́бивый, отве́рзи ми́ устне́ недосто́йнии, язы́к мо́й уясни́, и се́рдце мое́ просвети́, и у́м мо́й озари́ све́том Твоего́ богоразу́мия, да возмогу́ воспева́ти па́мять преподо́бнаго Анто́ния, его́же на земли́ удиви́л еси́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Мно́гим милосе́рдием и щедро́тами, Соде́телю тва́ри и веко́в Тво́рче, моле́бное пе́ние приими́, и проще́ние на́ших согреше́ний да́руй Твоего́ уго́дника преподо́бнаго Анто́ния моле́нием, и тишину́ се́рдцу моему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тлое и богоуго́дное житие́ твое́, я́ко све́т, вои́стинну на земли́ показа́ся, Боже́ственную ви́дети све́тлость, Анто́ние, сподо́бился еси́. Те́мже и, ви́димая вся́ оста́вив, Непостижи́маго зре́ти сподо́бился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цу расто́ргни, Твоего́ Сы́на и Го́спода моля́щи, и томя́щий мя́ гре́х, Присноде́во, низложи́, я́ко да воспева́ю Тя́ всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Жезло́м доброде́телей стра́стное мо́ре пресе́к и го́рдаго врага́, я́коже друга́го фарао́на, моли́твою твое́ю погрузи́в, избра́нное твое́ ста́до но́ваго Изра́иля невре́дно соблюди́, Анто́ние преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Возлюби́л еси́, блаже́нне, всено́щное бде́ние, и моли́тву непреста́нну, и любо́вь нелицеме́рну, си́ми очища́я у́м тво́й, ду́шу же просвеща́я, те́ло твое́ смиря́л еси́ и ко дневны́м трудо́м благопоко́рно устроя́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хра́м тя́, вси́ ве́рнии, Ду́ха Пресвята́го ве́мы, хра́м боголе́пен Бо́жии Ма́тери воздви́гл еси́, и огра́ду ве́лию устро́ил еси́, и мона́хов мно́жества совокупи́л еси́, в не́мже ны́не вся́к неду́г моли́твами твои́ми отгоня́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не позна́ся, ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися, на Тебе́ же, Девома́ти, обоя́ устро́ишася. Те́м весе́лием ду́ха воспева́ю: не́сть непоро́чны, па́че Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, гла́с 8.

Ангельски на земли́ пожи́в, богому́дре Анто́ние, лико́м по́стническим счи́слился еси́: кре́ст бо на ра́мена твоя́ взе́м, после́довал еси́ Влады́це Христу́, и стра́сти душетле́нныя воздержа́нием, преподо́бне, увяди́л еси́, и бы́л еси́ духо́вно прия́телище и сосу́д чи́ст Го́сподеви. Те́мже вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию пречестну́ю и святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от те́х злоде́йства мя́ изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Умертви́в себе́ ми́рови, жи́знь равноа́нгельну на земли́ пожи́л еси́, пресла́вне, и, я́ко да́р освяще́н, Влады́це, Анто́ние, твою́ ду́шу чи́сту предста́вил еси́, и Боже́ственнаго Ца́рствия досто́йно, о́тче, получи́л еси́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Ве́трилом, о́тче, воздержа́ния окриля́емь, страстны́я тмы́ отбежа́в и к безстра́стия путе́м наставля́емь, к Све́ту невече́рнему восте́кл еси́ и, от Сего́ озари́вся, нетле́ния бога́тство насле́довал еси́, Анто́ние преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кий Но́вград ны́не весе́лием, о́тче, красу́ется, име́я мо́щи твоя́ в себе́, преподо́бне Анто́ние, ученицы́ же твои́, твоему́ житию́ ревну́юще, о твое́й па́мяти ра́дующеся, Го́сподеви пою́т: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Истинную Тя́ се́нь свиде́тельствоваша многоразли́чными о́бразы, я́ве показу́юще воплоще́ннаго из Тебе́ Еди́наго от Тро́ицы, Пречи́стая, неизме́нно, Богома́ти Чи́стая, и ми́р обно́вльша.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Возше́д на высоту́ доброде́телей, до́лу влеку́щия стра́сти оплева́л еси́, сла́дость показу́я спасе́ния, о́тче преподо́бне Анто́ние, ста́ду твоему́ проси́ грехо́в проще́ния.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Ме́сто проше́ния, о́тче, со тща́нием исполня́я, хра́м боголе́пен Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́, в не́мже ны́не пра́здничною ра́достию мона́хов мно́жества веселя́тся, па́мять твою́ прославля́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не забу́ди ста́да твоего́, е́же, му́дре, собра́л еси́ и в жи́зни се́й упа́сл еси́ благоче́стно, и ны́не потщи́ся, о́тче на́ш Анто́ние, да привлече́ши во огра́ду небе́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упра́ви у́м мо́й, Влады́чице, тружда́ющийся в пучи́не скорбе́й и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных страсте́й. Спаси́ к Тебе́ прибега́ющаго, ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

От земны́х к небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́, богому́дре Анто́ние, и та́мо зре́ти неизрече́нных сподо́бился еси́, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взы́де, я́же угото́ва Бо́г лю́бящим Его́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Дрема́ния очи́ма твои́ма отню́д не да́л еси́, к Бо́гу все́ твое́ жела́ние впери́в и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довав, но́щи жития́ непреткнове́нно премину́л еси́, виде́нии Боже́ственными окормля́емь, блаже́нне Анто́ние, в Боже́ственную жи́знь всели́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́каго святи́теля Ники́ты, блаже́нне Анто́ние, благослове́ния сподо́бився, духо́внаго наказа́ния поуче́ние от него́ восприя́л еси́, бу́рею бо греха́ не погрузи́лся еси́, и в ти́хо приста́нище дости́гл еси́ небе́снаго Ца́рствия, и та́мо я́сне наслажда́ешися Боже́ственнаго виде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обетша́вшия ны́ го́рьким дре́ва пре́жде вкуше́нием и па́дшияся поползе́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́, Зижди́теля ро́ждши, Сло́во Ипост́сное, Де́во Ма́ти Влады́чице.

Конда́к, гла́с 8.

Ри́мское воспита́ние, Вели́кому же Нову́граду благода́тное процвете́ние, мно́гими бо труды́ и по́двиги в не́м Бо́гу угоди́л еси́. Сего́ ра́ди чуде́с дарова́ний от Него́ сподо́бился еси́, и те́ло твое́ мно́гими ле́ты соблюде́ нетле́нно. Мы́ же, сие́ лобыза́юще, ра́достно от души́ вопие́м ти́: ра́дуйся, о́тче Анто́ние.

Икос:

Ка́ко возмогу́ исчести́ премно́гая твоя́ чудеса́? Или́ ка́ко изрещи́ жесто́кое твое́ житие́? Не и́мам бо се́рдца чи́ста, я́ко сие́ сра́мными дея́ньми оскверни́х и ду́шу мою́ лука́выми по́мыслы осмради́х. Но оба́че дерза́ю воспева́ти, а́ще ты́ ми пода́си сло́во, недосто́йному твоему́ рабу́, ты́ бо земны́й Ангел и небе́сный челове́к во пло́ти обре́лся еси́, преподо́бне. На земли́ бо о тле́нных небре́гл еси́ и Христу́ от души́ после́довал еси́ боле́зньми, и труды́, и зе́льным воздержа́нием, и злострада́нием, и на земли́ лега́нием. Посто́м, и бде́нием, и моли́твами о́браз бы́л еси́ твои́м ученико́м и сего́ ра́ди сосу́д чи́ст и оби́тель Ду́ха Пресвята́го яви́лся еси́. Те́м тя́ чти́м, ра́дуйся, о́тче Анто́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

От гра́да и оте́чества твоего́ пресе́льник бы́л еси́, к Бо́гу ру́це простира́я, спасе́ние обре́т; вода́м же послужи́вшим тебе́ Бо́жиим манове́нием, вели́каго Нова́града дости́гл еси́, иде́же бя́ше уго́дно Влады́це. Ему́же ны́не ра́достно пое́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Вели́каго Нова́града архиере́я, и христолюби́вых люде́й, и мона́хов мно́жества ра́дости испо́лнил еси́ и духо́внаго весе́лия твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным прехожде́нием: на ка́мени бо, я́ко на корабли́, прише́л еси́, Спу́тника, о́тче, Христа́ обре́т. К Нему́же ны́не ра́достно зове́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лику́ют собра́ния мона́шествующих и веселя́тся наро́дов мно́жества вели́каго Нова́града в честне́м преставле́нии Анто́ния всеблаже́ннаго, моле́бный соверша́юще пра́здник, ра́достно от души́ вопию́т: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́щь прообразова́ше Твое́ рождество́, Всенепоро́чная: о́троки бо не опали́, я́коже ложесна́ Твоя́, о́гнь непостоя́нный. Те́мже мо́лим Тя́: огня́ ве́чнаго изба́ви рабы́ Твоя́.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Авраа́мский стяжа́в нра́в, прему́дре, от страны́ Ри́мския пресе́льник бы́в вели́каго Нова́града и та́мо Бо́га узре́л еси́, обещава́юща тебе́ воздая́ние бога́тно. Те́м, веселя́ся, усе́рдно Христу́ вопие́ши: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

На земли́ пожи́в, я́ко Ангел, с пло́тию, я́ко безпло́тен, безпло́тныя враги́ под но́ги покори́л еси́, чистоту́ стяжа́л еси́ посто́м, и бде́нием, и моли́твами. Те́мже со Ангелы на небесе́х све́тло лику́я, Христу́ вопие́ши: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ри́м оте́чество твое́ пропове́дует, преподо́бне, вели́кий же Но́вград хва́лится тобо́ю, прие́мь от Го́спода сокро́вище некра́домое: помо́щника бо вели́каго, блаже́нне Анто́ние, тя́ восприе́м, с ли́ки мона́шескими ны́не весели́тся. Те́м, па́мять твою́ пра́зднующе, ра́достно вопие́м: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто́ не удиви́тся, Богоро́дице? Или́ ки́й язы́к земны́й или́ у́м безпло́тных изрещи́ возмо́жет? Па́че бо естества́ и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля родила́ еси́.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Всегда́ к ра́це моще́й твои́х приступа́юще, любе́зно целу́ем и от души́ вопие́м: о́тче преподо́бне Анто́ние, моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу за гра́д и лю́ди, ско́рбь на́шу на ра́дость премени́ти и грехо́в проще́ние испроси́ти, да тя́ непреста́нно велича́ем.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Вели́кому Анто́нию тезоимени́т бы́л еси́, блаже́нне Анто́ние, и того́ житию́ подража́л еси́, равноа́нгельно во оби́тели Пресвяты́я Богоро́дицы пожи́л еси́, те́мже и ра́вну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти, с ни́мже ны́не на небесе́х весели́шися. И на́с помина́й, пра́зднующих па́мять твою́, да тя́ непреста́нно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие ви́дится и у́жаса испо́лнено: ка́ко погребе́но вои́стинну мно́го ле́т соблюде́ся невреди́мо, преподо́бне Анто́ние, твое́ многотру́дное те́ло, во гро́бе лежа́щее Бо́жиим манове́нием? Яко́же Са́м ве́сть, сла́вящия Его́ прославля́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и ве́тхое страда́ние земны́х, Бо́га ро́ждши, Царя́ Христа́, поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша. Те́мже Тя́, вси́ ро́ди, Де́во Влады́чице, ублажа́юще, Богоневе́сто, велича́ем.

Свети́лен.

Христо́ву ны́не престо́лу предстоя́, преподо́бне, с Богома́терию, Пречи́стою Де́вою, моля́ся не преста́й побе́ды на ва́рвары  дарова́ти, и душе́вное спасе́ние, и ми́ру смире́ние, Анто́ние богому́дре.

Стихи́ры, гла́с 1.

Отче богому́дре Анто́ние, / ты́ вся́ко на земли́ Христа́ возлюби́л еси́, / и Того́ боже́ственным стопа́м после́довати возжеле́л еси́: / кре́ст бо на ра́мо взе́м, / после́довал еси́, преподо́бне. / И ны́не на небесе́х со Ангелы / Тро́ице предстои́ши, богови́дче, / Ейже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим / ми́р и ве́лию ми́лость.

Отче прему́дре Анто́ние, / тебе́ Бо́г показа́ па́стыря слове́сному Своему́ ста́ду / и украси́л еси́ пречу́дне це́рковь Бо́жия Ма́тере, / в не́йже и до ны́не лежа́т пречестны́я твоя́ мо́щи, / во гро́бе неразруши́мы, / исцеле́ния подаю́т с ве́рою притека́ющим. / И ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим / ми́р и ве́лию ми́лость.

Отче преподо́бне Анто́ние, / испроси́ я́же к Бо́гу моли́твами твои́ми / Це́ркви утвержде́ние, / мона́хом удобре́ние, и все́м ве́рою притека́ющим / во оби́тель Пресвяты́я Бо́жия Ма́тере по́мощь. / К Не́йже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим / ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, гла́с 8:

Мона́хов мно́жества наста́вника тя́ почита́ем, о́тче на́ш Анто́ние: твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом. Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав, и вра́жию обличи́л еси́ си́лу, Ангелов собесе́дниче и преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных, с ни́миже моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, богоро́дичен, [гла́с то́йже]:

Влады́чице, приими́ моли́твы ра́б Твои́х и изба́ви на́с от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Анто́ние, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Антонию Римлянину, Новгородскому