Шрифт

2 января

Канон предпразднству Рождества Христова на 2 января.

Канон предпразднству Рождества Христова на 2 января
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не я́коже Ада́м у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Кано́н предпра́зднства, глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Начне́м днесь предпра́зднетвовати Христо́во Рождество́,/ ро́ждшагося пло́тию от Де́вы Ма́тере в верте́пе Вифлее́мстем/ за благоутро́бие мно́гое.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Начне́м днесь предпра́зднетвовати Христо́во Рождество́,/ ро́ждшагося пло́тию от Де́вы Ма́тере в верте́пе Вифлее́мстем/ за благоутро́бие мно́гое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уз отреша́я мя грехо́вных,/ пелена́ми повива́ется и в я́слех полага́ется Младе́нец ви́димь, Преве́чный Бог./ Сла́ва держа́ве его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еде́м отверза́ется Тебе́, ро́ждшуся от Де́вы Богоотрокови́цы/ во гра́де, Влады́ко, Вифлее́ме пло́тию./ Песносло́вим стра́шное смотре́ние Твое́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущим,/ сей бысть во главу́ угла́,/ Той есть Ка́мень,/ на Не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с,/ ю́же от язы́к искупи́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Песнь предпра́зднственную вся да припева́ет тварь/ пре́жде денни́цы от Отца́ ро́ждшемуся, и ны́не из Де́вы неизрече́нно просия́вшему,/ и ражда́ющемуся пло́тию в Вифлее́ме за милосе́рдие мно́гое.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Песнь предпра́зднственную вся да припева́ет тварь/ пре́жде денни́цы от Отца́ ро́ждшемуся, и ны́не из Де́вы неизрече́нно просия́вшему,/ и ражда́ющемуся пло́тию в Вифлее́ме за милосе́рдие мно́гое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Звезда́ уже́ возсия́ от пле́мене Иу́дова,/ ю́же позна́вше, ца́рие дви́жение от восто́ков творя́т/ и дости́гнути тща́тся, я́ко да у́зрят Христа́,/ в Вифлее́ме пло́тию ражда́ема.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сие́ вопло́щение Христо́во уве́дев,/ Иса́ия Ду́хом Святы́м я́ве предглаго́лет:/ Отроча́ из Де́вы ражда́ется, Госпо́дь, в возрожде́ние на́ше,/ его́же власть на ра́ме его́.

Седа́лен, гла́с 8:

Из чре́ва пре́жде век от Отца́ возсия́в неслия́нне, Сло́ве Бо́жий,/ безсе́менно предгряде́т от Твоея́ утро́бы, Пречи́стая, вре́менми последи́,/ вознося́й и́же дре́вле лю́те попо́лзшагося/ и к дре́вней добро́те возводя́, я́ко Милосе́рд./ Его́же Рождеству́ во́инства Безпло́тных предъи́дут/ и челове́ком побе́дная та́йно возсыла́ют,/ сла́ва, – взыва́юще, – Бо́гу, дарова́вшему нам мир,/ разруши́вшему средосте́ние вражды́, я́коже изво́ли.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ вопло́щение,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Го́ры, хо́лми же и дре́ва дубра́вная,/ ре́ки, и моря́, и вся́кое дыха́ние, в весе́лии взыгра́йте:/ ны́не приближа́ется спасе́ние,/ Иису́с из Де́вы во гра́де Вифлее́ме роди́тися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Восприими́, проро́че Дави́де, псалти́рь и песнопо́й Ду́хом Святы́м я́ве:/ от Де́вы бо ражда́ется неслия́нно пре́жде денни́цы из чре́ва О́тча возсия́вый,/ Госпо́дь сла́вы, Христо́с Бог.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́ко прии́мет Тя, Сло́ве, ражда́ема пло́тию, верте́п мале́йший и зело́ худы́й?/ Ка́ко же повие́шися пелена́ми, Одеява́яй не́бо о́блаки?/ Ка́ко в я́слех безслове́сных возля́жеши, я́ко Младе́нец?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В верте́пе землене́м роди́тися нас ра́ди Бог сый изво́лил еси́,/ обнища́в, Бла́же, на́шею нището́ю за милосе́рдие/ и из Де́вы проше́д, воплоще́н,/ пребы́в еди́н Сын из Отца́ и Ма́тере.

Пе́снь 5

Ирмос: Твой ми́р даждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Да кропя́т, ра́дующеся, о́блацы сла́дость:/ уже́ бо приближа́ется Госпо́дь роди́тися я́коже Младе́нец из Чи́стыя Де́вы/ в худе́м верте́пе.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Да кропя́т, ра́дующеся, о́блацы сла́дость:/ уже́ бо приближа́ется Госпо́дь роди́тися я́коже Младе́нец из Чи́стыя Де́вы/ в худе́м верте́пе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственнии ны́не взыгра́йте, проро́цы Бо́жии:/ прихо́дит бо Христо́с И́стина/ исполни́т про́поведи ва́шего Боже́ственнаго язы́ка,/ ражда́яся я́ко Младе́нец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еде́ме, заключи́выйся мне дре́вле,/ отве́рзися про́чее, ви́дя Христа́, младе́нствующа пло́тию/ и во гра́де, я́ко благоволи́, Вифлее́ме/ от Де́вы ражда́ющася Отрокови́цы.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́щи: сла́ва Тебе́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Не́бо на земли́ Небе́снаго показу́ет звездо́ю све́тлою/ Царя́, нас ра́ди ражда́ющагося,/ звездосло́вцем ны́не во гра́де Дави́дове.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Не́бо на земли́ Небе́снаго показу́ет звездо́ю све́тлою/ Царя́, нас ра́ди ражда́ющагося,/ звездосло́вцем ны́не во гра́де Дави́дове.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вити́йствует и вопие́т проро́к я́ве:/ до́ме ты Евфра́фов, Вифлее́ме,/ в не́мже Бог яви́тся от Де́вы,/ игра́й и лику́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В верте́пе Вифлее́мстем Де́ва ражда́ет я́вственне Го́спода, всех Творца́,/ и я́ко Челове́ка пови́вши пелена́ми, в я́слех восклоняет ны́не.

Конда́к, гла́с 3:

Де́ва днесь преве́чное Сло́во в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно:/ лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми/ хотя́щаго яви́тися Отроча́ Младо, Преве́чнаго Бо́га.

Икос:

О, ужа́снаго и́стинно и па́че сло́ва чудесе́!/ Е́же бы́ти дая́й всем ра́ди бла́гости, во чре́во Святы́я Де́вы вни́де,/ и в верте́пе роди́тися гряде́т,/ и в я́слех положи́тися./ Звезда́ же сего́ пропове́дует свы́ше волхво́м, иду́щим на поклоне́ние его́ с да́ры,/ издале́ча привлача́щи со тща́нием, после́дующия Валаа́мову прорече́нию, ре́кшаго:/ звезда́ хо́щет провозвести́ти Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́, огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Христо́во во пло́ти показу́я явле́ние, Иереми́я вопия́ше:/ на земли́, вопло́щся, Бог яви́ся;/ худо́жества же обре́те всяк путь, рожде́йся в Вифлее́ме из Ма́тере.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Христо́во во пло́ти показу́я явле́ние, Иереми́я вопия́ше:/ на земли́, вопло́щся, Бог яви́ся;/ худо́жества же обре́те всяк путь, рожде́йся в Вифлее́ме из Ма́тере.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се из ко́рене Иессе́ева прозябе́ жезл, цвет, прозяба́ющ Христа́,/ и на нем, ны́не ражда́емем в верте́пе,/ Дух почи́ет ра́зума, и сове́та,/ и Боже́ственнаго ве́дения.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да услы́шим словеса́ свяще́нная:/ Госпо́дь ражда́ется, Отроча́ ра́ди нас,/ его́же нача́льство на ра́ме бысть,/ и нарица́ется А́нгел Сове́та Вели́ка О́тча,/ Нача́льник Ми́ра – Христо́с.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Госпо́дь гряде́т стра́нным Рождество́м я́ве во Своя́,/ прии́мем его́, я́ко да устра́ншияся ра́йския сла́дости па́ки присво́ит,/ ражда́яся в верте́пе.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Госпо́дь гряде́т стра́нным Рождество́м я́ве во Своя́,/ прии́мем его́, я́ко да устра́ншияся ра́йския сла́дости па́ки присво́ит,/ ражда́яся в верте́пе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се Воззва́ние на́ше прихо́дит,/ возгласи́м пе́ния ра́достная тща́нием/ и воспои́м пе́сни предпра́зднственныя/ в мале́йшем Вмеща́ющемуся верте́пе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко кля́тся Госпо́дь, испо́лни уже́,/ от се́мене дав нам Дави́дова Свою́ Ма́терь Де́ву;/ из Нея́же Младе́нец пло́тию роди́ся во гра́де Вифлее́ме па́че сло́ва.

Песнь 9

Ирмос: Живоприе́мный Исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, сень Пречи́стую,/ Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

С патриа́рхи, и пра́ведными все́ми, и со святы́ми проро́ки взыгра́им, от Де́вы Госпо́дь Иису́с, избавле́ние, просвеще́ние, и жи́знь, и спасе́ние,/ ны́не во гра́де Дави́дове ражда́ется.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

С патриа́рхи, и пра́ведными все́ми, и со святы́ми проро́ки взыгра́им, от Де́вы Госпо́дь Иису́с, избавле́ние, просвеще́ние, и жи́знь, и спасе́ние,/ ны́не во гра́де Дави́дове ражда́ется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уже Боже́ственнаго Сло́ва воплоще́ния всем отверзо́шася я́ве преддве́рия./ Небеса́, ра́дуйтеся, А́нгели, взыгра́йте,/ и да весели́тся земля́ с челове́ки,/ с па́стырьми и волхвы́ ду́хом.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́сит Христа́, я́коже ми́ро неистоще́нное, у́мный Де́ва алава́стр,/ и сие́ предъи́дет в верте́пе излия́ти Ду́хом я́ве,/ я́ко да напо́лнит благоуха́ния его́ ду́ши на́ша.

Свети́лен:

Украси́ся, Вифлее́ме, но́вое жили́ще,/ я́сли и верте́п, па́стырей со́нмища,/ волсви́ от восто́ков в него́ предвари́те звезды́ све́тлостию:/ Де́ва бо уже́ Всесоверше́ннаго я́ко Младе́нца в том ражда́ет.

Молитва ко Господу:

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же страстьми́ Свои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щего Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели: я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́ и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон предпразднству Рождества Христова на 2 января