Шрифт

27 января.

Канон святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии.

Святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице, во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю и про́чим апо́столом подража́вшая, просвети́тельнице Иве́рии, и Ду́ха Свята́го цевни́це, свята́я равноапо́стольная Ни́но, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Стихи́ра, гла́с 6:

Прииди́те вси́, воспои́м равноапо́стольную Ни́ну, богому́друю просвети́тельницу Иве́рии: та́ бо ле́сть и́дольскую отгна́, от тмы́ ко све́ту на́с приве́дши, и Тро́ицу Единосу́щную сла́вити научи́. Те́мже, вси́ ве́рнии, пра́зднуим честну́ю па́мять ея́ с ве́рою и просла́вим Спа́са на́шего.

Канон святе́й Ни́не, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Спасе́ лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка, мо́крую мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле; во́лею же ро́ждься от Де́вы, стезю́ прохо́дну небесе́ полага́ет на́м. Его́же, по Существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Отве́рзи устне́ мои́, Христе́ Бо́же, да восхвалю́ де́ву равноапо́стольную и пропове́дницу Ни́ну воспою́, и просвети́ у́м мо́й, да досто́йную цве́ты слове́с укра́шу по достоя́нию.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Ре́чи чужды́х ти́ племе́н уразуме́ла еси́, прехва́льная Ни́но, и, от Ду́ха Свя́та умудре́на бы́вши, в виде́нии Сама́го Го́спода узре́ла еси́. Те́мже в земли́ непло́дней, богому́драя де́во, лю́ди Иверския ко Христу́ привела́ еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жестосе́рдыя ва́рвары, куми́ром служа́щия, я́ко голуби́ца, от за́пада воспари́вшая, любо́вию твое́ю обрати́ла еси́ ко Творцу́ и, благода́тию обновле́нныя, неве́сто Христо́ва непоро́чная, Жениху́ твоему́ обручи́ла еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сосу́д благосты́ни Твоея́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, бы́сть свята́я де́ва, и страну́, жре́бием Тебе́ свиде́тельствовану, просвети́. Сего́ ра́ди мо́лим Тя́: сию́ приими́ с Тобо́ю в моли́тву о вопию́щих Тебе́: поми́луй жре́бий Тво́й.

Пе́снь 3.

Ирмос: При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю, врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню, нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́ше, непоколе́блемо утвержде́ныя, Бла́же, певцы́ основа́нием ве́ры.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Милосе́рдия ра́ди Своего́ ми́лостивно помяну́в на́с, усе́рдну благове́стницу соде́ла тя́ Бо́г, жену́ су́щу, му́жеским смы́слом укра́шену, и испо́лнену Ду́ха Свя́та яви́ на́м, и твое́ю про́поведию о Христе́, чрез ве́ру в Него́, на́с усынови́л е́сть.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Покрыва́ло от серде́ц на́ших безчу́вственных отпаде́, отягче́нный слу́х на́ш от гла́са про́поведи твоея́ откры́ся, омраче́ние ума́ на́шего разсе́яся све́том уче́ния Христо́ва, тобо́ю возвеще́ннаго, о свята́я равноапо́стольная Ни́но, до́блественная учени́це Христо́ва.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Покланя́вшиися иногда́ куми́ром и пребыва́вшии во тме́ нече́стия от ле́сти и́дольския твои́м прише́ствием, блаже́нная Ни́но, свободи́шася, Арма́з же вострепета́, егда́ гро́м возгреме́, и неи́стовства За́дена преста́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Богоро́дице Де́во, от ро́ва нече́стия подъя́ти бы́хом, егда́ Ти́ уго́дно бы́сть просвеще́ние на́ше жено́ю сотвори́ти, повнегда́ же изы́ти на́м от купе́ли святы́я, позна́хом Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего блаже́нною Ни́ною.

Седа́лен, гла́с 2:

Якоже со́лнце незаходи́мое, Со́лнца пра́вды — Христа́ Бо́га пропове́дница, светоза́рная звезда́, све́тлый вселе́нныя свети́льник, неоцене́нное сокро́вище Иверския страны́, дне́сь Ни́на в земли́ на́шей сия́ет и благоуха́ет, наста́вница на́ша, равноапо́стольная раба́ Христо́ва.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ро́да челове́ча обновле́ние дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет, ви́дети неизрече́нно сподо́бився о́браз: млады́й Младе́нец бо из горы́ — Де́вы изы́де, люде́й во обновле́ние, Сло́во.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Якоже ле́в, безстра́шна пребы́вши, кре́пце Христа́ Бо́га пропове́дала еси́: па́рфян си́лою чуде́с улови́ла еси́, Гаиани́ю же и Рипсими́ю по́двигом до́блественнаго и́х му́ченичества в да́р Христу́ принесла́ еси́. То́й же сохрани́ тебе́ саму́ю, во е́же просвети́ти тобо́ю Иверскую страну́.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Якоже оре́л, во о́чию твое́ю возобрази́ла еси́ Иверскую страну́ на́шу, пресла́вная Ни́но, и, свято́ю ре́вностию по Бо́зе разже́гшися, святы́м Ева́нгелием сию́ просвети́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вла́сть иму́щи разгна́ти мглу́, му́драго царя́ просвети́ла еси́, равноапо́стольному царю́ Константи́ну уподо́бльшися, наста́внице на́ша и врачу́ смы́сленный. Сего́ ра́ди ублажа́ем и́мя твое́, де́во, пропове́днице Христа́, вели́кая равноапо́стольная Ни́но.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ле́сти и́дольския Тобо́ю, Богоро́дице, изба́влени бы́вше лю́дие Иверстии, и́хже Тебе́ жре́бий показа́, и, благове́стием преподо́бныя ма́тере на́шея Ни́ны озаре́ни бы́вше, взыва́ют к Тебе́: избавле́ние на́ше, спаси́ ны, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Пе́снь 5

Ирмос: Из но́щи де́л омраче́нныя пре́лести очище́ние на́м, Христе́, бо́дренно ны́не соверша́ющим пе́снь, я́ко Благоде́телю, прииди́, подава́яй удо́бну стезю́, по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Падо́ша и́доли во стране́ Иверстей и созда́шася хра́мы Госпо́дни тобо́ю, ма́ти на́ша. Мы́ же, ча́да Сио́на, тобо́ю просвеще́ни бы́вше, дне́сь прославля́ем Триипоста́сное Божество́, сла́вим Честны́й Кре́ст Христа́ и честву́ем цельбоно́сный хито́н Его́.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Сы́нове те́х, и́же от дне́й столпотворе́ния Вавило́нска злоче́стием плене́ни бы́ша и пе́снь Госпо́дню воспева́ти не разуме́ша, ны́не изше́дше от святы́я купе́ли, глаго́лют: во Христа́ облеко́хомся, во Христа́ крести́вшеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Егда́ ца́рствова фарао́н над еги́птяны, ти́и, во тме́ еги́петстей седя́ще, и́стинному Бо́гу служи́ти не мого́ша; дне́сь же мы́, ча́да Сио́на, Ни́ною изба́влены бы́вше, ра́достно пои́м Го́сподеви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Егда́ приспе́ ко мне́ вра́чь, Пресвята́я Богоро́дице, тогда́ воста́х от одра́ моего́, немощству́яй, и преподо́бною Ни́ною изба́вихся от ле́сти и́дол нечи́стых, — сия́ ро́д Иверский взыва́ет, глаго́ля, — воспева́ю Тя́, упова́ние мое́, Ма́ти Бо́жия.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х, приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти; унзе́н же а́з муча́щаго стрело́ю, Христу́ воспева́ю, зо́л губи́телю, ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Возсия́вшу све́ту от за́пада, преста́ни, се́вере, и пове́й, ю́же, со́лнце бо восхо́дит разгна́ти мглу́, и бли́з е́сть дхнове́ние теплоты́, во е́же та́яти ле́ду: се́ гряде́т пропове́дница Христа́, Ни́на свята́я.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

От тмы́ и́дольския изба́влени бы́вше тобо́ю, равноапо́стольная Ни́но, вси́ лю́дие Картали́нстии воспева́ют тя́ и умиле́нно взыва́ют: отжени́ от на́с зло́бу, диа́вола же и супоста́ты на́ша порази́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Угото́ванная тобо́ю при столпе́ животво́рнем и ме́сте хране́ния хито́на Госпо́дня купе́ль свята́я не мертви́т младе́нцы, но сия́ возражда́ет, еле́ем святы́м умаща́ющи. Те́мже вопие́м ти́: ра́дуйся, де́во, равноапо́стольная Ни́но.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наде́ждо непосты́дная наде́ющихся на Тя́, еди́на, ро́ждшая па́че естества́ пло́тию Христа́ Бо́га на́шего, Того́ со блаже́нною Ни́ною моли́ пода́ти Иверстей стране́ утвержде́ние и преспе́яние в ве́ре и все́м на́м пре́жде конца́ жития́ исправле́ние.

Конда́к, гла́с 2:

Прииди́те дне́сь вси́, воспои́м избра́нную от Христа́ равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва, му́друю благове́стницу, лю́ди Картали́нии приве́дшу на пу́ть живота́ и и́стины, Богома́тере учени́цу, усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, Ни́ну прехва́льную.

Икос:

В гу́слех духо́вных да восхва́лится му́драя пропове́дница, Иве́рии просвети́тельница, в купе́ли креще́ния избра́нными па́стырьми освяти́вшая лю́ди, жре́бием свиде́тельствованныя, равноапо́стольная, возлю́бленная раба́ Христо́ва, я́же де́сять за́поведей Бо́жиих прия́т, я́коже Моисе́й Богови́дец. Прииди́те у́бо, дне́сь ублажи́м пе́сньми усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, Ни́ну прехва́льную.

Пе́снь 7.

Ирмос: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие. Имже повину́ся о́гнь мно́гий, Влады́це глаго́лющим: во ве́ки благослове́н еси́.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Черто́зи царя́ и цари́цы я́ко пле́нницу и стра́нницу тя́ призре́ша, оба́че и сия́ от пле́на преиспо́дняго благода́тию Христо́вою привела́ еси́ ко Христу́ Бо́гу, Ни́но равноапо́стольная, благове́стнице спасе́ния.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Внегда́ воздви́гнути тебе́ сто́лп святы́й и возде́яти ру́це твои́, устраши́шася си́лы диа́вола и со тре́петом бежа́ща, возрыда́ша го́рько. Мы́ же вопие́м: благослове́н еси́, Христе́ Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возвеща́емым словесе́м твои́м, падо́ша ни́ц лю́дие, я́ко от гла́са тру́б царе́вых, и ца́рства и ца́рие вострепета́ша, глаго́люще: О, пле́ннице и пле́нных свобожде́ние! Бу́ди благослове́но прише́ствие твое́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яве предрече́нная проро́ки, Ма́ти Бо́жия, Пренепоро́чная Де́во Мари́е, пребыва́нием Твои́м во Еги́пте с Богомладе́нцем Иису́с Христо́м, истука́ны еги́петския сокруши́ла еси́ до основа́ний, и Ни́ною потреби́ла еси́ куми́ры Картали́нии, бу́ди благослове́на, Присноде́во.

Пе́снь 8.

Ирмос: Утро́бу неопа́льно образу́ют Отрокови́цы и́же в ве́тсем опаля́емии ю́ноши, преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну; обоя́ же содева́ющи чудоде́йство еди́но, лю́ди к пе́нию возставля́ет благода́ть.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Па́мяти святы́я Ни́ны подоба́ет пра́зднество. Прииди́те у́бо, ве́рнии, Христу́, просла́вим и возблагодари́м ми́лостиваго Бо́га. Ро́ди же, и племена́, и ча́да Сио́на, в духо́вней ра́дости торжеству́йте ку́пно с на́ми, глаго́люще: сла́ва пропове́днице Христа́ и Бо́га на́шего.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Ра́дуйся, страно́ Картали́нская, от Ни́ны венце́м Христо́вым венча́нная, свети́ся и благоукраша́йся: призыва́ет бо ны́ равноапо́стольная свята́я Ни́на, све́том Госпо́дним вся́ озаря́ющи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ запове́дала еси́ на́м, равноапо́стольная, ве́ру свя́то блюсти́, е́йже новообраще́нныя лю́ди научи́ла еси́. Сего́ ра́ди вертогра́ды, я́же насади́ла еси́ в духо́вней па́стве твое́й, посети́ и утверди́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Ма́ти Христа́ Бо́га, Творца́ су́щих, сподо́бльшийся Тобо́ю жи́зни ве́чныя ро́д Картали́нский храни́ моли́твами Ни́ны блаже́нныя.

Песнь 9

Ирмос: Люби́ти у́бо на́м я́ко безбе́дное стра́хом удо́бее молча́ние; любо́вию же, Де́во, пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно е́сть. Но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко е́сть произволе́ние, да́ждь.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Вожделе́нна на́м па́мять твоя́, ди́вно чудоде́йство твое́, свя́то житие́ твое́ — вся́ на́м быва́ют во бла́го тобо́ю, Ни́но целому́дренная.

Припев: Равноапостольная мати Нино, моли Бога о нас.

Прия́телище моще́й твои́х, благода́ть источа́ющих, утвержде́ние е́сть стране́ Ивери́йстей. Сего́ ра́ди и взыва́ет к тебе́: блаже́нная Ни́но, охраня́й на́с твои́м заступле́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пропове́днице и просвети́тельнице, при́зри на пе́ние на́ше умиле́нное и уми́лостиви к на́м Го́спода, не попусти́ на́м, хвалы́ твоея́ ревни́телем, во гресе́х поги́бнути и, предстоя́щи престо́лу Бо́жию, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услы́ши моле́ния на́ша, Ма́ти Бо́жия, и преподо́бныя Ни́ны заступле́нием отжени́ от на́с вся́ искуше́ния, да́руй на́м ми́лость Твою́ и побе́ду на враги́.

Свети́лен

Равноапо́стольная пропове́днице и благове́стнице Христо́ва, от наве́т вра́жиих избавля́ющая ны́! Аще и в не́дрех земли́ сокрове́на еси́ от о́чию на́шею, оба́че жива́ пребыва́еши у престо́ла Христа́ Бо́га на́шего. Бу́ди у́бо засту́пница усе́рдно чту́щим тя́.

Стихи́ры, гла́с 1:

Рожде́ннаго от Де́вы Христа́ Бо́га блаже́нная де́ва Ни́на возлюби́, да ве́лиим гла́сом возвести́т племено́м Иверским свято́е и́мя Его́. Сего́ бо ра́ди небе́сный Жени́х, Христо́с Госпо́дь, даде́ е́й дарова́ния Свята́го Ду́ха, и соде́ла ю́ равноапо́стольну, я́ко сосу́д благода́ти духо́вныя, и е́ю дарова́ на́м спасе́ние, я́ко Человеколю́бец.

Сти́х: Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние и́х и в концы́ вселе́нныя глаго́лы и́х.

Иде́же благоуха́ша стопы́ Твоя́, Христе́, Женише́ све́тлый, та́мо ше́ствова свята́я целому́дренная неве́ста Твоя́, блаже́нная Ни́на, голуби́ца чи́стая, го́рлица благоле́пная, ла́стовица сладкогла́сная, и, воню́ мѵ́ра Твоего́ обоня́вши, гла́сом ве́лиим свято́е Твое́ и́мя возвести́, и си́лою кре́пкою вся́ Иверския и Картали́нския лю́ди ве́ровати в Божество́ Твое́ научи́.

Сти́х: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Устраше́нная си́ла тмы́ се́тует: диа́вол побежде́н бы́сть. Арма́за порази́ гро́м, За́дена пости́же гне́в небе́сный. Кре́ст воздви́жеся, и свята́я купе́ль благода́тнаго креще́ния откры́ся на́м у столпа́ животво́рнаго. Те́мже и мы́, ча́да Бо́жия, восприи́мше креще́ние твое́ю о Христе́ про́поведию, Ни́но всехва́льная, духо́вне весели́мся и Христа́ Бо́га воспева́ем, обновле́ннии.

Сла́ва и ныне, гла́с 8:

Ча́шу благода́ти излия́ньми Ду́ха Свята́го, блаже́нная Ни́но, в це́ркви бога́тно раствори́ла еси́, сего́ ра́ди пресла́вное торжество́ твое́ на ве́черю призыва́ет вся́ ве́рныя, я́же благода́ть Ду́ха Бо́жия возроди́ в купе́ли свята́го креще́ния. Те́мже вси́, во Христа́ обле́кшиися, да восхва́лят Бо́га пе́сньми и, пра́зднующе дне́сь, да велича́ют Богосве́тлую Тро́ицу, си́це глаго́люще: Бо́же Чудотво́рче Вседержи́телю, сохрани́ на́с, испове́дающих Тя́.

Молитва равноапостольной Нине, просветительнице Грузии

О, всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но, воисти́ну вели́кое украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и изря́дная похвало́ наро́ду Ивери́йскому, просвети́вшая всю страну́ Грузи́нскую Боже́ственным уче́нием, и по́двиги апо́стольства победи́вшая врага́ на́шего спасе́ния, трудо́м и моли́твами насади́вшая зде вертогра́д Христо́в и возра́щшая его в плод мног! Пра́зднующе святу́ю па́мять твою́, притека́ем к честно́му ли́ку твоему́ и благогове́йно лобыза́ем всехва́льный дар тебе́ от Бо́жия Ма́тере, чудотво́рный Крест, его́же ты обви́ла еси́ драги́ми власы́ твои́ми, и уми́льно про́сим, я́ко при́сную предста́тельницу на́шу: огради́ нас от вся́ких зол и скорбе́й, вразуми́ враго́в Святы́я Це́ркви Христо́вы и проти́вников благоче́стия, охраня́й твое́ ста́до, упасе́нное тобо́ю, и моли́ Всеблага́го Бо́га, Спаси́теля на́шего, Ему́же ты ны́не предстои́ши, да да́рует правосла́вному наро́ду на́шему мир, долгоде́нствие и во вся́ком до́брем начина́нии поспеше́ние, и да приведе́т Госпо́дь нас в Небе́сное Свое́ Ца́рствие, иде́же вси святи́и славосло́вят Всесвято́е Его́ и́мя ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии