Шрифт

25 января.

Канон общий Спасу Христу и святым Симеону и Савве Сербским.

Спасу Христу и святым Симеону и Савве
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3

Пути́ вводя́щаго в жи́знь,/ наста́вник, и первопресто́льник, и учи́тель был еси́:/ пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́,/ и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м;/ я́ко древа́ ма́слинная/ в мы́сленнем раи́ насади́л еси́ всеосвяще́нная твоя́ ча́да./ Тем я́ко апо́столом и святи́телем сопресто́льна/ чту́ще тя мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Канон общий Спасу Христу и святым Симеону и Савве.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воздвиза́емое мо́ре немо́крыми нога́ми проходя́ дре́вле Изра́иль, егда́ ви́дяше погружа́ема го́рдаго фарао́на, ра́достно взыва́ше: пои́м Го́сподеви, сотво́ршему сла́вная чудеса́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Внегда́ воззове́м, Го́споди, услы́ши ны́ и, оби́димых, изба́виши ны́, гне́ва Своего́ во́лны укроща́я, не преда́ждь на́с нечести́выми поглоще́ны бы́ти, да не реку́т: где́ е́сть Христо́с, Бо́г и́х? су́етно рабо́тая Ему́.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Мно́го, я́ко Христу́ иму́ще дерзнове́ние, от бе́д жите́йских, мо́лимся, и от сете́й вра́жиих на́с изба́вите, облегча́юще бре́мя грехо́в на́ших моли́твами свои́ми, Симео́не богоно́се и Са́вво свяще́нне, Христа́ моли́те.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Волну́еми страстны́х по́мыслов бу́рею, ко приста́нищу моли́тв ва́ших прибега́ем, потопле́ния грехо́внаго изба́вите пою́щих ва́шу па́мять, отцы́, ве́рою се́рдца и души́ ра́достию.

Сла́ва: Тебе́, Го́споди, испове́дуем, согреши́хом и беззако́нновахом, свяще́нницы же и лю́дие, вси́ вку́пе уклони́хомся, мно́га беззако́ния и крепки́ грехи́ на́ша, моли́твами святы́х Свои́х не отврати́ся на́с за грехи́ на́ша.

И ны́не, богоро́дичен: Не умолчу́ вопи́ти ясне́йше вели́чия Твоя́: а́ще бо не Ты́, Отрокови́це, всегда́ предстоя́ла еси́, о мне́ моля́щи Сы́на Твоего́, кто́ бы от толи́кия бу́ри и лю́тых бе́д изба́вил мя́?

Пе́снь 3.

Ирмос: Госпо́дь, Сы́й, все́х и Зижди́тель Бо́г, созда́нное, Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́, и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти, Са́м Сы́й, Себе́ предпожре́: яди́те, — вопия́, — Те́ло Мое́ и ве́рою утверди́теся.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Госпо́дь, Сы́й, все́м Зижди́тель, ру́це Твои́ вся́ сотвори́ста и созда́ста, и, ра́зве Тебе́, не́сть спаса́ющаго, де́ло руку́ Твое́ю, не пре́зри на́с, Еди́не, во бла́гости неизме́нный и неизсле́димый в щедро́тах.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Вни́з влеку́щия сла́вы, я́ко из се́ти, исто́ргшеся, к Боже́ственней высоте́ смире́нием све́тло, преподо́бнии, возвы́сившеся, свети́льники све́тлы яви́стеся, сердца́ на́ша моли́твами свои́ми ко Христу́ просвеща́йте.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Потемне́вшую мра́ком е́реси пе́рвее, па́че со́лнца ве́рою Тро́ице страну́ Се́рбскую просвети́вшии, и на́с у́бо греха́ нечистоты́ ко Христу́ ны́не моли́твами свои́ми, Симео́не и Са́вво, омы́ти потщи́теся.

Сла́ва: Лю́дие зако́на и благода́ти, без зако́на су́щим уподо́бихомся, му́жие кро́ве и льсти́ви бы́хом и стезю́, я́же на ны́ гне́ва Твоего́, ше́ствовахом, Го́споди, моли́твами святы́х Свои́х не погуби́ на́с по беззако́ниям на́шим.

И ны́не, богоро́дичен: Истинную Богоро́дицу испове́дую, Влады́чице, Тя́, сме́рти держа́ву потреби́вшую: я́ко бо оживля́ющая, от у́з а́довых к животу́ возвела́ еси́ мя, в зе́млю те́кшаго.

Седа́лен, гла́с 4:

Шестокры́лыми и многоочи́тыми неви́димый и все́ми непостижи́мый, Влады́ко, милосе́рдием ми́лости сподо́бився на́м ви́ден бы́ти пло́тию, ве́дый не́мощь на́шу, я́ко в ню́ обле́кшийся, поми́луй мно́го Ти́ согреши́вших, пою́щих Тебе́ ра́б Твои́х, благопреме́нне Го́споди.

Пе́снь 4.

Ирмос: Удиви́ся Тво́й ра́зум от мене́, услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́, укрепи́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния, Ты́ бо моея́ нищеты́ не отве́рглся еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:В сердца́ на́ша я́ко прия́т стра́х Тво́й, Твои́м судо́м устро́иши, не гне́вом же Твои́м, Долготерпели́ве, щедро́тами бо па́че о на́с и кро́тостию ми́лость Свою́ прояви́ши, Человеколю́бче.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Царю́ царе́й, Еди́ному Небе́сному, Его́же Ца́рствия рачи́телие бы́вше, ца́рствие земно́е оста́вивше, после́довасте. Христа́, преподо́бнии, моли́те, ца́рствующаго в на́с, грехи́ до конца́ потреби́ти и ду́ши на́ша свободи́ти.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Егда́ на суде́ моли́твами свои́ми огня́ гее́нскаго изба́вите, душетле́ние ско́рби свободи́вше, рая́ вхо́д отве́рзти потщи́теся и та́мо су́щаго весе́лия насле́дники покажи́те, Са́вво и Симео́не, пою́щих ва́с.

Сла́ва: Мно́жеством дре́вле беззако́ний при Но́е су́щих потопи́л еси́, преестество́м греха́ содоми́ты запали́л еси́, Го́споди, моли́твами святы́х Свои́х такова́го нра́ва нечи́стаго изба́ви ду́ши на́ша и спаси́ ны.

И ны́не, богоро́дичен: Ка́ко изрещи́ Твоя́ по досто́инству возмогу́ безме́рныя щедро́ты, о Влады́чице! Яже мою́ всегда́ ду́шу лю́те оскорбля́емую, я́ко во́ды обыше́дшия? Но, о, Твоего́ про́мысла и благодея́ния, его́же безу́мно окая́нный погуби́х!

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи пе́снь возсыла́ем Тебе́: вознизпосли́ на́м ми́лость Твою́, Го́споди, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Из но́щи злы́х де́л мои́х, от мглы́ лю́тыя гре́х ра́ди уны́ния, псало́мски, све́та Пода́телю, Бо́же, Бо́же мо́й, к Тебе́ у́тренюю и извести́ ду́шу мою́ молю́ся, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

И высоту́ благоро́дия и златопоя́санных оста́вивше, в пусты́не жи́ти изво́лили есте́, ве́сь бо ми́р преоби́дим е́сть, и́мже еди́н Бо́г жела́ем.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Греха́ отбе́гнути и слеза́ми умили́тися, стена́ти же покая́нием, моли́твами свои́ми на́с удосто́йте, я́ко избе́гнути бу́дущия боле́зни, егда́ слеза́ не бу́дет при́нята и стена́ние бу́дет преоби́димо.

Сла́ва: Не на́м, Го́споди, не на́м излие́ши ча́шу гне́ва Твоего́, мы́ бо, лю́дие Твои́ христоимени́тии, а́ще и согреши́хом, бо́гу ино́му не послужи́хом, моли́твами святы́х Твои́х.

И ны́не, богоро́дичен: Ки́й Тебе́ да́р принесу́ благодаре́ния, за я́же наслади́хся Твои́х дарова́ний и Твоея́ безме́рныя благосты́ни? Те́мже у́бо сла́влю, песносло́влю и велича́ю Твою́ неизрече́нную ко мне́ ми́лость.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́х все́м се́рдцем, Го́споди, злы́ми де́лы одержи́мь, возведи́, молю́ся, изринове́на от тли́, Тя́ бо помяну́х, Спа́се, и возвесели́ся се́рдце мое́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Секи́ра, я́же при ко́рени, сме́рть секу́щая, прибли́жися, дре́ву непло́дному претя́щая сожже́нием, вострепещи́, душе́ моя́, и ты́, се́рдце мое́, потряси́ся, плоды́ покая́ния принеси́, вопию́щи: пощади́ мя, Го́споди, и спаси́ мя.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Не помина́юще зла́, и́миже Бо́га прогне́вахом, о на́с, преподо́бнии, умоли́ти Его́ потщи́теся, презре́ти согреше́ния и в покая́ние привести́: не хо́щет бо сме́рти гре́шных жи́зни Пода́тель.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

С чи́ны небе́сными Влады́це Христу́ я́ко предстоя́ще, с ни́ми, преподо́бнии, моли́теся благовре́менно житие́ пода́ти, умно́жити же плоды́ доброде́телей, Са́вво и Симео́не, пою́щих ва́шу па́мять.

Сла́ва: Твои́м, Го́споди, убежде́н милосе́рдием, приклони́ у́хо Твое́ на моли́тву на́шу, люде́й на́ших в правове́рии соблюди́ и Це́рковь си́лою Свое́ю утверди́, прости́ на́м вся́ согреше́ния моли́твами святы́х Твои́х.

И ны́не, богоро́дичен: Обыдо́ша мя́ жите́йския бу́ри, я́ко пче́лы со́т, Де́во, и мое́ содержа́щия се́рдце уязвля́ют стре́лы скорбе́й: но да обря́щу Тя́ помо́щницу, и гони́тельницу, и изба́вительницу, Всепречи́стая.

Пе́снь 7.

Ирмос: Яви́ся на ны́ благода́ть Твоя́, Спа́се, и све́т Креста́ Твоего́ возсия́ ми́рови: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Боже́ственным Свои́м, Го́споди, призре́нием при́зри на ны́, лю́ди Твоя́, и вонми́ мольбе́ ра́б Твои́х, Человеколю́бче, и изба́ви на́с греха́ сме́рти душегу́бныя, и супроти́вных нахо́да, и вся́каго муче́ния.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Нетле́нную сла́ву прия́сте на небесе́х, на земли́ же па́мять ва́шу ублажа́ем, Симео́не и Са́вво достохва́льнии, о́в бо миропода́телен, други́й же чи́ст и благоуха́нен, о́ба ко Христу́ моли́твами на́с спаси́те.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Егда́ престо́лы поста́вятся и кни́ги де́л отве́рзутся, ко́злищ у́части, гре́шных стоя́ния изба́вити, овца́м же десны́м святы́м Его́ причти́ти, преподо́бнии, Христу́ Царю́ моли́теся пою́щих ва́шу па́мять.

Сла́ва: Бо́г ми́лостив и ще́др, Бо́г ревни́в и наказа́ющь, мно́го у Тебе́ ми́лости, мно́го же и осужде́ния, на ли́ца не взира́еши, коему́ждо по дело́м его́ су́диши, моли́твами святы́х Твои́х не преда́ждь на́с пра́ведному Твоему́ суду́.

И ны́не, богоро́дичен: Ви́ждь ми́лостивым о́ком Твои́м, и посети́ озлобле́ние, е́же и́мам, и лю́тых напа́стей, и вре́да, и бе́д, и от искуше́ний мя́ изба́ви безме́рною ми́лостию Твое́ю.

Пе́снь 8.

Ирмос: Угрожа́й ца́рь иногда́ ю́ношам, пе́щь угото́ва, и непови́нным повеле́ вве́рженным бы́ти, испове́дающим Бо́га препросла́вленнаго, Его́же благословя́т творе́ния всея́ тва́ри во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Те́ло зло́биво, души́ сопроти́вно, пренечи́сто име́я, все́м житие́ блу́дно исхода́тайствовав, бесо́м жили́ще себе́ поста́вих, и́же при́сно уби́ти мя́ поуча́ются, к Тебе́, Го́споди, прибега́ю: в руку́ Твое́ю дыха́ние всея́ тва́ри.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Мно́гих удиви́сте, ева́нгельски Христу́ после́довавше, поще́нием же и смире́нием оби́льно в пусты́не обогати́стеся, Симео́не блаже́нне и Са́вво свяще́нне, дво́ице святодуше́вная, Тро́ице ны́не о на́с моли́теся.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Вся́, я́же на земли́, оста́вивше, все́х Царю́, Христу́, усе́рдно после́довасте, те́м на небесе́х вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане ва́с досто́йно всели́л е́сть, иде́же чту́щих ва́с усе́рдно, а́ще и вели́ко е́сть проси́мое, в свое́ покрови́тельство приими́те.

Сла́ва: Ме́чь, блиста́ющь с небе́с, упи́вшийся кро́вию, и се́рп летя́щь, я́же ви́де проро́к, — гне́в Тво́й, Го́споди, на согреша́ющия и до возме́здия сме́рти необрати́мых, я́ко Ми́лостив и Благоутро́бен, отврати́ от на́с моли́твами святы́х Свои́х.

И ны́не, богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнеобра́зный Госпо́день; ра́дуйся, Боже́ственная и манноприе́мная ру́чко; ра́дуйся, златы́й свети́льниче, свеще́ неугаси́мая; ра́дуйся, де́вам сла́во и ма́терем украше́ние и похвало́.

Песнь 9

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те, наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Иису́су:Стра́нствующа мя́ за́поведи преступле́нием, пло́ти прия́тием Ты́, Влады́ко, ми́лостивно Себе́ приедини́л еси́, и безсме́ртныя трапе́зы соо́бщника мя́ прия́л еси́, и ве́рою, Сло́ве, насади́л еси́: пою́ Твою́ безме́рную ми́лость.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Мно́жество согреше́ний испове́дающе, се́рдце и уста́ оскверни́хом, глубину́ беззако́ния открыва́юще, и возду́х нечистото́ю помрачи́хом, Тебе́, Го́споди, си́х очисти́телю, вопие́м: Твоя́ есмы́ тва́рь, поми́луй на́с вели́кия ра́ди ми́лости Твоея́.

Припев: Святии преподобнии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Кто́ не диви́тся и кто́ не сла́вит Твое́, Влады́ко, долготерпе́ние: презре́ беззако́ния, и, преступа́я непра́вды, премину́еши нече́стие, и, все́ грехи́ на́ша обраща́я, ми́луеши, и гне́ва не наво́диши, кто́ изглаго́лет щедро́ты Твоя́?

Сла́ва: Кто́ е́сть Бо́г, я́ко Ты́, Бо́г на́ш, Его́же небеса́ со Ангелы ужаса́ются и земля́ с челове́ки потряса́ется, бе́здны смуща́ются, и а́д испромеща́ется, вся́ тва́рь со стра́хом изменя́ется, кто́ изглаго́лет си́лы Твоя́?

И ны́не, богоро́дичен: Моле́ние мое́ приими́ убо́гое и пла́ча моего́ не пре́зри, и сле́з, и стена́ния; но заступи́ мя, я́ко Блага́я, и проще́ния испо́лни: мо́жеши бо вся́, я́ко Всемо́щнаго Влады́ки Бо́га Ма́ти, а́ще возмога́еши то́кмо моему́ окая́нному смире́нию.

Моли́тва.

О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Христо́в Са́вво, Се́рбския земли́ первопресто́льниче, храни́телю и просвети́телю, все́х же христиа́н благонаде́жный пред Го́сподем предста́телю! Тебе́ припа́даем и мо́лимся: да́ждь на́м бы́ти прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, е́юже при жи́зни свята́я душа́ твоя́ преиспо́лнена бы́сть. Озари́ на́с и́стиною, просвети́ у́м и се́рдце на́ше све́том Боже́ственнаго уче́ния, научи́ на́с тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жняго на́шего люби́ти и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы́ ча́да твоя́, не по и́мени то́кмо, но все́м житие́м на́шим. Моли́ся, святы́й архиере́ю, о святе́й Правосла́вней Це́ркви и оте́честве твое́м земне́м, при́сно тя́ любо́вию чту́щем. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих, бу́ди все́м на́м в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех посети́тель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в ча́с же сме́ртный ми́лостивый покрови́тель и защи́титель, да по́мощию моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы́ гре́шнии спасе́ние ве́рное получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ кре́пко возлага́ем, но яви́ на́м твое́ многомо́щное заступле́ние, да сла́вим и пое́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Спасу Христу и святым Симеону и Савве