Шрифт

25 января.

Канон первый преподобному Мартиниану Белозерскому

Канон первый преподобному Мартиниану Белозерскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 2:

Бо́гу от ю́ности, о́тче, избра́вшу и возлюби́вшу тя/ и прови́дящу твое́ до́брое произволе́ние,/ наставля́ет тя приити́ к преподо́бному Своему́ уго́днику -/ Кири́ллу всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен бысть на путь спасе́ния,/ стра́хом Бо́жиим, и чистото́ю душе́вною, и благогове́нием,/ и непреста́нными к Бо́гу моли́твами/ во мно́зе по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́/ и за́поведи Бо́жия непоро́чно соблю́л еси́,/ па́стырь и наста́вник и́ноком преди́вен был еси́,/ и ны́не Престо́лу Христо́ву со дерзнове́нием предстои́ши на Небесе́х,/ со А́нгелы светлоликоству́я,/ о́тче преподо́бне, Мартиниа́не всеблаже́нне,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

Канон первый. Глас 8

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Песнь ти приношу́, всеблаже́нне Мартиниа́не, от недосто́йных уст мои́х,/ приими́ бла́го се́рдце и спаси́ мя, сла́вяща Го́спода, просла́вльшаго тя,/ сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Пое́м твою́ светоно́сную па́мять,/ в ню́же соше́дшеся, духо́вно пра́зднуем,/ и, у свята́го твоего́ гро́ба исцеле́ние с ве́рою прие́млюще, здра́ви отхо́дят, сла́вяще Го́спода,/ сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва: Пое́м и почита́ем, преподо́бне, твоя́ честны́я по́двиги, боле́зни же и труды́,/ и́миже потруди́ся во вре́менней сей жи́зни,/ и сла́вим Го́спода, просла́вльшаго тя,/ сла́вно бо просла́вися.

И ны́не, богоро́дичен: Пое́м Тя, Ма́ти Бо́жий,/ я́ко породи́ нам Спа́са и Изба́вителя ро́ду на́шему,/ изба́вльшаго нас от а́довых нереши́мых уз и се́ни сме́ртныя,/ и сла́вим Рождество́ Твое́, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Ты еси́, преподо́бне, утвержде́ние и кре́пость разсла́бленно житие́ иму́щим,/ ты же и просвеще́ние страстьми́ омраче́нным,/ с ве́рою к тебе́ прибега́ющим.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Ты, блаже́нне Мартиниа́не, мно́гими труды́ и по́двиги плоть свою́ истощи́л еси́,/ чистоту́ же душе́вную посто́м и воздержа́нием в себе́ соблю́л еси́,/ тем и Свято́му Ду́ху жили́ще чи́сто показа́ся.

Сла́ва: Ты, Богому́дре, свои́м подвиза́нием и труды́ духо́вную бразду́ до́бре де́лал еси́,/ и, сле́зною вла́гою напои́,/ безстра́стия клас возрасти́л еси́,/ и та́мо пожа́л еси́ жизнь ве́чную.

И ны́не, богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая, гора́ Бо́жия присе́нная,/ Ты Боже́ственная трапе́за мы́сленная,/ прие́мшая Хле́ба – Христа́, живота́ всех и Пита́теля,/ и Тебе́ воспева́ем, сла́вяще.

Седа́лен, гла́с 8:

От ю́наго во́зраста, преподо́бне, страх Бо́жий всели́ся в тя,/ Его́же любо́вию разгора́ем,/ го́рько душе́вную жизнь сию́ презре́л еси́,/ сла́дкому Влады́це после́довати возжеле́л еси́,/ посто́м, и бде́нием, и зе́льным воздержа́нием у́ды телеси́ своего́ умертви́л еси́,/ несумне́нною же ве́рою и благи́ми де́лы доброде́телей ду́шу свою́ оживотвори́л еси́,/ тем и по преставле́нии твое́м чуде́с дар от Бо́га восприя́л еси́,/ те́мже, о всеблаже́нне Мартиниа́не, о́тче наш преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́м оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Услы́шаша о́крестнии лю́дие твоя́, преподо́бне, чудеса́ и исцеле́ния,/ и уве́девше чу́дная и Богоуго́дная дела́ твоя́,/ и просла́виша тя, Всеблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Услыши нас, смире́нных раб свои́х, мо́лим тя, всеблаженне,/ и многообра́зных сете́й вражиих потщи́ся свободи́ти нас/ и спасе́ние получи́ти сподоби.

Сла́ва: Услы́ши, благосе́рде, мно́гими грехи́ обремене́нных нас/ и не заме́дли, Христо́в уго́дниче, пода́ти душа́м спасе́ние и телесе́м здра́вие/ ве́рою и любо́вию почита́ющим тя.

И ны́не, богоро́дичен: Услы́ши, Богоро́дице, нас, вопию́щих Ти и сла́вящих Твое́ вели́чие,/ и изба́ви нас от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ и наста́ви нас твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ и ча́емых мук свободи́ нас, мо́лим Тя.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бие.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Просвети́л еси́, о́тче, ду́шу свою́ непреста́нными моли́твами и слеза́ми те́плыми/ и душе́вныя о́чи выспрь вы́ну име́л еси́,/ до́лу же теле́сных оче́й зре́ние, смиренному́дрием обогаща́яся.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Просвети́, Богоблаже́нне, ду́шу мою́, помрачи́вшуюся лю́те,/ и наста́ви на стезю́ Богоразу́мия,/ и укрепи́ мя в благи́х дея́ниих,/ да, в путь твой ше́ствуя, непреста́нно ублажа́ю тя.

Сла́ва: Просвети́л еси́ всех Боже́ственным житие́м свои́м/ и был еси́, преподо́бне, вене́ц и́ноком,/ не ка́мением многоце́нным, но доброде́телию обложе́н, яви́л бо ся еси́ Богора́дованное воистинну украше́ние.

И ны́не, богоро́дичен: Просвети́ла еси́ Боже́ственным рождество́м Твои́м во тьме и се́ни сме́ртней седя́щая,/ Изба́вителя бо нам, Пречи́стая, родила́ еси́, Ему́же вопие́м:/ Твоего́ ми́ра пода́ждь нам, Еди́не Человеколю́бче.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Очи́стил еси́ ум свой бде́нием и моли́твами/ и сле́зными тече́нии ду́шу свою́ чи́сту соде́лал еси́,/ смире́нием же и кро́тостию к жи́зни ве́чней возвы́сися.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Очи́сти мя, преподо́бне Мартиниа́не, от страсте́й тиме́ния, належа́щих на мя,/ в сих бо побежда́юсь при́сно,/ но, победи́вый боре́ния вра́жия,/ победи́ и мою́ грехо́вную напа́сть, востаю́щую на мя.

Сла́ва: Очи́сти мя, всеблаже́нне, от скве́рных зол мои́х/ и сла́бость мою́ стягни́40 ми,/ в воздержа́нии же и целому́дрии жи́ти укрепи́ мя/ и чистоту́ пода́ждь се́рдцу моему́, молю́тися.

И ны́не, богоро́дичен: Очи́сти мя, Богоро́дице, от всех мои́х согреше́ний,/ Ты бо еси́ нам, ве́рным, наде́жда и спасе́ние и гре́шным заступле́ние,/ и из глубины́ зол возведи́ мя, молю́ Ти ся.

Конда́к, глас 8:

Благоизво́лив, преподо́бне,/ от ю́наго во́зраста рабо́тати Го́сподеви день и нощь,/ в стра́се Бо́жий и благогове́нии чистоту́ душе́вную соблю́л еси́,/ в моли́твах же и бде́ниих ум твой предочи́стил еси́,/ в по́двизех же, злострада́ниих те́ло твое́ изнури́в,/ вся доброде́тели духо́вныя испра́вил еси́/ и о́браз хотя́щим по тебе́ спасти́ся яви́лся еси́./ Те́мже ны́не, при́сно зря на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу,/ моли́ся, всеблаже́нне, дарова́ти душа́м на́шим спасе́ние,/ и житию́ на́шему исправле́ние,/ да вси ве́рою вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.

И́кос:

Ка́ко возмогу́ по достоя́нию восхвали́ти тя, о всеблаже́нне,/ испо́лнен бо есмь вся́кий зло́бы,/ но ве́рою и любо́вию восхваля́ю тя,/ а́ще бо и челове́к бе подо́бием, о́тче,/ но а́нгельски на земли́ пожи́л еси́, я́ко безпло́тен,/ те́мже, преподо́бне, похва́льная тебе́ воспева́ем си́це:/ ра́дуйся, Богоблаже́нне, я́ко от ю́на во́зраста роди́телема свои́ма приведе́ся к преподо́бному Кири́ллу/ и Бо́жиим про́мыслом к нему́ вожделе́ вда́тися./ Возьми́ ме́не, – ре́че,– о честны́й о́тче, и наста́ви на путь спасе́ния./ И от него́ навы́че духо́вному по́двигу./ Ра́дуйся, я́ко испо́лнитель был еси́ Боже́ственным за́поведей;/ ра́дуйся, я́ко Богоуго́дным житие́м свои́м А́нгелы возвесели́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко чудесы́ свои́ми челове́цы удиви́л еси́;/ ра́дуйся, по́стником украше́ние и преподо́бным похвала́./ Ра́дуйся, и́ноком предста́тель и засту́пник,/ те́мже и мы согла́сно вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.

Пе́снь 7.

Ирмос: О́троцы Богочести́вии в Вавило́не/ о́бразу злато́му не поклони́шася,/ но посреде́ пещи́ о́гненный, ороша́еми,/ песнь воспева́ху, глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Ди́вен Бог, прославля́яй святы́х Свои́х,/ я́коже просла́ви тебе́, всеблаже́нне, мно́гими чудесы́ и разли́чными исцеле́нии,/ ве́рою припа́дающим к ра́це моще́й твои́х/ исцеле́ния оби́льна подава́еши, вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Доброде́тели мно́ги, о́тче, стяжа́л еси́,/ и, за́поведи Бо́жия до́бре испра́вив,/ житие́ непоро́чно сверши́в,/ блаже́нную жизнь получи́л еси́,/ и ны́не в лице́ преподо́бных пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва: Да пое́тся и прославля́ется днесь преподо́бный Мартиниа́н,/ и Боже́ственный по́двиги его́ да почита́ются,/ и ди́вныя чудеса́ его́ да пропове́даются,/ Небе́сным бо све́том просвеща́ет и духо́вный благода́ти исполня́ет ве́рою вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не, богоро́дичен: Де́во Влады́чице Богоро́дице,/ необори́мая стено́ и тве́рдое прибе́жище/ и те́плое заступле́ние от вся́ких напа́стей и скорбе́й ве́рою призыва́ющим пречи́стое и́мя Твое́,/ изба́ви мене́, грехо́вными беда́ми содержи́ма/ и ча́стыми напада́нии лю́те стра́ждуща,/ да, свобожде́н, воспева́ю Тя:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод прижи́тия Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Свята́го Ду́ха в себе́ жили́ще име́л еси́,/ стра́хом Бо́жиим и чистото́ю душе́вною устро́ився,/ тем и одарова́ся от Бо́га Боже́ственною благода́тию,/ весть бо Госпо́дь прославля́ти просла́вльших Его́,/ я́коже ты, преподо́бне, просла́ви Его́ чу́дным и Богоуго́дным житие́м Свои́м на земли́,/ та́ко и тебе́ просла́ви в Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже ны́не, не премолча́я, пое́ши:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Свята́го Ду́ха благода́ть де́йствует тобо́ю и до ны́не,/ чудеса́ бо содева́еши и разли́чная исцеле́ния подава́еши к святы́м моще́м твои́м с ве́рою приходя́щим,/ но, о всеблаже́нне Мартиниа́не,/ исцели́ и моя́ теле́сныя боле́зни, я́же грехми́ роди́л,/ и ду́шу мою́ просвети́ и согреше́нием оставле́ние испроси́, пою́щу:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва: Све́та трисо́лнечнаго, Богому́дре, соприча́стник ны́не бысть с преподо́бными Кири́ллом и Ферапо́нтом,/ предстоя́ престо́лу Вседержи́теля тва́ри, со А́нгелы воспева́я непостижи́мую Его́ держа́ву,/ с ни́ми же, Богоблаже́нне Мартиниа́не, при́сно о нас моли́ся,/ любо́вию ублажа́ющих и почита́ющих тя во вся ве́ки.

И ны́не, богоро́дичен: Сняты́й Дух на́йде на Тя и Си́ла Вы́шняго осени́ Тя, Де́во Чи́стая,/ и воплоти́ся от пречи́стаго Твоего́ чре́ва, я́коже изво́ли,/ да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия,/ но что Ти принесе́м, Богоро́дице,/ ко́е ли пе́ние воспое́м, и́ли ку́ю похвалу́ воздади́м,/ досто́йно бо восхвали́ти Твое́ вели́чество ника́коже недоуме́ем мы,/ но ве́рою и любо́вию пое́м и превозно́сим Тебе́, Чи́стую Богома́терь, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком плотски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Удиви́шася а́нгельстии чи́нове равноа́нгельскому житию́ твоему́, преподо́бне,/ ка́ко подвиза́ся во пло́ти су́щей и безпло́тнаго врага́ победи́л еси́/ и вене́ц победи́тельный от Подвигополо́жника Бо́га восприя́л еси́,/ те́мже тя, всеблаже́нне Мартиниа́не,/ и́ночестии чи́нове, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас.

Удиви́шася челове́цы пресве́тлому и Богоуго́дному житию́ твоему́, Богому́дре,/ не дал бо еси́ сна свои́ма очи́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бися ра́йскаго наслажде́ния,/ иде́же угото́ва Бог поко́й лю́бящим Его́,/ труды́ же твои́ и злострада́ния и великоду́шное терпе́ние кто исчести́ мо́жет?/ Тем тя вси велича́ем.

Сла́ва: Удиви́шася то́гда о́крестный лю́дие,/ егда́ во оби́тели блаже́ннаго Кири́лла роди́телей свои́х отлучи́лся еси́,/ и ка́ко, в толи́це ю́ности су́щей, столе́тен смысл иму́щи,/ прии́де бо, и припаде́ к нему́, и рече́:/ возьми́ мене́, святы́й о́тче, к своему́ преподо́бству/ и наста́ви на путь спасе́ния./ Он же прови́де тебе́, хотя́ща бы́ти сосу́да избра́нна,/ прия́т тебе́ и наста́ви на духо́вный по́двиги,/ и уго́дник Бо́гу вели́к показа́ся,/ тем тя вси велича́ем.

И ны́не, богоро́дичен: Удиви́шася а́нгельстии собо́ри и челове́честии ро́ди о сем,/ Его́же бо трепе́щут вся́ческая, Сего́, Чи́стая, во чре́ве Свое́м понесла́ еси́/ и роди́ Собезнача́льна Сы́на и Сопресто́льна Отцу́ и Ду́хови па́че у́ма и сло́ва,/ за милосе́рдие ми́лости сообра́зна бы́вша/ и изба́вльшаго челове́чество от вра́жия губи́тельства,/ тем тя, Богоро́дице, А́нгел и челове́к чинонача́лия, велича́ем.

Моли́тва.

О Богоблаже́ннии и преподо́бнии отцы́ на́ши, Ферапо́нте и Мартиниа́не! Мо́лимся вам и от се́рдца с любо́вию вопие́м, да нас, непотре́бных, вразуми́те и просвети́те и свои́ми моли́твами укрепи́те не́кая похва́льная словеса́ принести́ в па́мять ва́шего преставле́ния не бо в му́дрости сло́ва дерза́ю глаго́лати, но со мно́гою ве́рою и любо́вию чадолюби́вым отца́м сия́ приношу́. Вы у́бо, преподо́бнии, са́ми на́ши недоста́тки напо́лните, без ва́шея бо по́мощи, блаже́ннии, ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но, пребыва́юще в до́му Пречи́стыя Богоро́дицы ва́шея огра́ды, наде́емся ва́ми, благи́ми предста́телями, свобо́дни пред Бо́гом яви́тися, необлада́нными бы́ти от враг ви́димых и неви́димых. О па́стырие до́брии, и́стиннии строи́тели виногра́да Христо́ва, отце́м сла́во, преподо́бным единонра́внии, пра́ведным единовсе́льницы, и́ноком наста́вницы и о́бщему жити́ю соверши́тели изря́днии. Ны́не на Небесе́х Святе́й Тро́ице предстои́те со все́ми угоди́вшими Ей. Ны́не у́бо, о Богоблаже́ннии и преподо́бнии отцы́, помяни́те ста́до свое́, е́же му́дре собра́сте, и соблюди́те Богодарова́нную ва́шу па́ству и, я́ко чадолюби́вии отцы́, посеща́йте и не пре́зрите нас, чту́щих ве́рою и любо́вию пречестну́ю и многора́достную ва́шу па́мять. Сохраня́йте нас и соблюда́йте от всех ви́димых и неви́димых враг, прииди́те посреде́ нас неви́димо и всех нас моле́ния, Бо́гови возсыла́емая, приими́те и принеси́те, сия́ хода́тайственне всех Творцу́ и Изба́вителю, И́же в Тро́ице Святе́й покланя́емому и́стинному Бо́гу на́шему, я́ко да согреше́нием на́шим оставле́ние полу́чим в День Су́дный благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже Отцу́ сла́ва и Свято́му Ду́ху вку́пе, Трисия́нному Божеству́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон первый преподобному Мартиниану Белозерскому