Шрифт

24 января.

Канон первый преподобному Михаилу Клопскому, иже в Великом Новгороде.

Преподобному Михаилу Клопскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́с 8:

Иже на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся, ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́ и, плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею и на земли́ лега́нием, от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́, ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле, о́тче преподо́бне богоно́сне Михаи́ле, и ны́не на небесе́х предстои́ши престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы. Но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Стихи́ра, гла́с 6:

Преподо́бне о́тче богоно́сне Михаи́ле, во всю́ зе́млю изыдо́ша веща́ния твоя́ и в концы́ вселе́нныя жития́ твоего́ исправле́ния; те́м на небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х, де́монския полки́ разруши́в, Ангельским чино́м присовокупи́лся еси́, и́хже житию́ я́ве поревнова́л еси́. Дерзнове́ние име́я ко Го́споду, ми́р испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бному Михаи́лу, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

От ю́ности, преподо́бне, сосу́д избра́нный бы́л еси́ Пресвяты́я Тро́ицы, чистоты́ ра́ди жития́ твоего́ благоро́дие оста́вив, мона́шеский чи́н восприя́л еси́, и, кре́ст тво́й взе́м, Христу́ после́довал еси́, и Того́ ра́ди во юро́дство преложи́лся еси́, и венце́м от Него́ венча́лся еси́, богоно́сне о́тче.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Вся́ умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне, о рабе́ твое́м, да отве́рзет моя́ устна́ недосто́йная и да подви́гнет мо́й язы́к ко́сный, тесноту́ же и худогла́сие, о́тче, да разве́рзет де́йством Свята́го Ду́ха к пе́нию чуде́с твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоглаго́ливым проро́ком то́чен и богови́дцем апо́столом нра́вом уподо́бився, и́же до тре́тияго небесе́ возше́дшаго услы́шав, глаго́люща: мы́ юро́ди Христа́ ра́ди. И ты́, преподо́бне, сия́ услы́шав, юро́д на земли́ бы́л еси́ Христа́ ра́ди, безче́стие и укори́зны претерпе́в, че́сти в Ца́рствии небе́снем сподо́бился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цу расто́ргни, Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи, и томя́щий мя́ гре́х, Присноде́во, низложи́, я́ко да воспева́ю Тя́ всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Ка́меню ве́ры, Петру́ апо́столу уподо́бився, распя́лся еси́ ми́рови во все́й жи́зни твое́й, преподо́бне Михаи́ле, и, но́ги твоя́ невозвра́тно к небе́сному ше́ствию упра́вив, го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́. Со святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице, моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Илиину́ ре́вность восприе́м, преподо́бне, не возмого́ша бо ни преще́ния, ни моле́ния согреша́ющих тебе́ увеща́ти, е́же те́х, непреподо́бне соде́янных, не облича́ти, не предста́л еси́ у́бо, сие́ творя́, до́ндеже коне́чне о́ныя испра́вил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и христолюби́вых люде́й, богоно́сне о́тче Михаи́ле, избавля́я враго́в наше́ствия, гла́да же и па́губы, да твои́ми моли́твами ко Христу́ Бо́гу изба́вльшеся, тебе́ вси́ я́ко засту́пника почита́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не позна́ся, ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися, на Тебе́ же, Де́во, обоя́ устро́ишася. Те́м весе́лием ду́ха воспева́ю: не́сть непоро́чны, па́че Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, гла́с 8.

От земны́х на небе́сная помы́слив и де́лом соверши́в ко Христу́ любо́вь, и, подо́бно мо́лнии, от восто́ка до за́пада восходя́щей ско́ростию, я́ко и́ный Авваку́м, о́тче, несе́нный Ангелом с пи́щею в Вавило́н прекорми́ти Дании́ла проро́ка, в ро́ве затворе́на, дости́гл еси́, преподо́бне, оби́тели Святы́я Тро́ицы, и промышля́л еси́ в жи́зни се́й о поле́зных мно́жественных, и, а́лчущия ду́ши накорми́в мона́хов пи́щею неги́блющею, в Ца́рствие небе́сное руково́ждствовал еси́, иде́же пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́, блаже́нне. И ны́не, о́тче Михаи́ле, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся: до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго. Те́м мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя́, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Пе́снь воспе́л еси́ Бо́гу безпреста́ни и слу́х тво́й к Нему́ приклони́л еси́. Яко име́я дерзнове́ние мно́го, и моли́твами твои́ми, о́тче, сове́тующих на Правосла́вие мы́сли и сове́ты разори́, и нас вооружи́ на ва́рвары побе́дою, и междоусо́бныя бра́ни умири́.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Яко со́лнце, от восто́ка возсия́в во оби́тели Святы́я Тро́ицы среди́ мно́жества мона́хов, просвети́л еси́ су́щия во тме́ неве́дения и юро́д бы́л еси́ Христа́ ра́ди, хотя́ утаи́тися. Не бо́ укры́ется, рече́, гра́д, верху́ горы́ стоя́, ни вжига́ют свети́льника и под спу́дом полага́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко пресве́тлое свети́ло, возсия́л еси́, и, я́ко фи́никс, в дому́ Святы́я Тро́ицы проро́чески процве́л еси́, богоно́сне Михаи́ле, и, я́ко денни́ца, пред Со́лнцем пра́вды, Христо́м, просия́л еси́, и жи́ву же́ртву са́м себе́ Влады́це прине́сл еси́, о́тче преблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: До́брых все́х обнажи́хся и лежу́ в зло́бе: но, Ро́ждшая Обле́кшаго в нетле́ние вся́, дре́вле во тлю́ па́дшия, и мене́ ны́не пре́жними украси́ и вторы́х изба́ви, Богоневе́сто.

Пе́снь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо Влады́ко, к светонача́льнику Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения, приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Хода́тай непреста́нен, о́тче, бу́ди о на́с ко Пресвяте́й Тро́ице с ли́ки святы́х, и́хже ты́ жи́тельству поревнова́л еси́. Моли́ся, мо́лим тя́, о ми́ре и о устрое́нии всего́ ми́ра, да ти́хо и безмо́лвно житие́ поживе́м в ве́це се́м и в бу́дущем жи́знь ве́чную получи́м.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Преподо́бне о́тче Михаи́ле, в по́стницех вели́к бы́в во оби́тели, иде́же мона́шеское житие́ проходи́л еси́, еди́нощи в седми́це вкуша́я хле́ба и воды́ с воздержа́нием, и всю́ жи́знь твою́ та́ко сконча́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́лею, преподо́бне, преложи́вся во юро́дство Христа́ ра́ди, ско́рби и беды́ претерпе́л еси́, поруга́ния, и укори́зны, и доса́ды. Му́ченицы бо в ма́ле вре́мени Христа́ ра́ди пострада́ша, ты́ же, о́тче, всю́ жи́знь твою́ му́ченически сконча́в, и того́ ра́ди сугу́бу мзду́ на небесе́х восприя́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упра́ви у́м мо́й, Влады́чице, тружда́ющийся в пучи́не скорбе́й и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных страсте́й. Спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго: ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Ны́не честны́я мо́щи твоя́, лежа́ще во оби́тели Святы́я Тро́ицы, в не́йже еще́ в жи́зни се́й мно́го потруди́лся еси́, врачева́ния мно́гая источа́ют с ве́рою приходя́щим. Те́мже мо́лим тя́, о́тче: и душе́вныя стра́сти, и неду́ги исцели́ тебе́ сла́вящих.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Бе́здна, грехо́в испо́лнена, а́з, и твоя́ моли́тва, я́ко кади́ло благово́нно, испра́вися пред Бо́гом. Ны́не молю́ тя́, преподо́бне о́тче: бе́здну грехо́в мои́х истреби́, и буя́ющее мо́ре зла́го пия́нства изсуши́, и напое́ние гне́вное отжени́, целому́дренный у́м, богоно́сный Михаи́ле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да́ждь ми́, Христе́, ра́зум терпе́ния, е́же не осужда́ти согреша́ющих киче́нием фарисе́йским, но, я́ко мытаре́во, мое́ покая́ние приими́ и, я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твоея́ досто́йна мя́ яви́ моли́твами преподо́бного Михаи́ла.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обветша́вшия ны́ го́рьким дре́ва пре́жде вкуше́нием и па́дшия поползе́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́, Зижди́теля ро́ждши, Сло́во Ипоста́сное, Де́во Ма́ти Влады́чице.

Конда́к, гла́с 8.

Ду́ха Свята́го си́лою уподо́бился еси́ богоглаго́ливым дре́вним проро́ком, сказа́в безве́стная и та́йная, и е́же го́де судьба́м Бо́жиим в сбытие́, и и́на мно́га чудеса́ о Христе́ сотвори́в, и лю́ди удиви́в, торжествова́ти устро́ил еси́ вопию́щия: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Икос:

Уподо́бился еси́ проро́ку Авваку́му, о́тче, восхище́н си́лою Бо́жиею, я́ко на о́блаце, от дале́че страны́, и обре́лся еси́ во оби́тели Святы́я Тро́ицы. Он бо от Иерусали́ма Ангелом несе́н бы́сть с пи́щею в Вавило́н и та́мо прекорми́ Дании́ла проро́ка и вселе́нную удиви́, ты́ же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́ чуде́с де́йством, и мно́жество мона́хов твоему́ житию́ удиви́шася, и после́дствующих тебе́ прекорми́л еси́ я́дию неги́блющею, но пребыва́ющею в жи́зни ве́чней, вопию́щия Бо́гу: сла́ва Прославля́ющему святы́я Своя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Богопроти́внии лю́дие ерети́ческая му́дрствующии, зло́бою содержи́ми, распыха́хуся сердцы́ свои́ми, ви́дяще на́с, почита́ющих честны́я мо́щи твоя́ и благода́рственно Христу́ взыва́ющих: Сы́й благослове́н и препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Све́т трисия́нен Пребоже́ственныя Тро́ицы в се́рдцы твое́м жили́ще Себе́ соде́ла. Отту́ду напо́лнився Ду́ха Свята́го, богоно́сне о́тче, ерети́ческое ополче́ние омрачи́л еси́, просвети́л же еси́ собо́р правосла́вных, ве́рою Христу́ Бо́гу пою́щих: Сы́й благослове́н и препросла́влен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сокруши́, преподо́бне Михаи́ле, мы́шцы враго́в мы́сленных, востаю́щих на мя́, и лу́ки и́х сломи́, и стре́лы притупи́ моли́твами твои́ми, я́ко дерзнове́ние ве́лие име́я к Бо́гу, да возмогу́ пе́ти: Сы́й благослове́н и препросла́влен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́щь прообразова́ше Твое́ Рождество́, Всенепоро́чная, отроко́в бо не опали́, я́коже бо ни ложе́сн Твои́х о́гнь Боже́ственный. Те́мже мо́лим Тя́: огня́ ве́чнаго изба́ви на́с, Де́во Богома́ти Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Приноси́маго тебе́ моле́ния, преподо́бне о́тче Михаи́ле, от мно́жества твоему́ житию́ после́дствующих не пре́зри, но, со усе́рдием прии́м, вся́ ны́ спаси́, Христу́ вопию́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Име́я Ду́ха Свята́го в се́рдцы твое́м, я́ко еди́н богоглаго́ливых дре́вних проро́к, бу́дущая явле́нно челове́ком сказа́л еси́, и в настоя́щее сие́ вре́мя на ва́рвары побе́ду, богоно́сне о́тче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От земны́х к небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́, богоно́сне о́тче Михаи́ле, и та́мо, преподо́бных че́сти сподо́бився, предстои́ши Святе́й Тро́ице и зри́ши Неизрече́нная, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взы́де, я́же угото́ва Бо́г лю́бящим Его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто́ не удиви́тся, Богоро́дице, или́ ки́й язы́к земны́х, или́ у́м безпло́тных изрещи́ возмо́жет? Па́че бо естества́ и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля все́х родила́ еси́.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Пахо́мия Вели́каго чи́ну Ангельскому и житию́ подража́в, равноа́нгельно во оби́тели Святы́я Тро́ицы пожи́л еси́, те́мже и равноа́нгельну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти. Мы́ же вси́ благоче́стно тя́ ублажа́ем, богоно́сне о́тче Михаи́ле.

Припев: Преподобне отче Михаиле, моли Бога о нас.

Путе́м ходя́, веду́щим в Ца́рство небе́сное, преподо́бно на земли́ житие́ пожи́л еси́ и, в бу́йство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся, мра́зом и зно́ем и на земли́ лега́нием, алка́нием и жа́ждею те́ло твое́ удручи́л еси́, ду́х же возвесели́л еси́. Те́мже тя́ вси́ благоче́стно ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моле́ний и пе́ний гла́сы услы́ши, богоно́сне о́тче Михаи́ле: к ве́ре же и любви́ вонми́ христолюби́вых люде́й и, я́ко отечестволю́бец, побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны́, свы́ше благода́тию покрыва́я хва́лящия тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и дре́вния стра́сти земны́х, Бо́га поро́ждши, Царя́ Христа́, поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша, те́мже Тя́ вси́ ро́ди, Де́во Влады́чице, ублажа́юще, Богоневе́сто, велича́ем.

Свети́лен.

Пресве́тлый свети́льник неугаси́мый, от восто́ка мы́сленнаго Со́лнца, Христа́, я́ко светоза́рная луча́, возсия́в, мра́чную страну́ на за́паде и се́вере просвети́л еси́ све́тлостию слове́с и доброде́тели дея́нием, Ему́же не преста́й моля́ся, е́же в ми́ре сохрани́ти, Михаи́ле преподо́бне, па́мять твою́ почита́ющия.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Прему́дрость Ипоста́сную, и Пресу́щное Сло́во, и Врача́ все́х ро́ждшая, Всечи́стая Богоро́дице, гное́ния и я́звы исцели́ ду́ш на́ших и сохраня́й невре́дны вся́каго враго́в нахо́да всегда́ Тя́ моля́щия, Засту́пнице ми́ра Блага́я.

Стихи́ры, гла́с 8.

О, пресла́внаго чудесе́! / В не́мощнем телеси́, я́ко безпло́тен, / усе́рдно тебе́ сама́го Бо́гу возложи́в, / преподо́бне Михаи́ле, / всю́ жи́знь твою́ му́ченически Христо́вы ра́ди любве́ сконча́л еси́, / плотски́я стра́сти препобеди́л еси́ / и ве́лий чудотво́рец бы́л еси́. / Того́ ра́ди зове́м Христу́: / спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́! / Испо́лнено стра́ха и ра́дости духо́вныя / мона́хов мно́жество / в прехожде́ние богоно́снаго отца́ Михаи́ла: / я́ко бо мо́лния, восходя́щи от восто́ка до за́пада, / обре́теся во оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы, / во хра́ме, со вся́ким утвержде́нием заключе́ннем и неразруши́мем. / Сему́ дивя́щеся, зовя́ху Христу́: / спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́! / Во́льным юро́дством твои́м Христа́ ра́ди / соверши́ся духо́вная му́дрость в тебе́, о́тче Михаи́ле. / Нищету́ Христо́ву возлюби́в, яре́м Госпо́день на ся́ взя́л еси́, / посто́м и бде́нием те́ло твое́ удручи́л еси́ / и на высоту́ доброде́телей возше́л еси́, / высоту́ Христо́вы та́йныя добро́ты зри́ши. / Того́ ра́ди зове́м Христу́: / спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́! / Яко де́йством Свята́го Ду́ха / высо́кая и ди́вная проро́ческая веща́ния, / преподо́бному и богоно́сному отцу́ Михаи́лу / безве́стная и та́йная откры́шася / и е́же го́де судьба́м Бо́жиим, и мно́гим бы́сть во спасе́ние. / О, каково́ дарова́ние на́м дарова́ся! / Его́же ра́ди, Христе́, / спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

Сла́ва, гла́с 5, Самогла́сен:

Боже́ственным огне́м разжиза́емь и све́том просвеща́емь Пресвяты́я Тро́ицы, му́дре, предочи́стил еси́ себе́, богоно́сне Михаи́ле, воздержа́нием и чистото́ю, и вра́жия победи́л еси́ сове́ты и кова́рства, и, на ре́вность боже́ственную подви́гнув с собо́ю мона́хов мно́жества, преоби́дети привре́менная увеща́л еси́. Те́мже в славослове́нии тебе́ ублажа́ем: моли́ся, преподо́бне, еди́ному Сердцеве́дцу, Христу́ Бо́гу, да пощади́т ду́ши на́ша.

И ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Стра́шно, и пресла́вно, и ве́лие та́инство: Невмести́мый во чре́во вмеща́ется, и Ма́ти по рождестве́ Де́ва па́ки пребы́сть, Бо́га бо роди́, из Нея́ воплоще́нна. Тому́ возопие́м, Тому́ пе́снь рце́м, со Ангелы воспева́юще: свя́т еси́, Безнача́льный Бо́же, Иже на́с ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.

Молитва преподо́бному отцу́ на́шему Михаи́лу Кло́пскому.

О, преподо́бне и преблаже́нне о́тче на́ш Михаи́ле! Ты́, возжела́в усе́рдно ше́ствовати во сле́д Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся́ плотска́я мудрова́ния отри́нул еси́; ты́ оте́чество свое́, ро́д и вре́менное благоро́дство и земна́го ца́рствия насле́дие оста́вив, мона́шества и юро́дства пу́ть ко спасе́нию и к насле́дию Ца́рствия небе́снаго предызбра́л еси́. Прише́д же ди́вне во оби́тель [сию́] Пресвяты́я Тро́ицы, в не́й трудолю́бно и богоуго́дно подвиза́яся, по премно́гу ко устрое́нию ея́ споспешествова́л еси́ и, от все́х бе́д, от гла́да, вра́жияго нахожде́ния, и о́гненнаго запале́ния, и вся́каго зла́ о́ную сохраня́я и защища́я живу́щих в не́й и к не́й притека́ющих, пути́ Госпо́дню поуча́л еси́. Ты́ и ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми предстоя́ и непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́ Трисве́тлаго, помина́й, мо́лим тя́, чту́щих святу́ю па́мять твою́, не премолчи́, уго́дниче Христо́в, ко Го́споду моля́ся, да Он, благода́тию Свое́ю приосеня́я святу́ю чудесы́ твои́ми просла́вленную оби́тель [сию́], в не́й живу́щих и тружда́ющихся, ку́пно же и и́м благоде́ющих, та́кожде и все́х притека́ющих к освяще́нной ра́це твое́й, и мо́щи твоя́ уста́ми и се́рдцем лобыза́ющих, здра́вы и невреди́мы сохрани́т и от вся́кия напа́сти свободи́т, подая́ путеше́ствующим в пути́ благоспе́шество, боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние, си́рым, вдови́цам и все́м напа́ствуемым ско́рое заступле́ние и вспоможе́ние, и от вра́жиих наве́тов тве́рдое огражде́ние и защище́ние. Не преста́й же моля́ся о Богохрани́мей стране́ на́шей, я́ко да, твои́м предста́тельством и моли́твами сохраня́еми, вси́ возмо́жем по́двиг тече́ния небла́зненно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Михаилу Клопскому