Шрифт

23 января.

Канон преподобному Павлу Обнорскому, Вологодскому чудотворцу.

Преподобному Павлу Обнорскому, Вологодскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, Па́вле преподо́бне, вся́, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев, Христа́ еди́наго возлюби́л еси́ и сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́лся еси́, со зверьми́ жи́ти ве́сь Христу́. Отону́дуже и Всеви́дящее Око, твоя́ труды́ ви́дев, да́ром чуде́с и по преставле́нии обогати́ тя. Те́мже вопие́м ти́: моли́ непреста́нно о все́х на́с, честну́ю па́мять твою́ при́сно в пе́снех почита́ющих.

Стихи́ра, гла́с 6:

Прииди́те, правосла́вных собо́ри и и́ноков ли́цы, све́тло пра́зднуем па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла, пусты́ни украси́теля, по́стников похвалу́ и благоче́стия учи́теля, раздая́теля Боже́ственных сокро́вищ, к нему́же взыва́юще, си́це рце́м: о́тче преподо́бне, не преста́й моля́ся ко Христу́ Бо́гу о чту́щих тя́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н преподо́бнаго, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Возлюби́в Бо́га, преподо́бне, от всея́ души́ твоея́, Тому́ от ю́ности послужи́л еси́ в простоте́ се́рдца твоего́. Те́мже и просла́ви тя́: ве́сть бо Госпо́дь сла́вящия Его́ прославля́ти.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

От ю́ности, преподо́бне, Бо́гу прилепи́лся еси́ и невозвра́тно после́довал еси́ живоно́сным Его́ стопа́м: удали́вся бо ми́ра, водвори́лся еси́ в пусты́ню. Те́мже почита́ем па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не, преподо́бне о́тче Па́вле, с ли́ки проро́к и апо́стол, му́ченик же и преподо́бных во све́те Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, помина́й ча́да твоя́, ве́рою творя́щия па́мять твою́ светоно́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене Отчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию родила́ еси́, Су́щаго из Отца́ без ма́тере, нас же ра́ди из Тебе́ без отца́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

От мла́да во́зраста, преподо́бне, возлюби́л еси́ пребыва́ти в дому́ Госпо́дни и зре́ти красоты́ Его́. Те́мже избра́ тя Госпо́дь от ми́ра, во е́же служи́ти тебе́ пред лице́м Его́ в преподо́бии и пра́вде.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Удали́вся ми́ра, тру́дное житие́ возлюби́л еси́, преподо́бне, е́же ко все́м послушли́ву бы́ти, и служи́ти все́м от кра́йняго смире́ния, и себе́ после́днейша вменя́ти от все́х. Те́мже и Госпо́дь просла́ви тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В безмо́лвии возлюби́л еси́ жи́ти, о́тче преподо́бне: те́мже, удали́вся от челове́к, водвори́лся еси́ в пусты́ни, со зверьми́ живы́й. Того́ ра́ди ны́не во све́те святы́х пребыва́я, помина́й творя́щия па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неора́нная Ни́ва яви́лася еси́, Кла́с жи́зненный ро́ждши, все́м причаща́ющимся безсме́ртия Хода́тая, во святы́х Свята́го, свя́то почива́ющаго.

Та́же седа́лен свята́го, гла́с 8.

Пожи́в, преподо́бне, во а́лчбе и жа́жде и в про́чиих злострада́ниих, не дая́ поко́я те́лу твоему́, за е́же получи́ти бу́дущий поко́й, отону́дуже и жела́ния не погреши́л еси́, но получи́л еси́ о́ноя ра́дости, щади́мыя лю́бящим Бо́га, те́мже помина́й ча́да твоя́ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, да вси́ вопию́т ти́: о́тче на́ш Па́вле преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Утиши́ страсте́й пло́ти моея́ во́лны, неусы́пною Твое́ю, Де́во, моли́твою, молю́ся, и не да́ждь грехо́вным усну́ти мне́ сно́м тягча́йшим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Стра́хом Бо́жиим огра́ждся от ю́ности, преподо́бне, и безмо́лвно Бо́гу послужи́л еси́, во уедине́нии пребыва́я, посто́м и жа́ждею смиря́я те́ло, моли́твою же чи́стою ду́шу просвеща́я.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Ху́дость ри́зную па́че все́х име́л еси́, преподо́бне, не возлюби́в мя́гких и сла́бящих те́ло: ве́сть бо от сего́ и душа́ смиря́тися и сообразова́тися вну́тренняя вне́шнему устрое́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Безмо́лвие лобыза́в от ю́ности, и мно́га ле́та в то́м потруди́вся, вся́ким злострада́нием друча́ те́ло твое́ и не дая́ себе́ почива́ти теле́сне, да получи́ши бу́дущий поко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, — е́же ра́дуйся, — Тебе́, Влады́чице, ве́рою несомне́нною взыва́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Ты́ процве́л еси́, преподо́бне, в пусты́ни, Дави́дски, я́коже фи́никс, сия́я доброде́тельми, отону́дуже и позна́н бы́л еси́, я́ко мно́гим приходя́щим ревнова́ти твоему́ е́же по Бо́гу житию́.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Ты́, преподо́бне, явле́н бы́л еси́ от доброде́тельнаго жи́тельства, от него́же все́м ви́дящим созидова́тися душа́ми и к ре́вности воздвиза́тися, е́же отрещи́ся ми́ра и твоему́ житию́ подо́битися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́, преподо́бне, смири́вся па́че все́х, и от сего́ приобре́т умиле́ние души́ и сле́з исто́чник непрестаю́щь, и сия́ вмени́в хле́б де́нь и но́щь, по проро́ческому рече́нию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́, утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Позна́в Бо́га, преподо́бне, по вме́стному челове́ком, те́мже и позна́н бы́л еси́ от Бо́га по и́мени про́чих оте́ц, и ду́ш па́стырь устро́ен бы́л еси́, сия́ наставля́я к доброде́телем и приводя́ Бо́гу спаса́емы.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Возлюби́в, блаже́нне, всено́щное бде́ние, си́м очища́я у́м тво́й, ду́шу же просвеща́я, и те́ло твое́ смиря́я, и ко дневны́м трудо́м благопоко́рно устроя́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любо́вь к Бо́гу и к бли́жнему стяжа́в, зако́на и проро́к исполня́я глави́зну, и́бо не любя́й бли́жняго, ниже́ Бо́га возлюби́ти мо́жет, ты́ же, преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, обоя́ испо́лнил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, чу́до, все́х чуде́с нове́йшее! Яко Де́ва, во утро́бе вся́ческая Содержа́щаго неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.

Конда́к, гла́с 8.

Все́ твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в, и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал еси́, в пусты́ню всели́вся, и, та́мо Ангельски пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию. Сего́ ра́ди и Христо́с тя́ просла́ви и да́ром чуде́с обогати́. Те́мже вси́ вопие́м ти́: ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Икос:

Удали́вся, преподо́бне, от челове́ков и безмо́лвно житие́ возлюби́в, и пусты́ню дости́г споспе́шну к сему́ лю́бящим Бо́га, и в то́й мно́га ле́та пожи́л еси́, оскорбля́емь от де́монов и от ненака́занных челове́к, и вся́ сия́ претерпе́л еси́, Бо́гу тя́ укрепля́ющу, и о́ных не́мощь обличи́л еси́ терпе́нием твои́м, и отсю́ду устро́ен бы́л еси́ па́стырь ду́ш, си́х у́бо словесы́ уча́, де́лы же показу́я изве́стне и разу́мне. Те́мже и ча́да твоя́, пра́зднующе па́мять твою́, вопию́т ти́: ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Поще́нием огради́вся от ю́ности, си́м те́ло твое́ смиря́я и благопоко́рно души́ сотворя́я, к сему́ же и стра́сти успива́я, без стуже́ния от си́х пребы́л еси́, поя́ Христу́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Язы́ка воздержа́ние испра́вил еси́, о́тче преподо́бне, от многоглаго́лания сему́ возбраня́я, на моли́тву же сего́ простира́я, и е́же то́чию ну́ждная глаго́лати к по́льзе слы́шащих и пе́ти Христу́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нищету́ самово́льную Христа́ ра́ди стяжа́в, и от все́х жите́йских безыме́нен пребы́л еси́, доброде́тельми же обогати́лся еси́ и мно́гих к ре́вности воздви́гл еси́, науча́я пе́ти Христу́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Целому́дрие стяжа́в попремно́гу и чистоту́ теле́сную, я́коже подоба́ет святы́м, и́стинное же смире́ние и сокруше́ние се́рдца вельми́ удержа́л еси́ и ско́рбных нанесе́ние, ра́дуяся, приима́л еси́, поя́ Бо́гу: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Стра́х Бо́жий стяжа́в в себе́ и си́м наказа́в чу́вства твоя́, е́же не преходи́ти свои́х преде́лов, ни поврежда́тися от си́х уму́, и отсю́ду Бо́гу угоди́л еси́, во смире́нии поя́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зве́рие ди́вии, преподо́бне, кровоя́дцы су́ще, приходя́ще к тебе́, кро́тцы быва́ху от благода́ти Бо́жия, живу́щия в тебе́, ничто́же ти́ ско́рбно показу́юще, но и повеле́нию твоему́ повинова́хуся, пою́щаго: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на во все́х ро́дех, Де́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия, Ты́ Божества́ была́ еси́ жили́ще, Всенепоро́чная, не опали́вшися огне́м Непристу́пнаго Све́та. Те́мже Тя́ вси́ благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Пребы́вшу ти́, о́тче, мно́га ле́та в пусты́ни в безмо́лвии, и поще́нии, и все́х ско́рбных в терпе́нии и попремно́гу Бо́гу угоди́вшу, отону́дуже и Он тя́ прославля́ет я́ко Своего́ уго́дника.

Припев: Преподобне отче Павле, моли Бога о нас.

Поще́нием насажде́н бы́в, я́ко дре́во при вода́х, блаже́нне, воздержа́ния, процве́л еси́ доброде́тельми, и в ме́ру дости́г во́зраста исполне́ния Христо́ва, и духо́внаго соверше́ния получи́л еси́, я́коже мо́щно челове́ку.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ у́бо, преподо́бне, хоте́л еси́ утаи́тися от челове́к и еди́н безмо́лвствовати, но Бо́г не оста́ви тебе́ неве́дома бы́ти, но все́м показа́ житие́ твое́ доброде́тельное, на по́льзу хотя́щим стопа́м твои́м после́довати.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже все́ми влады́чествующи тва́рьми, лю́дем Твои́м да́руй побе́дное одоле́ние, врага́ полага́ющи примири́тельна Це́ркви, да Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Свети́лен:

Поревнова́в, блаже́нне, преподо́бному Се́ргию, от него́же и наста́влен бы́в на духо́вныя по́двиги, многоле́тне потруди́лся еси́ в безмо́лвии, и посте́, и про́чиих страда́ниих, и ны́не, во све́те Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, на́с помина́й.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Ко приста́нищу ти́хому мя́ напра́ви, Богоневе́сто Всесвята́я, бу́ря бо мя́ волну́ет и смуще́ние греха́ лю́те, ве́тры коле́блюся лука́вых духо́в, оскорбля́ющих мя́.

Молитва преподобному Павлу Комельскому (Обнорскому)

О, до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче, преподо́бне о́тче Па́вле! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: виждь нас гре́шных, в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных: потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́вном плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниях на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со Безпло́тными ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по дела́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам: на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем и, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе, исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от злых, находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед, востаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напа́сть, и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, преподо́бне о́тче Па́вле, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Павлу Обнорскому, Вологодскому