Шрифт

23 января.

Канон святителю Феофану, Затворнику Вышенскому

святителю Феофану, Затворнику  Вышенскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8-й

Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю и чистоты́, Вы́шенский подви́жниче, святи́телю Феофа́не Богому́дре, писа́ньми твои́ми сло́во Бо́жие изъясни́л еси́ и всем ве́рным путь ко спасе́нию указа́л еси́, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

КАНОН, глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Ра́достно принося́ще хвале́ние, смире́нно к тебе́ припа́дающе, про́сим: приими́ недосто́йное моле́ние на́ше, святи́телю о́тче Феофа́не.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Ангеле земны́й и челове́че Бо́жий, в затво́ре Вы́шенския оби́тели пребыва́я, непреста́нно моля́ся ко Го́споду, изъясня́л еси́ лю́дем путь ко спасе́нию.

Слава: Днесь соше́дшеся, ве́рнии, восхва́лим пе́сньми духо́вными святи́теля Феофа́на, на́шего при́снаго к Бо́гу моли́твенника.

И ныне: Утверди́ нас, Ма́ти Бо́жия, в ве́ре Сы́ну и Бо́гу Твоему́, ди́вно прославля́ющему уго́дники Своя́ и дру́ги их нарица́ющему.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Имя твое́, святи́телю Феофа́не, я́ко ми́ро, зе́млю на́шу облагоуха́, услажда́юще сердца́ ве́рных, призыва́юще всех к духо́вней ра́дости и спасе́нию.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Свя́тче Бо́жий, уго́дниче Христо́в Феофа́не, при́зри на не́мощи на́ша и исцели́ ду́ши на́ша, страстьми́ при́сно обурева́емыя.

Слава: Я́ко пчела́ трудолюби́вая, с лу́га духо́внаго мед писа́ний оте́ческих нам предлага́еши, святи́телю, во спасе́ние с моли́твою к тебе́ притека́ющих.

И ныне: Феофа́не святи́телю, прииди́, ста́ни с на́ми, да просла́вим вку́пе Пресвяту́ю Де́ву, Христа́ Бо́га ро́ждшую

Го́споди, поми́луй (трижды).

Седален, глас 8-й

Житие твое́ сла́вно бысть и успе́ние со святы́ми, свя́тче Бо́жий Феофа́не, ны́не же у Престо́ла Всевы́шняго предстоя́й, моли́ся о нас, всеблаже́нне, да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, Ты моя́ и си́ла, Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в. Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Феофа́не святи́телю, ра́зум твой му́дре Христу́ вве́рил еси́, Ца́рствия Ве́чнаго сподо́бися, моли́ ны́не вся прему́дростию сотво́ршаго, да спасе́т ду́ши на́ша.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Его́же возлюби́л еси́, Его́же еди́наго возжеле́л еси́, Его́же ра́ди в затво́ре подвиза́лся еси́, моли́ ны́не, да спасе́т ду́ши на́ша.

Слава: Образ был еси́ Богода́нней па́стве твое́й, сло́вом, житие́м, любо́вию, ду́хом, ве́рою и чистото́ю. Сего́ ра́ди тя я́ко и́стиннаго па́стыря почита́ем, Феофа́не о́тче наш.

И ныне: Феофа́не Богому́дре, моли́ся о нас Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице, да Свои́м всеси́льным предста́тельством умоли́т Христа́ спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго, но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Ангели на небеси́ ра́дуются, челове́цы на земли́ духо́вно торжеству́ют, па́мять соверша́юще святи́теля Феофа́на, ди́внаго о всех нас моли́твенника.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Научи́ нас, блаже́нне Феофа́не, ве́дети Христа́ Све́та Истиннаго, просвеща́ющаго вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир.

Слава: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, в житии́ свое́м непреста́нно прославля́л еси́, научи́ и нас, свя́тче Бо́жий, доброде́тельми Го́спода сла́вити.

И ныне: Вы́шшую Небе́с и Чи́стшую све́тлостей со́лнечных, Изба́вльшую нас от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми почти́м.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, Бо́же спасе́ния моего́.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Шел еси́ те́сным путе́м ко спасе́нию, кро́ткий кро́ткому взыва́я непреста́нно: мне прилепля́тися Бо́гови бла́го есть.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Истины Христо́вы вожделе́в, ско́рби и оби́ды ра́достно терпе́л еси́, помышля́я непреста́нно, я́коже вене́ц без побе́ды, та́кожде побе́да без по́двига не быва́ет.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Не забу́ди нас, чад твои́х, о́тче Феофа́не, в дому́ Отца́ Небе́снаго пребыва́я, и сподо́би моли́твами твои́ми в Черто́г Го́спода сла́вы вни́ти.

Слава: Сла́ву и вся сокро́вища ми́ра презрел еси́, неукло́нно ше́ствуя к го́рнему ми́ру, и ны́не ра́достию а́нгельскою ра́дуешися, о́тче наш, святи́телю Феофа́не.

И ныне: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во? кто ли не воспое́т Твоего́ пречи́стаго Рождества́? Моли́ Чи́стая, Всеблаже́нная, Сы́на Твоего́ и Бо́га поми́ловатися душа́м на́шим.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, И ныне:

Кондак, глас 4-й

Богоявле́нию тезоимени́тый, святи́телю Феофа́не, уче́ньми твои́ми мно́ги лю́ди просвети́л еси́, со Ангели ны́не предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́ непреста́нно о всех нас.

Икос

Я́коже явле́ние Боже́ственных дарова́ний вои́стинну показа́лся еси́ земли́ Росси́йстей, святи́телю Феофа́не, па́стырю до́брый ста́да Христо́ва, вразумля́я житие́м, сло́вом и писа́нием наставля́я. И ны́не Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́, со дерзнове́нием воздева́я преподо́бнеи ру́це твои́, моли́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Кре́стный путь подвигополо́жника Христа́ вы́ну пред собо́ю име́я, путе́м те́сным, веду́щим в жизнь ве́чную, ше́ствовал еси́, блаже́нне, взыва́я непреста́нно: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Илии́ Фесви́тянину ре́вностию подража́л еси́, святи́телю Феофа́не, любо́вию Боже́ственною се́рдце твое́ распала́я, в терпе́нии ду́шу твою́ стяжа́л еси́, вопия́: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Слава: Истины Боже́ственныя ре́вностный пропове́дниче, му́дростию слове́с твои́х и уче́ний, о́тче Феофа́не, наставля́еми, ку́пно с тобо́ю пое́м ны́не: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ныне: Пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Богороди́тельнице Мари́е, да вопие́м с Тобо́ю к Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны, сии́ ви́дев, Творца́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Отроцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки, соверша́юще ве́лие торжество́ прославле́ния уго́дника Бо́жия, святи́теля Феофа́на.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Досто́йно воспева́ти Бо́жию сла́ву науча́л еси́ всех, пропове́дниче благоче́стия Феофа́не, и нас, ны́не с ве́рою прише́дших к тебе́, сему́ научи́, да сла́вится Имя Бо́жие во ве́ки.

Слава: Ве́ры тве́рдый побо́рниче, благоче́стия му́дрый пропове́дниче, Правосла́вия изря́дный Богосло́ве, Феофа́не, Вы́шенский затво́рниче, сподо́би нас, недосто́йных, в ра́дости духо́вней воспева́ти Го́спода, превозноси́маго во вся ве́ки.

И ныне: Исцеле́ний струи́ всегда́ ве́рным подае́ши, Ма́ти Бо́жия, исцели́ ду́ши на́ша, моли́тв ра́ди уго́дника Бо́жия Феофа́на, да сл́авим Рождество́ Твое́, Пречи́стая, и превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. Тем Тя, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Жи́зни ве́чныя сподо́бился еси́, святи́телю, бу́ди хода́тай и моли́твенник те́плый о нас к Бо́гу, ве́рою па́мять твою́ свяще́нную пра́зднующих.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Но́вый вои́стинну чудотво́рец яви́лся еси́, Феофа́не Богом́дре, я́ко цели́тель преми́лостивый и врач безме́здный душ и теле́с всех с ве́рою к тебе́ притека́ющих, ми́луя и утеша́я и щедро́ты твоя́ преизоби́льно излива́я.

Святи́телю о́тче наш Феофа́не, моли́ Бо́га о нас.

Истинно яви́лся еси́ моли́твенник те́плый о нас к Бо́гу, испроси́, о́тче, у Творца́ вся́ческих, прегреше́ний оставле́ние всем с ве́рою и любо́вию тя велича́ющим.

Слава: Челове́че Бо́жий, ве́рный дру́же Христо́в, приими́ ми́лостивно моле́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу сла́вы Го́спода, Креще́нием Свои́м Иорда́нския струи́ освяти́вшаго.

И ныне: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, Его́же во чре́ве носи́ла еси́, Богома́ти Пречи́стая, моли́ уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва первая святителю Феофану Затворнику Вышенскому

О, святителю, отче Феофане, земли нашея славо и радование! Приими сия смиренныя и теплыя моления нас грешных, любовию почитающих тя. Зря исполнившийся на тебе глагол Господень: "Прославляющия Мя прославлю", со умилением припадаем ко святым мощем твоим силу целебную имущим, якоже избранника Божественныя Благодати ведуще, взываем ти сице: благослови убо и помилуй, архиерею истиннаго Бога, державу нашу Российскую, воином мужество непоколебимое даруй и вся люди беспечальны сохрани и в покаяние приведи, младенцем воспитание благое даждь, юныя научи, болящим и скорбящим здравие испроси, нам же всем радость о Господе присную подаждь да вси благодарно тя ублажаем, глаголюще тако: Величаем тя, святителю отче Феофане и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего. Аминь!

Молитва первая святителю Феофану Затворнику Вышенскому

О святителю отче Феофане, архиерею преславный и предивный затворниче, Божий избранниче и Таин Христовых служителю, богомудрый учителю и апостольских словес изрядный изъяснителю, отеческих добротолюбных сказаний списателю, христианскаго благочестия изящный проповедниче и жизни духовныя искусный наставниче, подвигов монашеских усердный ревнителю и всем людем благодати ходатаю! Ныне к тебе, на Небесех Богу предстоящему и о нас молящемуся, припадаем и сице взываем: испроси у Всещедраго Бога Церкви Российстей и стране нашей мир и благостояние, святителем Христовым - истины Божественныя достойное охранение, паствы доброе окормление, лжеучителей и еретиков изрядное посрамление; подвизающимся - смирение, страх Божий и чистоту душевную и телесную; учителем - боговедение и мудрость, учащимся - ревность и помощь Божию; и всем православным - утверждение на пути ко спасению, да вкупе с тобою прославим Божию Силу и Премудрость, Господа нашего Иисуса Христа, со Безначальным Его Отцем, с Пресвятым, Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Величание

Величаем тя, святителю отче Феофане, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Феофану, Затворнику  Вышенскому