Шрифт

23 январь.

Канон святителю Дометиану, епископу Мелитинскому.

Преподобносу Дометиану, епископу Мелитинскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от на́с, но моли́твами и́х в ми́ре упра́ви живо́т на́ш.

Кано́н Дометиа́на, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Воста́ния пло́ти, и страсте́й наше́ствия, богоприя́тне, и востаю́щую в души́ мое́й укроти́ бра́нь, в ми́рне, о́тче, устрое́нии соблюди́.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Жела́нием и любо́вию неукло́нною Вы́шней прему́дрости прикосну́вся, пло́ть покори́л еси́ и су́щая земна́я оттря́сл еси́, преподо́бне, и Бо́г и́стинно в прича́стии бы́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дометиа́н чу́дный, пома́лу от земли́ возвыша́емь, прии́де от си́лы худы́я к соверше́нней си́ле и восхожде́ния в се́рдцы положи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вода́ми омочи́в пло́ти, е́же прия́т Госпо́дь смеше́ние, от Твои́х соде́ла де́вственных крове́й челове́чество, ко ополче́нием проти́вным непобо́рно.

Пе́снь 3.

Ирмос: Еди́не Ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й: одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

В кре́пости свое́й вра́г преве́тхий, твоея́ души́ не моги́й кре́пости поколеба́ти, ухищря́ет во вре́мя твоего́ разреше́ния та́йнами пти́ц худы́х низложи́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Велехвале́нием свои́м пра́ведно изничто́жествуется приуязвле́нием зми́й окая́нный, и в ви́д пе́сиих му́х преврати́ся не́мощию множа́йшею, и под нога́ми лежи́т пра́ведных кра́сными, попира́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ рожде́йся без се́мене Сы́н Преве́чный, Де́во Ма́ти, ми́р обнови́, сокрове́ннаго зми́я вода́ми в креще́нии Свое́м умертви́в Госпо́дь и тле́ния челове́ки изба́вив.

Пе́снь 4.

Ирмос: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Зако́н благода́ти показа́л еси́ бы́ти се́нь, су́щим в зако́не Бо́жии евре́ем чту́щим, му́дре, и Ева́нгелие и́стиннаго богоявле́ния та́инство, Христу́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Облиста́в, я́ко звезда́ от восто́ка многосве́тлая, Це́рковь просвеща́еши, пропове́дая Христа́, му́дрыми показа́ньми всеблагоче́стно пра́вды Со́лнца, Тому́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зло́бы вся́кия отто́ргнувся и любве́ вре́менныя, о́тче, со тща́нием, и просвети́л еси́ све́том оте́чества твоего́ концы́, му́дре, и си́м бога́тство одожди́л еси́ оби́льнейшим бога́тства коли́чеством.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́во, я́ко Бо́г сы́й Неви́димый, прии́м от Жены́ челове́чо естество́ ви́димо, соверша́ет и очища́ет в реце́, Иже греха́ чу́ждий, па́дшаго очища́я прегреше́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия правосла́вно пою́щих Тя́.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Призре́ на зе́млю Влады́ка тва́ри, и сея́ поколеба́шася, богому́дре, основа́ния и лю́те сотрясо́шася, тебе́ же душе́внаго му́жества, о́тче, от моли́твы не уклони́.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Не терпе́л еси́ ху́лящих слы́шати, сла́вне, на Высоту́ и глаго́лати непра́вду безу́мныя, но те́х обрати́л еси́ па́стырским твои́м жезло́м и неду́жное исцели́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́но естество́ во Христе́ иму́щим пропове́дати, богоглаго́ливе, ника́коже попусти́л еси́ сло́жное, но те́х улови́л еси́ уче́ний твои́х мре́жею и к све́ту возве́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услади́ во́д го́ресть со́лию Елиссе́й. Тво́й же, Богома́ти, Сы́н и Бо́г, кре́щся в воде́, греха́ го́ресть и боле́знь отъя́т.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Изба́вишася, я́ко от се́ти, преподо́бне, сме́ртныя бе́дствующии лю́дие, и страсте́й мно́жество дале́че моли́твами твои́ми отгна́ся, и́бо са́ми пе́рвии тя́ име́ша засту́пника.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Потреби́л еси́ моли́твою, всему́дре, стремле́ние неду́га, к Де́ве и Ма́тери Изба́вителя ско́ро прите́к, не бо́ стерпе́л еси́, я́ко па́стырь сы́й, бе́дствующей па́стве пренебрега́тися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ужасо́шася Ангельстии чи́ни, зря́ще Неви́димаго, из Де́вы ро́ждшася пло́тию и невеще́ственно сла́вимаго, в реце́ крести́тися приходя́ща.

И седа́лен Дометиа́на, гла́с 1.

Свяще́нства украша́емь, о́тче, пома́занием богода́нным, уясни́л еси́ сие́ боже́ственными добро́тами доброде́телей и боже́ственным ко Христу́ повинове́нием и, сконча́в твое́ тече́ние, на небесе́х вопие́ши со Ангелы: сла́ва благоутро́бию Твоему́, Спа́се, сла́ва Ца́рствию Твоему́, сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Пе́снь 7.

Ирмос: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Нело́жное ве́рным соверши́ся обетова́ние проявле́нно: боже́ственный бо Дометиа́н благода́ти сподо́бися реши́ти неду́ги и отгоня́ти де́моны, хва́льнаго провозвеща́я Бо́га препросла́вленнаго.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

На земли́ с на́ми бы́в и пло́тски пожи́в, подаде́ после́довавшим Ему́ и возлю́бльшим Его́ чудоде́йствия благода́ти, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́вленный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Злочести́выя низложи́ е́реси боже́ственный Дометиа́н Севи́рова уче́ния, и непрело́жную ве́ру и Правосла́вную боголе́пно назна́мена, хва́льнаго возвеща́я Бо́га и препросла́вленнаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оте́ческаго не отступи́ естества́ Боже́ственное Сло́во, вопло́щся из Де́вы: Ту́ю бо изве́стно соблюде́, пребы́вшу нескве́рну в рождестве́, и прие́млет е́же от Отца́ свиде́тельство Христо́с, препросла́вленный во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Превше́л еси́ ве́сь зако́н естества́ челове́ча, Бо́гу же прилепи́лся еси́, богоглаго́ливе, жела́ний Кра́йнейшему, поя́ Ему́: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Услы́шав Боже́ственныя за́поведи, расточи́л еси́ оби́льно бога́тство тре́бующим благопокоре́ния по́мыслом, вопия́, досточу́дне: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ний, Дометиа́не, неоску́ден бы́л еси́, источа́я пи́во, исто́чник, и пото́к сла́дости, и река́ ми́ра, вопию́щим: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В пещи́ Тя́ обра́зно прописа́ша о́троцы, Де́во, и в купине́ прообрази́ Моисе́й, и Дави́д зря́ Тя, ро́ждшую Младе́нца безму́жно, Го́спода сла́вы, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Уста́вил еси́, о́тче, жела́ния любле́ний, удержа́в соверше́ннейшее, и прия́ша тя́ патриа́рхов селе́ния и пра́ведных и преподо́бных чи́ни, с ни́миже мо́лиши о на́с Вседержи́теля.

Припев: Святителю отче Дометиане, моли Бога о нас.

Имя́ше, я́коже име́ние че́стно, твое́ оте́чество, те́ло твое́ многострада́льное скры́вшее свои́ми не́драми, сла́вне, ма́терскими устреми́вшееся движе́ньми: тобо́ю бо наслажда́тися чужди́м не терпя́ше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Гряди́ по́мощь бы́ти мне́ в напа́стех жития́ и обстоя́ниих, и утиши́ воздвиза́ющуюся бу́рю на мя́ страсте́й, и в ти́хо приведи́ приста́нище ве́тром, о́тче, моли́твы твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стоя́ше да́же до Тебе́ сме́рть, е́же по на́м бы́ти, за е́же спасти́ ны, Пресу́щне Сы́не Бо́жий, благоволи́вшаго из безму́жныя Ма́тере, и вода́ми ны́ очи́стити, и огне́м Боже́ственным креще́ния.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Дометиане, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобносу Дометиану, епископу Мелитинскому