Шрифт

18 января.

Канон на Повечерии предпразднству Богоявления на 18 января.

предпразднству Богоявления на 18 января
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Кано́н. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Волно́ю морско́ю/ Покры́вшаго дре́вле гони́теля мучи́теля,/ Иорда́нския струи́ спря́товает и кры́ет,/ мое́ ны́не очища́я челове́ческим очище́нием,/ сла́вно бо просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Го́споди Бо́же мой,/ светоиме́нное пе́ние и предпра́зднственную песнь Тебе́ пое́м,/ Боже́ственным явле́нием та́инственно обно́вльшему нас/ и к све́тлости Боже́ственней возводя́щему.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Го́споди Бо́же мой,/ светоиме́нное пе́ние и предпра́зднственную песнь Тебе́ пое́м,/ Боже́ственным явле́нием та́инственно обно́вльшему нас/ и к све́тлости Боже́ственней возводя́щему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Горе́ преве́чна и до́ле но́во я́вльшася Тя,/ преми́рная и земна́я, Спа́се, ужаса́хуся, зря́ще,/ и е́же па́че сло́ва Твое́ воспева́ху снизше́ствие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да Твое́я славы вся́ческая испо́лниши,/ Тебе́ Сама́го истощи́л еси́ да́же и до ра́бия о́браза./ Ны́не же дла́ни раба́ подклоня́еши главу́ ра́бски,/ мое́ назда́ние благоутро́бно очища́я.

Пе́снь 3.

Ирмос: Тебе́, на вода́х/ Основа́вшего всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь ви́девши пло́тию кры́емаго в вода́х,/ у́жасом мно́гим содержа́шеся;/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющи.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О́бразы пе́рвее проро́ками показа́л еси́ Твоего́ Богоявле́ния,/ ны́не сокрове́нная де́йствиями сказа́л еси́,/ явль та́йны челове́ком днесь, подая́ но́вое возрожде́ние.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О́бразы пе́рвее проро́ками показа́л еси́ Твоего́ Богоявле́ния,/ ны́не сокрове́нная де́йствиями сказа́л еси́,/ явль та́йны челове́ком днесь, подая́ но́вое возрожде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Простре́ Иорда́н во́ды, я́ко плещи́,/ с тре́петом прия́ти Зижди́теля, теле́сно креща́емаго и вся освяща́ющаго:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ве́лие ко спасе́нию напу́тие креще́нием подае́т Христо́с/ чу́вствующим Его́ Боже́ственное осия́ние, с весе́лием пою́щим:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.

Пе́снь 4.

Ирмос: Е́же ко Креще́нию Твое́ прише́ствие прови́дя, Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ на мо́ре ко́ни Твоя́,/ во́ды мно́ги наве́л еси Спа́се, смуща́ющия.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Я́вльшуся Тебе́ те́лом, освяти́ся земля́,/ во́ды благослови́шася, Не́бо просвети́ся,/ род же челове́ков го́рькаго мучи́тельства вра́жия изба́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Я́вльшуся Тебе́ те́лом, освяти́ся земля́,/ во́ды благослови́шася, Не́бо просвети́ся,/ род же челове́ков го́рькаго мучи́тельства вра́жия изба́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лом Боже́ственным ны́не Предте́ча из пусты́ни гряде́т ко Иорда́ну, глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жися бо Небе́сное Ца́рство,/ призыва́я вся к сла́ве Бо́жией.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превраще́й пе́рвее мо́ре в су́шу, и исто́чники от несеко́маго источи́в,/ прегреше́ний очище́ние ны́не содева́ет во Иорда́нских струя́х огне́м Ду́ха.

Пе́снь 5

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ просвеще́ннии, прииди́те, омы́йтеся водо́ю Боже́ственною/ и Ду́хом я́ве и ду́шу, и те́ло очи́стите.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Новотвори́ши земноро́дныя, Нов Ада́м быв Соде́тель,/ огне́м, и Ду́хом, и водо́ю стра́нное соверша́я возрожде́ние/ и обновле́ние чу́дное, кро́ме сокруше́ния/ и горни́л Креще́нием Богоде́тельным новотворя́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Новотвори́ши земноро́дныя, Нов Ада́м быв Соде́тель,/ огне́м, и Ду́хом, и водо́ю стра́нное соверша́я возрожде́ние/ и обновле́ние чу́дное, кро́ме сокруше́ния/ и горни́л Креще́нием Богоде́тельным новотворя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́хом ду́ши новотвори́ши, водо́ю же освяща́еши те́ло сложе́ное,/ живо́тна назида́я челове́ка:/ сугу́бому бо сро́дная потре́бно, лечбы́ му́дрым про́мыслом прино́сиши,/ я́ко Врач теле́с и душ.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Чи́стыя, проше́д, рожде́йся из Отца́ пре́жде веко́в,/ к су́щему из непло́дныя прише́л еси́, прося́ я́ко Челове́к Креще́ния,/ но от воды́ та́инственно Ду́хом соде́лал еси́, Спа́се, многоча́дну Це́рковь, пе́рвее безча́дную.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ят бысть,/ но не удержа́н стра́хом Боже́ственный Крести́тель;/ а́ще бо и спря́товается прибли́житися Огню́ се́но,/ но, слыша́в: оста́ви ны́не,-/ тече́, повеле́ние исполня́я, я́ко раб,/ Боже́ственному же, свы́ше свиде́тельствующему гла́су,/ услы́ша Сы́на Преве́чнаго.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Написа́лся, но не порабо́тился еси́, ке́саревым повеле́нием повину́яся:/ а́ще бо и от рабо́ты утеше́ние нам подая́,/ во́льно повину́ешися и да́ньствуеши дидра́хму,/ но зако́ном греха́ пе́рвее про́данныя ны свободи́л еси́ ны́не/ и сыноположе́ния удосто́ил еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Написа́лся, но не порабо́тился еси́, ке́саревым повеле́нием повину́яся:/ а́ще бо и от рабо́ты утеше́ние нам подая́,/ во́льно повину́ешися и да́ньствуеши дидра́хму,/ но зако́ном греха́ пе́рвее про́данныя ны свободи́л еси́ ны́не/ и сыноположе́ния удосто́ил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рствуеши, но не ми́рски, естество́м Сый Царь:/ а́ще бо и по пло́ти от пле́мене Дави́дова роди́вся,/ престо́л ца́рствия, Спа́се, сего́ прия́л еси́,/ но сво́йственну и́маши держа́ву Ца́рствия со Отце́м пре́жде веко́в, при́сно/ и во ве́ки с Ду́хом.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Царь у́бо, ми́ра Нача́льник и су́щих в во́дах дре́вле пронарече́ся,/ но удавля́ется Твои́м очище́нием/ и низлага́ется я́ко езерский пе́рвее легео́н./ Рук же Твои́х, Спа́се, созда́ние, порабоще́нное от него́,/ держа́вною Твоего́ руко́ю свобожде́ния сподо́бил еси́.

Конда́к, гла́с 4.

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопиет:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

Пе́снь 7.

Ирмос: Неизрече́нное чу́до:/ в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене преклоня́ет верх/ и про́сит Креще́ния от раба́,/ очища́я вопию́щия:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сече́тся струя́ пе́рвее ми́лотию Иорда́нская, прообразу́ющи Креще́ние Твое́,/ и́мже и страсте́й растерза́ется хито́н,/ и нетле́ния оде́жда самотвори́тся вопию́щим Бо́гу:/ благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Бога́тна струя́, в себе́ бо прие́мши креща́ема Соде́теля,/ показа́ся исто́чник живо́тныя воды́ на спасе́ние нас, песнопою́щих;/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртвость Боже́ственную знамени́тельне образу́юще,/ погруже́нием в воде́ трикра́тным в Креще́нии Христу́ совостае́м,/ тридне́вному воста́нию приобща́ющеся и вопию́ще Христу́:/ благослове́н еси́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на благода́ть Отца́, Сы́на же и Ду́ха соверша́ющая/ да́ром жела́ющия ве́рно Боже́ственнаго Креще́ния,/ сыноположе́ния восприе́мшия власть, е́же вопи́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́;/ се бо водо́ю облачи́тся/ Опали́вый водо́ю пре́жде пра́веднаго же́ртву пресла́вно./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Избавле́ние гряде́т Христо́с Креще́нием пода́ти всем ве́рным:/ сим бо Ада́ма очища́ет, па́дшаго возвыша́ет,/ низло́жшаго мучи́теля посрамля́ет, Небеса́ отверза́ет,/ Ду́ха Боже́ственнаго низво́дит/ и нетле́ния прича́стие да́рует.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Избавле́ние гряде́т Христо́с Креще́нием пода́ти всем ве́рным:/ сим бо Ада́ма очища́ет, па́дшаго возвыша́ет,/ низло́жшаго мучи́теля посрамля́ет, Небеса́ отверза́ет,/ Ду́ха Боже́ственнаго низво́дит/ и нетле́ния прича́стие да́рует.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преста́ лесть вра́жия, глас бо вопию́щаго в пусты́ни:/ путь Госпо́день, – зове́т, – угото́вайте/ и вся стези́ Его́ пра́вы твори́те, – повелева́ет,/ дебрь бо смиря́ется, естество́ земны́х возвыша́ется,/ гора́ и холм же враго́в понижа́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, пресла́вных даро́в!/ О, Боже́ственныя благода́ти и несказа́нныя любве́!/ Се бо водо́ю очища́ет мя, огне́м просвеща́ет мя/ и Ду́хом Боже́ственным соверша́ет мя Соде́тель и Влады́ка,/ ны́не во Иорда́не в мое́ обле́кся естество́, Безгре́шный.

Песнь 9

Ирмос: Не рыда́йте всу́е,/ отча́яния тенета́ми удавля́еми, челове́цы, пови́нии злых,/ но во умиле́нии души́ присту́пим Очища́ющему вся,/я́ко Еди́ному Чи́стому/ и Даю́щему проще́ние Креще́нием.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Во стра́ннем Твое́м Рождестве́ пе́рвее из Де́вы преесте́ственно удиви́л еси́, Сло́ве Бо́жий./ Ны́не же велича́ем, ве́лие та́инство соверша́я пресла́вно прича́стием честны́м,/ купе́ль многоча́дну Боже́ственным Ду́хом.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Во стра́ннем Твое́м Рождестве́ пе́рвее из Де́вы преесте́ственно удиви́л еси́, Сло́ве Бо́жий./ Ны́не же велича́ем, ве́лие та́инство соверша́я пресла́вно прича́стием честны́м,/ купе́ль многоча́дну Боже́ственным Ду́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земля́ освяти́ся Рождеством твои́м святы́м, Сло́ве,/ пове́дающим Небе́сем звездо́ю сла́ву Твою́./ Ны́не же водно́е естество́ благослови́ся, Тебе́ пло́тию кре́щшуся,/ и род земноро́дных к пе́рвому взы́де па́ки благоро́дию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да ра́дуется земля́ вся, Не́бо да весели́тся,/ мир да игра́ет, ре́ки да пле́щут руко́ю,/ исто́чницы и езе́ра, бе́здны, моря́ да сра́дуются:/ прихо́дит бо Христо́с Ада́ма очи́стити и спасти́ Боже́ственным Креще́нием.

Молитва

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

предпразднству Богоявления на 18 января