Шрифт

18 января.

Канон святым мученикам Феопемпту епископу Никомидийскому и Феоне волхву.

Святым мученикам Феопемпту епископу Никомидийскому и Феоне волхву
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,// Человеколю́бче, мо́лимся.

Кано́н му́чеников, гла́с 7.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, погрузи́вшему всю́ си́лу фарао́нову в мо́ри, побе́дную пе́снь, я́ко просла́вися.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Гряди́те, ве́рнии, согла́сно пра́зднуим препросла́вленную па́мять страда́льцев, в пе́снех духо́вных славосло́вяще Христа́.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Страстоте́рпцы Христо́вы и ве́ры тве́рдии побо́рницы, на нече́стие ополчи́вшеся кре́пко, враги́ победи́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нечести́вый гони́тель и ве́ры Христо́вы чу́ждь, на страстоте́рпцы разгне́вався злочести́вый, ве́рою упражня́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́ству, ю́же стяжа́ла еси́, Богороди́тельнице, сию́ спаса́й от вся́кия ну́жды, моля́щи Спа́са и Бо́га на́шего.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Благоче́стия и ве́ры предста́тели, боже́ственныя страда́льцы восхва́лим, Феопе́мпта и Фео́ну пресла́внаго.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Пра́вило, и о́браз, и начерта́ние я́вльшеся, Христо́вы великому́ченицы, святы́х бы́ша путевожди́ ко страда́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ревну́юще си́х доброде́тельному жи́тельству, му́ченицы, ку́пно на суди́щи предстоя́ще, взыва́ху: христиа́не есмы́ вси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́лся еси́ из Де́вы несказа́нно, яви́лся еси́, я́коже благоволи́л еси́, Человеколю́бче, и ми́р обнови́л еси́, Го́споди.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Всю́ напои́ша вселе́нную словесы́ Боже́ственными Христо́вы великому́ченицы и ле́сть упраздни́ша.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Бога́тство некрадо́мо обрето́ша вои́стинну страстоте́рпцы, бога́тство, сла́ву и све́тлость земны́х оплева́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вооружи́вшеся страстоте́рпцы Христо́вым ору́жием, мучи́телево суровство́ все́ в се́м низложи́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Чи́стая, Благослове́нная Свята́я Де́во, пою́щия Тя́ спаса́й от вся́каго обстоя́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, Сло́ве, в сла́ву Твою́ и хвалу́, восхваля́ем непреста́нно о́браз Креста́ Твоего́, Его́же да́л еси́ на́м ору́жие в по́мощь.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Му́дрии страда́льцы, ве́ры ору́жницы, му́ки до́блественне враго́в пребеззако́нных победи́вше, ку́пно венцы́ прия́ша.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Ни ласка́ние, ни ле́сть, ни сла́ва земны́х возмо́же отсещи́ ве́ры ва́шея тече́ние, страда́льцы, те́мже и ра́дуетеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Предстоя́ще престо́лу сла́вы Госпо́дни, со Ангелы непреста́нно моли́теся, да́ти прегреше́ний очище́ние ве́рою пою́щим вас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесвята́я Де́во Обра́дованная, ро́ждшая в ле́те Сло́во па́че сло́ва, моли́ Его́ спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ио́на из чре́ва а́дова вопия́ше: возведи́ от тли́ живо́т мо́й. Мы́ же Тебе́ вопие́м: Всеси́льне Спа́се, поми́луй на́с.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Упраздни́ша и́дольскую ле́сть му́ченицы, на суди́щи стра́ждуще, и нече́стие все́ потреби́ша от земли́ страда́нием свои́м.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Предпоста́ви враг и гони́тель ве́ры своя́ служи́тели мечми́, я́коже а́гнцы, убива́ти ва́с го́рько, му́ченицы сла́внии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже ви́де ли́к святы́х мучи́тели, вооруже́нныя мечми́, му́жески вопия́ше: во́ини Христо́вы есмы́, о мучи́телю!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Богоро́дице, несказа́нно, Бо́га на́шего, моля́щи не преста́й изба́вити от бе́д пою́щия Тя́, Чи́стая Присноде́во.

Та́же седа́лен му́ченика, гла́с 1.

Феопе́мпт яви́вся святи́тель су́щих до́ле, с Фео́ною ку́пно тве́рдым и сострада́льцем, мучи́телем противле́ния не терпя́щим, ураня́ется: Тя́, — ра́дуяся, вопия́, — чту́ Еди́наго, погре́бшаго во Иорда́нских струя́х земны́х прегреше́ния.

Пе́снь 7.

Ирмос: Пе́щь горя́щую ороси́л еси́, Спа́се, о́троки спа́сл еси́, пою́щия и глаго́лющия: благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Коне́ц муче́ния прия́сте ку́пно, мече́м умерщвля́еми с жена́ми и детьми́, Христу́ вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Ра́довахуся святи́и, зря́ще себе́, мечи́ скончава́емыя, и ве́рою взыва́ху: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нечести́вых свере́пство потреби́ся от земли́, и бо́зи падо́ша на зе́млю и сокруши́шася му́ченик испове́данием, и венцы́ прия́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаса́й па́ству Твою́, Всесвята́я Чи́стая, от вся́каго обстоя́ния, я́ко еди́на Предста́тельница ро́да на́шего, Благослове́нная Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 8.

Ирмос: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, Его́же благословя́т небе́сныя си́лы и трепе́щут чи́ни Ангельстии, по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Еди́наго Благоутро́бнаго Царя́ сла́вы испове́дающе, му́дрии страда́льцы прия́ша по́чести побе́ды, вопию́ще благодерзнове́нно: лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Тве́рдо проти́вишася Христо́вы страда́льцы к мучи́телем, стра́ждуще до́блественне, победи́ша и́дольскую ле́сть, вопию́ще благодерзнове́нно: лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже адама́нта, до́блии ору́жницы, мучи́телей преще́ния и му́ки победи́вше, ра́достно вопия́ху: по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго Благоутро́бнаго Преве́чнаго Сло́ва, из Де́вы в после́дняя ро́ждшагося и спа́сшаго челове́ческий ро́д, по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Па́че естества́ Ма́терь и по естеству́ Де́ву, еди́ну в жена́х Благослове́нную, пе́сньми, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Попра́вше вся́ идолослуже́ния ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы, боже́ственное тече́ние сконча́вше благоче́стно и ве́рою утверди́ша.

Припев: Святые мученицы Феопемпте и Феоне, молите Бога о нас.

Земна́я вся́ презре́вше ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы, вку́пе усе́рдно пострада́вше, от Бо́га прия́ша врачева́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Страстоте́рпцы му́жески вооружи́вшеся ве́рою, Госпо́дним кресто́м ополче́ния низложи́ша вра́жия и венцы́ прия́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во чре́ве заче́ншая непостижи́мое Сло́во и Сие́ без се́мене нам ро́ждшая, моли́ приле́жно спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва

Святи́и му́ченицы Феопемпте и Феоне! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам Феопемпту епископу Никомидийскому и Феоне волхву