Шрифт

17 января.

Канон преподобномученику Онуфрию Болгарскому, Габровскому, пострадавшему в острове Хиосе в лето 1818-е.

Преподобномученику Онуфрию Болгарскому, Габровскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Тече́нием сле́з, удруче́нием поста́, непреста́нною моли́твою и коленопреклоне́нием, Ону́фрие всечу́дне, и всено́щными стоя́ньми, о́гнь невеще́ственный Госпо́дния любве́ в се́рдце твое́м, преподо́бне, возжже́ся, и за Христа́ безбоя́зненно на сме́рть поте́кл еси́, те́мже и Христо́с к ли́ку му́чеников и преподо́бных тя́ сопричте́. Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподобному́чениче Ону́фрие, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 1:

Отве́ргся ми́ра и предочи́стився в по́стничестве от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, всечу́дне Ону́фрие, ве́сь боже́ствен бы́л еси́, живя́ я́ко Ангел в телеси́, приложи́в же к по́стничеству е́же о ве́ре страда́льчество, сугу́б вене́ц прия́л еси́ от Христа́, с преподо́бными и му́ченики прославля́емь; моли́ся о душа́х на́ших.

Кано́н свята́го. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Христо́с ражда́ется — сла́вите! Христо́с с небе́с — сря́щите! Христо́с на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Воспева́ющему любо́вию па́мять твою́ боже́ственную и светоно́сную, Ону́фрие, просвети́тельную Ду́ха благода́ть дарова́тися проси́ ны́не, име́яй дерзнове́ние ко Христу́, богоблаже́нне, я́ко преподобнострада́лец.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Возненави́дев ми́р, Ону́фрие, обре́л еси́ Христа́, ве́дя добре́йше, я́ко вся́кое мирско́е наслажде́ние вражду́ бы́ти Бо́гу, Его́же предпоче́л еси́ все́х, насле́дник и́стинно Его́ быва́емь.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Хра́м бы́л еси́ богоприя́тен Бо́гу велеле́пный страда́льчеством, тве́рдый страда́льче Ону́фрие, ра́достно соверша́ем светоно́сную твою́ па́мять, согреше́ний очище́ние восприе́млюще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бных Афо́нских удобре́ние и но́вых страда́льцев честносло́вие показа́лся еси́, му́дре Ону́фрие, те́мже тя́ благохва́лим я́ко победи́теля, взыва́юще согла́сно: чту́щия тя́ ны́не спаси́ моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ Де́ва зача́т безсе́менно Влады́ку тва́ри, я́коже рече́ Иса́ия, роди́ же нетле́нно Бо́га пло́тию, Его́же и нарица́ется ны́не и́мя — вели́каго сове́та Ангел.

Пе́снь 3.

Ирмос: Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Дне́сь в пе́снех да почти́тся многострада́льный Ону́фрий, Бо́га бо поче́тший доброде́тельным житие́м и вене́ц сугу́б от Него́ прия́вый я́ко преподобному́ченик Христо́в. О, сугу́баго дарова́ния!

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Труба́ небе́сная показа́ся богогла́сный тво́й язы́к, пропове́дающий посреде́ собо́рища беззако́нных Христа́ Бо́га, Ону́фрие, и пре́лесть нечести́вых я́сно, му́чениче, облича́ющий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прия́л еси́ благода́ть вся́к неду́г цели́ти, Ону́фрие, прибега́ющих к тебе́ ве́рою и лобыза́ющих честны́й тво́й о́браз, те́мже, молю́ся, исцели́ души́ моея́ и телесе́ лю́тыя стра́сти па́губныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти и Де́ва была́ еси́ еди́на, Богоневе́сто, я́коже бо пребы́сть неизме́нен по воплоще́нии па́ки Бо́г, Иже от Тебе́ оболки́й мя́, си́це и по рождестве́ Тя́ соблюда́ет па́ки Присноде́ву.

Седа́лен, гла́с 8.

Анти́христову пре́лесть в де́тском во́зрасте прия́в, Христа́ отве́рглся еси́ Спаси́теля твоего́. — Увы́, лю́таго твоего́ прегреше́ния! — В не́м же па́л еси́ преле́стию зми́я началозло́бнаго, но а́бие ма́нием Боже́ственным воста́л еси́ в ве́ру Правосла́вную, умилостивля́я Бо́га прия́ти грехо́в свои́х проще́ние боже́ственными де́лы, всеблаже́нне, Его́же и страда́льчеством твои́м сла́вно просла́вил еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Привре́менную сла́ву и че́сть оста́вил еси́, Ону́фрие, и сраспя́лся еси́ Зижди́телю твоему́, мучи́телем тве́рдо противостоя́, и усе́чен бы́в во свяще́нную главу́, я́ко же́ртва Бо́гу соверше́нна и благоуго́дна прине́слся еси́.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Скве́рную пучи́ну страсте́й, Ону́фрие, изсуши́л еси́ поще́нием и моли́твою, и взя́лся еси́ к небе́сным, ра́нами му́ченичества я́ко в сла́ве украша́емь; моли́ приле́жно о чту́щих тя́, свя́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вси́ ве́рнии ра́достно пое́м тя́, Ону́фрие, я́ко посрами́вша вражде́бную де́рзость супоста́т, небоя́зненною благода́тию Христа́, Влады́ки все́х, Его́же моли́ при́сно о соверша́ющих па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блаже́н язы́к, Препе́тая Чи́стая, и́же сподо́бися чести́ Рождество́ Твое́ ве́рно, Правосла́вием, и уче́нием, и де́лы, и́стинне явля́я вся́ о́бразы воплоще́ния Сы́на Твоего́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ Ангела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Преподо́бно име́я жела́ние к Бо́гу, на горе́ Афо́нстей, му́дре, навы́кл еси́, Ону́фрие, посту́ и моли́твам, та́же поте́кл к по́двигом му́ченичества, богому́дре, страда́льчествовал еси́ Влады́ки ра́ди твоего́, досточу́дне.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Вси́ тя́ предста́теля бога́та име́ем, му́дре, ко Христу́, Его́же моли́, Ону́фрие, дарова́тися на́м согреше́ний проще́ние, и все́х бе́дствий разреше́ние и спасе́ние, я́ко да любо́вию, сла́вне, почита́ем боже́ственную твою́ па́мять.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бро́вь вели́кую нечести́вых низложи́л еси́ глаго́лами, му́чениче му́дре: простото́ю бо слове́с твои́х пропове́дал еси́ Христа́, еди́наго Бо́га все́х, того́ ра́ди и усе́чен бы́в во главу́, и вене́ц нетле́нный прия́л еси́, Ону́фрие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иму́щи я́ко Ма́ти дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, Чи́стая, от ага́рянских ча́д изба́витися на́м моли́ при́сно, и от вся́каго вре́да и всегда́ благода́рно сла́вити Его́, утверди́, Пренепоро́чная Де́во.

Пе́снь 6.

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Ме́чь разлучи́ главу́ твою́ от те́ла твоего́, му́дре, и ны́не возлете́л еси́ в небе́сная селе́ния, лику́я с ли́ки му́ченик предстои́ши престо́лу Христо́ву, Ону́фрие, Его́же моли́ оставле́ние прегреше́ний на́м дарова́ти.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Вверга́ется во глубину́ морску́ю те́ло твое́ по усекнове́нии, тве́рдый Ону́фрие, ду́х же тво́й взы́де к небеси́ в селе́ниих святы́х, с ни́ми же ра́дуяся, му́дре, моли́ о благохва́лящих тя́, дарова́тися душе́вное спасе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостива на́м бы́ти Еди́наго Человеколю́бца Бо́га честны́ми твои́ми мольба́ми соде́лай, о преподобнострада́льче Ону́фрие! Бо́лгарская о́трасль и Афо́нский благоуха́нный ши́пче, я́ко да любо́вию соверша́ем по́двиг тво́й, му́дре, его́же Христо́с просла́ви, я́ко за Него́ страда́льчествовавша тверде́йше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́е, Бо́жие жили́ще, мене́, жили́ще бы́вша лука́вых бесо́в де́лы скве́рными, и си́х исполня́ющаго во́лю безу́мно, покая́нием мя́ яви́ Бо́гу жили́ще.

Конда́к, гла́с 3.

Све́тлое твое́ страда́льчество и боже́ственное усекнове́ние, сошло́ е́сть со свяще́нным Рождество́м Христо́вым, узре́ся же и с Боже́ственным Богоявле́ним, име́ющее, преподобному́чениче, сла́ву обою́ду све́тлу, сла́вне Ону́фрие, страда́льче Христо́в.

Икос:

В по́стничестве пе́рвее и последи́ в страда́льчестве украси́вшагося Ону́фрия боже́ственнаго, прииди́те, о христолю́бцы и мучениколю́бцы, восхва́лим, дивя́щеся боже́ственным его́ исправле́нием: отрече́нием от ми́ра и повинове́нием Христу́, отсече́нием своея́ во́ли, присноте́чными слеза́ми, продолжи́тельными во дне́х и но́щех поще́ниями, протя́жными моли́твами и всено́щным стоя́нием, сокруше́нием серде́чным, несравне́нным умиле́нием и смире́нием, Христа́ па́ки приобре́те, и́хже ра́ди и испроси́ у Него́, е́же сконча́тися кро́вию, си́м, глаго́лю, чудя́щеся и, воскли́кнувше, возопие́м ему́: Ону́фрие блаже́нне, сла́во и похвало́ всея́ Болга́рии, не преста́й моли́ти о на́с, восхваля́ющих тя́ ве́рно и чту́щих па́мять твою́, страда́льче Христо́в.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Ты́, му́чениче Ону́фрие, неле́стными уче́нии лю́тую пре́лесть оста́вив, Боже́ственным украше́нием нетле́ния украси́лся еси́, и Христо́вым страда́льцем сочи́слился еси́, вопия́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Напая́нием кро́ве твоея́, му́чениче, злочести́вых суровство́ удави́л еси, непобеди́вся от зе́льности зо́л, всесла́вне, но му́жественно терпя́, му́дре, взыва́л еси́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зи́му нече́стия и мра́з неве́рия разруши́л еси́ в теплоту́ боже́ственныя твоея́ ре́вности, о Ону́фрие, и согре́ялся еси́ возжже́нием Боже́ственнаго Ду́ха, вопия́: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко одушевле́н виногра́д, Де́во, прорасти́ла еси́ на́м Гро́зд зре́лый, источи́вший вино́ оставле́ния и изсуши́вший грехо́вное пия́нство.

Пе́снь 8.

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Иночествующии ли́ки горы́ Афо́нския ра́дующеся пою́т честно́е твое́ страда́льчество, и́мже возше́л еси́ на небеси́ ра́дуяся, с ни́ми же и мы́ тя́ восхваля́юще, вопие́м: да благослови́т тва́рь вся́ Госпо́дня Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Яко престо́л Бо́жий показа́лся еси́, страстоте́рпче, пропове́дуя Его́ всесвято́е и́мя, Ону́фрие, пред нечести́выми и христоненави́стными мучи́тельми мно́гим дерзнове́нием, те́мже и зако́нно соверши́в до́брый тво́й по́двиг, прия́л еси́ вене́ц пра́вды от руки́ Госпо́дни.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́ светоза́рное торжество́ су́щаго преподобному́ченика возсия́, озаря́ющее концы́ вселе́нныя и веселя́щее сердца́ мона́шествующих, присту́пим у́бо усе́рдно, целу́юще его́ честно́е изображе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дре́вле Тя́ прозя́бший Ааро́нов же́зл вообрази́, Де́во, Ты́ бо еди́на родила́ еси́ прозябе́ние без му́жа, небе́сный ны́не до́ждь прие́мши во чре́ве, те́м, веселя́щеся, Тя́ Богоро́дицу по до́лгу согла́сно вси́ пое́м и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п; престо́л херуви́мский — Де́ву; я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Горе́ Боже́ственныя све́тлости сподо́бился еси́, страда́льче Ону́фрие, и просвеща́еши ны́не свяще́нными светлостьми́ соверша́ющия благонаро́читую твою́ па́мять и любо́вию покланя́ющияся всечестно́му твоему́ изображе́нию.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Сла́ва Афо́нских и́ноков и му́чеников показа́лся еси́, Ону́фрие, те́мже удали́ от на́с тму́ искуше́ний моли́твами твои́ми, свя́те, чту́щих честну́ю твою́ па́мять и любо́вию тя́ блажа́щих.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Ты́ яви́лся еси́ сла́ва земли́ Бо́лгарския и похвала́ о́строва Хи́оса, я́ко в пе́рвей прозя́бл и воспита́лся еси́, в Хи́осе же страда́льчествовал еси́, те́мже ны́не по до́лгу и любви́, не преста́й закрыля́ти и избавля́ти и́х от вся́ких бе́д и искуше́ний, преподобному́чениче Ону́фрие.

Припев: Преподобномучениче Онуфрие, моли Бога о нас.

Суди́щу беззако́нных предста́л еси́, страстоте́рпче, и небоя́зненным мудрова́нием пропове́дал еси́ Иису́сова Божества́, и усе́чен бы́в во главу́, Ону́фрие, венце́м нетле́нным украси́лся еси́, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В ти́хое приста́нище устреми́лся еси́, свободи́вся от треволне́ний и бу́ри нече́стия, Ону́фрие, и предста́л еси́ Влады́це Христу́, веселя́ся, Его́же моли́ при́сно о на́с, восхваля́ющих тя́, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нна Сло́ва, но непрело́жна ве́м, те́мже воспева́ю Его́ ве́рно во двою́ у́бо существу́, ипоста́си же еди́ней, Его́же вои́стинну я́ко Богочелове́ка пропове́дая, пе́снь соверша́ю.

Свети́лен.

Страстоте́рпца дне́сь и преподо́бнаго па́мять, вси́ ве́рнии, почти́м, в пе́нии и пе́снех вопию́ще ему́ любо́вию: доблему́дренне Ону́фрие, моли́ Его́же возлюби́л и пропове́дал еси́, да́ти на́м согреше́ний оставле́ние, и изба́витися бу́дущаго муче́ния и улучи́ти Ца́рствия.

Сла́ва И ны́не.

Преподобному́чениче Госпо́день, Ону́фрие страстоно́сче, по́двиги твоя́ пое́м и благогове́йно соверша́ем присночти́мую па́мять све́тлаго твоего́ му́ченичества.

Стихи́ры свята́го глас 3.

Всехва́льный му́чениче Христо́в, страда́льче Ону́фрие, приими́ любо́вь Боже́ственную, усе́рдно тя́ сла́вящаго в пе́ниих и пе́снех уми́льных, и помина́й оте́чество твое́ со все́ми благохва́лящими тя́, и твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́ви от вся́ких бе́д и скорбе́й.

Бо́гу предстоя́ ны́не, всесла́вне Ону́фрие, и Боже́ственныя сла́вы исполня́емь, с чи́нми преподо́бных и боже́ственных му́ченик счиня́емь, помина́й пою́щия твое́ боже́ственное страда́льчество, и покланя́ющияся ве́рою и любо́вию подо́бию зра́ка твоего́.

По отсече́нии твоея́ главы́, в мо́ре вве́ржеся суровство́м суде́й боже́ственное твое́ те́ло, страстоте́рпче, со все́ю окрова́вленною пе́рстию, не терпя́ще зре́ти бы́ти покланя́емо от ве́рных люде́й; но [мы́], зря́ще, целу́ем зра́ка твоего́ боже́ственное изображе́ние.

Стихи́ра, гла́с 2.

Ве́сь во у́жасе покланя́юся свяще́нному твоему́ и вожделе́нному начерта́нию, да́ждь ми́ у́бо исцеле́ние твои́ми к Бо́гу моли́твами души́ и телесе́, и упра́ви еще́ ве́сь живо́т мо́й к стезя́м доброде́телей, свя́те Ону́фрие, бли́жний Христа́ Бо́га моего́, и моея́ ско́рби утеше́ние.

Сла́ва И ны́не, гла́с 8:

Си́лою Боже́ственною от прича́стия Пречи́стых Та́инств обо́лкся, небоя́зненно предста́л еси́ беззако́нному суди́щу, и Христа́ име́я в себе́ глаго́люща, дерзнове́нно изобличи́л еси́ злоиме́нное нече́стие, в со́нмище мно́гих мучи́телей, от ни́хже а́бие во главу́ усе́чен бы́в, со Христо́м совокупи́лся еси́, Ону́фрие, и живе́ши с Ни́м ве́чно; сла́ва Его́ бла́гости. Но, о Бо́лгарская похвало́ и Афо́нское украше́ние, я́ко име́я к Нему́ дерзнове́ние, не преста́й моля́ся о ро́де твое́м и все́х восхваля́ющих тя́.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Ону́фрие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобномученику Онуфрию Болгарскому, Габровскому