Шрифт

17 января.

Канон преподобному Феоктисту игумену Кукума Сикелийского

Преподобному Феоктисту игумену Кукума Сикелийского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Феоктисте, дух твой.

Кано́н преподо́бнаго, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Сла́дости Пото́к, Христо́с, к вода́м прихо́дит раболе́пно Иорда́нским омы́тися. Го́ры, взыгра́йте ра́достию, хо́лми, препоя́шитеся, оскверне́ннии, ко очище́нию Боже́ственному угото́витеся.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Светоно́сная па́мять твоя́ на́м дне́сь возсия́ со́лнечныя лучи́, Феокти́сте, исправле́ний твои́х, страсте́й у́бо на́ших отгоня́щи о́блак, ю́же соверша́юще, ве́рою тя́ и любо́вию блажи́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Впери́вся любо́вию Христо́вою, бы́л еси́ вы́шший, мирска́го отступи́в смуще́ния, те́мже отлучи́вся к по́стничества боле́зненным трудо́м и воздержа́нием, я́коже Ангел, пожи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стую чи́стым умо́м, прииди́те, ублажи́м, Добро́ту Иа́ковлю, Юже возлюби́ Бо́г, избра́в, в Ню́же всели́ся, я́ко ски́нию свяще́ния, я́ко Честне́йшую все́х тва́рей воспои́м.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Бе́здны повеле́нием Сотвори́вый, вода́ми Покрыва́яй превы́спренняя, в вода́х предгряде́т крести́тися. Душе́, бо́дрствуй, от страсте́й очи́стися, доброде́телей принося́щи прозябе́ния.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Яко ши́пок сладково́нен, де́ланием Ду́ха во цве́тнице поще́ния процве́л еси́, Феокти́сте, благоуха́ния исполня́яй Боже́ственнаго пою́щия всегда́: я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ма́слина плодови́та, в дому́ Госпо́дни прозя́бл еси́, еле́ем трудо́в твои́х, Феокти́сте, умаща́я на́ша ли́ца, пою́щих, преподо́бне: я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́зи, борю́щии мя́ от высоты́, в боле́зни оскуде́ жи́знь моя́, понро́х в про́пасть прегреше́ний. Спаси́ мя, Влады́чице, не пре́зри мене́, Предста́тельницу бо Тя́ непобе́дну и́мам.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Иска́паша сла́дость боле́зней по́тове твои́, го́ресть отъе́млюще де́монскую, сла́вне, неду́ги отгоня́ще сла́вныя окропле́нием, досточу́дне.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Обожа́емь непреста́нными очище́нии, преподо́бне, свети́льник бы́л еси́ мона́шествующих светле́йший, о́браз изве́стнейший, и наста́вник, и сто́лп непоколеби́мь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Расто́ргл еси́ страсте́й моря́, Феокти́сте, жезло́м ве́ры и, фарао́на неви́димаго, о́тче, потопи́в, ко обетова́нней земли́ дости́гл еси́, преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воззову́ в нощи́ и во дни́, Всенепоро́чная, к Тебе́, и спасу́ся, и сласте́й прейду́ сте́ну, и изба́влюся искуше́ний де́монских хода́тайством Твои́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Моли́тв ра́лом обнови́в зе́млю се́рдца, сию́ насе́ял еси́ Сло́ва се́менем, о́тче богому́дре, и кла́с пожа́л еси́ благопло́дия, восхваля́ющих тя́ все́х благочести́вых ду́ши пита́ющий.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Бо́др у́м всегда́ принося́, о́тче богому́дре, стра́сти успи́л еси́ душетле́нныя, к Боже́ственному у́тру тща́ся дости́гнути, к незаходи́маго Све́та све́тлости, веселя́щихся в не́мже е́сть жили́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко светоза́рный и светоно́сец, и по́лн дарова́ний Ду́ха Боже́ственнаго сы́й, о́тче, незло́бия чи́ст обы́чай явля́я, все́м пока́зовался еси́, я́коже Ангел живы́й с те́лом.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С высоты́ восто́ка я́вльшагося показа́лася еси́ две́рь и престо́л превознесе́н Царе́в, небоме́рная и высо́кая ле́ствица, на ню́же взы́де Христо́с, Пречи́стая, и отринове́нным челове́ком приобщи́ся.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

В ра́бий зра́к оде́явся, гряде́т к рабу́ Христо́с, прося́ креще́ния, порабоще́нныя страстьми́ свобо́дны показу́я благода́тию.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Лука́вствия покори́л еси́ ду́хи, Ду́ха Свята́го яви́вся сосу́д, си́лу тебе́ вдохну́вшаго, богоно́се всеблаже́нне Феокти́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слове́сною па́лицею твое́ю, преподо́бне, на па́жити по́стничества, о́тче, воспита́л еси́ слове́сную твою́ па́ству и ко огра́де небе́сней напра́вил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не́бо простры́й манове́нием ино́е на земли́ не́бо Тя́ показа́, Богороди́тельнице Непоро́чная, и из Тебе́ су́щим во тме́ яви́ся.

Седален, преподо́бнаго, гла́с 1.

Упа́с богоуго́дно Госпо́дню па́ству свире́лию сло́ва, богоно́се Феокти́сте, на па́жити безстра́стия и жи́зни приве́л еси́, спаса́емую, Бо́гу и, к Сему́ отше́д, мзду́ трудо́в прия́л еси́ досто́йную. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Пусты́ня дне́сь Иорда́нова да процвете́т: гряде́т бо все́х Избавле́ние, огне́м Божества́ погрузи́ти на́с водо́ю и Ду́хом, лю́те сокруше́нных грехопаде́ньми.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Сле́з пролия́ньми погаси́л еси́ страсте́й разжже́ния, Феокти́сте блаже́нне, чуде́с источи́л еси́ струи́ присноживо́тныя, и́миже отмыва́ются ду́ш же и теле́с неду́ги, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дави́дове кро́тости, о́тче, поревнова́л еси́, стяжа́в непоро́чно Иовлево безстра́стие, Иа́ковлю простоту́ и ве́ру Авраа́мову, Петро́ву теплоту́. С ни́миже всели́вся, на́с помина́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жи́знь Ипоста́сную на́м ро́ждши, сме́ртию сме́рть, Де́во, упраздни́вшую, лю́тыми обурева́ньми умерщвле́на мя́ оживи́ мольба́ми Твои́ми, Чи́стая, Благослове́нная и Препросла́вленная.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Просвеще́ние и очище́ние ду́ш яви́лся еси́ на Иорда́не, исто́чник, Спа́се, му́дрости: воды́ жи́вы пи́щный пото́к подава́я на́м, вода́ми погружа́еши на́ша грехи́.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

В незло́бии жи́знь препроводи́в вои́стинну, богому́дре о́тче, вра́жию зло́бу соверше́ннейшим умо́м низложи́л еси́, — по́йте, — вопия́, — дела́ вся́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не секи́ра душа́м прети́т посече́ние, душе́ моя́, потщи́ся и, страсте́й те́рния отсе́кши, плоды́ зре́лы Го́споду принеси́, богоно́снаго моли́твами спаса́ющися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От все́х Тя́ родо́в избра́ Христо́с в жили́ще Себе́, Богоро́дице, обновля́я ны́, истле́вшия, соедине́нием лу́чшим, те́м Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Бо́жие зда́ние бы́л еси́, Феокти́сте, чи́стое, не оскверни́в души́ твоея́ добро́ты, преподо́бне, грехо́в ка́лом, но тебе́ самаго́ всего́ украси́л еси́ до́брыми пода́нии, сего́ ра́ди тя́ почита́ем.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли Бога о нас.

Доброде́тельми укра́шен, любо́вию просвеща́емь, до́брых ви́ды облиста́емь, к твои́м преста́вился еси́ отце́м, о́тче му́дре, в ста́рости масти́тей, я́коже пшени́ца зрела́, в сокро́вищах Боже́ственных блюдо́мь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́ства твоя́ дне́сь лику́ет, пра́зднующи светоно́сную па́мять твоего́ успе́ния, ю́же благословя́ с небесе́ и по преставле́нии не преста́й, треблаже́нне, Бо́гу предстоя́ со Ангелы, всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жи́знь ро́ждшая земны́м на избавле́ние, уме́ршую, Де́во, прегреше́ньми оживи́, Чи́стая, ду́шу мою́, я́ко сострада́тельна, я́ко Еди́на Предста́тельница прибега́ющих в Тво́й кро́в, Всенепоро́чная.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Феоктисте, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Феоктисту игумену Кукума Сикелийского