Шрифт

17 января.

Канон святителю Евстафию, архиепископу Сербскому.

Святителю Евстафию, архиепископу Сербскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Избра́н от Бо́га, возлю́блен от люде́й, архиере́ов Боже́ственная красото́, о́тче Евста́фие, Ангелов сослужи́телю, та́ин же Боже́ственных пропове́датель бы́л еси́, те́мже моли́ Христа́ Бо́га со все́ми святы́ми изба́витися от вся́ких зо́л моли́твами твои́ми, блаже́нне, и спасти́ся на́м, чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, святи́телю о́тче Евста́фие, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Стихи́ра, гла́с 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, преподо́бне о́тче, и бы́л еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве, уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную во Еди́ном Божестве́.

Кано́н свята́го. Глас 3.

Пе́снь 1.

Ирмос: Су́шу глубороди́тельную зе́млю со́лнце наше́ствова иногда́: я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́ лю́дем пешомореходя́щим и богоуго́дно пою́щим: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Прему́дрость Бо́жия Всемо́щная, все́льшися в тя́, о́тче, от пеле́н назна́мена тя́ благода́тию духо́вною и наставля́я, те́мже все́х исправля́еши и науча́еши пе́ти си́це: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Крепи́теся и мужа́йтеся проти́ву неви́димых бра́ней вра́жиих, Госпо́днею по́мощию утвержда́яся и глаго́ля: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зум восприе́мше небе́сный, весели́теся, земноро́днии, процвете́ бо цве́т от земна́го ко́рене, светя́щу богосия́нному све́ту, и, богоуго́дно взыва́юще, рце́м: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из чре́ва пре́жде денни́цы рожде́нное от Отца́ Преве́чное Сло́во Бо́жие возсия́ на́м из Тебе́, Браконеиску́сная, и роди́ся, Богоро́дице, науча́я святы́я Своя́ воспева́ти: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́ние на Тя́ наде́ющихся, утверди́, Го́споди, Це́рковь, Юже стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Пе́рвенца показа́ тя́ Госпо́дь ста́ду Своему́ пе́рвенствовати, преосвяще́нна архиере́я, е́же стяжа́ Свое́ю Кро́вию.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Малоу́мным па́ки возвраща́я зе́льныя по́мыслы, ко исправле́нию яви́ тя́ Госпо́дь, преосвяще́нне о́тче Евста́фие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земли́ ве́рных Свои́х яви́ тя́ Бо́г Сло́во ко исправле́нию благоче́стных дея́ний, святи́телю преблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Деви́ческаго чре́ва яви́лся еси́, Со́лнце Пра́ведное, озаря́яй земны́х чу́вствия и наставля́яй вои́стинну к позна́нию Своего́ Божества́.

Седа́лен, гла́с 8:

Повеле́нное та́йне, Боже́ственная прие́мь в ра́зуме свое́м, покро́в возжеле́л еси́ небе́снаго жития́, ско́ро прии́де, взе́мый кре́ст на ра́мо, глаго́лал еси́ непреста́нно все́м: Преклони́вый схожде́нием небеса́ и пло́ть взе́мь от Де́вы, все́х велегла́сно зове́т спасти́ся, вопи́ти же и глаго́лати: сла́ва неизрече́нней Твое́й ми́лости, Еди́не Преми́лостиве.

Пе́снь 4.

Ирмос: Покры́ла е́сть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́, из Киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нныя Ма́тере, в хра́ме Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нец руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Яко свяще́нный неизрече́нных бла́г спасе́ния служи́тель, ве́село во святе́й Це́ркви служи́л еси́, моли́твами и слеза́ми приле́жно просия́л еси́, все́м прося́ оставле́ние грехо́в, и духодви́жно ра́достию вопия́л еси́: Го́споди, испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

На Него́ же упова́л еси́, святи́телю, из мла́да бо во́зраста, ра́дуяся же, я́ко еле́нь, восте́кл еси́ на го́ру святу́ю, земна́я вся́ в ми́ре оста́вил еси́, прилепи́вся зако́ну Творца́ и Влады́ки исполне́нием за́поведи Боже́ственнаго хоте́ния, Ему́же, святи́телю, ра́достно вопие́ши: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дел еси́, святи́телю, Сло́во Безнача́льное, пло́тию к на́м прише́дшее и вся́ челове́ки спа́сшее, са́м бо вся́ мирска́я ни во что́же вмени́л еси́, усе́рдно вопия́ ко Го́споду: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́дети херуви́мом и серафи́мом невозмо́жно от Деви́ческия кро́ве пло́ть Заи́мствовавшаго и к на́м Прише́дшаго, научи́ все́х с любо́вию вопи́ти Ему́: Свя́т еси́, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: Яко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га, от Ангел сла́вы дориноси́ма, — о, окая́нный, — вопия́ше, — а́з! Прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та невече́рня, и ми́ром влады́чествующа.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Свяще́нный смы́сл изуча́я, пло́ти уго́дия и похоте́ния удали́л еси́ непреста́нным ру́к твои́х воздея́нием и ча́стым коле́н преклоне́нием, о́тче богому́дре, с ра́достию воспева́еши си́це: Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мо́й, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующаго.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Прему́дрость Бо́жия, избра́вшая гони́теля Па́вла в сосу́да Себе́, изыма́ющая от земли́ убо́га и посажда́я на престо́ле бога́тем, прови́дя и тебе́, святы́й архиере́ю Бо́жий Евста́фие, избра́ в па́стыря и наста́вника все́м лю́бящим Христа́, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Очи́стив ду́шу и те́ло от скве́рны, преподо́бна, пра́ведна и незло́бива учи́теля себе́ показа́л еси́, о́тче блаже́нне, си́рых пита́тель, оби́димых помо́щник и странноприи́мец бы́л еси́, те́мже со дерзнове́нием вопие́ши: Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мо́й, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безле́тнаго в ле́то родила́ еси́, Браконеиску́сная, де́вство и рождество́ сопря́гши па́че ума́, да челове́ка обожи́ши, па́че естества́ и ра́зума, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́ к Тебе́, ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние, е́же лю́дем прии́де от Бо́га: Христе́, Ты́ — Бо́г мо́й.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Сио́на доше́л еси́, блаже́нне, и, гро́б Госпо́день усе́рдною любо́вию облобыза́в, о ка́мень претыка́ния ника́коже потка́лся еси́, благода́тию Бо́жиею сохраня́емь.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Сы́ны челове́ческия сотворя́я сына́ми Бо́жиими, потща́лся еси́, блаже́нне, покланя́тися Святе́й Тро́ице во Еди́ном Существе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бра́нь и бу́ря от вселука́ваго врага́ воздвиза́ется на ны́, ча́д твои́х, но я́ко име́я ко Христу́ дерзнове́ние, пода́ждь ста́ду твоему́ благостоя́ние, я́ко тезоимени́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безле́тнаго во чре́ве прие́мши, Богоро́дице, неизрече́нно Сы́на — Емману́ила, чу́дно воздои́ла еси́ от сосе́ц Твои́х во спасе́ние все́м ве́рным.

Конда́к, гла́с 6.

Свы́ше благода́ть прие́мь от Бо́га, во святи́тельское подо́бие обле́клся еси́ и от у́ст твои́х благоче́стно все́х научи́л еси́ покланя́тися Тро́ице Единосу́щней. Те́мже па́мять твою́ чту́ще, прославля́ем Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Икос:

На престо́ле сла́вы седя́щаго Бо́га возжеле́в всеусе́рдно, к Нему́ приве́л еси́ ве́рное ста́до твое́ и процве́л еси́ в дому́ Госпо́дни, я́ко фи́никс, умножа́я и возвыша́я, я́коже ке́др, ча́да твоя́, кро́тостию и смире́нием научи́в и́х воспева́ти и сла́вити Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки богосло́вившия, и в Де́ву нетле́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́м, благоче́стно пою́ще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Авраа́мли же́ртвы подража́в, о́тче Евста́фие, я́коже о́н Исаа́ка, та́ко ты́ твою́ ду́шу прине́сл еси́ Христу́ в же́ртву чи́сту и непоро́чну, благоче́стно воспева́я: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Ро́да зе́мна изба́вити, грехи́ сластолюби́вых очища́я воздея́нием ру́к, всено́щным бде́нием, слеза́ми мно́гими, церко́вною слу́жбою и ча́стым воздыха́нием прося́ о ни́х Го́спода, Ему́же благоче́стно воспева́еши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Гро́б тво́й нетле́нна тя́ соблю́л е́сть Бо́жиим манове́нием, ра́ди утвержде́ния в ве́ре ста́да твоего́, те́мже, ра́ку твою́ целу́юще, зове́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отчею во́лею, осене́нием Ду́ха Свята́го прия́ла еси́ Сы́на Бо́жия, Пречи́стая, неизрече́нно поне́сши Его́, родила́ еси́, Ему́же ве́рно вопие́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся, богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши, пла́менем же неврежде́ни, Боже́ственную пе́снь поя́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Лю́дие твои́, предзря́ще тя́ свяще́нна, возлюби́ша твоего́ уста́ва смире́ние и кро́тость, испо́лненную Боже́ственнаго уче́ния, от медото́чных усте́н пе́сненно вопию́т: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Се́ Жи́знь и Све́т все́м Христо́с прибли́жися, воздая́ кому́ждо по дело́м: нечести́вым осужде́ние, благочести́вым благода́ть и сла́ву, велегла́сно вопи[ю́щим] Ему́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По успе́нии твое́м, свяще́нне о́тче Евста́фие, пресели́лся еси́ в го́рний Иерусали́м, на́м же оста́вль мо́щи своя́, те́мже вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ Де́ва, я́коже проро́к глаго́лаше, во чре́ве прия́ и роди́ Сы́на Емману́ила, е́же е́сть с на́ми Бо́г, на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́, Ему́же, ве́рнии, вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: В зако́не се́ни и писа́ний о́браз ви́дим, ве́рнии: вся́к му́жеский по́л, ложесна́ разверза́я, свя́т Бо́гу. Те́м перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна, Сы́на, первородя́щася Ма́терию неискусому́жно, велича́ем.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Дре́вле разумева́емей же́ртве, зако́ном принося́щейся, ю́же Бо́жий архиере́й прино́сит, Госпо́дня преда́ния па́мятствуя, возно́сит хле́б и вино́ во оставле́ние грехо́в, все́м я́сно сказу́ет испове́дание ве́ры во Христа́ Го́спода.

Припев: Святителю отче Евстафие, моли Бога о нас.

Возда́ждь ми́, — Бо́гу вопия́ше святи́тель, — прича́стия да́ра, е́же вопи́ти Тебе́ во Ца́рствии Твое́м и испо́лнитися ми́ Твоего́ весе́лия и в Тебе́ пребыва́ти; те́мже, хва́ляще, велича́ем Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́ннаго пропове́дателя вои́стинну и Бо́жия рачи́теля, гряди́те, обстоя́ще честну́ю ра́ку на́шего учи́теля, усе́рдно воспои́м благода́ть Бо́жию, я́же в не́м пребыва́ет, велича́юще Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́ше обы́чая, неизрече́нно, Де́во Богоро́дице, Христа́ родила́ еси́, Его́же ны́не умоли́ изба́витися на́м от нахожде́ния пога́ных ага́рян и от вся́каго вре́да и междоусо́бныя бра́ни, да Тя́ непреста́нно, и́стинную Богома́терь, велича́ем.

Свети́лен:

Свяще́нная и светоно́сная, па́че ума́ светле́йшая, о́тче Евста́фие, па́мять твоего́ успе́ния, ю́же све́тло пра́зднуем, возсия́ на́м дне́сь: сего́ ра́ди сла́вим просла́вльшаго тя́ Го́спода, да́вшаго ти́ благода́ть такову́ю, е́юже огражда́еши ста́до твое́.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Евстафие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Евстафию, архиепископу Сербскому