Шрифт

17 января.

Канон Собору святых седмидесяти апостолов.

Собору святых седмидесяти апостолов
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Апо́столи святи́и, моли́те ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Стихи́ра, гла́с 3:

Во всю́ зе́млю пропове́дников веща́ние изы́де боже́ственное, уча́щее правосла́вно о Еди́ном Существе́, Еди́но Естество́ почита́ти Святы́я Тро́ицы, и еди́но вои́стинну госпо́дство, и еди́но Ца́рство во вся́ ве́ки.

Пе́рвый кано́н апо́столов, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Христо́вы ученицы́ бы́вше, на́с ра́ди ве́щию теле́сною Явльшагося, всехва́льнии, просвети́сте ми́р ве́сь заре́ю благоче́стия, тму́ разори́вше безбо́жия.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Тле́нных оста́вльше оскверне́нное и нестоя́нное, Христу́ после́доваша Кри́сп, и Про́хор, и Андрони́к, Фадде́й и Никано́р, свети́льницы бы́вше богови́днейшии.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Кре́пость губи́теля победи́сте, сла́внии, кре́постию Ду́ха, неи́стовством же безбо́жия коне́чне осла́бленныя кре́пости испо́лнисте и боже́ственнаго разуме́ния.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Пло́тию я́вльшагося Го́спода Ампли́й пропове́да, Стахи́й и Фили́пп, я́ко апо́столи, я́ко боже́ственнии иера́рси, я́ко вои́стинну служи́телие су́щих па́че ума́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Боже́ственную Пала́ту Царе́ву почти́м, в Ню́же всели́ся, я́коже восхоте́, Неискусому́жную и еди́ну Богоро́дицу, Ея́же ра́ди обожи́хомся, воспесносло́вим.

Вторы́й кано́н апо́столом.

Святы́й апо́столе Ага́ве, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́лся еси́ иногда́, прозна́менуя Па́влу наве́ты, и у́зы, и озлобле́ния, апо́столе и проро́че Ага́ве, егда́ ру́ки твоя́ о́наго по́ясом связа́л еси́.

Святы́й апо́столе Аки́ло, моли́ Бо́га о на́с.

Тя́, ученика́ Па́влу, уве́девше, Аки́ло, ми́рови же свети́льника неле́стна и свяще́ннаго му́ченика, потреби́теля и́долов и ра́зума Бо́жия вводи́теля, благоче́стною мы́слию, богому́дре, ублажа́ем.

Святы́й апо́столе Ампли́е, моли́ Бо́га о на́с.

Кре́постию Боже́ственнаго укрепля́емь Ду́ха, живу́щия во тме́ сы́ны све́та показа́л еси́, Ампли́е апо́столе, соверша́я чуде́с дела́ пресла́вная и упражня́я де́монов полки́.

Святы́й апо́столе Ана́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Дама́ск, апо́столе, ны́не о тебе́ хва́лится, ему́же упространи́л еси́ кре́пость муче́нием, Ана́ние, учи́тель бы́в Христа́ гоня́щему, я́ко учени́к наро́чит Христа́ гони́маго, к Нему́ же о на́с моли́ся.

Святы́й апо́столе Андрони́че, моли́ Бо́га о на́с.

Тя́, я́ко сро́дника, целу́ет Па́вел, пред ве́рными боже́ственныя твоея́ похвалы́ пропове́дая, Андрони́че богоглаго́ливе, световоди́телю восхваля́ющим тя́.

Святы́й апо́столе Апе́ллие, моли́ Бо́га о на́с.

Якоже многоце́нен ка́мень, имя́ше тя́ Иракли́йская честна́я Це́рковь, укрепля́юща, Апе́ллие блаже́нне, сию́ сло́вом Истины. Те́м досто́йно почита́ем тя́.

Святы́й апо́столе Аполло́се, моли́ Бо́га о на́с.

Еллинстии мудрецы́, твои́ми побежде́ны му́дрыми догма́ты, испове́дати покори́шася, прему́дре Аполло́се, Христа́ Соде́теля, Отца́ Безнача́льнаго Му́дрость и Си́лу.

Святы́й апо́столе Ариста́рше, моли́ Бо́га о на́с.

Прему́дрый и чу́дный Ариста́рх, я́ко учени́к Сло́ва и свяще́нный Па́влу спу́тник, свяще́нными пе́сньми да восхва́лится.

Святы́й апо́столе Аристову́ле, моли́ Бо́га о на́с.

Поте́кл еси́, я́коже звезда́ от восто́ка, устреми́вся, и Вретани́йския гра́ды дости́гл еси́, Христо́во пропове́дуя Ева́нгелие и просвеща́я благода́тию, блаже́нне Аристову́ле, ве́рно прие́млющия сло́во твое́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Яже апо́столов ра́дость, Богороди́тельнице Всенепоро́чная Влады́чице, я́ко Ма́ти бы́вши в те́х боголе́пно глаго́лавшему, с ни́миже моли́ся огня́ гее́нскаго изба́вити на́с.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Якоже ре́ки, ва́с Сло́во посла́ во всю́ зе́млю, наполня́ющия сию́, всему́дрии, напое́нии Боже́ственнаго Ду́ха и пла́мень отъе́млющия безбо́жия благода́тию.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Воспои́м Ти́мона боже́ственнаго, Си́лу же и Силуа́на и ве́рою восхва́лим Епене́та сла́внаго, и Урва́на, и Ага́ва, и́стинныя христопропове́дники.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Блаже́ни уже́ бы́вше, я́ко и́стинно блаже́ннаго Бо́га Учи́теля стяжа́вше, и́же пе́рвее окая́нныя, всему́дрии, прича́стники показа́сте Боже́ственнаго блаже́нства.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Чиста́ пре́жде рождества́, и в рождестве́, и по рождестве́ вои́стинну Де́ва, Ма́ти, была́ еси́: Бо́га бо породила́ еси́, Его́же апо́столов сосло́вие пресве́тло пропове́да.

Ин кано́н.

Святы́й апо́столе Арте́мо, моли́ Бо́га о на́с.

Не́бо яви́лся еси́, все́м веща́я сла́ву спаси́тельную тебе́ просла́вльшаго и ученико́м сочета́вшаго седмодеся́тным, Арте́мо всебога́те.

Святы́й апо́столе Архи́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Па́влов учени́к бы́в, богоно́се, просвети́л еси́ лю́ди воспева́ти Тро́ицу, хра́мы же разори́л еси́ па́губныя благода́тию, пострада́в же терпели́вно, венцы́, ра́дуяся, прия́л еси́, о на́с моля́ся, блаже́нне Архи́ппе.

Святы́й апо́столе Асинкри́те, моли́ Бо́га о на́с.

Обре́те тя́, Асинкри́те, реку́, во́д испо́лнену Ирка́ния Ду́ха и, честны́ми напое́нии твои́ми напои́вшися, принесе́ Влады́це красне́йшая прозябе́ния.

Святы́й апо́столе Аха́ике, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нныя соста́вим вси́ ли́ки, свяще́нно блажа́ще Аха́ика, вели́каго Христо́ва апо́стола, с ли́ки безпло́тными всегда́ веселя́щася.

Святы́й апо́столе Варна́во, моли́ Бо́га о на́с.

Апо́столе Спа́сов, Варна́во прехва́льне, прия́телище ве́ры, сы́не утеше́ния, тишино́ обурева́емых, непреста́нно в па́мяти твое́й дерзнове́ние име́я, моли́ в ми́ре сохрани́тися душа́м на́шим.

Святы́й апо́столе Га́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Твоя́ похвалы́ Лука́ богогла́сный вои́стинну написа́, свяще́ннаго бо Па́вла учени́к и боже́ствен странново́дец бы́в, боже́ственным я́ве наказу́я, всече́стне Га́ие.

Святы́й апо́столе Ево́де, моли́ Бо́га о на́с.

Да сла́вит тя́, ученика́ Бо́жия, Ево́де, и иера́рха ве́рна, и свиде́теля Боже́ственных страда́ний, возглаша́ющи, честна́я Це́рковь Христо́ва: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Святы́й апо́столе Епафра́се, моли́ Бо́га о на́с.

Яко верхо́внаго апо́столов бы́в учени́к, Па́вла му́драго благоглаго́ливаго, с те́м ра́дуешися, ве́чнующее насле́дуеши наслажде́ние, всеблаже́нне Епафра́се, Колосса́ев удобре́ние.

Святы́й апо́столе Епафроди́те, моли́ Бо́га о на́с.

С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, пу́ть ше́ствуя мно́жицею, пути́ веду́щия, Епафроди́те, показа́л еси́ лю́дем ко благоче́стию.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Апо́столов похвала́, страда́льцев удобре́ние Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, и ми́ра спасе́ние.

Седа́лен апо́столов, гла́с 3.

Столпи́ непоколеби́мии Це́ркве, основа́ния благоче́стия бы́вше, ученицы́ Бо́га на́шего, соблюди́те сию́ невре́дну, отгоня́юще льсти́ваго собла́зны и моля́ще Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Мо́ре возмути́ша язы́ческое, в сие́ вше́дше, всему́дрии, я́коже ко́ни, Спа́совы ученицы́ и ве́рныя спасо́ша водо́ю свято́ю и Ду́хом.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Облиста́ша, я́ко со́лнце на земли́, Пу́д, Апе́ллий и Филоло́г, и Ру́ф же и Патро́в и ве́рныя просвети́ша, от тмы́ неве́дения изба́вльше.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Напря́г, посла́ стре́лы вы́ я́ко изощре́нны Благоутро́бный, стре́лы, сокруша́юща вра́жия и лю́те уя́звленныя, сла́внии, благода́тию Бо́жиею исцеля́юща.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Хвалу́ принесе́м Изба́вителю, песносло́вяще Родио́на богоглаго́ливаго, и Ерми́я сла́внаго, и му́драго Асинкри́та, Ли́на же боже́ственнаго и Га́ия.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Тя́ блаже́ннейший дре́вле ли́к проро́чествующих Ду́хом богоглаго́лании свяще́нными боголе́пно имену́ет, Всечи́стая, две́рь же и го́ру приосене́нную.

Ин кано́н.

Святы́й апо́столе Епене́те, моли́ Бо́га о на́с.

Похва́лим Епене́та сла́внаго, Карфаге́ном похвалу́ боже́ственну бы́вшу, и Сло́ва ученика́, и исцеле́ний исто́чника, и вели́ка пропове́дника су́щим па́че ума́, и ве́ры утвержде́ние.

Святы́й апо́столе Ера́сте, моли́ Бо́га о на́с.

Тя́, свяще́нна иконо́ма, Ера́сте, Це́ркве Христо́вы, су́щия во Иерусали́ме, пиша́, пропове́даше Па́вел апо́стол, с ни́миже тя́ почита́ем.

Святы́й апо́столе Ерме, моли́ Бо́га о на́с.

Яко звезда́, возсия́л еси́ вселе́нней, све́том просия́в со́лнца, блаже́нне Ерме, всесве́тлаго Па́вла, ми́ра просве́щшаго концы́, сего́ ра́ди почита́ем тя́.

Святы́й апо́столе Ерми́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ерми́й пресла́вный Далма́тии бы́сть всея́ наста́вник и просвеще́ние: на сию́ бо, я́ко со́лнце многосве́тло, на́йде, творя́ ди́вная и просвеща́я сердца́, неви́дящая пе́рвее.

Святы́й апо́столе Зи́но, моли́ Бо́га о на́с.

Зако́на но́ваго яви́лся еси́, Зи́но, возвести́тель, ве́тхаго беззако́ния отводя́ чуждему́дренныя и к возновле́нию жи́зни преводя́ зову́щия: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Святы́й апо́столе Иродио́не, моли́ Бо́га о на́с.

Гра́д Па́трский граждани́ном тобо́ю вели́ким обогати́ся, блаже́нне Иродио́не, вои́стинну, к Сио́ну вы́шнему приводя́ща си́й в пра́вду, те́мже почита́ем тя́ боже́ственными песнопе́ньми.

Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.

Началопа́стыря Христа́ бра́т бы́л еси́ и прее́мник и во апо́столех знамени́т, е́же за Того́ умре́ти возлюби́л еси́ и муче́ния не устыде́лся еси́, Иа́кове сла́вне, Того́ моли́ непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша.

Святы́й апо́столе Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Всеблаже́нне Иоа́нне-Ма́рко, самови́дец бы́в Христа́ Спа́са и дея́ния Того́ я́ве пропове́дал еси́ лю́дем, во тме́ седя́щим, Его́же с ю́жиком твои́м, сла́вным апо́столом Варна́вою, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Святы́й апо́столе Иа́соне, моли́ Бо́га о на́с.

Иа́сон, богодухнове́нный апо́стол, ле́ствица бы́сть, до небе́с дося́жущая, ве́рныя возводя́щая уче́нием к небе́сней жи́зни, живе́т же по кончи́не и предстои́т, ра́дуяся, Тро́ице сла́вней, того́ моли́твами, Го́споди, все́м пода́ждь ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Де́ва Пречи́стая, Де́ва Непоро́чная, со апо́столы о на́с моли́тву сотвори́, я́ко да изба́вимся от лю́тых искуше́ний и бе́д.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Вяза́ти же, всехва́льнии, и реши́ти я́ко апо́столи прии́мше вы́ вла́сть, свя́занныя злове́рия у́зами разреши́сте, те́мже ва́шу па́мять пра́зднуем, ве́рно лику́юще.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Боже́ственными Ариста́рх да почти́тся песнопе́ньми, Те́ртий, Иа́ссон и Сосфе́н, и Ма́рк, Лука́, Сосипа́тр, Куа́рт и боже́ственный Апе́ллий, Кли́м и Епафроди́т и всему́дрый Ера́ст.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Ва́с, я́ко двана́десять, посла́ Госпо́дь, все́ искореня́ющия безбо́жие, все́м челове́ком насажда́ющия зна́ние Боже́ственное све́тло, сла́внии апо́столи, моли́твенницы о душа́х на́ших.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Очи просвети́, Де́во, се́рдца моего́, осия́й ми́ зарю́ покая́ния, тмы́ мя́ изба́ви ве́чнующия, две́ре Све́та, христиа́н все́х Прибе́жище, ве́рно воспева́ющих Тя́.

Ин кано́н.

Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о на́с.

Таи́нниче небе́сных, Иу́до всему́дре, учениче́ Спа́сов и о́бщниче и́стинныя жи́зни, язы́к мо́й подви́гни и сло́во упра́ви на пе́ние твое́, всеблаже́нне.

Святы́й апо́столе Иу́сте, моли́ Бо́га о на́с.

Ви́дев со сла́вою Бо́га восходя́ща с пло́тию в вы́шняя, седми́десятим, Иу́сте, ученико́м соприче́лся еси́, изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник боже́ствен явля́яся.

Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о на́с.

Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю, и свято́е пропове́дал еси́ Ева́нгелие ве́рою, и ду́ши живода́тельному Сло́ву приве́л еси́. Те́мже тебе́ да́рует насле́дие небе́сное.

Святы́й апо́столе Клео́по, моли́ Бо́га о на́с.

Путеше́ствовав ты́ по воста́нии, Клео́по всесвяще́нне, с Луко́ю про́чее во Еммау́с, вопроше́ние творя́щу ти́, предста́ Госпо́дь, о́бразом прикрове́н, а́бие же прие́м хле́ба пода́ние, позна́л еси́ Спа́са, Его́же моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Святы́й апо́столе Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Други́й Моисе́й, Кли́менте му́дре, бы́л еси́, зако́ны Боже́ственныя все́м излага́я и свяще́нная пиша́ уче́ния, и церко́вное все́ вчиня́еши исполне́ние, отсю́ду законополо́жника тя́ и учи́теля вси́ иму́ще, ве́рою чти́м.

Святы́й апо́столе Кодра́те, моли́ Бо́га о на́с.

Укра́шен ра́зумом, кра́сному Влады́це предстои́ши, светле́йш при́сно, я́ко иера́рх богоприя́тен, я́ко апо́стол боже́ствен, со все́ми апо́столы и́стинно ми́р ми́ру, Кодра́те, испроша́я.

Святы́й апо́столе Кри́скенте, моли́ Бо́га о на́с.

Вжили́в тво́й Христо́с по́мысл, Кри́скенте прему́дре, пома́занием ра́дования, Халкидо́на первопа́стыря, я́ко сего́ ученика́, благоче́стно показа́, заблужде́нным стезю́ показу́ющаго.

Святы́й апо́столе Кри́спе, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́т бу́ди, Кри́сп, пе́сньми боже́ственными, сокрове́нныя пути́ Христо́вы показа́вый, и осуди́вый пло́тию свое́ю осужде́нный гре́х, и мно́ги неосужде́нны показа́вый.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Све́том Твои́м озари́ мя, во тме́ лежа́ща, Све́та жили́ще, и со апо́столы моли́ся, Пренепоро́чная, от вся́кия ну́жды изба́вити мя́ Твои́ми моли́твами.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

В ве́сь ми́р кропите́ во́ду жи́зни спаси́тельную, о́блацы одушевле́ннии я́вльшеся, апо́столи, и ве́рных сердца́ ороси́сте.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Глаго́л Боже́ственных си́ла ва́ша ри́торов победи́ мно́гую лю́тость и нему́дрыя умудри́, объюроде́вшия ра́зумом пре́лести, всему́дрии.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Боже́ственный Пу́д и Трофи́м, Филимо́н сла́вный и Ариста́рх, Ониси́фор же и Тихи́к всеизря́днейший, я́ко ученицы́ Сло́ва да возвели́чатся.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Пою́ Тя́, еди́на Всепе́тая, сла́влю Тя́, при́сно Богосла́вная, и блажу́ Тя, Юже ро́ди блажа́т родо́в, Де́во Богоблаже́нная.

Ин кано́н апо́столов.

Святы́й апо́столе Ли́не, моли́ Бо́га о на́с.

От Петра́ боже́ственнаго, апо́столов верхо́внаго, научи́вся и от него́ навы́к боже́ственное зна́ние, апо́столе Ли́не, и́дольскую ле́сть обличи́л еси́.

Святы́й апо́столе и евангели́сте Луко́, моли́ Бо́га о на́с.

Христо́ва ученика́, Ева́нгелия списа́теля мудре́йша, сосу́да избра́нна кра́сна, о́браз одушевле́н, ве́рнии, его́же во все́х Це́рквах похвала́, Луку́ апо́стола в пе́снех почти́м: то́й бо пропове́да Бо́жия пресла́вная чудеса́, просвети́в я́же на земли́, богосло́вия луча́ми, бла́гости ра́ди.

Святы́й апо́столе Луки́е, моли́ Бо́га о на́с.

Па́влу спу́тник избра́вся, Луки́й всеблаже́нный, язы́ки улови́л еси́ мре́жею, богоглаго́льниче, догма́тов твои́х.

Святы́й апо́столе и евангели́сте Ма́рко, моли́ Бо́га о на́с.

Богогла́сных слове́с написа́теля, ве́рнии, и Еги́пта вели́каго наста́вника, досто́йно воспое́м, вопию́ще: Ма́рко му́дре, уче́нии и моли́твами твои́ми к невла́емому житию́ наставля́ти все́х на́с не преста́й, Христо́в учениче́ и евангели́сте.

Святы́й апо́столе Матфи́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ученико́в двоенадеся́тых яви́лся еси́, исполня́я ли́к блаже́нный, из него́же преда́тель себе́ отве́рг, на Христа́ воздви́г пя́ту, тайновеща́телю Матфи́е чу́дне.

Святы́й апо́столе Нарки́ссе, моли́ Бо́га о на́с.

Ми́лости води́теля Бо́га пропове́дал еси́ и ле́сти свободи́л еси́, боже́ственный Нарки́ссе, ду́ши благочести́вых, вели́ких бы́в Афи́нян председа́тель и насади́тель садо́в кра́сных, богоблаже́нне.

Святы́й апо́столе Никано́ре, моли́ Бо́га о на́с.

Че́сть боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне, заколе́н бы́в, я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими, в о́ньже сконча́ся де́нь Стефа́н первострада́лец.

Святы́й апо́столе Оли́мпе, моли́ Бо́га о на́с.

Да похва́лится боже́ственный Оли́мп песнопе́ньми и Родио́н с ни́м да возвели́чится благоче́стно, тече́ние соверши́вше муче́ния с Петро́м богопропове́дником в Ри́ме, глава́ми отсека́еми.

Святы́й апо́столе Они́симе, моли́ Бо́га о на́с.

Вре́менныя, Они́симе, отреши́вся рабо́ты, бы́л еси́ ра́б Христа́ Бо́га и сосу́д благопотре́бен. Те́мже порабоще́нныя враго́м свобо́дны показа́л еси́ боже́ственным сло́вом и небе́сныя гра́жданы сотвори́в, с ни́миже свяще́нную твою́ па́мять ве́рно сла́вим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Не осуди́ мене́ и не отве́ржи мя́ от лица́ Твоего́, Многоми́лостиве, мо́лит Тя́ чи́сто Ро́ждшая со святы́ми апо́столами.

Конда́к апо́столов, гла́с 2.

Христо́вых ученико́в ли́к се́дмьдесят боже́ственно, ве́рнии, в пе́снех восхва́лим, те́ми бо вси́ навыко́хом Тро́ицу почита́ти Неразде́льную, и пребыва́ют свети́льницы боже́ственныя ве́ры.

Икос:

Се́дмьдесяти апо́столов ли́к согла́сно, ве́рнии, свяще́нными песнопе́ньми да восхва́лим: Стефа́на, Про́хора же, и Си́лу, и Никано́ра, Ти́мона, и Ампли́я, и Парме́на, Апе́ллия же, Иа́кова, Фили́ппа, Ариста́рха, и Ма́рка, и Матфи́я, и Иродио́на, Кри́скента и Фле́гонта, Варна́ву, Ли́на и Оли́мпа, Ана́нию, Луку́ и Асинкри́та и про́чия, пребыва́ют бо свети́льницы боже́ственныя ве́ры.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Улови́вше сло́вом, извлеко́сте из глубины́ безбо́жия язы́ки многоразсе́янныя, зна́меньми и чудесы́ утверди́вше мудрова́ния си́х, му́дрии апо́столи, путевожди́ заблу́ждших.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Вше́дше в приста́нище тиша́йшее, волну́ющимся в мо́ри лю́тых спаси́телие яви́стеся и прави́телие му́дрии, воспева́юще: отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Вси́ Ево́да и Ка́рпа ублажи́м, и Тихи́ка, и Иу́ста и Арте́му, Зи́ну же сла́внаго, я́ко Христо́вы ученики́, воспева́юще: отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Молниезра́чнии Ду́хом бы́вше, Христо́вы апо́столи, одержи́мыя но́щию неве́дения изба́висте и к Све́ту жи́зни наста́висте, вопию́щия всегда́: Бо́же, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Очисти́лище, Всенепоро́чная, была́ еси́ греша́щих при́сно, ро́ждши преесте́ственно ми́ра взе́млющаго гре́х Христа́, Ему́же зове́м: отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Ин кано́н апо́столов.

Святы́й апо́столе Ониси́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Па́вел, похвала́ми свяще́нными похваля́я тя́, Ониси́форе сла́вне, свои́на тя́, свя́те, написа́, соверши́теля Боже́ственных дея́ний, служа́ща ему́ и ве́рою пою́ща: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Святы́й апо́столе Парме́не, моли́ Бо́га о на́с.

Вели́кий Парме́на пред очи́ма апо́столов у́спе, соверши́в со тща́нием те́плым боже́ственное служе́ние.

Святы́й апо́столе Патро́ве, моли́ Бо́га о на́с.

Тво́й апо́стол Патро́в, Бла́же, плотско́е Твое́ к челове́ком прише́ствие пропове́да, заблу́ждшия к позна́нию наставля́я и просвеща́я заре́ю ве́ры.

Святы́й апо́столе Про́хоре, моли́ Бо́га о на́с.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелию, Никомиди́и бы́л еси́, Про́хоре преблаже́нне, изря́ден учи́тель и боже́ственный первопресто́льник, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.

Святы́й апо́столе Пу́де, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́ннейший Пу́д и сла́вный, му́дрый Ариста́рх с Трофи́мом, я́ко зве́зды светоза́рныя, возсия́ша на земли́, пре́лести омраче́ние отгоня́ще.

Святы́й апо́столе Ру́фе, моли́ Бо́га о на́с.

Сло́вом твои́м боже́ственным обнови́в, Ру́фе му́дре, сердца́, насе́яв спаси́тельная уче́ния, и многопло́ден кла́с спа́сшихся пожа́л еси́ спасе́ние.

Святы́й апо́столе Си́ло, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́лиими благода́тьми украша́емь, ше́ствовал еси́ от восто́ка до за́пада, я́коже заря́, с Па́влом, Си́ло прему́дре, светоза́рная со́лнцу су́щи, язы́ков сердца́ просвети́сте.

Святы́й апо́столе Силуа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Проза́рнаго и пресве́тлаго сосу́да Уте́шителева, заблу́ждших наставле́ние, Селу́ня пресла́вную похвалу́, апо́столов удобре́ние, ны́не Силуа́на му́драго восхва́лим.

Святы́й апо́столе Симео́не, моли́ Бо́га о на́с.

Си́монъ-Симео́н, сугу́бо зва́ние име́л еси́, сугу́бо естество́м су́щее сло́во пред безбо́жными богосло́вив и кресту́ прибли́жився. Те́мже тя́ вси́, соше́дшеся, ублажа́ем.

Святы́й апо́столе Сосипа́тре, моли́ Бо́га о на́с.

Дне́сь весели́тся вся́ Христо́ва Це́рковь, пра́зднственную ра́дость духо́вно соста́вльши в па́мяти твое́й, ю́же непоколебле́ну спаси́ твои́ми к Спа́су и Бо́гу благоприя́тными моли́твами, Сосипа́тре свяще́ннейше.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Ми́лостивая Богоро́дице, апо́столов похвало́, и страстоте́рпцев сла́ва, и ве́рных утвержде́ние, разори́, молю́ся, наве́ты лука́ваго и изба́ви мя́ ве́чнаго осужде́ния.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Обно́вльше ра́зумы олядене́вшия ра́лом Сло́ва, всесла́внии, и в ни́х спаси́тельная се́мена насе́ясте, и благоче́стия кла́с стори́чный пожа́сте — спа́сшихся мно́жество, Госпо́дни апо́столи всему́дрии.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Похвала́ми Иа́кова боже́ственными, Клео́пу, Варна́ву же и Стефа́на, Нарки́сса всему́драго, Ма́рка, Аристову́ла и Апе́ллия почти́м, апо́столы Христо́вы, вопию́ще: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Кре́ст вме́сто броня́ нося́ще, ко все́м му́жески ополчи́стеся полко́м зми́я, всему́дрии апо́столи, и, ты́я погуби́вше, я́же плени́ челове́ки, улови́сте ве́рою, и Жизнода́вцу приведо́сте Влады́це.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: О, чу́до вы́шше чуде́с! Ка́ко ражда́еши и пребыва́еши де́вствующи, Всечи́стая Богоневе́сто? Сло́во бо родила́ еси́, Отцу́ Собезнача́льное, Ему́же вси́ пое́м: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Ин кано́н апо́столов.

Святы́й апо́столе Сосфе́не, моли́ Бо́га о на́с.

Учени́к бы́в Па́влу, прему́дрому священнопропове́днику, подо́бник же Христу́, сла́вне Сосфе́не, Того́ повину́яся Боже́ственным манове́нием.

Святы́й апо́столе, первому́чениче и архидиа́конеСтефа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Яко пе́рвый в диа́конех, пе́рвый и в му́ченицех показа́лся еси́, всесвяты́й Стефа́не, пу́ть бо бы́л еси́ и мно́ги Го́споду приве́л еси́. Те́м не́бо тебе́ отве́рзеся, и Бо́г тебе́ яви́ся, Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Святы́й апо́столе Те́ртие, моли́ Бо́га о на́с.

Священноде́йствуя свяще́нное Ева́нгелие, сия́нии Ду́ха ду́ши просвети́л еси́, изба́вив от тмы́ идолонеи́стовства, Те́ртие апо́столе.

Святы́й апо́столе Ти́моне, моли́ Бо́га о на́с.

Ти́мон свяще́нный, па́стырь Во́стряном бы́в, прия́т муче́ния блаже́нную кончи́ну, огне́м сожига́емь.

Святы́й апо́столе Тимофе́е, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственными дарова́нии укра́шен, удобри́л еси́, сла́вне, Ефе́сскую све́тлую митропо́лию, апо́столе Тимофе́е, пропове́дник бо показа́лся еси́ с Па́влом боже́ственным все́м, провозвести́л еси́ спаси́тельное сло́во. Те́мже торжеству́ем ве́рою па́мять твою́.

Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.

Па́влов яви́ся собесе́дник, апо́столе, с ни́м на́м сло́во предвозвести́л еси́ Боже́ственныя благода́ти, тайноглаго́льниче Ти́те приснопа́мятне. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: не преста́й моля́ся о все́х на́с.

Святы́й апо́столе Тихи́ке, моли́ Бо́га о на́с.

Па́влу, му́дрому наста́внику, в посла́ниях служа́ боже́ственных, апо́стол Тихи́к спаси́тельная уче́ния все́м раздаде́ спаса́емым.

Святы́й апо́столе Трофи́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Су́ще с Па́влом сла́вным, Трофи́ме прему́дре, с ни́м ве́сь ми́р, я́ко звезда́ с со́лнцем, проидо́сте, све́том пропове́дания свяще́ннаго неве́дения тму́ отгоня́ще.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Со святы́ми Ангелы, с боже́ственными апо́столы, с сла́вными му́ченики Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая, от бе́д изба́вити ду́ши на́ша.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Исцели́ на́ша, Христе́, сокруше́ния серде́чная моли́твами возлюби́вших Тя́ и пропове́давших во все́х язы́цех Бо́га ку́пно и Го́спода, Соде́теля все́х, и и́дольское все́ омраче́ние отгна́вших све́том пропове́дания.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Якоже мо́лния, ми́р освети́ша Лука́ вку́пе и Ерм, Ма́рк и Ана́ния и с Матфи́ем свяще́нный Оли́мп и ве́рных исполне́ние я́ве просвети́ша, я́же ве́рою дне́сь почти́м свяще́нными и честны́ми песнопе́ньми.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Ста́нем благогове́йно в дому́ Бо́га на́шего и ублажи́м священнопропове́дники и учи́тели, и ангелому́дрыя, и богати́тели, спаси́тели же, и защи́тники, и предста́тели все́х су́щия, чту́щих и́х па́мяти.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Озари́шася све́том невеще́ственным Ду́ха Аки́ла, Аха́ик, Луки́й сла́вный и Фуртуна́т с шестию́десять и шестию́ Христо́выми уго́дники и свяще́нными ученики́ и сердца́ все́х озаря́ют светоно́сною и́х па́мятию дне́сь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богородичен: Сия́ние блиста́ния Рождества́ Твоего́ просия́, и уясни́ всю́ подсо́лнечную, и предста́теля тмы́ погуби́, Богороди́тельнице Всечи́стая, Ангелов хвало́ и челове́ков все́х спасе́ние, непреста́нными гла́сы восхваля́ющих Тя́.

Ин кано́н апо́столов.

Святы́й апо́столе Урва́не, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственный Урва́н, сло́во жизното́чное и благода́ть врачева́ний источи́в, привлече́ лю́ди к просвеще́нию боже́ственнаго ра́зума, я́ко подража́тель Воплоти́вшагося и ми́р Спа́сшаго.

Святы́й апо́столе Филимо́не, моли́ Бо́га о на́с.

Гра́д тя́ Га́зский почита́ет, све́т позна́ния, блаже́нне, тобо́ю узре́в. Колосса́е же, боже́ственное твое́ те́ло, я́коже бога́тство, иму́ще, объе́млют врачева́ния и источа́ющу благода́ть всегда́. Те́мже, соверша́ющии па́мять твою́, сохраня́емся от бе́д, Филимо́не сла́вне, моли́твами твои́ми.

Святы́й апо́столе Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

В Самари́и дре́вле живу́щии, Фили́ппе, благода́ти зарю́ от тебе́ прие́млют, ви́дяще мно́гая содева́юща тя́ чудеса́ си́лою Ду́ха, Исто́чника благода́тнаго.

Святы́й апо́столе Филоло́ге, моли́ Бо́га о на́с.

Яко учени́к Христо́в, я́ко апо́стол све́тел, я́ко Со́лнца пра́вды светови́дная, апо́столе святы́й, просвети́ и освяти́ соверша́ющия святу́ю па́мять твою́.

Святы́й апо́столе Фле́гонте, моли́ Бо́га о на́с.

Марафо́нстии жи́тели, предста́теля тя́ велича́йша, и учи́теля тя́ изря́дна, и свети́льника, и наста́вника иму́ще, Фле́гонте сла́вне, почита́ют тя́ непреста́нно.

Святы́й апо́столе Фуртуна́те, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́рою па́мять твою́ соверша́юще, апо́столе, моли́твенника ко Влады́це тя́ предлага́ем, разреше́ние прося́ще согреше́ний, твои́м хода́тайством, Фуртуна́те всече́стне.

Святы́й апо́столе Фадде́е, моли́ Бо́га о на́с.

Влады́ки Боже́ственное нося́, блаже́нне Фадде́е, подо́бие, Еде́сскому кня́зю Авгарю боже́ственный вра́чь бы́л еси́.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о на́с.

Священнонача́льницы Диони́сий Ареопаги́т и ди́вный Иерофе́й да причту́тся к ли́ку Христо́вых апо́столов, с ни́миже да просла́вятся Мано́ил, дре́вний учени́к, Ни́рей, и Нимфа́н, и Нафана́ил, и Дими́трий, его́же похвала́ во Ева́нгелии.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Со святы́ми Ангелы, с боже́ственными апо́столы и со сла́вными му́ченики Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая, от бе́д изба́вити ду́ши на́ша.

Свети́лен апо́столов.

Апо́столи всехва́льнии Христа́ всеще́драго, и ученицы́, и богови́дцы, не премолчи́те, моля́ще о на́с, любо́вию ва́шу па́мять соверша́ющих, да прегреше́ний оставле́ние и Боже́ственную обря́щем благода́ть в де́нь Суда́.

Сла́ва И ны́не, гла́с 4:

Яви́ся апо́стольский честны́й се́й пра́здник, просвеща́я на́с и грехо́вную мглу́ прогоня́я, зову́щим: яви́ся Све́т, и прии́де избавле́ние.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Собору святых седмидесяти апостолов