Шрифт

16 января.

Канон пророку Малахии.

Святому пророку Малахии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь пророку Малахии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Малахи́я па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н проро́ка. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Го́рнему ли́ку сра́дуяся, и сему́ сликовству́я и свеселя́ся, и Боже́ственнаго просвеще́ния досто́йно насыща́яся, богодохнове́нне, ве́рою твою́ честну́ю па́мять пра́зднующия, Го́споду пою́щия, моли́твою твое́ю сохрани́.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Ангелообра́зныя души́ красото́ю и добро́тою сия́я, па́ки теле́сною, вы́шнюю зарю́ Боже́ственнаго сия́ния прия́л еси́, богоглаго́ливе, све́тло и, ра́дуяся, взыва́л еси́: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непоро́чно соверша́я житие́ твое́, и о́бразом благоукраше́ния украша́яся, и нра́вы благи́ми, преблаже́нне, чи́стя себе́, проро́к благоче́стия и́стиннаго, зовы́й, бы́л еси́: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, Яже от ца́рскаго коле́на, Влады́чице, возра́стши и Еди́наго Бо́га, все́ми ца́рствующаго, ро́ждши пло́тию па́че естества́, от бе́д мя́ спаси́, Сы́ну Твоему́ пою́ща: сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Ра́дуешися ны́не, зря́ прорече́ний сбытие́, блаже́нне, твои́х и соверше́ние, Малахи́е богоприя́тне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ние в крила́х име́яй, возсия́ Со́лнце мы́сленное пра́вды, я́коже проре́кл еси́, богодохнове́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всю́ наде́жду мою́ на Тя́, Всенепоро́чная, возлага́ю, всю́ к Тебе́, ра́дуяся, простира́ю и ду́шу, и помышле́ние.

Седа́лен проро́ка, гла́с 8.

Проро́чествия благода́тию обога́щся, бу́дущих зна́нию боголе́пно научи́лся еси́ ду́хом, Малахи́е богодохнове́нне, и предглаго́леши все́м Христо́во прише́ствие, и язы́ков, пребога́те, Боже́ственное призва́ние. Те́мже честну́ю твою́ пра́зднуем па́мять, и любо́вию пое́м тя́, и ве́рно ублажа́ем, взыва́юще тебе́, сла́вне: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Проро́к бы́в богонача́льныя, блаже́нне, бла́гости, все́м язы́ком пропове́дал еси́ бы́вшее избавле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Научи́вся Ду́хом преесте́ственному Сло́ва воплоще́нию, неизглаго́ланное та́инство, Малахи́е блаже́нне, провозгласи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Тя́ возложи́х вся́ко ча́яние спасе́ния моего́ и жития́ окормле́ние, обра́дованная Ма́ти Де́во.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Стра́шный де́нь Христо́ва прише́ствия провозвести́л еси́, Малахи́е богому́дре, Боже́ственным просвеща́емь Ду́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́ш скве́рну отъе́мля и омыва́я благода́тию, я́коже бели́лом перу́щих, си́це тя́, богому́дре, просла́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Держа́ву сме́рти, Отрокови́це, живоно́сным Твои́м рождество́м разори́ла еси́, Всесвята́я Де́во, и Жи́знь источи́ла еси́ неразори́му.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Просве́щшися твоя́ му́драя мы́сль от самаго́ Боже́ственнаго светозаре́ния, и до́льных отлучи́лся еси́ веще́й, бу́дущих сподо́бися ра́зума: зва́ние бо язы́ков и зако́на преста́тие проре́кл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прии́де вои́стинну Госпо́дь, Его́же мы́ ра́достно иска́хом, во хра́м, Его́же Са́м от Де́вы благослове́нныя му́дре созда́, я́коже рече́, от Бо́га осия́вся, Малахи́й сла́вный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безнача́льный Отцу́ и Единоро́дный, То́йже Единоча́дый от Де́вы вопло́щся, и неизрече́нно роди́ся, и Ро́ждшую Де́ву сохрани́: Бо́г бо бе́ и́стинен, а́ще и естество́ челове́ческое прия́т.

Конда́к проро́ка, гла́с 4.

Проро́чества дарова́нием богате́я, проро́че, Христо́во предвозвести́л еси́ прише́ствие я́ве и ми́рови спасе́ние, Его́же сия́нием ми́р просвети́ся.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Ты Влады́чествующаго все́ми всечестно́е проре́кл еси́ прише́ствие, Малахи́е проро́че сла́вне, зовы́й: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ моля́щагося, Ще́дре, сла́внаго проро́ка Малахи́я о и́же благоче́стно пою́щих и вопию́щих: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всему́ мне́ ве́сь неслия́нно по Ипоста́си соедини́лся еси́, Бо́жий Сло́ве, от Де́вы Чи́стыя обо́лкся в мя́, Ще́дре, благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше, за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Очужди́вся вся́каго ве́щнаго явле́ния, священноявле́нне, Боже́ственныя зари́ яви́лся еси́ нескве́рно зерца́ло, поя́: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неизрече́нныя сла́вы зри́тель ты́ бы́л еси́ и та́ин небе́сных, блаже́нне, пропове́дник бы́в, поя́ непреста́нно: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жи́зни Тя́ Ма́терь и Бо́жию Роди́тельницу позна́вше, правосла́вною ве́рою вси́ блажи́м, Де́во Ма́ти, благословя́ще вку́пе Рождество́ Твое́ Пречи́стое и превознося́ще, Чи́стая, во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святый пророче Малахие, моли Бога о нас.

Наста́ богосия́нный проро́ка пра́здник и честны́й, озаря́я приходя́щия ве́рою и пою́щия проро́ческими блиста́нии, и все́м то́чащий душа́м исцеле́ния, и просвеща́ющий я́сно богому́дрыя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соблюди́ живонача́льною десни́цею Твое́ю держа́вною, Многоми́лостиве, Це́рковь Твою́, мольба́ми Твоего́ уго́дника, проре́кшаго на́м Твое́ вочелове́чение, и́мже возсия́ спасе́ние и душа́м избавле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зре́лу объе́млю жи́знь, неврежде́н дре́вом ра́зума: Ты́ бо, Всенепоро́чная, Жи́зни дре́во — Христа́, прозябла́ еси́, вхо́ды живота́ все́м показа́вшаго. Те́м Тя́, Всечи́стая, Богоро́дицу, ве́рнии, возвеща́ем.

Молитва

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Малахие! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе; да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к Сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней правосла́вной ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержа́щия вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправле́ния, благопоспе́шествуй им во всех благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворе́нию ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость, во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому пророку Малахии