Шрифт

16 января.

Канон мученику Гордию Каппадокийскому.

Святому мученику Гордию Каппадокийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь му́ченика, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Горди́й, во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н му́ченика. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Свиде́тель и́стины, Горди́е всеблаже́нне, познава́емь, светоно́сную мне́ благода́ть с небесе́ пода́ждь моли́твами твои́ми.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Пои́м Го́сподеви, страстоте́рпца укре́пльшему на противобо́рныя и венце́м побе́ды украси́вшему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою и всеору́жием все́х Царя́ укрепля́емь, мучи́телей низложи́л еси́ вражду́, всесла́вный Горди́е.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воды́, теку́щия в безсме́ртие, яви́лася еси́ селе́ние, источа́ющаго все́м челове́ком жи́знь, Богоневе́сто.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́ко Госпо́дь, и не́сть пра́веден, я́ко Бо́г на́ш, Его́же пое́т вся́ тва́рь: не́сть пра́веден, па́че, Тебе́, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Теку́щих нестоя́тельное помышля́я и пребыва́ющих состоя́ние, му́чениче сла́вне, воспомина́я, блаже́нне, без стра́ха в суди́лище вше́л еси́ страда́ния.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Отступи́л еси́ привре́меннаго су́етства, и приложи́лся еси́, всебога́тне, при́сно пребыва́ющим, и, бе́гая от челове́к, Ангелом единокро́вник, богому́дре, бы́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земна́я мудрова́ния оста́вив, жи́тельство небе́сное, му́чениче, обре́л еси́, зре́ти бо не терпя́ пре́лести шата́ния, в пусты́ню удали́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не́сть непоро́чны, я́коже Ты́, Влады́чице, и не́сть пречи́сты, па́че Тебе́, Всенепоро́чная: во утро́бе бо Зижди́теля все́х вмести́ла еси́, Еди́наго Многоми́лостиваго.

Седа́лен гла́с 8.

Разже́гся любо́вию Иису́совою, самово́льным хоте́нием, му́чениче му́дре, усе́рдно на сме́рть себе́ преда́л еси́ и посреди́ суди́ща самозва́н ста́л еси́, вопия́ мучи́телем: се́ а́з приидо́х. Те́мже и ле́сть дерзнове́нием обличи́в, мече́м во главу́ усе́чен еси́, сла́вне, и к жи́зни безконе́чней преста́вился еси́, всехва́льне. Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Рече́ния Христо́ва, всеблаже́нне, услы́шав, ра́дуяся, тле́нное оста́вил еси́ во́инство и Царю́ вво́инился еси́ Небе́сному, венцено́сче му́чениче Горди́е.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Сокруши́шася, му́чениче, го́ры мучи́телей, раста́яшася же хо́лми и́дольстии терпели́вным твои́м страда́нием, и со дерзнове́нием, венцено́сче, прибли́жившася.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Укрепи́лся еси́ креста́ Боже́ственною си́лою, собо́ру злочести́вому вопи́ти велегла́сно: не и́щущим обрето́хся, не вопроша́ющим, ны́не упова́в, явля́юся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь на тя́, богому́дре, мучи́теля воздви́гл еси́ неудержи́мый гне́в, уди́вльшася, всеблаже́нне, умышле́нию и души́ твоея́ воста́нию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто Бо́жия, Мари́е Богоро́дице, изба́ви мя́ лю́тых прегреше́ний и бе́д и к ти́хому приста́нищу и спаси́тельному Твои́ми моли́твами наста́ви.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Вше́д без стра́ха и до́блественне, я́ко ле́в, в позо́рище, я́коже ка́мение безду́шное, блаже́нне, вмени́л еси́ безу́мныя.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Нака́зан, му́чениче, богодохнове́ннаго писа́ния уче́нием, вся́ ко спасе́нию обре́л еси́ веду́щая, Горди́е.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разуме́в, богому́дре, тве́рдое твое́ мучи́тель противле́ние, я́коже о ка́мень волна́, твое́ю разсе́деся тве́рдостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже из Твоея́ утро́бы пресу́щественно, Де́во, Воплоща́яйся ми́р богоразу́мия заре́ю просвети́, Пречи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Якоже проро́ка изба́вил еси́ из глубины́ преиспо́дния, Христе́ Бо́же, и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко Человеколю́бец, и упра́ви живо́т мо́й, молю́ся.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Священноде́йствуется же́ртва, и прия́тно приноше́ние Тебе́ прино́сится, иска́пая кро́вию, Горди́й, Влады́ко, во́льней стра́сти Твое́й подо́бяся.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Несмы́сленный умо́м тебе́ тле́нную обещава́ет сла́вицу, сла́вою нетле́нною, Горди́е, обога́щшемуся и безсме́ртное бога́тство сокры́вшему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Напра́влена упова́ния к Бо́гу име́я, прете́кл еси́ жития́ нестоя́тельное и, мече́м посека́емь, к простра́нней широте́ преше́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нный у́м мо́й страсте́й треволне́ньми возста́ви, Жи́знь Ве́чную, Христа́, Ро́ждшая, подаю́щаго все́м исцеле́ния.

Конда́к му́ченика, гла́с 8.

Твоя́ по́ты, пресла́вне, всю́ зе́млю напои́ша, и честны́ми кровьми́, Горди́е, ми́р ве́сь возвесели́л еси́. Моли́твами твои́ми, богому́дре, спаса́й вся́, ве́рою тя́ воспева́ющия и ублажа́ющия, вопию́щия пе́снь досто́йную, всехва́льне, я́ко многострада́лен.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроки ороси́вый в пещи́ и Де́ву сохрани́вый, ро́ждшую Тя́, по рождестве́, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Муче́ния сла́ву стяжа́в, со Ангелы лику́еши, венцено́сче, Христу́ взыва́я: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Благочести́вое дерзнове́ние име́я, злочести́выя облича́еши, воспева́я велегла́сно: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изба́витися прегреше́ний ны́не моли́ ве́рою чту́щим твою́ честну́ю па́мять и пою́щим велегла́сно: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ядоме́тное те́рние греха́ исцеле́ний одожде́нием Твои́х отмыва́еши, Богороди́тельнице Благослове́нная Всечи́стая, Бо́га безсе́менно ро́ждшая.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Возсле́дующая тебе́ благода́ть, неви́димо просве́щши, му́чениче, до́блести испо́лни, — благослови́те, — вопию́ща, — вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Тече́нием ско́рым гоня́, страда́льче, к жела́емому концу́, Ца́рствия дости́гл еси́, зовы́й: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В непроходи́мыя ве́ки пребыва́ет му́чеников Твои́х сла́ва и безсме́ртное благохвале́ние: благослови́м Тя́, вся́ дела́, я́ко Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нно Сло́во заче́нши, пе́рвее безпло́тное, Евину кля́тву дре́внюю отврати́ла еси́, Благослове́ние, Де́во, ми́ру ро́ждши.

Песнь 9

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́, Рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Ми́лостива бы́ти моли́ Влады́ку ве́рою тя́ чту́щим и тво́й светоно́сный и честны́й пра́здник соверша́ющим, Горди́е, му́чеников украше́ние.

Припев: Святый мучениче Гордие, моли Бога о нас.

Ны́не нетле́нныя пи́щи и боговиде́ния насыща́яся, Горди́е, и Све́та Невече́рняго, в жили́щах ве́чных прие́млеши припло́дия по́двигов твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ву мимотеку́щую, и тле́нную, и попира́емую презре́в, богому́дре му́чениче, присносу́щныя ны́не сла́вы и ра́дости вои́стинну наслажда́ешися, престо́лу Влады́чнему предстоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко спа́сшеся, Де́во, пе́рвыя кля́твы Твои́м Боже́ственным Рождество́м, досто́йно пою́ще, гла́сы немо́лчными вопие́м: ра́дуйся, Богоро́дице, наде́жда на́ша.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Гордие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Гордию Каппадокийскому