Шрифт

15 января.

Канон иной преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу.

Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́, умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в, избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: спаса́й на́с моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Ин кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

По за́поведи Влады́ки Христа́ у́зким и те́сным путе́м вше́л еси́, преподо́бне, в Ца́рство небе́сное, широ́кий и простра́нный пу́ть возненави́дев, и ны́не моли́ся о на́с, творя́щих пресве́тлую па́мять твою́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

От ю́ности на безстра́стия го́ру возше́д и кре́ст сво́й взе́м, невозвра́тно Христу́ после́довал еси́, и духо́вную му́дрость стяжа́в, Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́, преподо́бне, моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не предстоя́, преподо́бне Престо́лу Бо́жию, моли́ся  изба́витися от наше́ствия иноплеме́нных, и христолюби́вым лю́дем земли́ Росси́йския спасе́ние испроси́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С ве́рою и любо́вию притека́ющих к Тебе́ и со стра́хом пою́щих Тя́ моли́твенный гла́с услы́ши, Влады́чице.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Моли́ся, блаже́нне, Христу́ Бо́гу изба́витися на́м от гла́да и па́губы, от напра́сныя сме́рти, от та́йных прегреше́ний и помышле́ний лука́вых, да чи́стым се́рдцем Христу́ возопии́м: моли́твами преподо́бнаго спаси́ на́с, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Кро́тостию и смире́нием после́дуя Влады́це Христу́, все́м вся́ вои́стинну бы́л еси́, бога́тых же и убо́гих неосла́бно благоче́стию поуча́я, бу́дущая, я́ко настоя́щая, прови́дел еси́. Моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне, согреше́ний на́ших оставле́ние дарова́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изба́ви оби́тель твою́, преподо́бне, от вся́каго наве́та вра́жия и испо́лни ю́ любве́ и благода́ти, е́же не помышля́ти о жите́йских, но душеспаси́тельныя дости́гнути добро́ты моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, спаси́ держа́ву правосла́вную и лю́ди Твоя́, моля́щияся и и́мя Твое́ призыва́ющия.

Седа́лен, гла́с 4:

Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нием препобеди́в и в приста́нище безстра́стия прите́к, сосу́д воздержа́ния яви́лся еси́, преподо́бне Серафи́ме, моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божcтво́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Не то́кмо свята́я оби́тель Саро́вская, но и вся́ Росси́йская земля́ име́ет тя́, блаже́нне, моли́твенника те́плаго и ско́раго помо́щника, кре́пкаго и непобеди́маго засту́пника и хода́тая о душа́х на́ших.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Бу́ди о на́с моле́бник и хода́тай ко Пресвяте́й Тро́ице, и подви́гни на моли́тву с тобо́ю ли́ки святы́х, и́хже житию́ поревнова́л еси́, преподо́бне, с ни́миже ку́пно моли́ся о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це се́м и в бу́дущем жи́знь ве́чную насле́дуем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В по́стницех вели́к бы́в, преподо́бне, те́сное и́ноческое в пусты́ни житие́ проходи́л еси́, и сие́ во умиле́нней моли́тве сконча́л еси́; моли́ спасти́ся на́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние, моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти на́м спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Посто́м и непреста́нною моли́твою просла́вил еси́, преподо́бне, оби́тель Саро́вскую, еле́ем от ико́ны Влады́чицы помазу́я неду́жныя и те́м исцеле́ние неоску́дно подава́я, и ны́не моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Святи́телие и свяще́нницы, сора́дуйтеся и́ноком Саро́вским, и прости́и лю́дие, вку́пе воспо́йте блаже́ннаго отца́, обурева́емых скорбьми́ ти́хое приста́нище, врача́ душе́вным и теле́сным неду́гом ско́раго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Принеси́ моли́твы твоя́, преподо́бне, я́ко же́ртву благоприя́тну и непоро́чну, ко Пресвяте́й Тро́ице, и не забу́ди на́с, ны́не творя́щих па́мять твою́, ми́лость испроси́ ненави́дящим, оби́дящим и вражду́ющим на на́с, и изба́ви все́х от вся́кия ско́рби.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упра́ви у́м мо́й, Влады́чице, обурева́емый страстьми́ мно́гими, спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющия, ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Грехо́в испо́лнени вси́ есмы́, твоя́ же моли́твы, преподо́бне Серафи́ме, я́ко кади́ло благово́нно, ко Го́сподеви восхо́дят. Ны́не мо́лим тя́: волну́ющееся в земли́ на́шей мо́ре зла́го неве́рия изсуши́ и спасе́ние душа́м на́шим от Го́спода испроси́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Блаже́н вои́стинну бы́л еси́, преподо́бне Серафи́ме, нището́ю бога́тство и пла́чем ра́дость стяжа́в, ю́же приходя́щим оби́льно подава́л еси́, и ны́не лучи́ чуде́с источа́еши и исцеля́еши все́х, с ве́рою к тебе́ притека́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В пусты́ни кладене́ц ископа́в твои́ма рука́ма, преподо́бне, приходя́щия жа́ждущия лю́ди напои́л еси́, и ны́не мно́гим неду́жным водо́ю кладенца́ сего́ боле́зни исцеля́еши; вои́стинну ди́внаго моли́твенника и чудотво́рца все́м, преподо́бне, Влады́ка тя́ показа́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стинну Тя́, Ма́терь Бо́жию, испове́дуем, и́стинную Богоро́дицу: Твои́м бо Рождество́м тле́ннаго осужде́ния изба́вихомся, милосе́рдия ра́ди Человеколю́бца Бо́га, и к жи́зни нетле́нней воззва́ни бы́хом.

Кондак, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне, в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́, и та́мо Ангельски пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию, сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. Те́мже вопие́м ти́: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Икос:

Оста́вив ро́д и дру́ги, бога́тство, я́ко пра́х, вмени́в, в пусты́ни Саро́встей водвори́лся еси́, и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся, Ангелов ликостоя́ния сподо́бился еси́. Те́мже духо́вная разуме́ния прии́м, пода́ждь и на́м, преподо́бне, разу́мно пе́сньми воспе́ти тя́, си́це глаго́лющим: ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне, небе́сный челове́че и земны́й Ангеле; ра́дуйся, в любви́ Христу́ подража́телю; ра́дуйся, Свята́го Ду́ха оби́тель; ра́дуйся, уныва́ющим ве́лие ра́дование; ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний; ра́дуйся, скорбя́щим душа́м сла́дкое утеше́ние; ра́дуйся, и́ноком ти́хое приста́нище и учи́телю прему́дрый; ра́дуйся, похвало́ земли́ Росси́йския; ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Поми́луй на́с, Го́споди, и от вся́каго зла́ душетле́ннаго сохрани́ моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма, да вси́ уми́льно вопие́м Ти́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Кто́ не почуди́тся, кто́ не просла́вит неизсле́димую глубину́ милосе́рдия Твоего́, Го́споди, я́ко яви́л еси́ всему́ ми́ру уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма, моли́твенника те́плаго о на́с, вопию́щих Тебе́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́рное сие́ пе́ние, от на́с приноси́мое тебе́, преподо́бне Серафи́ме, приими́ и все́м на́м, пра́зднующим святу́ю па́мять твою́ и покланя́ющимся ра́це моще́й твои́х, исцеле́ние да́руй, вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́, Пресвята́я Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние, моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти на́м спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Доброде́тельному житию́ твоему́, преподо́бне, позави́дев, вра́г вселука́вый восхоте́ запя́тие тебе́ сотвори́ти, ты́ же, благода́тию Бо́жиею и моли́твами Влады́чицы посрами́в того́, Бо́га просла́вил еси́, песносло́вя: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Яко мо́лния, блиста́ющися, све́тится на поднебе́сней, та́ко и веща́ния о твои́х, преподо́бне, чудесе́х во всю́ зе́млю изыдо́ша. Мы́ же, дивя́щеся сла́ве твое́й, вопие́м: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Су́етными и стра́стными помышле́нии мяту́щийся у́м на́ш исцели́, преподо́бне, во́лны зла́го неве́рия в земли́ на́шей укроти́, разсла́бленная жите́йскими попече́нии сердца́ на́ша укрепи́, да сла́вим Христа́ Соде́теля во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день огнезра́чный; ра́дуйся, заре́ невеще́ственнаго блиста́ния; ра́дуйся, о́блаче возсия́вшаго Со́лнца пра́веднаго, Христа́ Спа́са на́шего, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Вели́ким отце́м, дре́вле в посте́ и по́двизех просия́вшим, поревнова́в, преподо́бне, чрез вся́ дни́ живота́ твоего́ в моли́тве, слеза́х и труде́х пребы́л еси́, до́ндеже дости́гл еси́ небе́сныя оби́тели, те́мже тя́ досто́йно ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Кре́пкою си́лою Христо́с Бо́г тя́ препоя́са и укрепи́ побежда́ти ко́зни де́монския, преподо́бне. Те́мже ны́не мо́лим тя́: моли́ Человеколю́бца Бо́га, да изба́вит все́х на́с от вра́жиих нахожде́ний и искуше́ний и спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В боле́знех и ско́рбех на́ших к тебе́, преподо́бне, прибега́ем и из глубины́ душе́вныя вопие́м: бу́ди на́м небу́рное приста́нище и боле́знем ско́рый цели́тель и изба́ви на́с от вся́каго неду́га и ну́жды, да тя́ непреста́нно велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго от Святы́я Тро́ицы, Сло́ва и Сы́на родила́ еси́, Де́во Пречи́стая, Его́же с преподо́бными и пра́ведными моли́ о рабе́х Твои́х, ве́рою прося́щих грехо́в проще́ния.

Свети́лен.

Прииди́те, вси́ ве́рнии, свяще́нными пе́сньми восхва́лим ди́внаго в чудесе́х преподо́бнаго Серафи́ма, но́ваго свети́льника Росси́йския земли́, Ангелом собесе́дника и те́плаго моли́твенника к Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся: Ро́ждшагося из Тебе́ умоли́ дарова́ти ми́р вселе́нней и ве́лию ми́лость.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен отъи́де, но всем в сла́дость бысть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй, вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду Сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу