Шрифт

15 января.

Канон первый преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу.

Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́, умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в, избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: спаса́й на́с моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Стихи́ры, гла́с 1.

О, пресла́вное чу́до, / подви́жник благоче́стия в Саро́ве явля́ется / и моли́твенник к Бо́гу те́плый / Серафи́м пречу́дный на́м быва́ет; / весели́ся, оби́тель Саро́вская, / иму́щи в себе́ мо́щи преподо́бнаго; / взыгра́йте, правосла́вных мно́жества, / преди́внаго Серафи́ма иму́ще в беда́х засту́пника и вопию́ще к нему́: / ра́дуйся, свети́льниче Росси́йския земли́, / тьмы́ сопроти́вных дале́че отрева́й / и Го́сподеви моли́ся / дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

О, ди́вное чу́до, / се́ бо вои́стинну во оби́тели Саро́встей / благоче́стия сто́лп непоколеби́мый — / Серафи́м блаже́нный явля́ется на́м, / те́мже, богому́дрых собо́ри, / на высоту́ ду́хом возноси́теся, / к преподо́бному вопию́ще: / преподо́бне о́тче Серафи́ме, / Го́сподеви моли́ся / дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Егда́ вше́л еси́, преподо́бне, в пусты́ню Саро́вскую, / тогда́, своея́ во́ли до конца́ совле́кся, / тве́рдое ко все́м послуша́ние показа́л еси́: / доса́ды бо и безче́стия претерпе́л еси́, ра́дуяся, / ударе́ния и ра́ны от злы́х челове́к прия́л еси́, / о ни́хже и моли́лся еси́, преподо́бне. / Мы́ же, прославля́юще пречестну́ю па́мять твою́, / мо́лим ти ся, преподо́бне: / Го́сподеви моли́ся / ми́р ми́рови дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Блаже́нна оби́тель Саро́вская, / иму́щи тебе́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, / доброде́телей сокро́вище, сосу́д чистоты́, / целому́дрия храни́теля, / прия́телище благода́ти, исто́чник исцеле́ний, / боля́щим врача́ безме́здна, / по́стника и́стинна, / в ско́рбех уте́шителя, / жите́йскими страстьми́ обурева́емым ти́хое приста́нище; / на́м же, творя́щим честну́ю па́мять твою́, / моли́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, / дарова́ти ми́р и ве́лию ми́лость.

Дне́сь лику́ют собо́ри ве́рных / в па́мять твою́, преподо́бне Серафи́ме, / и велегла́сно вопию́т: / ты́, любве́ ра́ди Христо́вы / вся́ кра́сная ми́ра оста́вив / и в пусты́ню Саро́вскую всели́вся, / ника́коже устраши́лся еси́ неви́димых вра́г боре́ния, / но сия́ моли́твами твои́ми, я́ко пра́х, отмета́л еси́; / те́мже Го́сподеви моли́ся / дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва И ны́не, гла́с 8:

Прииди́те, ве́рных собо́ри, похва́льными пе́сньми дне́сь пречу́днаго отца́ просла́вим и си́це ему́ возопии́м: преподо́бне о́тче Серафи́ме, вои́стинну сподо́бился еси́ боже́ственныя жи́зни, прии́м от Бо́га вене́ц нетле́нныя сла́вы, сего́ ра́ди оби́тель Саро́вская тобо́ю хва́лится, лю́дие же, зря́ще честну́ю ра́ку моще́й твои́х и чудеса́ быва́емая, сла́вят прославля́ющаго тя́ Го́спода, Ему́же моли́ся, преподо́бне, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Кано́н пе́рвый, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Го́споди, отве́рзи мои́ недосто́йнеи устне́ и да́ждь ми́ сло́во ра́зума воспе́ти досто́йно па́мять блаже́ннаго Серафи́ма, ны́не со Ангелы моля́щагося Тебе́, изба́вити на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

К Богоро́дице вели́кий моли́твенник бы́л еси́, преподо́бне, Юже ви́дети со апо́столы сподо́бился еси́, и ны́не не преста́й моли́твами твои́ми посеща́ти ча́д твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От ю́ности твоея́, преподо́бне, преда́лся еси́ умо́м Бо́гови, и стра́сти теле́сныя кре́пким воздержа́нием укроти́в, вся́кими доброде́тельми украси́лся еси́, прему́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всеблага́я Влады́чице, Яже Преблага́го Бо́га пло́тию рóждши, озло́бленное страстьми́ мое́ се́рдце очи́сти, да ве́рою и любо́вию велича́ю Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Моли́твами твои́ми, преподо́бне, предстоя́ Бо́гу со Ангелы, за ве́сь ми́р моли́ся, бра́ни вра́жия потреби́ти и побе́ду на супоста́ты

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

От ю́ности ве́рою и любо́вию прилепи́лся еси́ Влады́це вы́шних си́л, преподо́бне Серафи́ме, и, возсия́в в пусты́ни Саро́встей, я́ко со́лнце, в ско́рбех приходя́щим к тебе́ уте́шитель бы́л еси́; моли́ спасти́ся на́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́лся еси́, преподо́бне, моля́щимся тебе́ сто́лп непоколеби́мь и прибе́жище все́м притека́ющим во оби́тель Саро́вскую и прие́млющим исцеле́ния благода́ть неоску́дную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услы́ша Ева прама́терь: в печа́лех роди́ши ча́да; Ты́ же, Чи́стая Де́во, услы́шавши: Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся, — ра́дованным гла́сом печа́ль прама́тере потреби́ла еси́.

Седа́лен, гла́с 4:

Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нием препобеди́в и в приста́нище безстра́стия прите́к, сосу́д воздержа́ния яви́лся еси́, преподо́бне Серафи́ме, моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Егда́ предста́ну пред лице́м Созда́теля моего́ в де́нь пра́веднаго суда́ Его́, тогда́, Влады́чице, предста́ни ми́, и му́ки изба́ви мя́ ве́чныя, да не сни́ду во а́д, но да спасу́ся Твои́м, Пресвята́я Богоро́дице, заступле́нием.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Дне́сь све́тло пра́зднует Саро́вская оби́тель па́мять твою́, преподо́бне, и мо́лит тя́: испроси́ у Го́спода вселе́нней ми́р и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Вели́кими по́двиги твои́ми, преподо́бне, я́ко фи́никс, процве́л еси́, словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м сердца́ притека́ющих к тебе́ услажда́я, и ны́не у́бо моли́ся, да обря́щем ми́лость от Христа́, Спа́са на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́ми моли́твами о на́с умоли́ Бо́га, преподо́бне Серафи́ме, и грехо́вный мра́к печа́ли на́шея разори́, безстра́стием, ве́рою и любо́вию украси́ все́х, пресла́вную па́мять твою́ чту́щих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во, Це́рквам красото́, держа́во и похвало́, непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу, да сохрани́т на́с от бе́д моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Все́м приходя́щим к тебе́ бы́л еси́ учи́тель и́стинный и к Богоро́дице вели́кий моли́твенник, и ны́не, преподо́бне, не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х, я́ко и́маши дерзнове́ние ве́лие.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Да вни́дут ны́не христоимени́тии лю́дие во хра́м оби́тели Саро́вския, к честны́м моще́м твои́м, преподо́бне Серафи́ме, припа́дающе, и да про́сят от тебе́ исцеле́ния, здра́вия и спасе́ния, Христа́ велича́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В нощи́ моля́щу ти ся Бо́гу, преподо́бне, вра́г неви́димый хотя́ше устраши́ти тя́, но, моли́твою твое́ю посра́млен, исчезе́ вселука́вый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е, моли́ рабо́м Твои́м пода́ти прегреше́ний оставле́ние.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Свята́я душа́ твоя́ оби́тель бы́сть Бо́гу, в не́йже Оте́ц, Сы́н и Святы́й Ду́х всели́ся, те́мже мо́лим тя́, преподо́бне, наважде́ния вра́жия от чту́щих тя́ отжени́ и здра́вие да́руй.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Вели́кия твоя́ пусты́нныя по́двиги и труды́ и сла́дость уче́ния твоего́ почита́ем, преподо́бне Серафи́ме, и́миже мно́гия приходя́щия к тебе́ просвети́л еси́ и научи́л еси́ воспева́ти Единосу́щную Тро́ицу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́м чи́стым после́довав Влады́це Христу́, тече́ние до́брое сконча́л еси́, преподо́бне, к ве́чным же оби́телем возше́д, блаже́нне, зри́ши та́мо, я́же Ангели ви́дят. Те́мже, чту́ще па́мять твою́, Христа́ велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Пречи́стая, спаси́ мя моли́твами Твои́ми и соблюди́: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко Ма́ти Всемогу́щаго.

Кондак, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне, в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́, и та́мо Ангельски пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию, сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. Те́мже вопие́м ти́: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Икос:

Оста́вив ро́д и дру́ги, бога́тство, я́ко пра́х, вмени́в, в пусты́ни Саро́встей водвори́лся еси́, и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся, Ангелов ликостоя́ния сподо́бился еси́. Те́мже духо́вная разуме́ния прии́м, пода́ждь и на́м, преподо́бне, разу́мно пе́сньми воспе́ти тя́, си́це глаго́лющим: ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне, небе́сный челове́че и земны́й Ангеле; ра́дуйся, в любви́ Христу́ подража́телю; ра́дуйся, Свята́го Ду́ха оби́тель; ра́дуйся, уныва́ющим ве́лие ра́дование; ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний; ра́дуйся, скорбя́щим душа́м сла́дкое утеше́ние; ра́дуйся, и́ноком ти́хое приста́нище и учи́телю прему́дрый; ра́дуйся, похвало́ земли́ Росси́йския; ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Чу́дно житие́ твое́ яви́ся, преподо́бне, благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнено, блаже́нну вои́стинну кончи́ну преподо́бных прия́л еси́, о Христе́ ра́дуяся. Мы́ же к Просла́вльшему тя́ взыва́ем: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Мно́жество люде́й, во святу́ю оби́тель соше́дшеся дне́сь, преподо́бне Серафи́ме, честны́м моще́м твои́м покланя́ется, от ни́хже исцеле́ния вси́ почерпа́ем, непреста́нно зову́ще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние сие́, я́ко в Саро́ве чудотво́рец пресла́вен яви́ся, исцеле́ний мно́жество источа́я все́м, с ве́рою приходя́щим и вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Сло́во па́че сло́ва, Зижди́теля Твоего́, Того́ моли́ с преподо́бным Серафи́мом поми́ловати ду́ши на́ша.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Плотски́я стра́сти укроти́в и ми́рови умертви́вся, глаго́лы жи́зни ве́чныя се́рдцем твои́м, блаже́нне, прия́л еси́, науча́я все́х, к тебе́ притека́вших, взыва́ти: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

В прославле́нии честны́х моще́й твои́х, преподо́бне, оби́тель Саро́вская ра́дости испо́лнися. Лю́дие же вси́ ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу взыва́ху: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнен сы́й, преподо́бне Серафи́ме, ве́рным лю́дем, творя́щим святу́ю па́мять твою́, моли́твами твои́ми испроси́ грехо́в проще́ние, вопию́щим: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спасе́ния Хода́таица на́м яви́лася еси́, Богоро́дице, ро́ждшая Спа́са и Влады́ку все́х, те́мже мо́лим Тя́: спасе́ния сподо́би все́х, песносло́вящих Тя́ ве́рно во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Недосто́йными усты́ воспева́емое тебе́ ма́лое хвале́ние на́ше, преподо́бне, не пре́зри, но приими́ и все́х, прославля́ющих тя́, освяти́, бе́д, и напа́стей, и ве́чнаго муче́ния изба́ви, да тя́ при́сно воспева́ем.

Припев: Преподобне отче Серафиеме, моли Бога о нас.

Мра́з нощны́й и ва́р дневны́й во уедине́нии пусты́ннем до́блественне претерпе́в, до́м Прему́дрости Бо́жия бы́л еси́ и к сия́нию невече́рнему восте́кл еси́; моли́ спасти́ся на́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вится дне́сь оби́тель, в не́йже яре́м Христо́в прия́ти изво́лил еси́: та́мо бо, в пусты́ни, дни́ твоя́ пребы́л еси́, и твои́ми уче́ньми мно́ги приходя́щия к тебе́ вразуми́в, научи́л еси́ бы́ти ча́да Це́ркве Христо́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́ кре́пость на́ша, Ты́ еси́ похвала́ и ра́дование, Храни́тельница на́ша, заступле́ние, прибе́жище и Предста́тельница непобеди́мая, Пречи́стая Богоро́дице, спаси́ рабы́ Твоя́.

Свети́лен.

Прииди́те, вси́ ве́рнии, свяще́нными пе́сньми восхва́лим ди́внаго в чудесе́х преподо́бнаго Серафи́ма, но́ваго свети́льника Росси́йския земли́, Ангелом собесе́дника и те́плаго моли́твенника к Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся: Ро́ждшагося из Тебе́ умоли́ дарова́ти ми́р вселе́нней и ве́лию ми́лость.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен отъи́де, но всем в сла́дость бысть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй, вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду Сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Серафиму Саровскому

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Серафи́ме! При́зри от Го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йны бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в час кончи́ны на́шея помози́ нам и заступи́ нас моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдый: бу́ди нам вои́стинну ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему све́ту Жи́зни Ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу