Шрифт

12 января.

Канон святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси, чудотворцу.

Святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Стихи́ры свята́го Мака́рия, гла́с 1.

Блаже́нства вои́стинну святы́х, / и́хже просла́вил еси́, / о́тче святи́телю Мака́рие, / дости́гл еси́ во Ца́рствии небе́снем, / иде́же ны́не ра́дуяся, / моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Блаже́нства и ча́сти пра́ведных, / с ни́миже сочета́лся еси́, / о́тче святи́телю Мака́рие, / вкуси́л еси́ во Ца́рствии небе́снем, / иде́же ны́не насыща́яся, / моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Блаже́нства ева́нгельская, / и́хже на земли́ пропове́дал еси́, / о́тче святи́телю Мака́рие, / обре́л еси́ вои́стинну на небеси́, / иде́же ны́не мздо́ю веселя́ся, / моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Блаже́нство тезоимени́тое, / его́же в житии́ возжеле́л еси́, / о́тче святи́телю Мака́рие, / стяжа́л еси́ в жи́зни ве́чней, / иде́же ны́не поко́яся, / моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

И ны́не Сла́ва, гла́с 8:

Блаже́нный миротво́рец в стране́ Росси́йстей бы́л еси́, о́тче святи́телю Мака́рие, сего́ ра́ди сы́н Бо́жий досто́ин еси́ нарещи́ся на небеси́, иде́же ны́не во сла́ве пребыва́еши, моли́ся при́сно о спасе́нии ду́ш на́ших.

Тропа́рь, гла́с 4:

Яко вели́ким па́стырем единонра́вна и учи́телем вселе́нныя единомы́сленна, Бо́жия Прему́дрости служи́теля изря́дна, и́же блаже́нству тезоимени́ту, дне́сь, ве́рнии, вси́ воспои́м: Христа́ Бо́га моли́, святи́телю Мака́рие, умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

И кано́н святи́теля, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Вели́кий Царю́, Соде́телю все́х, очи́сти благоутро́бием ду́шу мою́ и отжени́ страсте́й омраче́ния, да возвели́чу, Спа́се, уго́дника Твоего́, святи́теля Мака́рия.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Пра́вды Бо́жия взыску́я, измла́да Христу́ после́дуя, оби́тели преподо́бнаго Пафну́тия дости́гл еси́, свя́те Мака́рие, иде́же мно́гая ле́та во уста́ве пребы́в, житие́ жесто́кое и благо́е вкуси́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ле́ствицею доброде́телей на небеса́ возше́л еси́, те́м и Христо́с тя́, святи́телю, еще́ на земли́ су́ща, в ме́ру во́зраста приведе́ и оби́тели Можа́йския наста́вника поста́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Ни́во духо́вная, я́коже из бразды́ кла́с, изнесла́ еси́ всю́ тва́рь Пита́ющаго вся́чески, Присноде́во.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Еди́ным по́мыслом к Бо́гу устреми́вся, во оби́телех преподо́бных Пафну́тия и Ферапо́нта пребы́л еси́ во вся́цем воздержа́нии, отону́дуже ко святи́тельству Бо́гом призва́н бы́в, Мака́рие досточу́дне.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Святы́я Це́ркве Нова́града па́стырь и учи́тель бы́л еси́, хра́мы украша́я и духо́вною добро́тою лю́ди исполня́я, преде́лы Нова́града све́том Христо́вы ве́ры просвеща́я, блаже́нне о́тче Мака́рие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Писания оте́ческая возлюби́л еси́, блаже́нне святи́телю, и це́рковь Прему́дрости Бо́жия свяще́нными ле́потами преукраси́л еси́, возвели́чив ю́ уче́нием богогла́сным.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Ме́ртвости и тли́ изба́вися ро́д челове́чь, естество́м бо Жизнода́вца безсе́менно родила́ еси́, Де́во Всенепоро́чная, во спасе́ние восхваля́ющих Тя́ ве́рно.

Седа́лен, гла́с 1:

Наста́вника и́ночествующих, Пафну́тия преподо́бнаго, блажи́т гра́д Бо́ровск, сла́вит Можа́йск Ферапо́нта блаже́ннаго, Но́вград восхваля́ет Алекса́ндра Сви́рскаго со Ио́ною святи́телем, славосло́вит сла́внейший гра́д Москва́ первопресто́льника Ио́ну со ины́ми чудотво́рцы, ты́ же от все́х си́х вку́пе славосло́вие прие́млеши, Мака́рие чу́дне.

Сла́ва, и ны́не:

Патриа́рх Иа́ков, я́сно прови́дев, Спа́се, вели́чия строе́ния Твоего́, вопия́ше ду́хом ко Иу́де, глаго́ля та́йно: от ле́торасли возше́л еси́, сы́не мо́й, возвеща́я Тя́ от Де́вы Бо́га.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы, Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Тро́ицу — Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, апостольски пропове́дати повеле́л еси́, непросвеще́нную ло́пь и ины́я се́верныя язы́ки ко Христу́ приве́л еси́, низверга́я бесо́вская тре́бища, и на́с просвети́, святи́телю, све́том и́стиннаго позна́ния.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Имя твое́, вели́кия доброде́тели ра́ди, всю́ду пропове́дано бы́сть, я́ко из са́мыя Святы́я Земли́, иде́же Госпо́дь на́ш пло́тию ра́спят бы́сть, свя́ще́нныя да́ры прия́ти сподо́бился еси́, на́м же моли́, о́тче Мака́рие, Небе́снаго Иерусали́ма дости́гнути.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Архипа́стырски труди́вся, Бо́жиим про́мыслом прее́мник и насле́дник Моско́вских святи́телей бы́ти сподо́бился еси́, иде́же чу́дными доброде́тельми украси́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Ада́м свободи́ся, и Ева лику́ет, и вопию́т ду́хом к Тебе́, Богоро́дице: Тобо́ю изба́вихомся перворо́дныя кля́твы, я́вльшуся Христу́.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Моско́вскаго престо́ла украше́ние ди́вное бы́л еси́, святи́телю, те́мже и лю́дие вси́ чу́дна нареко́ша тя́, с ни́миже и мы́ ны́не пра́зднующе па́мять твою́, согла́сно тя́ велича́ем.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Иже добро́те церко́вней поревнова́в, вели́кия и ди́вныя собо́ры созва́л еси́, и́миже но́вым чудотво́рцем земли́ Росси́йския пра́зднование утверди́ся, и та́ко Це́рковь Ру́сская просия́ по́двиги ча́д свои́х, я́коже пе́рлы драгоце́нными.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всея́ земли́ Ру́сския благоче́стие пости́гл еси́, о́тче Мака́рие, мучениколю́бче преизря́дне, я́ко пчела́, отовсю́ду духо́вное сокро́вище собра́в, и я́ко же́ртву благоприя́тную на све́щнице церко́вней возже́гл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Руно́ ороше́нное, Де́во, пла́мень грехо́в мои́х угаси́, Купино́ неопали́мая, страсте́й мои́х те́рние попали́, подаю́щи ми́ на воде́ упокое́ния жи́ти, и гее́нскаго мя́ огня́ свободи́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Си́м же о́бразом, я́ко святи́и ди́вно просла́влени бы́ша, си́це ре́вностно потща́лся еси́, святи́телю, собесе́дник благочести́вых муже́й бы́ти, о́вых у́бо оби́тели стро́ити благослови́вый, о́вым потре́бная подава́я, ины́х же Христа́ пропове́дати посыла́я, блаже́ннаго же Васи́лия Моско́вскаго свои́ма рука́ма погребсти́ сподо́бивыйся, с ни́миже моли́ спа́сти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Всем о́браз ве́ры и воздержа́ния яви́лся еси́, о ста́де Христо́ве попече́ние неле́ностное име́я, Моско́вскаго первопресто́льнаго гра́да и всея́ Росси́йския земли́ утвержде́ние, Мака́рие боголюби́ве, моли́ спа́сти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ицкия оби́тели настоя́теля высо́ким са́ном почти́л еси́, поста́вив ю́ превы́ше все́х, те́мже любо́вь к Се́ргию преподо́бному показу́я и гряду́щая святы́я оби́тели предначертава́я. Мы́ же, святи́телю, дивя́щеся твое́й прему́дрости, взыва́ем: моли́ спа́сти́ся душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Ле́ствице небе́сная и Голуби́це неземна́я, вси́ ро́ди ве́рных согла́сно Тя́ ублажа́ют, я́ко Богоневе́стную Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего.

Конда́к, гла́с 3:

Богому́дрым уче́нием и кни́жным списа́нием потща́лся еси́, святи́телю Мака́рие, лю́ди росси́йския просвети́ти и святы́х земли́ на́шея просла́вити. Сего́ ра́ди чу́ден пронарече́ся, прее́мниче первопресто́льников росси́йских, моли́ сохрани́тися на́м в ве́ре и благоче́стии невреди́мо.

Икос:

Па́влову словеси́ поревнова́в, святи́телю Мака́рие, пе́сньми почти́л еси́ росси́йских па́стырей, учи́телей и наста́вников, приснобдя́щих пред престо́лом Небе́снаго Ца́ря́ о на́шем оте́честве, с ни́миже ра́дуяся ны́не, моли́ Христа́ Бо́га сохрани́тися на́м в ве́ре и благоче́стии невреди́мо.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Вре́дная и пагубная ерети́ческих шата́ний собо́рне осуди́л еси́, святи́телю Христо́в, все́х же правосла́вных в ве́ре в Тро́ицу Единосу́щную укрепи́л еси́, пред святы́ми ико́нами воспева́ющих: бла́гослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Изнесе́ тя, святи́телю, земля́ Ру́сская побо́рника ве́ры и благоче́стия, ревни́теля оте́ческих преда́ний и утвержде́ний, да научи́ши на́с взыва́ти: бла́гослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смире́н, кро́ток и ми́лостив бы́л еси́, святи́телю, отроча́ нра́вом обрета́яся и соверше́н бы́в ра́зумом. Мы́ же, дивя́щеся твои́м доброде́телем и по́двигом, взыва́ем: бла́гослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Яко еди́ну преесте́ственно па́че челове́ка благода́ть во Твою́ утро́бу прие́мшую, без истле́ния нетле́нно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, при́сно Тя́ сла́вим.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Пе́ние сие́ на́ше ску́дное и похвале́ние недосто́йное приими́, чу́дне Мака́рие, да не вотще́ взыва́ем к престо́лу Всевы́шняго: бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Вели́кая дея́ния твоя́ о прославле́нии святы́х и просвеще́нии наро́да ру́сскаго подвиза́ют, досточу́дне Мака́рие, на́с немо́лчно пе́ти Бо́гу: бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Похвалу́ вели́кую Бо́гу возда́л еси́, всеблаже́нне, о просвеще́нии неве́рнаго гра́да Каза́ни, ему́же святи́теля Гу́рия поста́вил еси́, те́мже ру́сстии лю́дие о такове́й Бо́жией ми́лости ра́достию возопи́ша: бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Чу́дному благове́щению удиви́ся Пречи́стая Де́ва, неискусому́жному рождеству́ Ея́ возра́довахуся па́стырие, собо́ри ве́рных дивя́тся успе́нию Ея́ сла́вному, вопию́ще: бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святителю отче Макарие, моли Бога о нас.

Мака́рия Вели́каго и́мя носи́л еси́, его́ житию́ после́дуя в посте́ и по́двизех, воздержа́нии и кро́тости, те́м тя́, святи́телю, велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ри́зами погреба́льными оде́яну и на сме́ртнем одре́ ти лежа́щу, собо́р наро́да мно́жества, ви́девше тя́ не я́ко ме́ртва, но спя́ща, ли́к же тво́й, я́ко све́том, сия́ющь, удиви́шася и сла́ву возда́ша Всеси́льному Бо́гу, прославля́ющему уго́дники Своя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Юже иногда́ Иа́ков ви́де, чу́дную ле́ствицу, от земли́ просте́рту к небе́сней высоте́, испове́даем Тя́, Пречи́стая Богоро́дице: Тобо́ю бо земна́я и небе́сная о́бщницы яви́шася.

Свети́лен:

Све́том благода́ти просвеще́н бы́л еси́, святи́телю Мака́рие, росси́йских уго́дников и моли́твенников на́ших пе́сньми све́тло просла́вил еси́, с ни́миже во све́тлостех святы́х веселя́ся ны́не, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси

О, вели́кий святи́телю, Це́ркве Росси́йския первопресто́льниче, гра́да Москвы́ па́стырю и учи́телю, о́тче наш Мака́рие блаже́нне, до́бре по́двиг жития́ твоего́ соверши́вый и дерзнове́ние у Го́спода стяжа́вый! К тебе́ во умиле́нии серде́ц на́ших припа́даем и усе́рдно мо́лим: бу́ди о нас те́плый предста́тель у Престо́ла Вседержи́телева и умоли́ Всеблага́го Бо́га: да не пре́зрит нас, во мно́гая и лю́тыя грехи́ впа́дших, но да́рует нам вся блага́я и потре́бная, я́же ко спасе́нию. Ве́мы бо, я́ко не́мощни есмы́, но мо́лим тя усе́рдно, святи́телю Бо́жий, предста́тельством твои́м сохрани́ невреди́мо всеросси́йскую па́ству, ю́же во святи́тельстве твое́м до́бре упа́сл еси́ Архиере́ем и пресви́тером у Го́спода испроси́ му́дростъ, во е́же пра́во пра́вити сло́во Боже́ственныя и́стины, же́ртвенную любо́вь и ре́вностъ о спасе́нии, да не поги́бнет ни един от па́ствы их; и́ночествующих в по́двизех укрепи́, в ми́ре живу́щим и́стинный и потре́бный им, и́же во Христе́ Иису́се о́браз жи́тельствования покажи́; ве́ру на́шу укрепи́, любви́ нелицеме́рней друг ко дру́гу научи́, в наде́жде на милосе́рдие Бо́жие утверди́. Еще́ же мо́лим тя, святи́телю, испроси́ нам у Всеми́лостиваго Бо́га ду́ха ра́зума и прему́дрости, да укра́симся и́стинным богове́дением спаси́тельных писа́ний святы́х оте́ц и му́дростию их творе́ний. Ей, святи́телю Бо́жий, о ми́ре всего́ ми́ра Го́спода умоли́, страну́ на́шу твои́м предста́тельством в ми́ре и безмяте́жии соблюди́; вся лю́ди оте́чества на́шего в до́брем расположе́нии друг ко дру́гу сохрани́ и чу́жды междоусо́бных нестрое́ний покажи́; вся гра́ды и ве́си до́бре сохрани́, святу́ю ве́ру в лю́дех непоро́чну соблюди́. Бу́ди всем нам ско́рый помо́щник в ну́ждах на́ших, да тобо́ю окормля́еми, ми́рно и благоче́стно поживе́м в жи́зни сей, да сподо́бимся и ве́чных благ восприя́тия на Небеси́, сла́вяще и превознося́ще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное о нас предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси