Шрифт

11 января.

Канон преподобному Василиску Сибирскому

Преподобному Василиску Сибирскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Христа́ изде́тска возлюби́в, преподо́бне,/ Тому́ Еди́ному порабо́тати вожделе́л еси́/ и, в пусты́ню Сиби́рскую всели́вся,/ дар непреста́нныя моли́твы стяжа́л еси́./ Мы же, чту́ще сла́вныя по́двиги твоя́,/ с любо́вию вопие́м ти:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 8:

Земли́ Сиби́рския процвете́ние,/ серде́чныя моли́твы иску́сный де́лателю,/ и́ноком изве́стнейшее пра́вило,/ всем притека́ющим до́брый наста́вниче,/ преподо́бне о́тче Васили́сче,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Васили́сче,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Стихи́ра, глас 6:

Прииди́те днесь, празднолю́бцы,/ пе́нии и пе́сньми духо́вными/ па́мять почти́м свята́го Васили́ска,/ той бо, я́ко подви́жник пустыннолю́бный,/ ве́лия труды́ ко трудо́м прилага́я,/ Ду́ха Свята́го благода́ть стяжа́./ Те́мже, духо́вне торжеству́юще,/ ку́пно тому́ возопии́м:/ преподо́бне и богоно́сне о́тче,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бнаго, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре:/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Васили́ска блаже́ннаго ны́не па́мять соверша́юще, ра́дуемся, Бо́га благодаря́ще, споспе́шника во спасе́ние нам яви́вшаго и в моли́тве непреста́нней наста́вника преизря́днаго.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Да́ром смире́ния от Бо́га ще́дро обогати́вся и мно́гия ско́рби благоду́шно терпя́, преподо́бне, пусты́ннаго де́лания ве́лий подви́жник показа́лся еси́. Те́мже и нас, малоду́шных, моли́твами твои́ми укрепи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Бо́гу любо́вию па́че огня́ распала́емь, о́тче, ра́дости жития́ безмо́лвнаго дости́гл еси́, Христу́ Еди́ному сочетава́яся, Его́же вои́стину узре́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние мое́ Ты еси́, Богоро́дице, и на Тя всю наде́жду мою́ возлага́ю, страсте́й мо́ре помози́ неврежде́нно прейти́, любо́вию Тя воспева́ющему.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́:/ я́ко несть свят па́че Тебе́,// Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко еле́нь жела́ет на исто́чники водны́я, та́ко душа́ твоя́ возжада́ безмо́лвия, о́тче, во е́же Еди́ному Го́споду служи́ти. Те́мже у́бо и нас к высоте́ любве́ Боже́ственныя подвиза́еши.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Ве́лию ре́вность к пустынножи́тельству име́яй, о пло́ти свое́й небре́гл еси́, блаже́нне, вя́щшия же по́двиги к по́двигом прилага́я, воздержа́ния сла́дость позна́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Самочи́ннаго жи́тельства устраши́вся, в леса́ Бря́нския прише́л еси́, иде́же, во́ли своея́ отмета́яся, в послуша́ние ста́рцу духо́вному себе́ вдал еси́ и в чи́не и́ночестем досто́йно Бо́гу послужи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́вом вся Сотво́ршаго неизрече́нно во чре́ве Твое́м носи́ла еси́, Пречи́стая Де́во, Его́же неуста́нно моли́ поми́ловати нас в День стра́шнаго испыта́ния.

Седа́лен, глас 4:

Пусты́ню непло́дную во спасе́ние избра́л еси́, Васили́сче,/ и, ми́ру вои́стину умертви́вся,/ труды́ по́стническими А́нгелов безпло́тных удиви́л еси́,/ бесо́в же наве́ты смире́нием сокруша́я,/ плод духо́вный терпе́нием ве́лиим возрасти́л еси́.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

В трудолю́бии и богомы́слии подвиза́яся, блаже́нне, един со Еди́ным в безмо́лвии при́сно пребыва́л еси́ и, сла́вы земны́я удаля́яся, тишины́ боже́ственныя испо́лнился еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Про́сто и смире́нно житие́ твое́ бысть, богоблаже́нне, о себе́ бо ничесо́же когда́ возомни́л еси́, но, я́ко звезда́ многосве́тлая, по́двиги твои́ми пусты́ню озари́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Послуша́ния о́браз и кро́тости зерца́ло, любве́ сосу́д и благода́ти исто́чник обре́те в тебе́ святы́й Зоси́ма. Бу́ди и нам наста́вник духо́вный и моли́твенник усе́рдный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты моя́ наде́жда, Богоро́дице, Ты мое́ заступле́ние, Ты Ма́ти Го́спода моего́ и Творца́, Ты мой покро́в, не оста́ви предста́тельством Твои́м на Тя упова́ющаго и спаси́, Пречи́стая, моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от Лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Бра́тскою любо́вию распала́емь, преподо́бный Зоси́ма списа́тель богоуго́дных дея́ний твои́х, блаже́нне Васили́сче, яви́ся, да житие́ твое́ освети́т степе́ни ле́ствицы духо́вныя, от до́льняго к го́рнему нас возводя́щия.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Серде́чныя моли́твы де́латель усе́рдный был еси́, о́тче Васили́сче, те́мже, све́том боже́ственнаго ве́дения просвеща́емь, Ца́рствия Бо́жия тайнови́дец яви́лся еси́. Ны́не же на Небеси́ Влады́ку те́пле мо́лиши о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́достию ве́лиею исполня́шеся душа́ твоя́, блаже́нне, я́ко умо́м трезвя́ся на вся́кое вре́мя, со Христо́м Сладча́йшим всегда́ пребыва́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́гнь Божества́, я́ко Купина́ Неопали́мая, во чре́ве Твое́м носи́ла еси́, Пресвята́я Де́во. Те́мже моего́ окая́нства тьму́ просвети́ и к све́ту за́поведей Сы́на Твоего́ вся помышле́ния напра́ви.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спас́е,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Вся привре́менная оста́вив, я́ко до́брый купе́ц би́сер многоце́нный обре́л еси́, моли́тву серде́чную, от любве́ ве́лия ра́достно к Бо́гу излива́емую.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твы непреста́нныя де́йство благода́тное позна́л еси́, богоблаже́нне, те́мже внутрь се́рдца твоего́ яви́ся исто́чник, излива́яй то́ки сла́дости несказа́нныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В моли́тве к Бо́гу простира́яся и Того́ зря в се́рдце свое́м, преподо́бне о́тче Васили́сче, слез благода́тных пото́ки пролия́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Ма́ти Де́во, непра́вда обдержи́т мя и в про́пасть поги́бели влече́т. Помози́, Пречи́стая, и умоли́ Сы́на Твоего́, да поми́лует мя гре́шнаго.

Конда́к, глас 4:

В пусты́ню безлю́дную от сла́вы мирски́я удали́вся,/ у́мнаго де́лания высоты́ смире́нием дости́гл еси́,/ те́плою любо́вию ко Христу́ простира́яся,/ сла́дость непреста́нныя моли́твы се́рдцем позна́л еси́./ Те́мже сосу́д Ду́ха Свята́го яви́вся,/ вся концы́ земли́ Сиби́рския освяти́л еси́,/ богоно́сне о́тче Васили́сче,// моли́ Всеще́драго Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

И́кос:

Безмо́лвия по́прище небла́зненно прете́к, воздержа́ния труды́ и боле́зни теле́сныя поне́сл еси́, о́тче, всено́щная стоя́ния и поста́ по́двиг о́тай соверша́я, смире́ния и́стиннаго дости́гл еси́, и́мже на высоту́ духо́вную возше́д и моли́твы серде́чныя сла́дость небе́сную вкуси́в, бога́тством бла́гости украси́лся еси́. Те́мже вопие́м ти: богоно́сне о́тче Васили́сче, моли́ Всеще́драго Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́:/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Засту́пницу Усе́рдную на по́мощь призыва́я и путе́м у́зким неукло́нно ше́ствуя, благода́ть помога́ти злостра́ждущим стяжа́л еси́, Васили́сче, богоприя́тными твои́ми моли́твами.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Пусты́ня Сиби́рская освяти́ся, такова́го подви́жника прие́млющи, и́же, и мраз лю́тый и ску́дость теле́сную по́мощию Бо́жиею претерпе́в, Го́спода неуста́нно славосло́вил есть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В моли́тве непреста́нней пребыва́я, от си́лы в си́лу восходи́л еси́, блаже́нне, и си́це преспе́яния духо́внаго дости́гнув, путь и́стинный ве́рным уясни́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обнаже́н есмь благи́х дея́ний и стыжду́ся, но Ты, Пречи́стая, ми́ру обновле́ние ро́ждшая, просвети́ мя све́том благода́ти Сы́на Твоего́, Преблагослове́нная.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко пти́ца небе́сная, свя́те Васили́сче, ника́коже попече́ния о телеси́ свое́м име́я, ду́шу твою́ добро́тою украси́л еси́ и нестяжа́ния учи́тель яви́лся еси́. Те́мже и нас на го́ру доброде́тели возведи́, да превозно́сим Го́спода во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

В любви́ соверше́нней пребыва́я, я́ко свеща́ пресве́тлая, в пусты́ни хла́дней возсия́л еси́, блаже́нне, и наста́вник иску́сный яви́лся еси́, вся призыва́вый воспева́ти Го́спода во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мирску́ю му́дрость отве́ргнув, прему́дрость от Го́спода стяжа́л еси́, свя́тче, и себе́ ни во что́же вменя́я, высо́к пред Бо́гом яви́лся еси́. Помози́ и нам в смиренному́дрии превозноси́ти Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́жицею мои́х прегреше́ний пещь гее́нскую сам себе́ разжего́х, окая́нный, но мно́жеством ми́лости и щедро́т Сы́на Твоего́, Всепе́тая, осужде́ния о́гненнаго изба́ви мя, да, спаса́емь при́сно моли́твами Твои́ми, превознесу́ Тя во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

О, ве́лия любве́ твоея́, о́тче! Ка́ко по сме́рти сотаи́ннику твоему́ Зоси́ме моли́твы непреста́нныя де́йство благослови́л еси́ огласи́ти и на поле́зная ко спасе́нию ми́рови откры́ти.

Припев: Преподо́бне о́тче Васили́сче, моли́ Бо́га о нас.

О, чу́до ди́вное! Храм моли́твы непреста́нныя се́рдце твое́ сози́жде Госпо́дь, благода́ти Ду́ха Свята́го пла́менем объя́тое и по успе́нии твое́м о нас всегда́ моля́щееся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, ди́вная дела́ Госпо́дня! Моще́й твои́х десны́я руки́ трепе́рстное сложе́ние зря́ще, Васили́сче блаже́нне, жития́ твоего́ дея́нии наставля́емся и, благода́ть бога́тную от сих прие́млюще, пе́ние умиле́нное тебе́ прино́сим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́шно бысть сие́ та́инство и недомы́слимо, ка́ко Невмести́мый Бог во утро́бу Твою́ вмести́ся и я́ко Челове́к нам яви́ся. Тем Тя, Богороди́тельнице, А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Свети́лен, глас 2:

Богосве́тлыми луча́ми дея́ний моли́твенных сия́я, ле́ность душ на́ших к де́ланию духо́вному подви́гни, помышле́ния же на́ша ко Христу́ напра́ви и в моли́твеннем трезве́нии соблюди́, да тя, Васили́сче пресве́тле, любо́вию воспева́ем.

Моли́тва

О преподо́бне и богоблаже́нне о́тче наш Васили́сче, безмо́лвия до́блий рачи́телю и пустынножи́телю ре́вностный, у́мнаго де́лания смире́нный наста́вниче и послуша́ния преди́вный о́бразе! Ты, ми́ра сла́дости бе́гая, пусты́ни непрохо́дныя дости́гл еси́, в не́йже мно́гая ле́та, богомы́слием озаря́емь, в труде́х пусты́нных подвиза́лся еси́, смиренному́дрия глубину́ стяжа́в. Сего́ ра́ди, я́ко сокро́вище пребога́тое, серде́чныя моли́твы сла́дость уте́шительную Госпо́дь тебе́ дарова́, ея́же де́йствием вели́ких дарова́ний испо́лнился еси́. Те́мже мо́лим тя, о́тче Васили́сче, при́зри на ны, уны́лыя и немощны́я, и возгре́й в сердца́х на́ших и́стинную ре́вность о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, И́же есть еди́ный Исто́чник спасе́ния на́шего. Бу́ди нам споспе́шник в духо́внем восхожде́нии: ум наш в трезве́нии бо́дреннем укрепи́ и дух сокруше́н в сердца́ на́ша вкорени́, наипа́че вразуми́, научи́ и усе́рдие неосла́бное в моли́тве непреста́нней пода́ждь нам, во е́же освяти́ти уста́ и сердца́ и вся помышле́ния Христу́ Бо́гу на́шему, Его́же и́менем отбежи́т от нас вся́кая непра́вда и уны́ние, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия, и да просветя́тся ду́ши на́ша све́том любве́ Боже́ственныя ко исправле́нию жития́ на́шего, да не поги́бнем во огни́, а́ки пле́велы, но, я́ко пшени́цу чи́стую, да собере́т ны Госпо́дь в жи́тницу Свою́ Небе́сную, иде́же вси лю́бящии Его́ в ра́дости неизрече́нней пребыва́ют, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Василиску Сибирскому