Шрифт

11 января.

Канон святым 14 000 младенцам, Христа ради избиенным от Ирода в Вифлееме Иудейском

Святым 14 000 младенцам, Христа ради избиенным от Ирода в Вифлееме
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь святы́м, гла́с 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся́ на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

Кано́н святы́х младе́нцев, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Предели́в пучи́ну чермну́ю Бо́г, фарао́на погрузи́вый в не́й, прове́д Моисе́я немо́кренно в пусты́ню и одожди́в ма́нну в сне́дь лю́дем Изра́илевым, я́ко си́лен.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Звезда́ возсия́ в Вифлее́ме и Еде́ма от мра́чныя разреши́ кля́твы, и спасе́ния де́нь да́руется родонача́льником, из де́вственна о́блака просия́вый Иису́с, су́щих во тме́ просвеще́ние.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Три́знище дне́сь младе́нцев отве́рзеся ве́рным за Христа́ и Бо́га, враго́в облича́я нача́ла и вла́сти и Иродов облича́я му́жески младоу́мный гне́в смы́сленно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственное утвержде́ние и стена́ неруши́ма, Чи́стая, и мы́сленный мо́ст при́сно, и необори́мь сто́лп, и основа́ние, и покро́в, его́же ра́ди спаса́емся вси́ от бе́д — Ты́ еси́ вои́стинну.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержда́яй гро́м и созида́яй ду́х, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко не́сть свя́т, я́ко Ты́, Бо́же на́ш.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Де́вственною две́рию проше́д, Соде́тель и Бо́г на́ш пло́тский до́м Себе́ созда́ неизглаго́ланно, и Младе́нец бы́сть, и во я́слех восклони́ся.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Све́рстницы, де́ти — страда́льцы Христо́ва воплоще́ния, Иродово неразу́мное ослепи́ша неи́стовство и о́чи всесве́тлии Це́ркве яви́шася.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ безо́тчий яви́ся, безма́терен пре́жде веко́в Госпо́дь, и зи́ждется преесте́ственно, и назда́ние да́рует су́щим из Ада́ма обоже́ния, Де́во Неискусобра́чная.

И седа́лен младе́нцев, гла́с 4.

Ро́ждшемуся дне́сь от Де́вы младе́нцев во́инство я́ко Творцу́ и Царю́ прия́тная прино́сятся заколе́ния, предложе́нная Христу́ ве́ры ра́ди.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся, проро́к глаго́лаше, разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди .

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Де́ва и не́бо, небе́сныя и земны́я, Рождество́м хода́тайствовавши, па́че ума́ примири́ и вражды́ средосте́ние разори́.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Младе́нец мно́жество му́ченически, по Бо́зе все́х пострада́вше, по́чести страда́ния от Него́ прие́млет: и́хже ра́ди Ирод весьма́ устыде́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственное Сло́во во утро́бе заче́нши, стра́шным Сло́вом па́че сло́ва породила́ еси́ пло́тию, Всенепоро́чная, те́мже Тя́, Богоро́дицу, сла́вим.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Чу́вственное у́бо со́лнце о́блаки покрыва́ется, Умное же и Всеневеще́ственное, безме́рным благоутро́бием в пло́ть оде́явся, в верте́пе дне́сь пелена́ми повива́ется на́с ра́ди.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Скверноуби́йства кровьми́ Ирод оскверня́ется: Влады́ку бо все́х, Бо́га и Царя́, уби́ти покуша́яся, на о́троки неи́стовствует и свире́пствует лю́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Заре́ю моли́твы Твоея́, Богороди́тельнице Чи́стая, слепоту́ се́рдца моего́ озари́, я́ко еди́на свети́льника Го́спода и сла́вы со́лнце возсия́вши Христа́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́ря мя́ мно́гих согреше́ний мои́х потопля́ет, и изнемога́ет ду́х мо́й; но Ты́, Го́споди, я́ко ми́лостив, сше́д, возведи́ живо́т мо́й.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Боже́ственное воплоще́ния Сло́ва соверша́ется дне́сь та́инство, Богоро́дице: Тобо́ю бо яви́ся пло́тию Бо́г Преве́чный, да обожи́т прия́тие.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Рахи́ль, у́бо ча́д пла́чущи, дре́вле провозвести́ за Христа́ младе́нцев, прие́мших безго́дное заколе́ние; те́м и отрица́шеся, уте́шитися не хотя́щи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственное Рождество́ Твое́, Всесвята́я, прозя́бшую пресече́ в раи́ кля́тву и, стезю́ дре́ва жи́зни челове́ком отве́рзши, благослове́ние источи́.

Конда́к, гла́с 4.

Звезда́ волхвы́ посла́ к Ро́ждшемуся, и Ирод непра́ведное во́инство посла́ лю́то, уби́ти мня́ во я́слех я́ко Младе́нца лежа́ща.

Икос:

Го́рним и до́льным, ны́не вку́пе веселя́щимся во явле́нии все́х Царя́, Ирод са́м то́кмо с пророкоуби́йцы иуде́и соболе́знует: ле́по бо самы́м и́м то́кмо рыда́ти, не бо́ от ны́не ца́рствовати и́мут; но ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать, де́рзости враго́в отража́ющее и мно́жества ве́рных созыва́ющее с честны́ми младе́нцы взира́ти, Иже во я́слех я́ко Младе́нца лежа́ща.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Весели́тся дне́сь Вифлее́м с на́ми, Тя́ бо, Невмести́маго, в верте́пе прие́млет, — благослове́н еси́, — вопия́, — еди́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Незло́бива же́ртва и нескве́рная за Тя́ предзакала́ется, Бо́жий Сло́ве, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, небу́рное покая́ния приста́нище, в не́же прибега́юще, Богоро́дице, зове́м: благослове́на еси́ Еди́на, ро́ждшая Бо́га оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́, земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно́, основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных. Те́м вси́ вопие́м, воспева́юще: благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Ангели сла́вят вла́сть Ро́ждшагося, па́стырие чудя́тся, и волсви́ покланя́ются, небеса́ возвеща́ют звездо́ю Зижди́теля; с ни́миже вси́, воспева́юще, вопие́м: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Мно́жество неискусозло́бное во́инствует Влады́це дне́сь кро́вию и на Ирода тве́рдо вооружа́ется, Тебе́, Христе́, ро́ждшуся. Те́м вси́ вопие́м, воспева́юще: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ву Тя́, Чи́стая, хра́м, и две́рь, и о́блак, купину́ неопали́му, и ста́мну ма́нны, и же́зл прозя́бший, киво́т, и све́щник, и скрижа́ли заве́та, го́ру святу́ю, из нея́же ка́мень отсече́ся, проро́цы Бо́жии пропове́даша.

Песнь 9

Ирмос: Яко сотвори́ Мне́ вели́чия Си́льный и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́д и ро́д боя́щимся Его́.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

Ве́сь в Тебе́ вмеща́ется, Иже в не́дрех сы́й Отца́, и зи́ждется Зижди́тель небесе́, и истощава́ется мене́ ра́ди, и, в пелена́х пови́вся, разреша́ет прегреше́ний плени́цы.

Припев: Святии мученицы Вифлеемстии, молите Бога о нас.

В Ра́ме слы́шася Рахи́ли го́рькое рыда́ние, пла́чь же, и увы́, и сокруше́ние: скверноуби́йца бо вра́г, на ча́да Вифлее́мская, Ирод показа́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рождество́м Твои́м, Де́во, обожи́хомся, сме́ртнии: Бо́га бо, Пита́теля все́х и единосла́вна Отцу́, и ражда́еши, и млеко́м пита́еши. О, стра́ннаго чудесе́!

Свети́лен младе́нцев.

Зла́чную ни́ву младе́нец, богобо́рствуя Ирод, посла́в, незре́лую пожа́, окая́нный, и, ро́ждшагося Го́спода не возмо́г уби́ти, вся́каго сра́ма исполня́ется.

Молитва

Святи́и му́ченицы! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым 14 000 младенцам, Христа ради избиенным от Ирода в Вифлееме