Шрифт

9 сентября.

Канон преподобномученику Кукше и Пимену Постнику, Печерским.

Кукше и Пимену Постнику, Печерским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Му́ченическою кро́вию, свяще́нне Ку́кшо, в про́поведи Ева́нгелия со ученико́м ти́ блаже́нным, че́стне украси́выйся, и Пи́мине, в по́стничестве светоза́рне просия́вый, в еди́н де́нь и ча́с внидо́сте в све́т незаходи́мый, иде́же моли́теся Го́сподеви, да пода́ст на́м ве́лию ми́лость.

Кано́н преподо́бным, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Восхвали́ти па́мять святы́х равноче́стно кто́ возмо́жет? Честна́ бо сме́рть и́х пред Тобо́ю, я́ко друго́в Твои́х, Бо́же; оба́че а́з, ели́ко прия́х, хвалу́ и́м приношу́, и молю́ся Ти́, Влады́ко, препя́тия от мене́ отдали́в, си́лою Твое́ю укрепи́.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Ку́кшо свяще́нне со ученико́м, сосу́ди свяще́ннии су́ще, пронесо́сте и́мя Христо́во пред неве́рными, и́хже, зна́меньми и чудесы́ уди́вльше, к богоразу́мию приведо́сте. Да бу́ду и а́з сосу́д в че́сть Влады́це моему́, моли́твами ва́шими мене́, отцы́, воспомози́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ва́с трие́х, Ку́кшо со ученико́м, и Пи́мине прозорли́ве, дерза́я дне́сь хвала́ми почита́ти, молю́: предста́ните Тро́ице Свято́й, о мне́ моля́щеся, я́ко да трие́х враго́в: ми́ра, пло́ти и диа́вола, изба́влься, явлю́ся до́бр во́ин, си́х победи́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшая челове́ки от наси́лия вра́жия пречи́стым рождество́м Твои́м, от нечи́стых помышле́ний изба́ви мя́, молю́ся, и спаси́, я́ко Человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Весели́тся вели́кая Пече́рская Ла́вра, воспита́вшая ва́с в не́дрех свои́х, преподо́бнии отцы́, и любо́вию зове́т: Ку́кши и Пи́мина ра́ди, Христе́ мо́й, бу́ди ми́ в печа́ли прибе́жище и утвержде́ние.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Мно́гим твои́м, о́тче, доброде́телем, мно́гия свы́ше да́ры после́доваху: что́ бо бо́лее, я́ко неве́рнаго в ве́ру обрати́ти? Вы́шше вои́стинну е́сть, не́жели воскреси́ти уме́ршаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко апо́стол, прише́д в неве́рныя лю́ди, зна́меньми и чудесы́ удиви́л еси́ и́х, и си́м мно́гия обрати́в к Бо́гу, приве́л еси́, Ку́кшо, от тмы́ ко све́ту. Непостоя́нна мя́ су́ща, преподо́бне, моли́твами твои́ми утверди́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Апо́столом сла́во и му́чеником добро́то, сла́вы небе́сныя ча́сти не лиши́ мя, и сподо́би добро́ты тоя́, хода́тайством Пи́мина и Ку́кши, Де́во Ма́ти Отрокови́це.

Седа́лен, гла́с 2:

Да́ры любве́ святи́и Твои́ прие́мше, в же́ртву благово́нну Тебе́, Христе́, принесо́ша: Пи́мин — чистоту́ и воздержа́ние, а́ки благоприя́тну ма́слину, Ку́кша же — кро́вь, излия́нную Ева́нгелия ра́ди, а́ки гро́зд ло́зный; те́мже досто́йно че́сти небе́сныя сподо́бишася, я́ко до́брии подви́жницы.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Еле́я любве́ Тебе́ не принесо́х, Бо́же мо́й, те́мже ни са́м ча́ю обрести́ от Тебе́ ми́лость, но бла́гости ра́ди Твоея́, Христе́ мо́й, и хода́тайством Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере поми́луй и спаси́ мя.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Воздви́гшеся бра́нию на мироде́ржца, ополчи́стеся, отцы́ всеблаже́ннии, и прогна́сте враги́ дале́че от челове́к, чудоде́йствием же ва́шим мно́гия приведо́сте ко Христу́, Ему́же пое́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Ка́плями благода́ти Бо́жия свы́ше ороше́н сы́й, священному́чениче Ку́кшо, о́блаки дождено́сныя своди́л еси́, и пролива́ху многоту́чныя на земли́ ка́пли; ка́плями моли́тв твои́х ороси́ и на́с, пою́щих: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пи́мине, дея́ний челове́ческих, из дале́че быва́емых, Ду́хом Бо́жиим прови́дче, та́йная дела́ серде́ц на́ших, в забве́нии оста́вльшаяся, на па́мять на́м приведи́. Аще бо и дале́че ны́не еси́, но мо́жеши благода́тию Бо́жиею предста́тельствовати, тя́ на по́мощь призыва́ющим и пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бу́ди ми́ в печа́ли ско́рое посеще́ние, Пречи́стая Де́во, Ты́ бо ра́дость па́че естества́ родила́ еси́, посети́вшу на́с Восто́ку свы́ше, Имже просве́щшеся, — ра́дуйся, — Тебе́ прино́сим.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Ты́, преподо́бне Ку́кшо, е́зеро злове́рия изсуши́л еси́, и изсхо́ша му́тныя во́ды, со́лнцу благове́рия в Вя́тчанех возсия́вшу; уста́ви зло́бныя пото́ки моли́твами твои́ми и на́м, ве́рою воспева́ющим тя́.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Якоже неду́жныя сло́вом твои́м исцели́л еси́, си́це и на́с тое́южде благода́тию, от Бо́га ти́ да́нною, посети́ и посо́бствуй в неду́зех душе́вных, любо́вию па́мять твою́, Пи́мине, воспева́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ву воздади́м, лю́дие, в вы́шних су́щему Бо́гу, просла́вльшему святы́х Свои́х, и мо́лим, да моли́твами и́х сла́вы небе́сныя и мы́ не лиши́мся, ра́достно па́мять и́х воспева́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́ву Твою́ кто́ испове́сть, Чи́стая Де́во? Тя́ бо сла́вят небе́сныя си́лы, и мы́, припа́дающе, земни́и, сла́вим Тя́ и велича́ем, пою́ще: ра́дуйся, сла́во правосла́вных, Чи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Пожре́ти хотя́щия мы́сленному ки́ту неве́рныя лю́ди изъя́л еси́, о́тче, святы́м креще́нием, и Це́рковь от ни́х устро́ив, очи́стил еси́ ту́ от ре́бр Спа́совых ми́лостивно исте́кшею Кро́вию.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

На неду́жныя ру́ки возложа́т, — я́коже рече́ Писа́ние, — и здра́ви бу́дут. Си́це по вла́сти, от Христа́ тебе́ да́нной, сло́вом свои́м боля́щую бра́тию исцели́л еси́, и́же, отхожда́ху, сла́вяще Да́вшаго тебе́ вла́сть сицеву́ю. Те́мже и на́с, неду́гующих душе́ю, посети́ и сло́вом твои́м исцели́, Пи́мине блаже́ннейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Досто́йно восхвали́ти ва́с, преблаже́ннии отцы́, я́ко мно́го потруди́стеся зде́, кто́ возмо́жет? Хвали́ми же есте́ во сла́ве небе́сной, и ра́дуетеся на ло́жах ва́ших во све́те присносу́щном. Моли́теся, да и мы́ с ва́ми бу́дем, очи́стившеся от пречи́стых ре́бр Спа́совых исте́кшею Кро́вию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Хва́лим Тя́, блажа́ще, христиа́нстии ро́ди, и любо́вию зове́м: Влады́чице, предста́ни погруже́нным в ти́не скве́рных де́л, а́ще бо и окаля́хом ду́ши на́ша, но Ты́ мо́жеши омы́ти на́с, искупле́нных Сы́на Твоего́ честно́ю Кро́вию.

Конда́к, гла́с 4:

Свети́ла разу́мная, соше́дшеся, хвала́ми воспое́м, лю́дие, просия́ли бо су́ть в ми́ре се́м: Пи́мин — мно́гими по́двиги, Ку́кша же со ученико́м — про́поведию сло́ва; и си́и трие́, единоу́мно предстоя́ще Святе́й Тро́ице, я́ко со́лнце сия́ют и просвеща́ют любо́вию па́мять и́х восхваля́ющих.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Яко единоу́мное сосло́вие, отцы́ святи́и, а́ще и дале́че отстоя́ те́лом, но ду́хом совоку́плени, ко Го́споду востеко́сте вку́пе воспе́ти: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Твое́, блаже́нне Ку́кшо, со ученико́м от неве́рных Вя́тчан усече́ние, Пи́мин дале́че отстоя́, прозре́л, и велегла́сно посреде́ це́ркве Пече́рския воззва́: бра́т на́ш Ку́кша в се́й де́нь убие́н е́сть, в ча́с приноси́мыя же́ртвы; сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́хом Святы́м проре́к Ку́кши и ученика́ от неве́рных убие́ние, и са́м ду́х сво́й преда́л в ру́це Бо́гу. Трие́х си́х преподо́бных ра́ди, и на́ша ду́хи приими́ в сла́ву Твою́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ду́ха Свята́го наше́ствием Прие́мшая во чре́ве, в ча́с, егда́ и́мамы преда́ти ду́хи на́ша Го́споду и предста́ти суди́щу Его́, хода́тайством Твои́м, предста́ни и умоли́ о на́с бла́гость Его́, ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Ру́це распросте́рше к Бо́гу, о на́с, пою́щих па́мять ва́шу, моли́теся приле́жно, отцы́ богоно́снии, я́ко да ва́шим хода́тайством во све́те присносу́щном обря́щемся зре́ти Го́спода.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Ты́, священному́чениче Ку́кшо, со ученико́м ти́ честны́м, я́ко вино́ растворе́нно прине́сши кро́вь свою́, моли́ся, да изба́вимся наше́ствия враго́в, и́щущих на́шея кро́ве, и в ми́ре про́чее благослови́м Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пи́мине богому́дре, прови́дяй дале́че и гряду́щая провозвеща́яй, я́ко проро́к Бо́жий, от гряду́щих на ны́ за прегреше́ния зо́л изми́ ско́рым твои́м моле́нием ко Влады́це и сподо́би в небе́сных селе́ниих благослови́ти Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Истинно прови́де Тя́ преподо́бный Бо́жий, я́ко в ми́ре живу́щим помога́еши лю́дем вы́ну; мо́лим Тя́, Влады́чице: помози́ и на́м, немощны́м, да си́лою о Тебе́ препоя́санни, возмо́жем благослови́ти Го́спода во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Пропове́дуемый тобо́ю, свяще́нне Ку́кшо, Христо́с неве́рующим бы́сть ка́мень претыка́ния, обличе́ние бо твое́ о злове́рии и́х в собла́зн и доса́ду вмени́ша; сего́ ра́ди бу́ии, несмы́сленно на тя́ со ученико́м твои́м напа́дше, мече́м главы́ ва́ша отсеко́ша. Те́м ва́с, я́ко за Христа́ кро́вь свою́ пролия́вших, ку́пно велича́ем.

Припев: Преподобномученицы Кукшо и Пимене, моли́те Бо́га о нас.

Ты́, преблаже́нне Пи́мине, терпе́нием на Христе́ — Ка́мени себе́ утверди́в, непреткнове́нно проше́л еси́ претыка́ющаго врага́ собла́зненныя се́ти, па́че же ты́я, а́ки паучи́ну, расто́ргл еси́, и к вы́шним преше́д, наслажда́ешися ве́чныя сла́вы, те́м тя́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́хом совоку́пленни в вы́шних селе́ниих живу́ще, на на́с, ни́жних, призри́те, отцы́ преподо́бнии, зане́ вси́ от лю́таго борца́ в беда́х есмы́, от него́же моли́теся изба́витися на́м, я́ко па́мять ва́шу пе́сньми велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ве́ка несве́домую та́йну прие́мшая, и воплоще́нием Сло́ва Бо́жия откры́вшая ми́ру, молю́тися, Мари́е Богоневе́сто: от та́йных мои́х очи́сти мя́, да не откры́ются пред Ангелы и челове́ки в де́нь о́ный, егда́ прии́дет Сы́н Тво́й суди́ти ми́ру.

Свети́лен:

Дне́сь благонаро́читое на́м показа́ся вре́мя, в не́же пеще́ра свята́я пое́т богоно́сных, в не́йже и мы́, совоку́пльшеся, Ку́кшу со ученико́м сла́вим, Пи́мина пое́м, и Бо́га Еди́наго в Тро́ице, покланя́ющеся, восхваля́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти Положи́вшаго, в ле́то ро́ждши, безму́жная Де́во, ле́та на́ша плету́щаяся, а́ки паучи́на, моли́твами преподо́бных до́бре устро́й, да Ро́ждшагося из Тебе́ сла́вим, и Тя́ любе́зно велича́ем.

Молитва священномученику Кукше Печерскому

Святый страстотерпче священномучениче Кукше, совершивый подвиги апостольския посреде обитания соплеменник твоих, наших предков, ихже ты просвещал еси светом истиннаго богопознания и по данней ти благодати Святаго Духа беса прогнавый, дождь с небесе сводивый, езеро изсушивый и сотворивый ина многа чудеса, запечатлев многострадальный свой подвиг мученическою кончиною! Приими от нас усердныя и умиленныя молитвы и вознеси я ко Престолу Святыя Троицы, идеже ты в лице святых предстоиши, яко да твоим ходатайством Милостивый Господь утвердит в мире, силе и славе страну Российскую, в чадех же Святыя Православныя Церкве да укрепит дух веры и благочестия, в пастырех ея да усугубит ревность к назиданию пасомых и да призрит милостивным оком на люди предстоящия и прибегающия ко твоей помощи. Ей, святый угодниче Божий! Вемы, яко велиих ради страданий твоих много может молитва твоя ко благосердию Владыки. Сего ради, яко чада твоя по вере, припадающе к раце честных и многоцелебных мощей твоих, дарованных по всеблагому промышлению Божию и по благословению первоиерарха Киевския Церкве в наше освящение и знамение твоего о нас заступления, молим тя в дусе сокрушеннем и смиреннем: не презри молений наших, изливаемых пред тобою, и вознеси я ко Всещедрому Богу, яко кадило благовонное, да твоим ходатайством выну почиет благодать Его на граде сем, в немже чтится преславное имя твое, и люди, живущие в нем, да сохранятся от глада, огня, смертоносныя язвы и напрасныя смерти, от всяких бед и напастей. Споспешествуй, священномучениче Кукше, святыми твоими молитвами честному братству святаго храма сего, да приумножится сие и процветает во славу Триединаго Бога, в похвалу твоего имене, и во благо Святыя Православныя Церкве, да тако вси, охраняеми твоим предстательством, мирно и благочестно поживут, славяще и благодаряще Единаго Истиннаго Бога во Святей Троице славимаго, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Кукше и Пимену Постнику, Печерским