Шрифт

8 сентября.

Канон святым мученикам Адриану и Наталии.

Святым мученикам Адриану и Наталии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Канон святы́х, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

В нощи́ мя жития́, сно́м лю́тым одержи́ма дея́ний, к све́ту покая́ния, Бо́же, воздви́гни моли́твами му́ченик Твои́х, Христе́, да сла́влю Тя́.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Восто́ком мы́сленнаго со́лнца озари́вшеся му́ченицы и дне́ сы́нове бы́вше, всю́ и́дольскую мглу́ кре́пко потреби́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От усте́н, иска́пающих сла́дости Боже́ственнаго ра́зума, наслади́вся, Адриа́не, я́д изблева́л еси́ пре́жняго неразу́мия, вои́стинну, богоблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Са́м восхоте́, от безсе́менна Твоего́ чре́ва, па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая, тва́ри вои́стинну яви́лася еси́ Влады́чица.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Уз избежа́в и́дольскаго су́етства, му́чениче, связа́лся еси́ жела́нием любве́ Христо́вы, и у́зам страда́лец Его́ ра́достию приобщи́лся еси́.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Заво́рами желе́зными го́лени сокруша́еми, страстоте́рпцы Госпо́дни, нече́стия ко́сти терпе́ния заво́рами и му́жеством вои́стинну сокруши́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огне́м любве́ Боже́ственныя ду́шу опаля́ему супру́га, распали́ла еси́ жела́ние ко Христу́, любо́вь плотску́ю, Ната́лие, до конца́ возненави́девши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственнаго рождества́ Твоего́, Чи́стая, вся́кий естества́ чи́н превосхо́дит чу́до: Бо́га бо преесте́ственне зачала́ еси́ во чре́ве, и ро́ждши, пребыва́еши Присноде́ва.

Конда́к, гла́с 4:

Жены́ богому́дрыя боже́ственная словеса́ в се́рдце положи́в, Адриа́не, му́чениче Христо́в, к муче́ниям усе́рдно устреми́лся еси́, с супру́гою вене́ц прие́мь.

Седа́лен, гла́с 4.

Нече́стия запале́ние благоче́стия ороше́нием угаси́л еси́, страстоте́рпче, сокруше́нием твои́х удо́в, и́дольскую кре́пость истни́л еси́, супру́жницу обре́т помо́щницу ко все́м лю́тым, му́чениче, ополче́нием, с не́юже в вы́шнее всели́лся еси́ Ца́рство, Адриа́не, крепкоду́шне. Христу́ моли́ся да́ти все́м, чту́щим тя́, ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Треволне́нии страстны́ми безсо́вестный а́з обурева́емь, Чи́стая, призыва́ю Тя́ те́пле, да не пре́зриши мене́, окая́ннаго, поги́бнути, бе́здну милосе́рдия ро́ждши, ра́зве бо Тебе́, наде́жды не и́мам. Да не враго́м у́бо обра́дование и сме́х, наде́явся на Тя́, явлю́ся, и́бо мо́жеши, ели́ко хо́щеши, я́ко Ма́ти су́щи все́х Бо́га.

КрестоБогородичен:

Де́ва и Агница, ви́девши на кресте́, без се́мене из Нея́ Агнца ро́ждшагося и копие́м прободе́на, печа́ли уя́звлена стрела́ми, вопия́ше боле́зненно, восклица́ющи: что́ но́вое та́инство? Ка́ко умира́еши, Иже живота́ еди́н Госпо́дь? Те́мже воскресни́, па́дшаго воздвиза́я пра́отца.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Христа́ му́ченицы кре́пость стяжа́вше, некре́пкое суровство́ гони́телей вои́стинну попра́вше, и венцы́ побе́ды с небесе́ прия́ша.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Гно́ем, всю́ду обтека́ющим святы́х телесе́м, мѵ́ро Бо́гу вои́стинну принесе́ся, гное́ние пре́лести очища́ющее держа́вно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́ми кровьми́ оде́жду обагри́л еси́ себе́ нетле́ния, совле́к тле́ния оде́жду, и Христу́, Адриа́не, со сла́вою ны́не предстои́ши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко вои́стинну неизвеща́нна и непостижи́ма, я́же Твоего́ боголе́пнаго, Богоро́дице, су́ть рождества́, су́щим на земли́ и на небеси́, Присноде́во, та́инства.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Десяти́ца сугу́ба страда́лец с просто́ю тро́ицею, Христа́ ны́не моля́ще, разреши́ша соу́з нече́стия, су́ща безкре́постна, кре́постию Тро́ичною, до́блественнии.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Якоже со́лнце, посреде́ стоя́ зве́зд све́тлых, Адриа́не, с тобо́ю стра́ждущих облиста́л еси́ све́том благоче́стия, нече́стия мглу́ отгна́в, и просвети́л еси́ ми́ра концы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Роса́ глаго́л твои́х честны́х, исцеле́ние боле́зней вои́стинну твоему́ супру́жнику бы́сть, вкуси́вшу лу́чших любо́вь, богому́драя Ната́лие, му́чеников сожи́тельнице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дицу Тя́ от души́, Влады́чице ми́ра Блага́я, испове́дающих спаси́: Тя́ бо предста́тельство непобори́мое и́мамы, и́стинную Богороди́тельницу.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Христо́вою окормля́еми дла́нию благоче́стно, безбо́жия пучи́ну преидо́сте и ко приста́нищу ти́хому вы́шния све́тлости, страда́льцы Госпо́дни, устреми́стеся.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Яко цве́ти, благоуха́ют по́двиг твои́х, му́дре, я́же па́че естества́ одоле́ния, и́бо Бо́жие яви́лся еси́, Адриа́не, благово́нно кади́ло, огне́м му́к опаля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добро́тою ве́ры свята́я твоя́ душа́ укра́шена, всечестна́я, и добро́ту и́щущи, я́ко вои́стинну Христо́ву безме́рную, Ната́лие, жела́ния не погреши́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всечи́стая Влады́чице, ро́ждшая челове́ком ко́рмчия Го́спода, страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние, и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Конда́к, гла́с 4.

Му́ченик возсия́ боже́ственная па́мять, и земны́я озари́ вся́ концы́ све́тло, с весе́лием зову́щих: Ты́ еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Икос:

На дре́ве кре́стнем пло́тию пригвожде́ннаго, Христа́ Царя́ возжела́вше до́блественне, во́ини, усе́рдно боле́зни лю́тыя и му́ки стра́шныя претерпе́ша, попра́вше и́дольское нече́стие все́, и беззако́нных сопротивле́ния низло́жше, десяти́ца сугу́бая и тро́ица му́ченик. Те́мже Адриа́н и Ната́лия, супру́г кра́сный си́х зря́ще, поревнова́ша и́м, и ра́дующеся, вопию́т: Ты́ еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Необори́мы я́коже столпы́ яви́стеся, Сио́на вы́шняго му́ченицы, низложи́вше утвержде́ния вся́ вра́жия терпе́нием страда́ния ва́шего. Те́мже почита́ем благоче́стно ва́шу па́мять при́сно.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Помо́щница Адриа́ну Ната́лия я́ко единоду́шна от Бо́га дарова́ся, извлача́щи угле́бша сего́ во глубине́ пре́лести и уверя́ющи вопи́ти: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко многоце́нно сокро́вище, му́ченика ру́ку скры́вши, не предала́ еси́ целому́дрия твоего́ сокро́вища укра́сти тща́щимся, честна́я, окормля́ема руко́ю отце́в Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́ннии проро́цы провозвести́ша, Чи́стая, явле́нно та́инство честна́го рождества́ Твоего́, и ны́не мы́, сбытия́ издале́ча смотря́юще, благоче́стно Тя́ ублажа́ем.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Огне́м муче́ния всесожига́еми, нече́стия пла́мень ве́сь угаси́сте кровьми́ ва́шими, страда́льцы, зову́ще: Тя́ превозно́сим, Христе́, во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Жены́ чу́дныя кто́ не удиви́тся су́щия к Бо́гу любви́? Яко возненави́де жела́ние плотско́е, и супру́жника уве́ри чести́ и сла́вити Христа́ во ве́ки вся́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посрами́в безбо́жных су́етства и возжела́в Христо́ву красоту́, сто́лп благоче́стия ве́рным бы́л еси́, му́чениче, страстоте́рпче Адриа́не всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Све́та Светода́вца Сло́ва зачала́ еси́, и ро́ждши несказа́нно Пресу́щественнаго: Ду́х бо в Тя́, Де́во, Бо́жий всели́ся. Те́мже Тя́ пое́м, Чи́стая, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Удо́в сокруше́ние, лю́тых преще́ния, ни ме́чь, ни о́гнь, ни сме́рть пло́ти тле́нныя, Христо́вы любве́ разлучи́ти ва́с, сла́внии страда́льцы, отню́д возмого́ша. Те́мже во ве́ки с Ни́м при́сно веселите́ся.

Припев: Святии мученицы Адриане и Наталие, моли́те Бо́га о нас.

Свещи́ богосве́тлы, зве́зды сия́ющия, свети́льницы, на́м све́т благоче́стия озаря́юще, со́лнца сла́вы сия́ния, чада невече́рняго блаже́нства, му́ченицы яви́стеся Христо́вы всечестни́и.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исто́чник во́д испо́лнен духо́вных, и река́, Боже́ственных дарова́ний испо́лнена, и ча́ша страда́ния пролива́ющая то́ки, пучи́ны спасе́ния, му́ченицы яви́стеся, бу́ри напа́стей разли́чных на́с избавля́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мертвым востание ныне даровася Твоим несказанным и неизреченным рождеством, Богородице Всечистая: Жизнь бо из Тебе, плотию обложена, всем возсия и смертную дряхлость яве разруши.

Свети́лен.

Адриа́н всему́дрый, страда́льцев утвержде́ние, с честно́ю Ната́лиею пе́сньми досто́йно да почти́тся, с ни́миже облиста́ет му́ченик собо́р святы́й. Ихже све́тлое торжество́ соверша́юще благочестному́дренно, пое́м пе́сньми боже́ственными.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Иже дре́вле ми́ обоже́нию во Еде́ме позави́девша, томи́теля зми́я, Де́во, смири́вся во утро́бе Твое́й Творе́ц тва́ри и Зижди́тель естества́, боголе́пно погуби́ кресто́м и сме́ртию, источа́я ми́ нетле́ние.

Молитва святым Адриану и Наталии

О, священная двоице, святии мученицы Христови, Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас, молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии мученицы, приимите глас моления нашего и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобный брани, от напрасный смерти и от всех бед, печалей и болезней, да выну, вашими молитвами и предстательством укрепляемии, прославим Господа Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам Адриану и Наталии