Шрифт

4 сентября.

Канон святому мученику Агафонику и иже с ним.

Святому мученику Агафонику
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н свята́го Агафони́ка, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Ублажи́, свя́те, озло́бленную ду́шу мою́ страстьми́, бла́г бы́в Блага́го Бо́га подража́тель, и сло́во да́ждь честну́ю сла́вити па́мять твою́.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Зна́емь Ве́дущему вся́, му́чениче, бы́л еси́, богодохнове́нне, и Сего́ воплоще́ние пред язы́ки пропове́дал еси́, плотски́я не убоя́вся сме́рти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возста́вил еси́ сло́вом твои́м па́дшия и возста́ния о́бщники показа́л еси́ и све́тлости ве́чныя благоче́стно, му́чениче пребога́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чуде́с превы́ше ве́лие чу́до, Чи́стая, рождества́ Твоего́ зри́тся: ражда́еши бо в подо́бии пло́ти бы́вша Христа́ кроме́ преложе́ния и смеше́ния.

Пе́снь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Суему́дренный ласка́нии тя́ ле́стно укра́сти наде́яшеся: осуети́ся же его́ су́етное мудрова́ние, утвержде́ну тебе́ на ка́мени нело́жныя, му́чениче, ве́ры.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Преплы́в пучи́ну ра́н и боле́зней телесе́ правле́нием Христо́вым, му́чениче Агафони́че, устреми́лся еси́ к приста́нищем мы́сленным, ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сече́ния и терза́ния телесе́ на мя́ да прии́дут дне́сь, мечи́, и сковрады́, и о́гнь, и зве́рие, и сме́рть, не убою́ся, — вопия́л еси́, страда́льче Агафони́че.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По естеству́ Неопи́санный, вообра́жся из Тебе́, на́ше описа́ние пло́тски прия́т, Влады́чице, в существа́х и хоте́ниих сугу́бых познава́емь.

Седа́лен, гла́с 8.

Крове́й твои́х струя́ми мы́сленнаго фарао́на удави́в с во́и его́, сла́вне, к земли́ преше́л еси́, иде́же кро́тцыи живу́т и му́ченицы вси́, нетле́ния вене́ц прие́м, досточу́дне. Те́мже источа́еши ве́рным исцеле́ния, и уставля́еши стра́сти, и отгоня́еши ду́хи лука́выя, страда́льче Агафони́че, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Вше́л еси́ в му́ченическое суди́лище, му́дре, ору́жием Боже́ственныя ве́ры све́тло огради́вся: спле́тся же со враго́м, держа́вно сего́ победи́в, покори́л еси́ под но́зе твои́, му́чениче страда́льче Агафони́че.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Му́дростию твои́х слове́с и де́л свяще́нных боже́ственными показа́нии, устраши́л еси́ враги́, наде́ющияся терпели́вное ума́ твоего́ победи́ти и к пре́лести привлещи́, му́чениче Христо́в Агафони́че.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огне́м всесоже́г любве́ боже́ственныя тво́й у́м, сла́вне, огня́ супоста́т не устраши́лся еси́, но возже́г, я́коже у́гль, безбо́жия запали́л еси́ хвра́стие, му́чениче свяще́нне Агафони́че.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На хребте́х е́здяй, Чи́стая, херуви́мских, вопло́щся я́ко Челове́к из Тебе́ боголе́пно, во Твои́х объя́тиях седи́т, я́коже Младе́нец, и младе́нствует, младоу́мнаго дре́вле бы́вша спаса́яй первозда́ннаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́тлый на́м возсия́й Све́т Присносу́щный, у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же на́ш.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Зако́ном проти́вился еси́ губи́теля зако́ном спаси́тельным, я́ко му́ченик зако́нен, сла́вне, Законода́вца и все́ми влады́чествующаго Христа́ Бо́га на́шего.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Све́тел и пресла́вен му́ченик бы́в, Агафони́к ны́не ублажа́ется, с небе́сными всегда́ си́лами све́тло ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́че е́же жи́ти, умре́ти изво́лил еси́, сла́вне, я́ко да бу́дущую при́сно и ве́чнующую жи́знь приобря́щеши. Те́мже мечу́ секу́щему вы́ю подклони́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоя́ чудеса́ прови́дя Боже́ственным Ду́хом, Иса́ия взыва́ше: се́ во чре́ве прии́меши Невмести́маго, воплоща́ема, Чи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: живо́т мо́й, Бла́же, свободи́ из тли́, и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Тмочи́сленное мно́жество ефио́п мы́сленных победи́л еси́, му́дре, не́мощию плотско́ю и соедини́лся еси́ со тма́ми свяще́нных слу́г.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Ше́ствовал еси́ му́жески муче́ния пу́ть и утесни́л еси́ пути́ зло́бы, страда́льче, и дости́гл еси́ простра́нная селе́ния небе́сная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Просве́щся, я́коже зла́то, в горни́ле лю́тых страда́ний, Христо́в Агафони́че му́дре, изображе́ние яви́лся еси́, в боже́ственных положе́н сокро́вищах.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вствуеши, я́коже пре́жде, и ро́ждши Христа́, млеко́м пита́еши все́м пи́щу даю́щаго, Чи́стая, пресла́вно: ди́вно чу́до и непостижи́мо.

Конда́к му́ченика, гла́с 1.

Зва́ние благо́е стяжа́в, богому́дре, муже́й лука́вых отврати́лся еси́ ве́ры, не убоя́вся му́к, Агафони́че сла́вне, те́мже благи́м бы́л еси́ насле́дник и прия́л еси́ со стра́ждущими с тобо́ю досто́йныя венцы́.

Икос:

Блага́го и Человеколю́бца моли́, Агафони́че всему́дре, ублажи́ти озлобле́ние моего́ се́рдца и дарова́ти ми́ сло́во, е́же досто́йно пе́ти твоя́ по́двиги, е́же пострада́л еси́ по ве́ре Христа́ Бо́га на́шего, ка́ко всю́ду сматря́еши, я́коже па́стырь, му́чениче, и, во́лки отгна́в, наста́вил еси́ ста́до твое́ к земли́ и́стинней, вопия́ со дерзнове́нием: я́ко о́вцы вмени́хомся заколе́ния. Те́мже у́мрем, да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́ я́ко еди́неми усты́ поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Небе́сныя сла́вы о́бщник бы́л еси́, вся́, я́же на земли́, ми́мо те́к и от души́ небесе́ и земли́ Влады́ку возлюби́в, сла́вне, те́мже почита́ем твою́ святу́ю па́мять ве́рно.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

После́дуя стра́сти Христо́ве, источи́вшаго все́м безстра́стие ве́рным, претерпе́л еси́ поноше́ние, и ско́рби, му́чениче, и сме́рть непра́ведную, мече́м твоя́ глава́ отсе́чена бы́вши, с ра́достию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртвым ка́пищем че́сти ника́коже по́дал еси́, честву́я безсме́ртнаго Бо́га, на́с ра́ди ме́ртва я́вльшася и льсти́ваго кре́пость умори́вша. Те́мже жи́знь и́стинную улучи́л еси́, му́чениче му́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́г из Тебе́ бы́сть Челове́к, смеше́нием, Чи́стая, обожи́в челове́чество и о́бщники естества́ Боже́ственнаго сотво́рь, Тебе́ блажа́щия, в жена́х вои́стинну благослове́нная, Чи́стая.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются Ангели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

От ме́ста влачи́мь на ме́сто, страда́льче, зе́млю освяти́л еси́ стопа́ми твои́ми, и, прекло́нь вы́ю мечу́ секу́щему, пло́ти отлучи́лся еси́ и Бо́гу соедини́лся еси́.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Бие́ния вся́кая и му́ки плотски́я преоби́дел еси́, жела́нием опаля́емь Бо́жиим, и, ра́дуяся, совокупи́лся еси́, по́двиг до́брый тво́й сконча́в, вы́шним тма́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́пость низложи́ся безпло́тнаго врага́, плотско́ю не́мощию му́ченицы Христо́вы победи́ша сего́, укрепля́еми всеси́льною кре́постию Влады́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ски́нию Тя́, и Трапе́зу, и Боже́ственный Киво́т, и Ста́мну, вмести́вшую Ма́нну жи́зни, и святу́ю Го́ру имену́ем, Де́во Мари́е, при́сно благослове́нная.

Песнь 9

Ирмос: Светоно́сный о́блак, в о́ньже все́х Влады́ка, я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́с ра́ди, бы́в Челове́к, Безнача́льный, велича́ем вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Во святы́х ли́цех свяще́нных апо́стол, и во дво́рех страда́льцев, и преподо́бных ста́дех, и со проро́ки причте́н, му́дре Агафони́че, ра́дуяся с ни́ми, Тро́ице венцено́сец ны́не предстои́ши све́тло.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Яко чудна́ ре́вность твоя́, я́ко тверда́ твоя́ ве́ра, я́ко блага́ я́же к Бо́гу твоя́ наде́жда, му́чениче, я́ко светоза́рна твоя́ жи́знь, я́ко благода́ти испо́лнена сме́рть, безсме́ртныя тя́ сла́вы, страстоно́сче, сотвори́ прича́стника.

Припев: Святый мучениче Агафониче, моли́ Бо́га о нас.

Тя́, Христо́ва а́гнца, свяще́нное заколе́ние, страда́лец добро́ту, чуде́с исто́чника, Це́ркви кра́сное, богому́дре, украше́ние, утвержде́ние ве́рных, восхваля́ем по до́лгу, Агафони́че му́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесвята́я твоя́ па́мять, освяща́ющая ми́р, ны́не прии́де на́м, всесла́вный му́чениче, в не́йже мо́лимся улучи́ти твое́ заступле́ние, почита́юще тя́ любо́вию, Агафони́че, я́ко Сло́ва блага́го уго́дника.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Грехолюби́вый нра́в, и неиспра́влено житие́, и гре́шну ду́шу, и се́рдце оскверне́но име́я, блу́дный а́з, припа́даю Тебе́, Влады́чице: помози́ ми, и исправле́ние да́ждь, пре́жде да́же не пости́гнет мене́ сме́ртное посече́ние.

Свети́лен.

Яко благи́х тезоимени́т и побе́ды вку́пе, блага́го моли́, Агафони́че му́чениче, и щедролюби́ваго Бо́га, благи́х бы́ти ми́ прича́стнику ве́чных и пою́щим ве́рно све́тлую твою́ и достохва́льную па́мять.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Агафони́че! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Агафонику