Шрифт

29 сентября.

Канон святой великомученице Евфимии Всехвальной.

Святой великомученице Евфимии Всехвальной
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Евфи́мия, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя́, да и живу́ с Тобо́ю; но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, святы́я. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Влече́т к песнопе́нию преми́рных во́инства и земны́х ли́ки всехва́льная отрокови́ца чудесы́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Ро́д презре́вши и ю́же от бога́тства све́тлость, честна́я Евфи́мия вме́сто все́х Христа́ стяжа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добро́ты возжела́в Влады́ка все́х красне́йшаго твоего́ се́рдца, всехва́льная, небе́сных черто́гов сподо́би тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице, воплоще́нно Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждшую, пое́м Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лася еси́ на суди́щи му́жественну ду́шу нося́щи, и врага́, я́коже нему́жественна, победи́ла еси́, всехва́льная.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Поро́к в добро́те твое́й, ниже́ вра́ска души́ бы́сть, и тя́ Христо́с неве́сту в нетле́нныя черто́ги прия́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцели́, всехва́льная, души́ моея́ стру́пы, му́ченице Христо́ва, и утиши́ твои́ми моли́твами жи́зни моея́ бу́рю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ вси́ стяжа́хом прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не, и Тя́ славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Седа́лен святы́я, гла́с 8.

Крове́й твои́х струя́ми, му́ченице Христо́ва, пото́п нечести́вым при́сно де́йствуеши, всехва́льная; ту́чами же благода́ти слове́сныя ни́вы напая́ющи всегда́, в ни́хже возраща́еши кла́с ве́ры. Те́м пресла́вно и по сме́рти яви́лася еси́ о́блак, источа́ющий жи́зни свиде́тельство, страстоте́рпице всехва́льная, моли́ся Христу́ Бо́гу, согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Нескве́рное зерца́ло Боже́ственных разуме́ний тебе́ саму́ю устро́ивши, я́ко свети́льник зелоле́потнейший, страда́лиц посреде́, му́ченице, возсия́ла еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Мра́чному не принесла́ еси́ де́мону же́ртвы, непобеди́мая му́ченице: жизноно́сную бо возлюби́ла еси́ за благоче́стие сме́рть прия́ти.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Яко неболе́зненно нося́щи со страстоно́сцы те́ло, непоро́чная, ра́нами нечу́вственна пребыла́ еси́ Боже́ственныя любве́ раче́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Терпели́во стра́ждущу твоему́ лицу́, му́ченице, ра́нами све́тло украша́шеся, мо́лниею же Боже́ственнаго Ду́ха враго́в омрача́ше помышле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ние на́м да́руй неве́дений, я́ко Безгре́шен, и умири́ ми́р Тво́й, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя́.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Дне́ и ми́ра противополо́жное уве́девши, ратолю́бнаго де́мона люби́ти не восхоте́ла еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Мне́в твою́ осла́бити Боже́ственную, му́ченице, кре́пость, сме́х яви́ся козньми́ вселука́вый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пода́ждь ми́ просвеще́ние и ми́р, всехва́льная, реша́щи моли́твами твои́ми многомяте́жное смуще́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ву по Рождестве́ пое́м Тя́, Богоро́дице: Ты́ бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́ру породила́ еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Му́жественное в же́нстей пло́ти души́ мудрова́ние нося́щи, сла́вная, о зве́рех, су́щих в вода́х, неради́ла еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Победи́ла еси́ мучи́телей горды́ню без вре́да в вода́х, му́ченице непобеди́мая, со зверьми́ я́ко Ио́на пребы́вши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изба́ви звери́наго растле́ния, услы́шав Госпо́дь твоя́ моли́твы, я́ко из ро́ва Дании́ла, тя́, всехва́льная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на сло́вом пло́тию Сло́во поро́ждшая, изба́ви, мо́лимся, сете́й вра́жиих ду́ши на́ша.

Конда́к святы́я, гла́с 4.

Во страда́льчестве твое́м до́бре подвиза́лася еси́ и по сме́рти ны́ освяща́еши чуде́с точе́ньми, всехва́льная. Те́мже твое́ успе́ние свято́е пое́м, ве́рою притека́юще в боже́ственный хра́м тво́й, да изба́вимся неду́гов душе́вных и чуде́с благода́ть почерпе́м.

Икос:

Всехва́льныя хра́м ра́й показа́ся, посреде́ иму́щь са́д безсме́ртия — те́ло ея́ честно́е; того́ собира́ющии плоды́ благоцве́тныя ско́ро освяща́ются, зря́ще бо, чудя́тся, ка́ко ме́ртвое те́ло, я́ко жи́во, источа́ет кро́ви, благово́нствующи вся́. Tе́м со тща́нием прииди́те со мно́ю вcи́, смире́нным, и очи́стимся скве́рны вся́кия, целу́юще сие́, и чуде́с благода́ть почерпе́м.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Па́че ума́ яви́шася боже́ственных му́чеников благому́жества, Зижди́тель бо все́х тва́рь покаря́ет во страда́ниих зову́щим: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Лжи́вая загради́ преслову́щая отрокови́ца уста́ мучи́телей и горды́ню пребезза́конных Ду́хом Святы́м, боже́ственно воспева́ющи: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Тро́ица преподо́бных разже́гшия пе́щь дре́вле попали́, ны́не же богому́драя, Тро́ицу пою́щи, слуги́ улови́, отце́в Бо́га пою́щия: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Та́инственно Жени́х ко всечи́стей неве́сте в пе́щь прише́д, Ду́ха росо́ю, Отца́ благослове́нием, сохрани́ пою́щую: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́вы всели́лся еси́, Юже ми́ру предста́тельницу показа́л еси́, oтце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́ннейшая в жена́х, Вы́шняго возме́здную иму́щи благода́ть, поя́ше, хва́лящи Христа́ во ве́ки вся́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Укрепле́на по́мыслом неве́стника, невеще́ственным раче́нием, те́ло предала́ еси́ на сме́рть и живе́ши во ве́ки вся́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

На ле́сть, я́коже на зве́ря, вооружи́вшися Святы́м Ду́хом, му́ченица взя́ше мзду́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не душетле́нную сме́рть прия́ла еси́, чи́стая, но благодерзнове́нно зве́ря угрызе́нием нестаре́ющую, непоро́чная, измени́ла еси́ жи́знь во ве́ки вся́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Напа́стей Ты́ прило́ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во, те́мже Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стых си́л, немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Тече́ние живы́я кро́ве зна́мение нетле́нныя, свы́ше дарова́нныя тебе́ жи́зни, му́ченице всехва́льная, целе́ний бо сокро́вище непреста́нно, ве́рою че́рплющим яви́лася еси́.

Припев: Святая великомученице Евфимие, моли́ Бо́га о нас.

Косне́ся тебе́ сме́рть естества́ зако́ном, богому́драя, в живоно́сную же ме́ртвость нестра́стно оде́ялася еси́, е́юже, я́ко одушевле́нное, твое́ те́ло поло́жши всечестно́е, живе́ши нетле́нно, и свиде́тельствуют твоя́ кровотече́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ны страда́ния венча́вшися, му́ченице, христопропове́днице, сви́ток благочести́вых вве́ренный, Евфи́мие, догма́тов честны́х, от ру́к собо́ра, его́же я́ко сто́лп, держа́щи, живы́й Правосла́вия показу́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто неискусобра́чная, сосу́де благово́ния, Тя́ я́ко и́стинную и непоро́чную и Боже́ственнаго Облак Све́та прие́мшую, небе́сный До́ждь во утро́бе, Де́во Ма́ти, велича́ем.

Свети́лен:

И сме́рть претерпе́вши о Бо́зе Жи́вем, жива́ пребыва́еши, всехва́льная Евфи́мие, и Того́ сви́ток во объя́тиях твои́х содержа́щи, была́ еси́ предсто́лпие правосла́вных, ве́рно твою́ соверша́ющих честну́ю и боже́ственную и всесвяще́нную па́мять.

Молитва святой великомученице Евфимии

О, святая всехвальная Евфимие, дево непорочная и великомученице преславная, истинная невеста Христова, нам в защищение Господом данная, услыши ныне моления наша, тебе с любовию приносимыя. Данною тебе от Бога благодатию, помози нам, немощным и убогим, поприще жития сего многотруднаго и многоскорбнаго безбоязненно преити, да возможем, яко же и ты, не устрашатися козней врага злохитростнаго, на ны воздвигаемых и душы наша погубити хотящаго. Принеси Господу нашему Сладчайшему Иисусу Христу смиренное моление наше и умоли Его даровати нам крепость и силу, терпение и смирение, да ими возможем врага превозмогати и Господа нашего неустанно прославляти, с Ним же и Небеснаго Отца и Святаго Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой великомученице Евфимии Всехвальной