Шрифт

26 сентября.

Канон святому священномученику Корнилию Сотнику.

Святому священномученику Корнилию Сотнику
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом бы́в, дея́ние обре́л еси́, богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д; сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Корни́лие, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́н свята́го. Глас 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е сокруша́яй бра́ни, мы́шцею высо́кою, Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́, побе́дную пе́снь пою́ща.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Сие́ твое́ светоно́сное и боже́ственное успе́ние, и пресве́тлую па́мять, и свяще́нное торжество́ торжеству́ющия, моли́твами твои́ми просвети́, иера́рше богоблаже́нне.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ и пре́жде соверше́ннаго, му́дре, та́инств навыче́ния ми́лостынями и моли́твами, Корни́лие, упраждня́яся, всеблаже́нне, и все́х Го́спода мы́сли ища́ пра́востию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нов спаси́тельных я́ве научи́лся еси́ пло́ти Соедини́вшагося кра́йния ра́ди бла́гости, апо́столов верхо́вному ма́нием Влады́чним, блаже́нне, научи́вшу тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Распаля́еши ве́рных сердца́ при́сно сла́вити Тя́ несы́тною любо́вию, Богороди́тельнице Влады́чице: сла́ва бо еси́ челове́ков, ро́ждшая сла́вы Го́спода, Чи́стая.

Пе́снь 3.

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и пове́сивши неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Свята́го просвеще́ние прия́л еси́ Ду́ха и Боже́ственную благода́ть от боже́ственных у́ст, всю́ прие́м вседомо́вно боже́ственнаго верхо́внаго апо́стола прише́ствием, возвеща́ющаго спаси́тельная уче́ния.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Возвы́сився доброде́тельми, я́ко ке́др высокора́стный, и плоды́ благово́нны на́м израсти́в, уче́ний пода́ние, благода́ть чуде́с и исцеле́ний де́йство, блаже́нне иера́рше Корни́лие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Велича́йшаго сподо́бився благосла́вия, Корни́лие, с верхо́вным и ины́ми мно́гими, поте́кл еси́, пропове́дуя всю́ду пропове́дание Боже́ственное, и́мже мы́ просвеща́еми, тмы́ неве́дения изба́вихомся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистоты́ светови́дное была́ еси́ селе́ние, Светода́теля носи́вши воплоща́ема, Челове́ка яви́вшася по на́м за человеколю́бие и тлю́ разори́вша, пречи́стая Де́во Богоневе́сто, нетле́нное челове́ков воззва́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во, Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́: во спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Ду́ха благода́ть прии́м, я́коже со́лнце светоза́рное, зе́млю проше́л еси́, Корни́лие, отгоня́я тму́ идолонеи́стовства, прехва́льне.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Яко вели́ка река́, исходя́, все́ лице́ земли́ напая́еши Боже́ственными уче́нии, и пле́велы подавля́я многобо́жия, Корни́лие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртв всему́ ми́ру бы́в, Умерщвле́ннаго на́с ра́ди Боже́ственное воста́ние все́м страстьми́ уме́ршим возвести́л еси́, Корни́лие всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрости чи́стое оби́телище Отчия преесте́ственно, чи́стая Де́вo, была́ еси́, Еюже мы́ зло́бы ны́не хитреца́ изба́вихомся.

Пе́снь 5

Ирмос: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́: ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь возложи́вся Вседержи́телю, глухи́м куми́ром че́сти не прине́сл еси́, священнотаи́нниче, от скверноуби́йственных челове́к понужда́ем.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Высоча́йшаго неви́димаго Бо́га, Корни́лие, в моли́твах призва́л еси́ и хра́м низложи́л еси́ ме́рзких куми́ров, вельми́ удивля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вседержи́теля храня́ повеле́ния, в темни́це у́зы претерпе́л еси́ и у́з отреша́л еси́ злове́рия безу́мныя, богому́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Одожди́ ми, Пречи́стая, грехо́в оставле́ние, посети́ мя, немощству́юща и вла́ема напа́стьми жите́йскими и страстьми́ теле́сными.

Пе́снь 6.

Ирмос: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною, Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́ и от тли́ возведи́ мя, я́ко Благоутро́бен.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Чи́сто творя́ моли́твы твоя́, Ангела Бо́жия я́вственно ви́дел еси́, науча́юща тя́ лу́чшая и спасе́ная иму́щим.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́вся Ду́хом, светода́тельная показа́лся еси́ звезда́, светоза́рными сия́нии концы́ просвеща́я, священнотаи́нниче Корни́лие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Позна́в Го́спода сла́вы, и́же ле́стию пре́жде помраче́н, прозира́еши, блаже́нне, моли́твою твое́ю и вседомо́вно прие́млеши божéственное очище́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́вы Госпо́дь от крове́й Твои́х де́вственных воплоти́ся, Еди́н, я́ко ве́сть, Всепе́тая, спаса́я ны́ бла́гостию.

Та́же седа́лен, гла́с 4.

Нача́ток святы́й тя́ Це́рковь от язы́к прия́т, просвеща́ющаго сию́ доброде́тельными твои́ми дея́ньми, священнотаи́нниче богому́дре Корни́лие.

Пе́снь 7.

Ирмос: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь, пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щия: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ язы́ков нача́ток бы́л еси́, Корни́лие, пе́рвый бо креще́ние прия́л еси́ свято́е и Ду́ха благода́ть, я́ко пре́жде богоглаго́ливии.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Велича́йшая чудеса́ соверша́я Боже́ственною благода́тию, к ве́ре улови́л еси́ дре́вле злому́дрствующия, науча́я воспева́ти: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

В земли́ кры́емь и купино́ю покрове́н, Боже́ственными сказа́ньми, му́дрe, яви́лся еси́ чуде́с точа́ благода́ть и неду́ги отгоня́я.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Цевни́це, сладковоспе́вшая уче́ния спаси́тельная и все́х, Корни́лие, ду́ши услажда́ющая, показа́лся еси́, воспева́я: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Вси́ Триипоста́сную Еди́ницу да просла́вим: Отца́ пребезнача́льнаго, Сы́на единосу́щнаго и Ду́ха Свята́го, песнопою́ще: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ челове́ческое смеше́ние обожи́вши боже́ственным Твои́м Рождество́м, Де́во Всенепоро́чная. Те́м Тя́ по до́лгу, ве́рнии, славосло́вим.

Пе́снь 8.

Ирмос: Тебе́, Вседе́телю, в пещи́ о́троцы, всеми́рный ли́к спле́тше, поя́ху: дела́ вся́кая, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Еди́наго от души́ на земли́ я́вльшагося Бо́га взыска́л еси́ ума́ пра́востию: те́м бы́л еси́ нача́ток, богоно́сне, язы́ков честны́й и Ду́ха прия́телище.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Углием твои́х, блаже́нне, о́гненных слове́с вещество́ поже́гл еси́ су́етства: те́м к Све́ту невече́рнему преше́л еси́, вся́ озаря́я любо́вию, тя́ пою́щия.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Жре́бий, и ча́сть, и по́мощь, и Изба́витель, кре́пость же и хвала́, и све́т тебе́ бы́сть Сло́во, вся́ призыва́ющее из не су́щаго, и руковожде́ние, Корни́лие богому́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Святы́й Отче, Святы́й Сло́ве, Всесвяты́й Ду́ше несозда́нне, Тро́ице неразде́льная, спаси́ любо́вию пою́щия Твою́ держа́ву, и ца́рство, и вели́чество.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изле́й на ны́ Твоя́ ми́лости обы́чно, Отрокови́це, и испроси́ на́м, Чи́стая, проще́ние все́х прегреше́ний, в ве́дении же и неве́дении и от невнима́ния на́м прилу́чшихся.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Ко свяще́ному торжеству́ Це́рковь вся́ собира́ет в па́мять твою́ честну́ю, пропове́дниче Христо́в: ты́ бо равностоя́тель святы́х яви́лся еси́ ученико́в, Ду́ха Святáго, я́ко они́, насле́довав.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Украси́лся еси́ догма́ты благоче́стия, я́ко священноде́латель, уподо́бился еси́ Бо́жиим боже́ственным служи́телем: то́чиши же враче́вств всегда́, блаже́нне, ре́ки, отгоня́я неду́ги челове́ков, Корни́лие свяще́ннейший.

Припев: Священномучениче Корнилие, моли́ Бо́га о нас.

Украси́вся ри́зою спаси́тельною, ю́же Христо́с истка́, воплоти́вся, ны́не прера́достно вы́шняя Ца́рства обхо́диши, зря́ чи́сто добро́ту недомы́сленную Женихо́ву, достосла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Честна́я ра́ка твоя́, я́ко исто́чник, то́чит ве́рным врачевства́ оби́льно, и отгоня́ет, Корни́лие, ду́хи лука́выя, и просвеща́ет все́х очеса́, ве́рою благохва́лящих тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвеще́ние ми́ испроси́, póждшая Све́т, от Све́та возсия́вший, омраче́ние дале́че от менé отгоня́щи и сласте́й, и искуше́ний, Пречи́стая Влады́чице, предста́тельнице непосты́дная.

Молитва священномученику Корнилию Сотнику

О, великий Христов угодниче, отче наш Корнилие! На Небеси Престолу Божию предстояй, триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй. Призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления, простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте Небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом смиренным тебе ходатая милостива ко Владыце и молитвенника за ны грешныя призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе убо просим, не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих. Буди нам в печалех утешитель, в недузех страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, в скорбех готовейший предстатель и исцелитель. Исходатайствуй всем нам, яже ко спасению полезная, яко да твоими Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому священномученику Корнилию Сотнику