Шрифт

25 сентября.

Канон священномученику Автоному.

Священномученику Автоному
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Автономе,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н му́ченика. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Зако́ны измла́да Творца́ своспита́вся, возра́сл еси́ в зако́не доброде́телей и благоче́стия версте́, те́м зако́нно, о́тче, пострада́л еси́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Вооружи́л еси́ по́мысл терпе́ния и му́жества ору́жием, му́дре, на пре́лести ра́ть ополчи́вся, невозвра́тно победи́в ту́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нов благоче́стия наста́вник и догма́тов, о́тче, и́стины пропове́дник я́влься, во все́й тва́ри огласи́лся еси́, я́ко апо́столи, Автоно́ме.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Позна́вше я́вльшагося на земли́ Бо́га воплоще́нна и обожи́вшеся от Него́ благода́тию, пое́м Тя́, Де́во, дарова́ний наслади́вшеся.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Ту́чами слове́с твои́х безбо́жия потопи́л еси́ стра́стную ти́ну, иера́рше, и ве́рныя напои́л еси́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Учи́тель бы́л еси́ и служи́тель Христо́в, преподо́бне, и Того́ Боже́ственных Страсте́й соо́бщник и прича́стник.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ору́жием утверди́л еси́ пропове́дания, преподо́бне, благопослушли́выя, и проти́вящияся безпа́губны сохрани́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́ся пречу́дное на небеси́ и на земли́ слы́шание, Творца́ бо все́х су́щих, Богоро́дице, неизрече́нно родила́ еси́.

Седа́лен, му́ченика, гла́с 4.

Сугу́б тебе́ вене́ц нетле́ния Христо́с, всеблаже́нне, дарова́, я́ко страда́льцу и че́стну иера́рху, Автоно́ме: Тому́ бо безкро́вныя прине́сл еси́ же́ртвы, Того́ Боже́ственную Стра́сть неле́стно подража́я, Того́ и нестаре́ющияся сла́дости, блаже́нне, наслади́лся еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Споспеша́юща име́я Побо́рника в боже́ственней ра́ти Го́спода, врага́ ста́раго земны́х победи́л еси́, о́тче, по́двиги твои́ми.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Виде́нием прекло́нься, о́тче, во глубины́ сокрове́ний Бо́жиих, отту́ду та́йны навы́кл еси́ Того́ неизрече́нныя.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Возглаше́нием слове́с твои́х тре́бища и́дольская па́даху, му́дре, и попали́шася чти́лища пре́лести огне́м веле́ний твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пла́мень уче́ний твои́х на высо́кое взя́тся житие́, му́дре, тебе́ конце́м явля́я наста́вника к Бо́гу непреле́стна.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оскве́рншияся страстьми́, омы́й Богоро́дице, моли́твами Твои́ми и сподо́би ны́ чи́стыми помышле́нии пе́ти Твое́ рождество́.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Све́т тя́ у́мный озари́, Автоно́ме, и жи́зни сло́во иму́щаго свети́льника все́м конце́м яви́ тя.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́л Бо́жий, я́ко ме́чь, извле́к, ополче́ние ссе́кл еси́ лжеиме́нныя му́дрости, о́тче Автоно́ме.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь вра́жий ту́л стре́л истощи́л еси́ и всу́е си́х показа́л еси́, вооружи́вшихся на тя́, блаже́нне Автоно́ме.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бы́ша но́вая и пресла́вная, Всечестна́я, Тобо́ю бо на земли́ Бо́г пло́тию яви́ся, и земни́и обожи́хомся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Си́ла тя, му́дре, Уте́шителева укрепи́, я́коже пре́жде ученики́, и язы́ком вооружи́ о́гненным, Автоно́ме, земны́я просвеща́ти, огнепопаля́ти же нече́стие.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Младе́нствующу душе́вным ти́ мудрова́нием, о́тче преподо́бне, по́двиги па́че естества́ за пропове́дание и тру́д неосла́бный благомо́щно прия́л еси́ не́мощию естества́ телесе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Положи́л еси́ под но́ги благочести́вых главу́ вра́жию, на Созда́теля вознесе́нную, ве́рою слове́с вооружи́в на ню́ сия́ благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ти Тобо́ю естества́ сокруше́ния Созда́тель и Творе́ц восхоте́в, Богоро́дице, подаде́ Тя врачевство́ Боже́ственное в не́мощех прибега́ющим Тебе́.

Конда́к, гла́с 2.

Боже́ственная, прему́дре, непоро́чне тайноводи́л еси́, же́ртва прия́тная бы́л еси́, богоблаже́нне: Христо́ву бо пи́л еси́ ча́шу, пресла́вне, свети́льниче всеми́рный, моля́ непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Сочлени́в во еди́но благоче́стия ликова́ния, о́тче Автоно́ме, ве́рою просвеще́нныя словесы́ твои́ми непреста́нно взыва́ти учи́л еси́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Неосла́бным му́жеством стря́сл еси́, му́чениче, безбо́жных веле́ния, в душа́х утвержде́нная неве́рных, и от основа́ний сия́ му́дре исто́ргл еси́, в сердца́х ве́рных благода́ть утвержда́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твоего́ свяще́нства сме́шено пома́зание, о́тче Автоно́ме, страда́ние боже́ственно, кро́вь бо тя́ све́тла иера́рха показа́ вопию́щим ве́рно: Христе́, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже от земли́ созда́в челове́ческое естество́, я́ко Творе́ц и Бо́г, истле́вшее поновля́ет, от Тебе́, Богома́ти, сие́ прие́м, и та́инственнаго сподобля́ет, Чи́стая, Сынотворе́ния.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Укрепля́ющуся тебе́ во Христе́, мучи́телей кре́пость па́даше, богому́дре: стра́шен бо е́й ду́хом бы́л еси́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

До́блестию ра́зума пре́лести гнило́е обличи́л еси́, всеблаже́нне, кре́пость в де́лех яви́в благоче́стия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чуде́с твои́х ре́ки излия́вшеся, исцеле́ний бе́здну тя́, о́тче, яви́ша в ми́ре, источа́ющую благода́ть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Препросла́вися и́стинно в зна́мениих на земли́ благода́ть Твоя́, Де́во: стра́нно бо чу́до Твоего́ рожде́ния.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Лета́я на высоту́ благоче́стия, доброде́тельми возноша́емь, Автоно́ме, и Христу́ страда́нием, о́тче, восте́кл еси́.

Припев: Священномучениче Автономе, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зни твоя́ со слеза́ми се́явшеся, богому́дре, неотъе́млемыя плоды́ расплоди́ша ра́дости и сла́вы, сла́дости, я́же во Христе́ Иису́се.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нно венце́в и Боже́ственных дарова́ний сподо́бився, иера́рше Автоно́ме, зако́ны Боже́ственными утвержда́еши ны́ моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жи́знь и Нетле́ние родила́ еси́, Де́во, победи́тели сме́рти сотво́ршаго Богоро́дицу вои́стинну Тя́ велича́ющия.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Автономе! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Священномученику Автоному