Шрифт

24 сентября

Канон преподобному Силуану Афонскому

Преподобному Силуану Афонскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 2

Серафи́мския любве́ ко Го́споду пла́менный ревни́телю/ и Иереми́и, о наро́де пла́чущему,/ усе́рдный подража́телю,/ всеблаже́нне о́тче Силуа́не,/ ты бо, зо́ву Ма́тере Го́спода Сил вне́мляй,/ зми́я грехо́внаго мужему́дренно изрыгну́л еси́/ и в Го́ру Афо́нскую от суеты́ ми́ра удали́лся еси́,/ иде́же в труда́х и моли́твах со слеза́ми/ благода́ть Свята́го Ду́ха оби́льно стяжа́в,/ е́юже сердца́ на́ша воспламени́/ и с тобо́ю уми́льно взыва́ти укрепи́:/ Го́споди мой, Жи́зне моя́ и Ра́досте Свята́я,/ спаси́ мир и нас от вся́ких лю́тых.

Канон святому, глас 5.

Песнь 1

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,// Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Ума́ чистото́ю зо́ву Ма́тере Го́спода Сил вне́мляй,/ зми́я, грех поражда́ющаго, изрыгну́л еси́,/ и взыгра́ся дух твой о Бо́зе Спа́се твое́м, боголюби́ве о́тче Силуа́не,/ Его́же моли́ о чту́щих па́мять твою́.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

К тебе́, крест твой взе́мшему и на го́ру безстра́стия возше́дшему,/ припа́дающе, мо́лимся, всеблаже́нне:/ воспламени́ сердца́ на́ша ко всех лю́бящему Бо́гу,/ пла́менем любве́ твоея́, в горе́нии неугаса́ющем.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Его́же возлюби́ душа́ твоя́, Сему́ уве́рился еси́,/ и к Нему́ Еди́ному прилепи́лся еси́, боголю́бче,/ и си́це искуси́теля злолука́ваго души́ твоея́ покори́л еси́,/ трудо́м, бде́нием, смире́нием и сле́зною моли́твою сего́ посрамля́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́споди Сил, освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир,/ даждь сло́во хвале́ния усто́м мои́м,/ да превознесу́ Трисвято́е и́мя Твое́, ди́вно во святы́х Твои́х почива́ющее,/ с ни́миже и Силуа́н, возлю́бленный Твой, мо́лит Тя о душа́х на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ско́рбных наведе́ния обурева́ют убо́гую мою́ ду́шу,/ и напа́стей о́блацы мое́ покрыва́ют се́рдце, Богоневе́сто,/ но, Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный,/ возсия́й мне свет ра́дости, моли́твами Силуа́на, уго́дника Твоего́.

Песнь 3

Ирмос: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́,/ утверди́ мое́ помышле́ние,/ во е́же пе́ти и сла́вити// спаси́тельное Твое́ Воскресе́ние.

Кто испове́сть страда́ния души́ твоея́, преподо́бне Силуа́не,/ егда́ дух зло́бы поднебе́сныя претя́ше ти,/ от Го́спода удали́ти ду́шу твою́ зложела́я?/ Сете́й сего́ лука́ваго изба́ви и нас, моли́твенниче о всей вселе́нней.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою терпе́ния и красото́ю смире́ния душа́ твоя́, всеблаже́нне,/ хра́мина Ду́ху Свято́му устро́ися, сего́ ра́ди взыва́л еси́:/ о лю́дие, творе́ние Бо́жие, позна́йте Творца́/ и любо́вию к Нему́ прилепи́теся.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Исто́чник ра́достей твои́х и средото́чие мы́слей твои́х/ и́мя Бо́га Вы́шняго бысть, о́тче Силуа́не,/ к Нему́ прилепи́тися и в Нем утверди́тися/ моли́твами твои́ми помози́ нам, к тебе́ прибега́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́споди, Го́споди, да́руй си́лу Твоея́ благода́ти,/ да позна́ют Тебе́ вси лю́дие Ду́хом Святы́м,/ взыва́ем к Тебе́ уми́льно, я́коже возлю́бленный Твой,/ любо́вию к Тебе́ распаля́емый, Силуа́н преди́вный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не умолчу́ вопи́ти ясне́йше вели́чия Твоя́:/ а́ще бо не Ты, Отрокови́це,/ всегда́ предстоя́ла, моля́щи о мне Сы́на Твоего́,/ кто бы толи́кия бу́ри и лю́тых бед изба́вил мя?

Седален, глас 4:

Жа́ждею по Бо́зе возревнова́в, о́тче наш Силуа́не, зе́млю оте́ческую оста́вил еси́,/ и со пустыннолю́бцы Горы́ Афо́нския/ дла́ни твоя́ порабо́тати Го́сподеви всеусе́рднейше распросте́рл еси́,/ иде́же равноа́нгельскими труды́ твои́ми вертогра́д Влады́чицы ми́ра преукра́сил еси́/ и, я́ко благово́ние, Це́ркви Вселе́нстей возблагоуха́л еси́,/ лозо́ виногра́да но́ваго, Ду́хом Святы́м облагода́тствованная.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:

Несть возмо́жно исчи́слити вели́чия Твоя́, Богоро́дице,/ ниже́ изрещи́ неизсле́димую па́че ума́ си́лу чуде́с Твои́х, соверша́емых вы́ну,/ любо́вию Тя чту́щим и ве́рою покланя́ющимся,/ я́ко вои́стину Бо́га ро́ждшей.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Креста́,/ я́ко рай отве́рзеся им,/ и возопи́х:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко пчела́ трудолю́бная, посто́м и моли́твою к Бо́гу прилежа́л еси́/ и Богоро́дицу Пречи́стую мир не оставля́ти сле́зно умоля́л еси́,/ о́тче преподо́бне, не преста́й и ны́не о нас моли́тися,/ я́ко и́маши дерзнове́ние ве́лие.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Кла́дязь но́вый благода́ти неисчерпа́емыя в Горе́ Афо́нстей яви́лся еси́, всеблаже́нне,/ из него́же, па́че ме́да и со́та,/ сла́дость любве́ Христо́вы Ду́хом Святы́м источа́ется,/ е́юже в го́рести грехо́вней услади́ сердца́ на́ша.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Го́споду, ре́кшу: иде́же есть сокро́вище ва́ше, ту бу́дет и се́рдце ва́ше,-/ благоволи́ у́бо, о всеблаже́нне, с тобо́ю Тому́ взыва́ти:/ Го́споди, Ду́хом Твои́м Святы́м даждь се́рдцу моему́ жа́жду,/ да никогда́же Тобо́ю насы́щуся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко же́ртву благово́нную и непоро́чную,/ принеси́ моли́твы твоя́ за ны ко Пресвято́й Тро́ице, преподо́бне о́тче наш,/ и ми́лости испроси́ ненави́дящим и вражду́ющим на нас,/ и их и нас изба́ви от вся́кия ско́рби и печа́ли.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, Чи́стую, Тя, Де́ву Нескве́рную, еди́ну и́мам сте́ну необори́мую,/ прибе́жище, покро́в кре́пок, ору́жие спасе́ния,/ не пре́зри мене́, блу́днаго, наде́ждо ненаде́емых,/ немощству́ющих по́моще, ра́досте оскорбля́емых и заступле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве бо Тебе́, ино́го не зна́ем.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Ты, Го́споди, созда́л мя еси́ и святы́м Креще́нием просвети́л мя еси́,/ Ты проща́еши грехи́ моя́ и да́руеши причаща́тися Те́ла Твоего́ и Кро́ве,/ да́руй ми си́лу всегда́ пребыва́ти в Тебе́,/ Силуа́ново рыда́ние приношу́ Ти, Бо́же наш.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Ума́ моего́ омраче́ние и страсте́й теле́сных обурева́ние/ твои́ми моли́твами, всеблаже́нне, просвети́ и ути́ши,/ я́коже дерзну́л еси́ укроти́ти во́лны морски́я,/ не терпя́ ви́дети ры́бари ги́бельными ве́тры обурева́емы.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Недосто́йными усты́ приноси́мое тебе́ убо́гое хвале́ние на́ше, преподо́бне, не пре́зри,/ но приими́ и воспева́ющих па́мять твою́ моли́твою посети́,/ бед и напа́стей и ве́чнаго муче́ния изба́ви,/ да не постыди́мся, на тя упова́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже го́рлица пустыннолю́бная, от стра́жи у́тренния до но́щи/ воспева́ти Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную/ со пустыннолю́бцы Горы́ Святы́я прилежа́л еси́, о́тче Силуа́не,/ умилостивле́ния ме́ртвым, живы́м и гряду́щим хода́тайствуя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кий дар благодаре́ния принесу́ Ти, Богоро́дице,/ я́ко наслади́хся Твои́х дарова́ний и Твоея́ безме́рныя бла́гости?/ Те́мже у́бо песносло́влю и велича́ю/ Твою́ неизрече́нную ко мне ми́лость.

Песнь 6

Ирмос: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу,// и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Святи́телие и свяще́нницы, и́ноцы и вси лю́дие,/ ра́дующеся, вку́пе просла́вите Бо́га и Пречи́стую Ма́терь Его́,/ кади́ло но́вое, моли́тву чи́стую Силуа́на, пла́менем Ду́ха Свята́го горя́ща,/ у Престо́ла Небе́снаго за нас прия́вших.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Возвесели́ся, Горо́ Афо́нская, со пустыннолю́бцы твои́ми/ и во псалме́х и пе́ниих и песнех духо́вных воскли́кни Бо́гу:/ да уго́ден бу́дет пред Лицо́м Твои́м ве́рный слуга́ Твой,/ его́же моли́твами благода́ть но́вая Це́ркви Святе́й дарова́ся.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те, вси ве́рнии, со пустыннолю́бцы Горы́ Святы́я,/ па́мять пра́веднаго с похвала́ми почти́м, взыва́юще:/ возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся в горе́ святе́й Его́/ ди́вно во святы́х Свои́х Почива́ющему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бо́же, кто уподо́бится Тебе́?/ Ты Еди́н Вы́шний по всей земли́./ Мы же, равноа́нгельному смире́нию раба́ Твоего́ вне́млюще,/ о́бразу и подо́бию Твоему́ Ду́хом Святы́м ча́ем обнови́тися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не скры́ю глубины́ Твои́х щедро́т, и то́ка безме́рных чуде́с,/ и исто́чника приснотеку́щаго вои́стину е́же ко мне ми́лости Твоея́, Богоро́дице:/ но всем испове́дую, и вопию́, и веща́ю.

Кондак, глас 2:

Смиренному́дрия испове́дниче преди́вный/ и человеколю́бия Ду́хом Святы́м согрева́емая добро́то,/ Бо́гу возлю́бленне Силуа́не,/ о по́двизе твое́м Це́рковь Росси́йская ра́дуется,/ и́ноцы же Горы́ Афо́нския и вси христиа́нстии лю́дие,/ веселя́щеся, сыно́внею любо́вию к Бо́гу устремля́ются./ Его́же моли́ о нас, равноа́нгельне богове́дче,// во е́же спасти́ся нам, в горе́нии любве́ тебе́ подража́ющим.

Икос:

Име́я бога́тство благода́ти, во е́же ду́хом на Небеса́ возведе́ну бы́ти,/ вои́стину ра́дости неизрече́нныя сподо́бился еси́, о́тче преблаже́нне Силуа́не./ Егда́ бо, вне образо́в ми́ра, в созерца́нии безме́рно лю́бящаго Христа́ Бо́га Лице́ ви́дети сподо́бился еси́,/ тогда́, Ду́хом Святы́м укрепля́емь,/ в вертогра́де Преблагослове́нныя Богома́тере Тому́ всеусе́рднейше послужи́л еси́./ Его́же моли́, равноа́нгельне богове́дче,/ во е́же спасти́ся нам, в горе́нии любве́ тебе́ подража́ющим.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ о́гненней/ песносло́вцы спасы́й о́троки,// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

И́го благо́е, бре́мя ле́гкое Христа́ Спа́са взем,/ и ветри́лом Ду́ха Свята́го, в стра́се боже́ственнем,/ к приста́нищу благооти́шному кора́бль душе́вный твой упра́вил еси́, о́тче Силуа́не,/ мона́хом, в по́двизе изнемога́ющим, о́бразе преди́вный.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко не диви́мся смире́нию и человеколю́бию твоему́, Силуа́не предо́бре,/ ви́дяще тя сле́зы источа́юща/ и о су́щих во а́де и нераска́янных гре́шницех рыда́ньми сраспина́ющася,/ враго́м же свои́м проще́ния прося́ща, всепроще́нию Христо́ву подража́юща?

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Псало́мски восклица́я: ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же,/ ше́ствия Бо́га моего́ и Царя́, Иже во свято́м,/ Сего́ вои́стину в лице́ отца́ духо́внаго Авраа́мия зре́ти сподо́бился еси́,/ чти́ти наста́вники на́ша благода́тне нас наставля́я, Силуа́не богове́дче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́браз начерта́ний доброде́тельных дея́ний сый,/ смире́н же, и кро́ток, и наста́вник до́брый мона́шествующим в Горе́ Афо́нстей показа́лся еси́, Силуа́не,/ сего́ ра́ди мона́си и мирсти́и/ предста́тельству твоему́ пред Бо́гом вверя́ются.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Покро́в бу́ди, и предста́тельство, и заступле́ние, и похвала́, Де́во,/ обнаже́ну мне ны́не вся́кия по́мощи,/ безпо́мощных си́ло и наде́ждо ненаде́емых,/ Силуа́на моли́твами, со́лнца тепле́йшими.

Песнь 8

Ирмос: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га/ и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, / свяще́нницы, по́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Воздея́ние рук на́ших приими́, преподо́бне,/ Влады́чней бла́гости подо́бяся, прегреше́ния на́ша презира́я,/ ты бо ду́шу твою́ уязви́л еси́ Христо́вою любо́вию и Пречи́стыя Его́ Ма́тере,/ Е́юже умоли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко крин преди́вный и сапфи́р пречу́дный,/ в вертогра́де Пречи́стыя процве́л еси́, преподо́бне Силуа́не,/ Влады́це твоему́ Христу́ смире́нно ревну́я, вы́ше бо челове́ка восприе́м житие́,/ и́мже мно́гих ду́ши Го́споду приво́диши.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Вои́стину носи́тель даро́в Свята́го Ду́ха был еси́/ и, разли́чными доброде́тельми укра́шен, Силуа́не,/ смире́нием го́рнюю высоту́ насле́див, нището́ю Небе́сное бога́тство изря́дно прия́л еси́./ Насле́дники сего́ покажи́ ны, моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сия́ния Боже́ственнаго и Ду́ха Свята́го сла́дости прича́стника показа́ тя Госпо́дь, о́тче Силуа́не,/ егда́ в неизрече́ннем Фаво́рстем сия́нии тя посети́л есть./ Зре́ти сла́ву Сего́ в све́те блиста́ния Божества́ Его́/ сподо́би и нас, мо́лимтися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, Небе́сных Сил превы́шшая,/ ро́ждшая Спа́са, всех Соде́теля, Единосу́щна Отцу́ и Ду́ху,/ даждь нам сло́во, Препе́тая, я́ко да возмо́жем пе́ти Тя,/ су́щую Засту́пницу ро́да на́шего.

Песнь 9

Ирмос: Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго/ неизрече́нно ро́ждшую,// ве́рни и, единому́дренно велича́ем.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

В житии́ подви́жника преди́вна, по сме́рти же моли́твенника/ и сострада́теля за ны пред Бо́гом изря́дна позна́хом тя, преподо́бне,/ егда́ иеродиа́кона Дави́да, смерте́льне отра́влена, посеще́нием твои́м внеза́пу исцели́л еси́,/ покая́ния вре́мя сему́ исхода́тайствовав усе́рдно.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

Земли́ Росси́йския сосу́де избра́нный и Горы́ Афо́нския подви́жниче но́вый,/ уто́дниче Бо́жий Силуа́не, простри́ дла́ни твоя́ за ны ко Го́споду/ и, я́ко ми́ро благово́нное, моли́твы вознеси́,/ да спасе́т от сме́рти ду́ши на́ша.

Припев: Преподобне отче Силуане, моли́ Бо́га о нас.

А́нгелом единонра́вна и святы́м соприча́стна/ к го́рнему Сио́ну призва́ тя Госпо́дь, преподо́бне,/ иде́же вознеси́ моли́твы твоя́ за ны ко всех Влады́це,/ хода́тайствуя о Святе́й Це́ркви и о нас, чту́щих па́мять твою́ сладкопе́сненно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огне́м купину́ не опали́вшаго и пла́менными язы́ки Це́рковь Христо́ву освяти́вшаго,/ смире́ния твоего́ ра́ди, Ду́хом Святы́м возжже́н был еси́, о́тче преди́вне,/ да житие́м нескве́рным научи́ши ны покланя́тися Тро́ице, всех Бо́гу,/ пла́менем любве́ твоея́ к Нему́ приближа́ющихся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: я́ко всех Цари́цу и Влады́чицу на́шу,/ Тя любо́вию сла́вим, Пречи́стая Де́во,/ просве́щшиися Страстьми́ Сы́на Твоего́ и позна́вшии Сего́ всем Благоде́теля./ Сла́ва благода́ти Его́ во вся ве́ки.

Светилен, глас 4:

Све́та неме́ркнущаго блиста́нием украси́лся еси́, преподо́бне о́тче наш Силуа́не,/ и предстои́ши ве́чно престо́лу сла́вы Триеди́наго Божества́, о Ду́се Свято́м ликовству́яй./ Благода́ти сея́ испроси́ и нам,/ да моли́твами твои́ми прича́стницы жи́зни ве́чныя бу́дем.

Молитва преподобному Силуану Афонскому

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нней, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней, ме́ртвых, живы́х и гряду́щих, не премолчи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих. Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рна де́лателя в Ея́ земне́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но, по неизрече́нней бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Христа́, уще́дрити и спасти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра, Святе́йшею Игу́мениею, и святы́ми подви́жники Ея́ земна́го жре́бия, испроси́ у святы́х Святе́йшаго Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нстей и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися, да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом всего́ ми́ра испроси́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жития́, ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия, да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют сердца́ людска́я, жела́юще истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнути их в богопроти́вныя вражду́ и братоуби́йства, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на Небеси́, и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му оте́честву твоему́, земли́ Росси́йстей, испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́ннаго ми́ра и Небе́снаго благослове́ния, во е́же, всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко же бы́ти ему́ до сконча́ния ве́ка святе́йшему до́му Преблагослове́нныя Богоро́дицы, Креста́ Животворя́щаго си́лою, и в любви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым, и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим, и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испроси́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю всеси́льною благода́тию Боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши на́ша и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и нам, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жиею согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дрии и моли́твеннем сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися, и в благода́тней любви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всесвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́, вре́меннаго жития́ путь непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́же от всех земны́х и Небе́сных да бу́дет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Силуану Афонскому