Шрифт

23 сентября

Канон святой мученице Татиане

Святой мученице Татиане

Тропарь, глас 3:

Мироно́сицам жена́м в доброде́телех подража́ющи,/ в темни́цах и ю́зах су́щим усе́рдно послужи́ла еси́,/ и, о́браз ева́нгельскаго милосе́рдия нам показа́вши,/ за Христа́ му́ченическую смерть прия́ла еси́,/ Татиа́но пресла́вная./ Ны́не, Бо́гу предстоя́щи,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Канон, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Днесь па́мять му́ченицы пресла́вныя Татиа́ны нас созва́, да восхва́лим, ве́рнии, доброде́тели и труды́ ея́ и, торжество́м духо́вне напита́вшеся, просла́вим Изба́вителя и Бо́га на́шего.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Благочести́ваго ко́рене о́трасль всечестна́я су́щи, му́ченице сла́вная, вся́цей доброде́тели от ю́ности навы́кла еси́ и, зако́на Бо́жия николи́же оставля́ющи, я́ко дре́во плодоно́сное при исхо́дищах вод яви́лася еси́.

Слава: Глаго́л Христо́в, я́ко блаже́ни ми́лостивии, от младе́нства в се́рдце твое́м восприе́мши, до́брою стезе́ю ше́ствовала еси́, всечестна́я Татиа́но, заключе́нных за и́мя Христо́во утеша́ющи и от гла́да избавля́ющи.

И ныне: Тя, благослове́нную в жена́х, арха́нгельским гла́сом велича́ем: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Ста́рца Саро́вскаго почита́ющи, во оби́тель Диве́евскую всели́тися возжела́ла еси́, свята́я, оба́че, во́лю Госпо́дню о себе́ позна́вши, к сме́рти и страда́нию угото́вилася еси́, пою́щи: утверди́ мене́ в любви́ Твое́й, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Преподо́бнаго Гаврии́ла, доброде́тельми укра́шена, наста́вника ко спасе́нию обрела́ еси́, блаже́нная Татиа́но, и́же поуча́ше тя в по́двизе духо́внем пребы́вати и в любви́ Госпо́дней утвержда́тися.

Слава: Святе́й Анастаси́и Узореши́тельнице в милосе́рдии подража́ющи, во у́зах и заточе́нии су́щим усе́рдно послужи́ла еси́, богозва́нная неве́сто Татиа́но, пою́щи: утверди́ мене́ в любви́ Твое́й, еди́не Человеколю́бче.

И ныне: Рождество́м Твои́м, Де́во Пречи́стая, род челове́ческий изба́вила еси́ служе́ния вра́жия и же́нское естество́ Тобо́ю почте́но бысть.

Седа́лен, глас 8:

Ка́я темни́ца не име́ тя ю́зницу,/ кий град не и́мать тя засту́пницу,/ не то́кмо земля́ Моско́вская о тебе́ хва́лится,/ но и Зыря́нская с на́ми ликовству́ет,/ и Казахста́нская о тебе́ ра́дуется,/ и мно́зи ини́и гра́ды и ве́си свеселя́тся с на́ми в торжестве́ твое́м,/ помина́юще изгна́ния и прославля́юще страда́ния твоя́,/ Татиа́но, му́ченице христоимени́тая.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боголюби́вая Влады́чице, А́нгелов украше́ние и му́чеников сла́во,/ с ни́ми моли́ся обрести́ нам ми́лость и разреше́ние от беззако́ний на́ших,/ помози́ тече́ние жи́зни на́шея до́бре соверши́ти/ и Ца́рствия Небе́снаго насле́дники яви́тися.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Нрав благ пра́ведных жен Ма́рфы и Мари́и стяжа́вши, еди́ное на потре́бу обрела́ еси́ и ве́ру благи́ми де́лы украси́ла еси́, а́лчущих пита́ющи, стра́нных утеша́ющи и больны́х посеща́ющи, му́ченице сла́вная.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Доброде́телем безсребре́нников и чудотво́рцев подража́ющи, на служе́ние стра́ждущим устреми́лася еси́, Татиа́но терпеливоду́шная. Те́мже и на́ша теле́сныя и душе́вныя неду́ги исцели́ благоприя́тными твои́ми моли́твами.

Слава: Милосе́рдие твори́ти в житии́ твое́м возлюби́вши, вся име́ния твоя́ в ру́це ни́щих влага́ла еси́ и та́ко Бо́гу угоди́ла еси́. Те́мже мо́лим тя: ча́сти челове́ка бога́та, оба́че немилосе́рда, изба́ви нас и со все́ми святы́ми в не́дрех Авраа́мовых всели́тися Го́спода умоли́.

И ныне: Родила́ еси́ Сы́на Бо́жия пло́тию, де́вство сохра́ньши, те́мже притека́ют к Тебе́, Пречи́стая Влады́чице, отрокови́цы, де́вство возлюби́вшия, и я́ве побежда́ют неви́димыя враги́.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Де́вственных лик о тебе́, неве́сто Христо́ва, ны́не ра́дуется, собо́р му́чеников весели́тся и мно́жества благочести́вых в хра́ме взыва́ют: Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

От тесноты́ темни́чныя и смра́днаго заточе́ния, му́ченице честна́я, к простра́нней широте́ рая́ сла́дости прешла́ еси́ и святы́х све́тлость узре́ла еси́. Ны́не приле́жно с ни́ми моли́ся, дарова́ти нам мир и ве́ры утвержде́ние.

Слава: О му́ченице добропобе́дная, ла́стовице кра́сная, голуби́це кро́ткая, го́рлице миролюби́вая! Ду́шу мою́ плодоно́сну покажи́ и нрав жестокосе́рдый премени́, и мир душе́вный низпосли́ моли́твами твои́ми.

И ныне: Ны́не род челове́ческий возра́довася, печа́ль преста́ и ра́дость процвете́, я́ко Бог всели́ся во утро́бу Твою́, Пречи́стая, и ви́ден бысть Тобо́ю.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

И́стинною любо́вию, милосе́рдием и кро́тостию, терпе́нием и целому́дрием украси́вшися, оби́тель Ду́ха Свята́го себе́ соде́лала еси́, свята́я, нас же, греха́ми отягче́нных, посети́ и наде́ждою на ми́лость Бо́жию обо́дри, моли́твами твои́ми.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Страда́ния и гоне́ния от безбо́жных претерпе́вши и си́лою Креста́ Христо́ва диа́вола победи́вши, Небе́снаго приста́нища дости́гла еси́, избра́ннице Христо́ва, иде́же неотъе́млемый мир обрела́ еси́.

Слава: Испове́дников Христо́вых в темни́цах утеша́ющи, нище́тою во́льною себе́ украси́ла еси́, свята́я Татиа́но, и, страда́ния ни во что́же вмени́вши, от сме́рти к Жи́зни прешла́ еси́.

И ныне: Тя, Де́во, я́ко Ма́терь Бо́жию, ли́цы му́ченичестии велегла́сно прославля́ют, те́мже и свята́я Татиа́на, Сы́ну Твоему́ после́довавши, ку́пно с ни́ми ублажа́ет Тя, Пречи́стая.

Конда́к, глас 2:

Сло́во Бо́жие се́рдцем твои́м восприе́мши,/ ми́ру распя́лася еси́,/ свята́я му́ченице Татиа́но,/ и, в служе́нии стра́ждущим Бо́гу угоди́вши,/ плод доброде́телей оби́лен пожа́ла еси́./ Сего́ ра́ди бу́ди нам хода́таица/ и умоли́ Созда́теля всех,/ безпло́дие серде́ц на́ших исцели́ти,/ да принесе́м Ему́ плоды́ покая́ния,// любо́вь, милосе́рдие и смире́ние.

И́кос:

Прииди́те, ве́рнии, духо́вне возвесели́мся в па́мяти святы́я му́ченицы Татиа́ны,/ и, прославля́юще по́двиги ея́, воспои́м та́ко:/ ра́дуйся, гра́да То́мска благо́е прозябе́ние;/ ра́дуйся, всея́ земли́ Ру́сския украше́ние./ Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия плод благоприя́тный;/ ра́дуйся, ли́ка новому́чеников на́ших цвет благоуха́нный./ Ра́дуйся, жена́м мироно́сицам в ре́вности подража́вшая;/ ра́дуйся, мно́гия доброде́тели стяжа́вшая./ Ра́дуйся, Татиа́но, му́ченице пресла́вная, о́браз милосе́рдия нам показа́вшая.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы,/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Ка́я темни́ца не име́ тя ю́зницу, страда́лице терпеливоду́шная? Ты бо, лю́тое неи́стовство мучи́телей безбо́жных му́жественне претерпева́ющи, смире́нием Христо́вым сих победи́ла еси́. Ны́не же в ра́дости пое́ши: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Ева́нгельскими глаго́лы святы́х ю́зников утеша́ла еси́, достохва́льная Татиа́но, и́мже боже́ственне поревнова́вши, вседу́шно пострада́ти за Христа́ возжеле́ла еси́. Ны́не же с ли́ки му́чеников в ра́дости пое́ши: отце́в Боже, благослове́н еси́.

Слава: Мироно́сицы взе́мши чин, всечестна́я страда́лице, Христу́, нас ра́ди во́лею обнища́вшему, усе́рдно послужи́ла еси́, егда́ вме́сто ми́ра, еле́ем милосе́рдия стра́ждущих и неду́жных ума́стила еси́. Ны́не же, Го́спода зря́щи, пое́ши: Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Вся жены́ богому́дрыя с весе́лием прославля́ют Де́ву Пречи́стую, и́стинную Ма́терь Бо́жию, и, благогове́йно предстоя́ща, Христа́ восхваля́ют во ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Сластьми́ ми́ра сего́ не прельсти́вшися, я́ко цвет кра́сный, в де́встве процвела́ еси́ и му́ченическаго венца́ сподо́билася еси́, Татиа́но богому́драя, и та́ко, сугу́бый по́двиг на земли́ соверши́вши, ны́не с ли́ки А́нгельскими Христа́ прославля́еши.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Христа́ всем се́рдцем возлюби́вши, Тому́ усе́рдно после́довала еси́, честна́я, и, скве́рны грехо́вныя избе́гши, я́ко голу́бица, крило́ма доброде́телей в Небе́сный черто́г возлете́ла еси́, иде́же, веселя́щися, песнь побе́дную воспева́еши.

Слава: Доброде́тельми и по́двиги твои́ми Бо́гу угоди́ла еси́, Татиа́но достохва́льная, сего́ ра́ди Той в ли́це му́чениц просла́ви тя и дерзнове́ние ве́лие дарова́ моли́тися при́сно о ве́рою и любо́вию чту́щих тя.

И ныне: Ты Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно; Ты естество́ обнови́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Богороди́тельнице Чи́стая.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Свети́льник доброде́тели во мра́це беззако́ния возже́гши, му́дрым де́вам сопричи́слилася еси́, всечестна́я, и, в черто́г бра́чный возше́дши, Небе́сному Жениху́ Христу́ обручи́лася еси́. Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

От земны́х к небе́сным ум впери́вши, сете́й вра́жиих избе́гла еси́, му́ченице Татиа́но, и крила́ми чистоты́ Ца́рствия Бо́жия дости́гла еси́, иде́же с безпло́тными си́лами Христа́ велича́еши.

Слава: Прии́ми, Триипоста́сный Бо́же, ма́лую песнь сию́, в па́мять святы́я Татиа́ны, добропобе́дныя му́ченицы Твоея́, сложе́нную. Ея́же моли́твами умягчи́ на́ша окамене́нная сердца́ и научи́ любви́ и милосе́рдию.

И ныне: Приими́, о Богома́ти, я́ко ми́ро, от любве́ приноси́мую песнь сию́, и принеси́ Сы́ну Твоему́, я́ко дар, во оставле́ние грехо́в на́ших.

Свети́лен:

Я́ко му́драя де́ва, свети́льник души́ твоея́ еле́ем украси́вши,/ во след Христа́ устреми́лася еси́, Татиа́но достоблаже́нная,/ и, Черто́га Небе́снаго дости́гши,/ Свет Невече́рний лицезре́ти сподо́билася еси́./ Укрепи́ и нас, ма́ти всехва́льная,/ во све́те за́поведей Госпо́дних ходи́ти/ и де́лы свои́ми Бо́га прославля́ти.

Моли́тва

О до́блественная страстоте́рпице Христо́ва Татиа́но, земли́ на́шея до́брое прозябе́ние, Це́ркве Ру́сския благо́е украше́ние и Вы́шняго Иерусали́ма избра́нная дщи!

Ты, на земли́ благоче́стно пожи́вши, Христа́ всем се́рдцем возлюби́ла еси́ и, в темни́цах су́щих посеща́ющи, а́лчущих пита́ла еси́, наги́х одева́ла еси́ и сло́вом Ева́нгельския любве́ утеша́ла еси́. Та́же, взе́мши крест свой, страда́ния и смерть за ве́ру правосла́вную прия́ла еси́ и Ца́рствия Небе́снаго дости́гла еси́. Те́мже тя, я́ко благу́ю и ве́рную рабу́ Госпо́дню досто́йно почита́юще, усе́рдно про́сим: моли́ о нас Всеще́драго Бо́га, да да́рует Це́ркви Ру́сской благостоя́ние, Оте́честву на́шему мир, лю́дем во благоче́стии преспе́яние, в ско́рбех утеше́ние, во обстоя́ниих по́мощь и заступле́ние, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством земно́е жи́тельство про́йдем и Го́рняго Иерусали́ма дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой мученице Татиане