Шрифт

23 сентября

Канон святой мученице Татиане

Святой мученице Татиане
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Мироно́сицам жена́м в доброде́телех подража́ющи,/ в темни́цах и ю́зах су́щим усе́рдно послужи́ла еси́,/ и, о́браз ева́нгельскаго милосе́рдия нам показа́вши,/ за Христа́ му́ченическую смерть прия́ла еси́,/ Татиа́но пресла́вная./ Ны́не, Бо́гу предстоя́щи,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Канон, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Днесь па́мять му́ченицы пресла́вныя Татиа́ны нас созва́, да восхва́лим, ве́рнии, доброде́тели и труды́ ея́ и, торжество́м духо́вне напита́вшеся, просла́вим Изба́вителя и Бо́га на́шего.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Благочести́ваго ко́рене о́трасль всечестна́я су́щи, му́ченице сла́вная, вся́цей доброде́тели от ю́ности навы́кла еси́ и, зако́на Бо́жия николи́же оставля́ющи, я́ко дре́во плодоно́сное при исхо́дищах вод яви́лася еси́.

Слава: Глаго́л Христо́в, я́ко блаже́ни ми́лостивии, от младе́нства в се́рдце твое́м восприе́мши, до́брою стезе́ю ше́ствовала еси́, всечестна́я Татиа́но, заключе́нных за и́мя Христо́во утеша́ющи и от гла́да избавля́ющи.

И ныне: Тя, благослове́нную в жена́х, арха́нгельским гла́сом велича́ем: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Ста́рца Саро́вскаго почита́ющи, во оби́тель Диве́евскую всели́тися возжела́ла еси́, свята́я, оба́че, во́лю Госпо́дню о себе́ позна́вши, к сме́рти и страда́нию угото́вилася еси́, пою́щи: утверди́ мене́ в любви́ Твое́й, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Преподо́бнаго Гаврии́ла, доброде́тельми укра́шена, наста́вника ко спасе́нию обрела́ еси́, блаже́нная Татиа́но, и́же поуча́ше тя в по́двизе духо́внем пребы́вати и в любви́ Госпо́дней утвержда́тися.

Слава: Святе́й Анастаси́и Узореши́тельнице в милосе́рдии подража́ющи, во у́зах и заточе́нии су́щим усе́рдно послужи́ла еси́, богозва́нная неве́сто Татиа́но, пою́щи: утверди́ мене́ в любви́ Твое́й, еди́не Человеколю́бче.

И ныне: Рождество́м Твои́м, Де́во Пречи́стая, род челове́ческий изба́вила еси́ служе́ния вра́жия и же́нское естество́ Тобо́ю почте́но бысть.

Седа́лен, глас 8:

Ка́я темни́ца не име́ тя ю́зницу,/ кий град не и́мать тя засту́пницу,/ не то́кмо земля́ Моско́вская о тебе́ хва́лится,/ но и Зыря́нская с на́ми ликовству́ет,/ и Казахста́нская о тебе́ ра́дуется,/ и мно́зи ини́и гра́ды и ве́си свеселя́тся с на́ми в торжестве́ твое́м,/ помина́юще изгна́ния и прославля́юще страда́ния твоя́,/ Татиа́но, му́ченице христоимени́тая.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боголюби́вая Влады́чице, А́нгелов украше́ние и му́чеников сла́во,/ с ни́ми моли́ся обрести́ нам ми́лость и разреше́ние от беззако́ний на́ших,/ помози́ тече́ние жи́зни на́шея до́бре соверши́ти/ и Ца́рствия Небе́снаго насле́дники яви́тися.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Нрав благ пра́ведных жен Ма́рфы и Мари́и стяжа́вши, еди́ное на потре́бу обрела́ еси́ и ве́ру благи́ми де́лы украси́ла еси́, а́лчущих пита́ющи, стра́нных утеша́ющи и больны́х посеща́ющи, му́ченице сла́вная.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Доброде́телем безсребре́нников и чудотво́рцев подража́ющи, на служе́ние стра́ждущим устреми́лася еси́, Татиа́но терпеливоду́шная. Те́мже и на́ша теле́сныя и душе́вныя неду́ги исцели́ благоприя́тными твои́ми моли́твами.

Слава: Милосе́рдие твори́ти в житии́ твое́м возлюби́вши, вся име́ния твоя́ в ру́це ни́щих влага́ла еси́ и та́ко Бо́гу угоди́ла еси́. Те́мже мо́лим тя: ча́сти челове́ка бога́та, оба́че немилосе́рда, изба́ви нас и со все́ми святы́ми в не́дрех Авраа́мовых всели́тися Го́спода умоли́.

И ныне: Родила́ еси́ Сы́на Бо́жия пло́тию, де́вство сохра́ньши, те́мже притека́ют к Тебе́, Пречи́стая Влады́чице, отрокови́цы, де́вство возлюби́вшия, и я́ве побежда́ют неви́димыя враги́.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Де́вственных лик о тебе́, неве́сто Христо́ва, ны́не ра́дуется, собо́р му́чеников весели́тся и мно́жества благочести́вых в хра́ме взыва́ют: Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

От тесноты́ темни́чныя и смра́днаго заточе́ния, му́ченице честна́я, к простра́нней широте́ рая́ сла́дости прешла́ еси́ и святы́х све́тлость узре́ла еси́. Ны́не приле́жно с ни́ми моли́ся, дарова́ти нам мир и ве́ры утвержде́ние.

Слава: О му́ченице добропобе́дная, ла́стовице кра́сная, голуби́це кро́ткая, го́рлице миролюби́вая! Ду́шу мою́ плодоно́сну покажи́ и нрав жестокосе́рдый премени́, и мир душе́вный низпосли́ моли́твами твои́ми.

И ныне: Ны́не род челове́ческий возра́довася, печа́ль преста́ и ра́дость процвете́, я́ко Бог всели́ся во утро́бу Твою́, Пречи́стая, и ви́ден бысть Тобо́ю.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

И́стинною любо́вию, милосе́рдием и кро́тостию, терпе́нием и целому́дрием украси́вшися, оби́тель Ду́ха Свята́го себе́ соде́лала еси́, свята́я, нас же, греха́ми отягче́нных, посети́ и наде́ждою на ми́лость Бо́жию обо́дри, моли́твами твои́ми.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Страда́ния и гоне́ния от безбо́жных претерпе́вши и си́лою Креста́ Христо́ва диа́вола победи́вши, Небе́снаго приста́нища дости́гла еси́, избра́ннице Христо́ва, иде́же неотъе́млемый мир обрела́ еси́.

Слава: Испове́дников Христо́вых в темни́цах утеша́ющи, нище́тою во́льною себе́ украси́ла еси́, свята́я Татиа́но, и, страда́ния ни во что́же вмени́вши, от сме́рти к Жи́зни прешла́ еси́.

И ныне: Тя, Де́во, я́ко Ма́терь Бо́жию, ли́цы му́ченичестии велегла́сно прославля́ют, те́мже и свята́я Татиа́на, Сы́ну Твоему́ после́довавши, ку́пно с ни́ми ублажа́ет Тя, Пречи́стая.

Конда́к, глас 2:

Сло́во Бо́жие се́рдцем твои́м восприе́мши,/ ми́ру распя́лася еси́,/ свята́я му́ченице Татиа́но,/ и, в служе́нии стра́ждущим Бо́гу угоди́вши,/ плод доброде́телей оби́лен пожа́ла еси́./ Сего́ ра́ди бу́ди нам хода́таица/ и умоли́ Созда́теля всех,/ безпло́дие серде́ц на́ших исцели́ти,/ да принесе́м Ему́ плоды́ покая́ния,// любо́вь, милосе́рдие и смире́ние.

И́кос:

Прииди́те, ве́рнии, духо́вне возвесели́мся в па́мяти святы́я му́ченицы Татиа́ны,/ и, прославля́юще по́двиги ея́, воспои́м та́ко:/ ра́дуйся, гра́да То́мска благо́е прозябе́ние;/ ра́дуйся, всея́ земли́ Ру́сския украше́ние./ Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия плод благоприя́тный;/ ра́дуйся, ли́ка новому́чеников на́ших цвет благоуха́нный./ Ра́дуйся, жена́м мироно́сицам в ре́вности подража́вшая;/ ра́дуйся, мно́гия доброде́тели стяжа́вшая./ Ра́дуйся, Татиа́но, му́ченице пресла́вная, о́браз милосе́рдия нам показа́вшая.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы,/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Ка́я темни́ца не име́ тя ю́зницу, страда́лице терпеливоду́шная? Ты бо, лю́тое неи́стовство мучи́телей безбо́жных му́жественне претерпева́ющи, смире́нием Христо́вым сих победи́ла еси́. Ны́не же в ра́дости пое́ши: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Ева́нгельскими глаго́лы святы́х ю́зников утеша́ла еси́, достохва́льная Татиа́но, и́мже боже́ственне поревнова́вши, вседу́шно пострада́ти за Христа́ возжеле́ла еси́. Ны́не же с ли́ки му́чеников в ра́дости пое́ши: отце́в Боже, благослове́н еси́.

Слава: Мироно́сицы взе́мши чин, всечестна́я страда́лице, Христу́, нас ра́ди во́лею обнища́вшему, усе́рдно послужи́ла еси́, егда́ вме́сто ми́ра, еле́ем милосе́рдия стра́ждущих и неду́жных ума́стила еси́. Ны́не же, Го́спода зря́щи, пое́ши: Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Вся жены́ богому́дрыя с весе́лием прославля́ют Де́ву Пречи́стую, и́стинную Ма́терь Бо́жию, и, благогове́йно предстоя́ща, Христа́ восхваля́ют во ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Сластьми́ ми́ра сего́ не прельсти́вшися, я́ко цвет кра́сный, в де́встве процвела́ еси́ и му́ченическаго венца́ сподо́билася еси́, Татиа́но богому́драя, и та́ко, сугу́бый по́двиг на земли́ соверши́вши, ны́не с ли́ки А́нгельскими Христа́ прославля́еши.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Христа́ всем се́рдцем возлюби́вши, Тому́ усе́рдно после́довала еси́, честна́я, и, скве́рны грехо́вныя избе́гши, я́ко голу́бица, крило́ма доброде́телей в Небе́сный черто́г возлете́ла еси́, иде́же, веселя́щися, песнь побе́дную воспева́еши.

Слава: Доброде́тельми и по́двиги твои́ми Бо́гу угоди́ла еси́, Татиа́но достохва́льная, сего́ ра́ди Той в ли́це му́чениц просла́ви тя и дерзнове́ние ве́лие дарова́ моли́тися при́сно о ве́рою и любо́вию чту́щих тя.

И ныне: Ты Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно; Ты естество́ обнови́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Богороди́тельнице Чи́стая.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

Свети́льник доброде́тели во мра́це беззако́ния возже́гши, му́дрым де́вам сопричи́слилася еси́, всечестна́я, и, в черто́г бра́чный возше́дши, Небе́сному Жениху́ Христу́ обручи́лася еси́. Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святая мученице Татиано, моли Бога о нас!

От земны́х к небе́сным ум впери́вши, сете́й вра́жиих избе́гла еси́, му́ченице Татиа́но, и крила́ми чистоты́ Ца́рствия Бо́жия дости́гла еси́, иде́же с безпло́тными си́лами Христа́ велича́еши.

Слава: Прии́ми, Триипоста́сный Бо́же, ма́лую песнь сию́, в па́мять святы́я Татиа́ны, добропобе́дныя му́ченицы Твоея́, сложе́нную. Ея́же моли́твами умягчи́ на́ша окамене́нная сердца́ и научи́ любви́ и милосе́рдию.

И ныне: Приими́, о Богома́ти, я́ко ми́ро, от любве́ приноси́мую песнь сию́, и принеси́ Сы́ну Твоему́, я́ко дар, во оставле́ние грехо́в на́ших.

Свети́лен:

Я́ко му́драя де́ва, свети́льник души́ твоея́ еле́ем украси́вши,/ во след Христа́ устреми́лася еси́, Татиа́но достоблаже́нная,/ и, Черто́га Небе́снаго дости́гши,/ Свет Невече́рний лицезре́ти сподо́билася еси́./ Укрепи́ и нас, ма́ти всехва́льная,/ во све́те за́поведей Госпо́дних ходи́ти/ и де́лы свои́ми Бо́га прославля́ти.

Моли́тва

О до́блественная страстоте́рпице Христо́ва Татиа́но, земли́ на́шея до́брое прозябе́ние, Це́ркве Ру́сския благо́е украше́ние и Вы́шняго Иерусали́ма избра́нная дщи!

Ты, на земли́ благоче́стно пожи́вши, Христа́ всем се́рдцем возлюби́ла еси́ и, в темни́цах су́щих посеща́ющи, а́лчущих пита́ла еси́, наги́х одева́ла еси́ и сло́вом Ева́нгельския любве́ утеша́ла еси́. Та́же, взе́мши крест свой, страда́ния и смерть за ве́ру правосла́вную прия́ла еси́ и Ца́рствия Небе́снаго дости́гла еси́. Те́мже тя, я́ко благу́ю и ве́рную рабу́ Госпо́дню досто́йно почита́юще, усе́рдно про́сим: моли́ о нас Всеще́драго Бо́га, да да́рует Це́ркви Ру́сской благостоя́ние, Оте́честву на́шему мир, лю́дем во благоче́стии преспе́яние, в ско́рбех утеше́ние, во обстоя́ниих по́мощь и заступле́ние, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством земно́е жи́тельство про́йдем и Го́рняго Иерусали́ма дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой мученице Татиане