Шрифт

23 сентября.

Канон мученицам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре.

Святым мученицам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 1:

А́гницы слове́сныя/ А́гнцу и Па́стырю приведо́стеся муче́нием ко Христу́,/ тече́ние сконча́вше, и ве́ру соблю́дше./ Те́мже днесь ра́достною душе́ю соверша́ем, досточу́дныя,/ святу́ю ва́шу па́мять,// Христа́ велича́юще.

Кано́н святы́х же́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Тро́ицу несозда́нную, Юже благоче́стно пропове́дасте, ми́лостиву на́м сотвори́те, му́ченицы сла́внии, ны́не чту́щим ва́ша боже́ственныя стра́сти и исправле́ния, богоблаже́нныя.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

О глаго́лех небрего́ша мучи́теля отрокови́цы, боже́ственным огражда́еми ору́жием ве́ры, и подъя́ша му́к треволне́ние и сме́рть непра́ведну за вся́ческих Жи́знь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою укрепля́емы всемо́щною Зижди́теля, му́жеский прия́ша нра́в всечестны́я и зми́я стропти́ваго и велича́ваго нога́ми попра́ша и на зе́млю низложи́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко одушевле́н хра́м, я́ко нетле́нну ски́нию, я́ко две́рь небе́сную, я́ко Боже́ственную трапе́зу, я́ко пала́ту и престо́л Влады́чень, Мари́ю Чи́стую пе́сньми почти́м.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Умерщвле́нный умо́м пребеззако́нный мучи́тель Жи́зни на́шея, Христа́, лю́те отврещи́ся понужда́ше тя́, му́ченице Минодо́ро, ураня́я.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Взира́ющия к Бо́гу мучи́тель не пощаде́, но же́злием неми́лостивно сокруши́ у́ды твоя́, вене́ц тебе́ плеты́й ве́чный, му́ченице, неувяда́ющий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́ками, требога́тии святи́и му́ченицы, сокро́вище на небесе́х и ве́чнующую сла́ву обрето́ша, я́сно Бо́гу прибли́жишася.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Явльшися, души́ моея́ тму́ отжени́ и грехо́вныя плени́цы расто́ргни, Чи́стая Де́во, и спаси́ мя, ро́ждшая Всеще́драго.

Седа́лен, гла́с 4.

Удиви́шася ва́шему терпе́нию мно́гому небе́снии ли́цы безпло́тных си́л: я́коже бо ино́му стра́ждущу пребыва́сте, го́лени и соста́вы сокруша́еми, сме́рть го́рькую терпя́ще и же́нским те́лом зми́я отсту́пника сокруша́юще, де́вы, неве́сты Жизнода́вца, ве́ры побо́рницы.

Сла́ва, и ны́не, гла́с то́йже:

От ко́рене Иессе́ева и от чре́сл Дави́довых Богоотрокови́ца Мариа́м ражда́ется дне́сь на́м; ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. Сра́дуйтеся ку́пно, не́бо и земля́, восхвали́те Ю, оте́чествия язы́к. Иоаки́м весели́тся, и Анна торжеству́ет, зову́щи: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Сия́ющи луча́ми Креста́, присноблаже́нная Митродо́ра, к дре́ву привя́зана, терпя́ше о́гненную му́ку, пре́лести у́глие росо́ю любве́ Христо́вы погаша́ющи.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Явле́нным виде́нием по́мысл простира́ющи, зря́щи Жениха́ добро́ты недомы́сленныя, бие́ма же́злием, присноблаже́нная Митродо́ра терпя́ше до́блественне боле́зни.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украси́стеся, де́вы, и све́тло просла́вистеся, препросла́вленное Сло́во вся́чески возлюби́вше, Его́же уя́звлены любо́вию, претерпе́сте страсте́й наше́ствия кре́пце.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нна мя́ зло́бою льсти́ваго, Всенепоро́чная, Жи́знь ро́ждшая, оживи́, к Тебе́ бо прибего́х; и впа́дшася во глубину́ грехо́вную возведи́, я́ко ми́лостива, Всенепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Нра́в терпели́в и непобеди́мь смы́сл му́ченицы пред суди́щем показа́вше, побе́ды вене́ц себе́ исплето́ша.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ны́не терпи́т желе́зных ногте́й терза́ния кре́пко пове́шена Нимфодо́ра, Жениха́ возлюби́вши Безсме́ртнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трисве́тлыя свещи́, трикро́вная хра́мина, селе́ние Тро́ицы, да похва́лятся пе́сньми де́вы богому́дрыя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ еди́ну избра́нну и добру́ и непоро́чну обре́т, воплоща́ется Пребоже́ственное Сло́во из Тебе́, Богора́дованная.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ви́дети жела́юще Твою́ добро́ту недомы́сленную, уязвля́еми любо́вию Твое́ю сладча́йшею, Безнача́льне Сло́ве, му́к лю́тость до́блественне претерпе́ша.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко кри́ны в ве́рте страда́льцев, процвето́ша пресла́вныя отрокови́цы и Це́рковь воня́ми разли́чных му́к облагово́ниша Ду́ха благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жениха́ Безсме́ртнаго Еди́наго жела́юще, неви́димою си́лою укрепля́еми, ви́димую сме́рть явле́нно преоби́деша де́вы отрокови́цы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свя́т всели́выйся в ложесна́ Твоя́ Госпо́дь, святе́йшу обре́т Тя́ и чисте́йшу тва́ри всея́, Богома́ти Господоимени́тая, Пречи́стая Влады́чице.

Конда́к, гла́с 4.

За Тро́ицу терпели́вно страда́льчествовавшия, многоко́зненнаго врага́ победи́сте, бра́тски обле́кшеся Ду́хом, те́мже водвори́стеся с пятьми́ де́вами в небе́сном, страстоте́рпицы, черто́зе, и со Ангелы Всецарю́ в весе́лии непреста́нно предстоите́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Жре́ти и́долом глухи́м злочести́ваго мучи́теля повелева́юща оплева́сте, вопию́ще, отрокови́цы: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Просвеще́ннии умо́м богонача́льными заря́ми, мглу́ и́дольскую очерни́сте, всехва́льныя, пою́ще: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни отсече́ния уде́с, ни гоне́ние, ни ско́рбь Христа́ отлучи́ти отню́д возмого́ша, вопию́щим му́ченицам: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преесте́ственно Зижди́теля от утро́бы Твоея́, Де́во, роди́ти сподо́билася еси́, земны́я назида́юща, пою́щия ве́рою: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Изостри́вшеся любо́вию Творца́, притупи́сте жа́ла змии́ная, в же́нстем телеси́ му́жеския восприе́мше по́двиги, и венцы́ небе́сными венча́стеся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Спле́тшеся посреде́ по́двига, неви́димыя враги́ с пло́тию безпло́тныя победи́ша богому́дрии отрокови́цы, вопию́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

О Бо́зе Спа́се вжиля́еми, о Христе́ Иису́се возмога́юще, вра́жию некре́пкую погуби́сте держа́ву, воспева́юще: вся́кая дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рство вы́шнее получи́сте, со Христо́м Иису́сом ца́рствующе, испещре́ны ра́нами му́к, добро́тою укра́шены, досточу́дныя отрокови́цы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Бо́жие нескве́рное жили́ще, Его́же прия́ла еси́ воплоща́ема и во дву́ естеству́ зна́ема, Отрокови́це, Ему́же пое́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ви́дети жела́юще добро́ту Жениха́, всеобра́зным ма́нием к Нему́, богоно́сицы, безсме́ртию поучи́стеся в ме́ртвеннем телеси́. Те́м досто́йно ублажа́етеся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Яви́стеся мучи́телей посреде́, а́ки в во́лцех суро́вых, а́гницы нескве́рныя, си́х зверови́дное пребора́ющия, и Христу́, благоприя́тна я́ко же́ртва, принесо́стеся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Вене́ц исплето́сте ку́пно неветша́ющ, де́вы, Боже́ственныя улучи́вше сла́вы, и Ца́рствия и́стинно непоколеби́маго прия́ти, я́ко му́ченицы, с му́ченики сподо́бистеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ея́же сподо́бистеся сла́вы, е́же получи́сте ликова́ние, соверша́ющим любо́вию ва́шу па́мять улучи́ти моли́теся, я́ко дерзнове́ние иму́ще ко Влады́це, честны́я де́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Христе́, егда́ хо́щеши суди́ти ми́р со сла́вою, разори́ мглу́ страсте́й мои́х моли́твами Ро́ждшия Тя́ и честны́х му́чениц Твои́х, я́ко Бла́г и Многоми́лостив.

Молитва первая

О, святыя мученицы Минодоро, Митродоро и Нимфодоро! К вам ныне со усердною молит­вою притекаем. Умолите убо Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет нас, рабов Своих, и сохранит, и Свою славу, яко солнце незаходимое, зрети да сподо­бит. Споспешествуйте нам во смиренных моле­ниях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша и да помилует нас, грешных, и щедрот Своих да сподобит нас Христос Бог, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворя­щим Его Духом, ныне и присно и во веки ве­ков. Аминь.

Молитва вторая

О, троице святых мучениц, Минодоро, Мит­родоро, Нимфодоро! О, тричисленный лик муд­рых дев! Вы, презрев всю суетную прелесть по-гибающаго века сего, посвятили сердце свое Жениху Христу. Небесным Хлебом питаемы и сего ради Божественною любовию исполняемы, благодатию Божиею, преложившею ваше кров­ное родство в союз душ о Христе, неразлучны явилися есте во уединении вашем от суеты мирския и в злостраданиех. И ныне, в чертозех небесных Жениха Христа водворяемы, купно со всеми святыми и со святым праведным Ио­анном Кронштадтским, явившим нам пример вашего восхождения в Горняя, молитеся о всех нас, имена ваша на помощь призывающих! О, святыя девы-мученицы! Явльшияся в ны­нешняя последняя времена в России, последнем оплоте Православия, видите, яко враг-супостат возвел богоборчество, его дух исполняет сердца многих пастырей, не допускающих паству соединятися со Христом, лукаво и лицемерно уводя от пищи райския — Хлеба Небеснаго, да­бы все наши подвизи в деле спасения души обратишася в суету. Ваша лица да возбудят в нас желание крайнейшее всем сердцем взыскати Господа, всею мыслию возлюбити Христа. А ваша молитвы да низведут на нас, погибающих, сугубую милость Божию и силу, да обрящем Царствие Божие нашими сердцами и да удержим любовь Хрис­тову в душах наших. Помолитеся, святыя де­вы-мученицы Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, да всяк, иже искренне призовет вас, спа­сется ими же Господь веси судьбами! Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученицам Минодоре, Митродоре и Нимфодоре