Шрифт

23 сентября

Канон Всем святым, в земли Липецкой просиявшим

Всем святым, в земли Липецкой просиявшим
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь священному́ченика Уа́ра, глас 4:

Правосла́вныя ве́ры ревни́телю,/ раско́лов искорени́телю и безбо́жия обличи́телю,/ моли́твою и трудо́м Творцу́ твоему́ да́же до кро́ве послужи́л еси́,/ пе́рвый святи́телю Ли́пецкий Уа́ре,// о нас Христу́ Бо́гу моли́ся.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Ли́пецкой просия́вшии,/ гра́ды и ве́си на́ша доброде́тельми ва́шими озари́вшии// и о́браз спасе́ния нам светоявле́нно показа́вшии.

И́но велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Ли́пецкой просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Стихи́ра, глас 6:

Ежеле́тнюю па́мять днесь/ святы́х сро́дников на́ших соверша́юще,/ досто́йно сия́ да ублажи́м./ Ти́и вои́стину вся блаже́нства Госпо́дня проидо́ша:/ обнища́вше бо ду́хом, обогати́шася/ и, кро́тцы бы́вше, зе́млю кро́тких насле́доваша;/ пла́кавше, уте́шишася;/ алка́вше пра́вды, насы́тишася;/ ми́ловавше, поми́ловани бы́ша;/ чи́сти бы́вше се́рдцем, Бо́га я́коже мо́щно узре́ша;/ миротвори́вше, Боже́ственнаго сподо́бишася сыноположе́ния;/ гони́ми же и му́чими пра́вды ра́ди и благоче́стия бы́вше,/ на Небесе́х ны́не веселя́тся и ра́дуются,/ и приле́жно мо́лятся Го́сподеви// поми́ловатися Оте́честву на́шему.

Кано́н святы́х, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю/ и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу,// я́ко просла́вися.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, ве́рнии, согла́сно возвели́чим собо́р святы́х, от дре́вних родо́в и доны́не в земли́ на́шей Бо́гу послужи́вших и при́сно со А́нгелы Того́ воспева́ющих: я́ко просла́вися.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Васи́лия, пе́рваго архипа́стыря Ряза́нскаго, по вода́м ди́вно прише́дшаго, Ио́ну, Феодори́та и Мисаи́ла, от язы́к убие́ннаго, Филаре́та же, Гаврии́ла и Меле́тия, по́слежде в Ряза́ни епи́скопствовавшия, я́ко святи́тели земли́ на́шея днесь ублажи́м.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Святи́телю о́тче Алекси́е, Моско́вский чудотво́рче, Руси́ Правосла́вныя свети́льниче, град Еле́ц благослове́нием твои́м утверди́вый, ны́не и нас от бед, скорбе́й и боле́зней сохрани́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Митрофа́не, архипа́стырю гра́да Воро́нежа, па́стве твое́й, царю́ и Оте́честву трудолю́бно служа́, преще́ния госуда́рева не убоя́лся еси́ и и́долы упраздни́л еси́, Еди́ному Бо́гу поя́: я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Питири́ме, а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския и ди́вный святи́телю, ни́вы Христо́вы де́лателю, язы́ческих обы́чаев и раско́ла искорени́телю, ны́не тя почита́ющим благослове́ние и мир подава́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прииди́те, собери́теся, правосла́внии лю́дие, в пречестны́й храм Всенепоро́чныя Влады́чицы и возопи́йте, уми́льно моля́щеся, к честно́му Ея́ о́бразу взира́юще: Богоро́дице Безневе́стная, восхваля́ющия Тя спаса́й.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,// возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Ти́хоне, свети́льниче Воро́нежский, Еле́цкий и Задо́нский, па́стырем наста́вник, си́рым и убо́гим оте́ц яви́лся еси́, кро́тостию а́нгельскою и моли́твою чистоту́ стяжа́в, уте́шитель и моли́твенник был еси́ к тебе́ притека́ющим.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Святи́телю Анто́ние, любому́дрия и смире́ния о́бразе, в пеще́ры Ки́евския, я́ко во учи́лище духо́вное, от ми́ра прите́к, та́мо небе́сныя жи́зни навы́кл еси́, на ка́федру же земли́ Воро́нежския возведе́н, мо́щи святи́теля Митрофа́на обрести́ сподо́бился еси́. С ни́мже вку́пе тя прославля́ем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Святи́тели прему́дрыя Инноке́нтия Херсо́нскаго, златоу́ста Це́ркве Ру́сския, и Феофа́на, затво́рника Вы́шинскаго, благоче́стия учи́тели и чистоты́, я́ко цве́ты благоуха́нныя земли́ на́шея Бо́гу в моли́тву прино́сим.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, лю́дие, преподо́бныя отцы́ и ма́тери на́ша восхва́лим, и́же, а́нгельски во пло́ти пожи́вше и моли́твами свои́ми Небеса́ к земли́ приклони́вше, ны́не предста́тельствуют пред Бо́гом о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иларио́на преподо́бнаго воспои́м, стра́нника на земли́ и прише́льца, в де́брех и верте́пех скита́вшагося, последи́ же в затво́ре, в поще́нии и слеза́х по вся дни Бо́гу предстоя́вшаго и ны́не све́том дарова́ний духо́вных нас озаря́ющаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну Влади́мирскую, я́ко заступле́ние кре́пко и сте́ну неруши́му, ру́сстии лю́дие стяжа́хом, те́мже и мо́лим Ти ся, Присноде́во, побе́ду на враги́ Оте́честву на́шему дарова́ти.

Седа́лен святы́х, глас 4:

И́же доброде́телей подви́жницы, от Ли́пецкия земли́ возсия́вше, я́ко и́стиннии во́ини Христа́ Бо́га, во вся́ком чи́не и вся́ким по́двигом Тому́ угоди́вше, Ду́ха Свята́го сосу́ди честни́и яви́стеся, Его́же де́йствием све́тло укра́шени, ве́рныя ко спасе́нию наставля́ете, но, я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́йте земно́е Оте́чество ва́ше и не забу́дите посеща́ти ча́да своя́, ве́рою и любо́вию вас почита́ющая.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

 От ко́рене Иессе́ева, и от чресл Дави́довых, Богоотрокови́ца Мариа́м, ражда́ется днесь нам: ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. Сра́дуйтеся ку́пно, не́бо и земля́; восхвали́те Ю́, оте́чествия язы́к. Иоаки́м весели́тся, и А́нна торжеству́ет, зову́щи: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу, и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог.// Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Ли́пецкия земли́ украше́ние, ста́рче Амвро́сие, Иларио́ном затво́рником благослове́нный, и преподо́бне Некта́рие, от гра́да Ельца́ во оби́тель О́птину благода́тию при́званный, Оте́чества ва́шего не забу́дите.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Иоа́нна Сезе́новскаго блаже́ннаго, нра́вом младе́нствовавша, умо́м же му́жа соверше́нна ве́дуще, Христо́ви де́вство свое́ сохра́ньша и Тому́ сораспя́вшася во́лею, со Иларио́ном Троеку́ровским и подви́жники Задо́нскими и Еле́цкими, ве́рнии, вси похва́лим.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Да возра́дуется ны́не Шо́вская весь, моли́твами Иоа́нна блаже́ннаго добропло́дна я́вльшися, из тоя́ бо изы́де Силуа́н, ди́вный подви́жник горы́ Афо́нския, и́же, плач Ада́мов в се́рдце свое́ восприе́м, о спасе́нии ми́ра при́сно моля́шеся.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Послуша́ния та́йну позна́вши, Да́рие преподо́бная, от у́тра жития́ твоего́ да́же до ве́чера де́лания сего́ не оста́вила еси́, те́мже с наста́вником твои́м Иоа́нном тя ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́рвую игу́мению Сезе́новскую Серафи́му почти́м, и́нокиням му́друю наста́вницу, к лю́дем Бо́жиим в любви́ не оскудева́ющую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дави́д пред киво́том ликовству́ет, леви́ти же благогове́йно слу́жат, мы же Тя, Богороди́тельнице Чи́стая, усе́рдно мо́лим, гла́сы моле́бными приле́жно вопию́ще: ра́дуйся, Засту́пнице гра́да на́шего.

Пе́снь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы,// И́мя Твое́ имену́ем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Егда́ пре́дал еси́ нас, Влады́ко, в ру́ки враго́в беззако́нных и ме́рзких отсту́пников, смире́ни бы́хом по всей земли́ грех ра́ди на́ших, тогда́ ве́рнии сы́ны и дще́ри Ру́сстии всех Соде́теля и Спа́са Тя испове́даху и кровь свою́ непоро́чно Тебе́ принесо́ша во всесожже́ние и же́ртву прия́тну. 

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Иоа́нна Царскосе́льскаго, я́ко нача́ток новому́чеников Це́ркве Ру́сския, земля́ Данко́вская прино́сит Ти, Го́споди, свое́ порожде́ние. Того́ моли́твами злове́рие и собла́зны от нас отжени́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Воро́нежския и Задо́нския земли́ первому́ченик яви́лся еси́, Ти́хоне свяще́нне, по соверше́нии бо Безкро́вныя  Же́ртвы сам, я́ко а́гнец, пожре́н был еси́ и, от слуг сатани́нских на Ца́рских врате́х хра́ма обе́шен, во врата́ Ца́рствия Небе́снаго невозбра́нно вшел еси́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Петра́ священному́ченика, ка́меня ве́ры и чистоты́ сокро́вище, уста́вов же церко́вных блюсти́теля до́бляго днесь воспои́м, во у́зах Солове́цких па́ствы своея́ любо́вию не оста́вивша и ны́не во святы́х моще́х па́ки к нам возврати́вшася.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Заха́рие сла́вный, по святи́тели Петре́ епи́скопский жезл и терно́вый вене́ц прие́мый, от мо́ря Бе́лаго до пусты́нь Казахста́нских му́ченическими стопа́ми проше́л еси́, та́мо и смерть вкуси́л еси́. Ны́не па́ки нас собира́еши, глаго́ля: да бу́дем вси еди́ни о Го́споде, в сем бо спасе́ние на́ше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ны́не у́бо приступи́те с весе́лием, богоизбра́нное ста́до, ру́сстии собо́ри, ко Пречи́стей Бо́жией Ма́тери и честны́й Ея́ о́браз любе́зно приими́те, се бо Исто́чник Неисчерпа́емый, боже́ственныя во́ды неоску́дно точа́щий, Ю́же, ве́рнии, пое́м и велича́ем.

Песнь 6

Ирмос: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:// возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Пе́рвый святи́телю Ли́пецкий Уа́ре, па́ствы своея́ утвержде́ние, столпа́ души́ твоея́ ничто́же поколеба́ти возмо́же, в любви́ бо Спа́са Христа́ утвержде́н быв, Того́ да́же до сме́рти не отре́клся еси́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Святи́телю Се́ргие, гра́ду Ельцу́ украше́ние, у́зы Караганди́нския любве́ твоея́ не связа́ша, та́мо бо па́ству твою́ и убие́нныя за Христа́ моли́твенно помина́ше, за сие́ и на смерть осужде́н был еси́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Священному́чениче Кири́лле, Це́ркве Ру́сския сла́во, Патриа́рха Ти́хона ве́рный сподви́жниче, ты, в стране́ Тамбо́встей Христу́ послужи́в, святи́теля ея́ Питири́ма чу́днаго в ли́це святы́х просла́вил еси́. С ни́мже тя ны́не благогове́йно почита́ем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Святи́теля Дими́трия, па́ству Тамбо́вскую от лжеуче́ний но́вых сохра́ньшаго и за Христа́ смерть претерпе́вшаго, со Амвро́сием преподобному́чеником и ины́ми страда́льцы днесь ублажи́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мака́рие священному́чениче, убива́ющих тя благослови́вый, Серафи́ме, лжепа́стырей обличи́телю, Нико́лае, кро́ткий испове́дниче и чудотво́рче, Еле́цкую зе́млю окормля́вшии, омофо́ром моли́тв ва́ших нас покрыва́йте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се ны́не весе́лие приближа́ется и скорбь потребля́ется, ве́рнии же спаса́ются и, я́ко от исто́чника, ра́дость почерпа́юще, уми́льно воспева́ют: ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, спасе́ния на́шего Глави́зно.

Конда́к, глас 3:

Ны́не Це́рковь Ру́сская/ прославля́ет собо́р святы́х земли́ Ли́пецкия,/ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́щих/ и о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствующих,/ и́мже и мы благода́рственная пе́ния прино́сим и согла́сно вопие́м:/ ра́дуйтеся, преди́внии чудотво́рцы// и те́плии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

И́кос:

Егда́ разделя́ше Вы́шний язы́ки и разсе́я сы́ны Ада́мовы, тогда́ поста́ви преде́лы язы́ков и вся́кому ме́сту, гра́ду и стране́ А́нгелы Храни́тели дарова́. Той же, я́ко Промысли́тель и Всеблаги́й Бог, Ду́хом любве́ Своея́ созида́яй Це́рковь Ру́сскую, моли́тву святы́х сро́дников на́ших о земне́м Оте́честве ны́не прие́млет и нас со А́нгельскими си́лами собира́ет в торжестве́ их согла́сно пе́ти: ра́дуйтеся, преди́внии чудотво́рцы и те́плии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

Песнь 7

Ирмос: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

О любе́зная чето́, еди́н дух во двою́ телесу́ иму́щая, священному́чениче Ти́хоне и Хиони́е испове́днице, за Христа́ пострада́вшии, о́браз честна́го супру́жества нам яви́ли есте́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Се́ргие правдолюби́ве, испове́дниче Христо́в, во у́зах Солове́цких мно́гая страда́ния претерпе́вый, по́слежде град Лебедя́нь служе́нием твои́м освяти́вый, помина́й любо́вию чту́щия тя.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

О, мно́гаго долготерпе́ния твоего́, священному́чениче Михаи́ле! Егда́ бо су́щий с тобо́ю в заточе́нии разбо́йник му́чаше тя и власы́ главы́ твоея́ исто́рже, ты сего́, кро́тостию твое́ю к покая́нию обрати́в, ева́нгельски прости́л еси́ и от ка́зни изба́вил еси́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Алекса́ндре, па́стырю ве́рный, со диа́коном Михаи́лом, Ли́пецкия земли́ прозябе́ние! Вы, во у́зах Караганди́нских та́йно моли́твы твори́вше, за сие́ и убие́ние прия́сте. Ны́не же, я́ко а́гнцы новозакла́ннии, Христу́ принесо́стеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уче́нии и де́лы Христа́ пропове́давше, па́стырие свяще́ннии Алекса́ндре, Се́ргие, Михаи́ле, Алекса́ндре, Васи́лие, Исма́иле, Михаи́ле, Иоа́нне, Нико́лае и ини́и, и́хже имена́ Бо́гу ве́дома, да́же до сме́рти Спа́су после́довасте и зе́млю на́шу кро́вию свое́ю обагри́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приими́ мольбы́ раб Твои́х, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, и бу́рю лю́тых страсте́й моли́твами Твои́ми утиши́ и сове́ты враго́в проти́вных разжени́, напа́дающих на ста́до Твое́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,// я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Преподо́бне Гео́ргие испове́дниче, от земли́ Еле́цкия я́ко оре́л возлете́вый, под кро́вом ста́рцев О́птинских воспита́нный, и благода́ть ста́рчества от них восприе́мый, нас, чад твои́х, крила́ми любве́ и моли́тв покры́й.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Преподобному́чениче Васи́лие, Покро́вскаго монастыря́, и́же в Данко́ве, священноархимандри́те, моли́твами твои́ми укрепи́ благоче́стно подвиза́ющихся во оби́телех святы́х.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Преподобному́чениче Пантелеи́моне, дре́внему цели́телю и врачу́ тезоимени́те, со ста́рцы О́птинскими моли́ Многоми́лостиваго Бо́га от страсте́й и неду́гов нам исцели́тися.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Под кро́вом святы́я оби́тели Задо́нския обе́ты мона́шеския прине́с, Фео́доре любоче́стне, сия́ до конца́ соблю́л еси́, изгна́ние же, заточе́ние и смерть претерпе́в, ны́не у Престо́ла Бо́жия моли́твы о нас непреста́нно возно́сиши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́ченицы святы́я А́нну и Евфроси́нию, в земли́ Лебедя́нстей до́мы и ча́да ма́лая Христа́ ра́ди оста́вльшия, вку́пе с му́ченицами Ната́лиею, Алекса́ндрою и Ната́лиею, на страда́ния и смерть себе́ угото́вльшия, с ни́ми же и Ната́лию преподобному́ченицу от гра́да Ельца́, я́ко неве́сты Христо́вы сла́вныя днесь ублажи́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ка́ко Тя, Де́во, по достоя́нию воспои́м, По́мощь тве́рдую, Храни́тельницу жи́зни на́шея и Хода́таицу непрело́жну к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Его́же воспева́ем и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,// непреста́нно велича́ем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Любо́вию Христо́вою па́ству свою́ объе́млюще, святи́телие богому́дрии, Ду́ха еле́й в сосу́дех се́рдца стяжа́ли есте́, оби́тельми же и хра́мы зе́млю на́шу украси́вше, плод духо́вный в ней возрасти́ли есте́. Те́мже любо́вию вас велича́ем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Пло́ти, ми́ру и диа́волу не порабо́тавше, преподо́бнии, любо́вию к Бо́гу распя́ли есте́ плоть со страстьми́ и похотьми́ и, чи́сте Чи́стому предстоя́ще, при́сно мо́лите о спасе́нии на́шем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Ми́ру, горды́нею одержи́мому, посмея́вшеся, блаже́ннии Христа́ ра́ди юро́дивии, и му́дрость ве́ка сего́ презре́вше, та́йны ве́ка гряду́щаго от Бо́га позна́сте и на неви́димыя враги́ си́лу прия́сте. Огражда́йте нас при́сно моли́твами ва́шими.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Зло́бы богопроти́вныя не убоя́вшеся, новому́ченицы и испове́дницы сла́внии, страда́нием и сме́ртию воскре́сшаго Христа́ пропове́дасте, любо́вию побе́ду прие́мше, и нас люби́ти враги́ своя́ научи́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Песнь благода́рную от нас приими́те, Сио́на Го́рняго гра́ждане, зе́млю на́шу имены́ и по́двиги ва́шими, я́ко Не́бо соде́лавшии, любо́вию к Бо́гу и бли́жним согре́йте хла́дная сердца́ на́ша и ко спасе́нию напра́вите моли́твами ва́шими.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дости Хода́таице, да́руй нам ра́зум, е́же вопи́ти Тебе́, Богоро́дице Чи́стая: ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша, держа́во и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

Свети́лен святы́х:

Я́ко благоуха́нныя цве́ты ра́йския,/ вся святы́я, в земли́ Ли́пецкой ди́вно прозя́бшия/ и Це́рковь Ру́сскую изря́дно украси́вшия, днесь почти́м/ и Бо́га, просла́вльшаго их, велегла́сно просла́вим.

Моли́тва

О святи́и сро́дницы на́ши, трудолю́бне подвиза́вшиися, се́мя сло́ва Бо́жия в земли́ на́шей возрасти́вшии, и плод кра́сный доброде́телей Бо́гу прине́сшии! Ны́не призыва́ем вас, уго́дницы Бо́жии, и́же пусты́ни Казахста́нския, брега́ Беломо́рския, о́стровы Солове́цкия и ины́я преде́лы по́двиги и страда́нии свои́ми освяти́вшии, ны́не же в Го́рнем Иерусали́ме Тро́ице Святе́й предстоя́щии. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко любы́ ва́ша николи́же преста́нет. Сего́ ра́ди, дерза́юще, мо́лим вас: бу́дите нам наста́вницы ко спасе́нию, испроси́те у Всеще́драго Бо́га на́шего всяк дар, коему́ждо благопотре́бен, наипа́че же дар смире́ния и любве́, да тем Христо́ви и друг дру́гу служа́ще, в братолю́бии соедини́мся и ку́пно с ва́ми просла́вим Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Всем святым, в земли Липецкой просиявшим