Шрифт

23 сентября

Канон преподобному Иоасафу Каменскому, чудотворцу

Преподобному Иоасафу Каменскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 2:

Я́ко дре́во насажде́нно при вода́х воздержа́ния,/ струя́ми слез твои́х напая́емь,/ преподобне о́тче Иоаса́фе,/ се́яв бо слеза́ми,/ в ра́дости жне́ши доброде́тельныя рукоя́ти./ Тем Вели́кий Мздовоздая́тель в жи́тницах Небе́сных тя сокро́вище положи́,/ но помина́й чту́щих любо́вию пресве́тлую па́мять твою́,/ моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Иоаса́фе,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь глас 2:

Насажде́нный при вода́х воздержа́ния,/ струя́ми слез твои́х напая́емь,/ я́ко ле́торасль живоно́сная в вертогра́де Це́ркве Бо́жия процве́л еси́,/ блаже́нне Иоаса́фе,/ плоды́ доброде́телей возраща́я и ду́ши ве́рующих пита́я./ Те́мже и Христо́с в Небе́сныя страны́ тя пресели́./ Но помина́й нас, любо́вию святу́ю твою́ па́мять чту́щих, благове́рне кня́же,/ и моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу, во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Канон преподобнаго. Глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Весь освяще́н ты Творцу́ возложи́в себе́,/ все душе́вное жела́ние излия́в к Нему́,/ сего́ ра́ди духо́вную благода́ть восприя́л еси́;/ све́том благода́ти озаря́яся, блаже́нне Иоаса́фе пресла́вне,/ ве́рою па́мять твою́ торжеству́ющия/ просвети́ и от тьмы грехо́вныя моли́твами свои́ми изба́ви.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Измла́да Христа́ возлюби́л еси́, всеблаже́нне Иоаса́фе, я́вление чудотво́рче,/ и Пречи́стую Его́ Ма́терь;/ ны́не же просвеща́еши чудесы́, я́ко мо́лния, всю вселе́нную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не, преблаже́нне Иоаса́фе,/ душа́ твоя́ почива́ет на Небесе́х со Христо́м во Ца́рствии Небе́снем,/ зде же честна́я благода́ть твоя́ да́рует исцеле́ние приходя́щим с ве́рою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице,/ А́нгельское удивле́ние, проро́ческая про́поведь, апо́столов немо́лчная уста́,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да сохрани́т ме́сто сие́ и люде́й правосла́вных/ блаже́ннаго Иоаса́фа моле́нием.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко златоза́рное со́лнце яви́лся еси́ Ипоста́снаго Божества́, Иоаса́фе блаже́нне,/ и омраче́нных ду́ши просвеща́еши моли́твами твои́ми.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Из мла́да во́зраста Бо́га возлюби́л еси́, преподо́бне блаже́нне,/ и ничто́же предпоче́л еси́ па́че любве́ Его́,/ и ны́не сия́вши, я́ко со́лнце Триипоста́снаго Божества́, преблаже́нне Иоаса́фе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Креста́ Госпо́дня си́лою укрепля́емь, блаже́нне Иоаса́фе,/ поще́нием и моли́твою/ стремле́ния бесо́вская на земли́ победи́л еси́ Бо́жиею си́лою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ це́рквам бо еси́ красота́, святи́телем утвержде́ние, всем лю́дем похвала́./ Непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу/ сохрани́ти ме́сто сие́ и лю́ди моли́твами всеблаже́ннаго Иоаса́фа.

Седален, глас 4:

Тве́рдостию ра́зума украша́лся и плотски́я тяготы́ отве́рг,/ горды́ню попра́л еси́, оби́телище быв избра́нно Пресвято́му Ду́ху,/ неукло́нным ра́зумом простира́лся Христу́ Бо́гу,/ многоко́зненнаго стре́лы притупи́л еси́ и лук сокруши́л еси́,/ всеблаже́нне Иоаса́фе, моли́ Христа́ Бо́га оставле́ние пода́ти грехо́в/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

На земли́ сте́пень име́л еси́, всеблаже́нне Иоаса́фе,/ но свои́ми моли́твами Го́рнее Ца́рство восприя́л еси́,/ и ны́не на Небеса́х со Христо́м ца́рствуеши.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Исцеле́ние соде́лывает боже́ственная благода́ть твоя́, Иоаса́фе блаже́нне,/ отгоня́еши бо ду́хи лука́выя от челове́к, и укрепля́еши,/ и премудря́еши мудрова́ния их,/ я́ко да восхва́лим труды́ твоя́, всече́стне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со враго́м кре́пко бра́вшися воздержа́нием,/ ны́не кре́постию одержа́л еси́ побе́ду,/ блаже́нне Иоаса́фе, пресла́вне новоя́вленне чудотво́рче,/ му́жески брань претерпе́л еси́ и низложи́л еси́ бесо́вская ополче́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Христа́ нам родила́ еси́, Пречи́стая Богора́дованная Де́во,/ спаси́ ме́сто сие́ и лю́ди, и́же на Тя упова́ющия,/ Богоро́дице Пренепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Зако́нными моли́твами и посто́м подвиза́лся еси́, блаже́нне Иоаса́фе,/ и в безсме́ртие оде́ялся еси́,/ плотски́й ра́зум смири́в кре́постию Боже́ственнаго Ду́ха.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности возжада́л еси́ мона́шескаго о́браза/ и от Христа́ восприя́л еси́ вене́ц златы́й и ри́зу нетле́нную,/ и ны́не, блаже́нне Иоаса́фе,/ со А́нгелы ра́дуется, преподо́бне, дух твой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́тче богому́дре Иоаса́фе,/ дае́ши ве́рным лю́дем душа́м очище́ние и просвеще́ние,/ и телесе́м исцеле́ние и от страсте́й избавле́ние/ от твоея́ благода́ти почерпа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесве́тлым укра́шена еси́ Све́том, Богора́дованная,/ Ты бо породи́, Честне́йшая всех, Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, да изба́вит ны от всех напа́стей.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Удиви́ся, боже́ственный Иоаса́фе, чудеса́м твои́м весь мир,/ и восприя́л еси́ от Христа́ вене́ц Небе́сный,/ его́же моли́ сподо́бити нас причасти́тися/ твои́ми моли́твами, всече́стне.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Лук си́льных сокруши́л еси́/ и брань всю неприя́зненну потреби́л еси́, всеблаже́нне Иоаса́фе,/ веща́ния испусти́л еси́ во всю вселе́нную чуде́с твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всеблаже́нне Иоаса́фе, уго́дниче Христо́в,/ на Небеса́х предста́л еси́, Христу́ моля́ся,/ зде же честна́я твоя́ благода́ть/ боля́щих исцеля́ет и греха́ изыма́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изсуши́ла еси́ сады́ безбо́жных люде́й,/ Пренепоро́чная Де́во, Свои́м Прозяба́нием,/ прозя́бшу во мне зло́бу вся́кую искорени́, Богоневе́сто.

Кондак, глас 4:

Яви́лся еси́ ве́лие со́лнце Христо́ве Це́ркви,/ просвеща́я всех житие́м свои́м, всече́стне,/ я́ко черпа́лом златы́м от кла́дезя неиско́паннаго,/ чуде́с мно́жество поче́рпл еси́ от исто́чника неистощи́маго,/ на успе́ние свое́ прише́л еси́ ми́рно,/ всеблаже́нне Иоаса́фе,// и ны́не всем дае́ши грехо́м проще́ние.

Икос:

На высоте́ Госпо́дь воздержа́нием и́стинным тя положи́,/ я́ко звезду́ небла́зненну,/ просвеща́ющу страны́, чудотво́рче, быстрина́ми слове́с твои́х./ Источи́в боже́ственная чудеса́ ми́рови, ду́ши ве́рных напита́л еси́,/ ерети́ческия полки́ победи́л еси́, я́ко други́я еги́птяны,/ поклоне́ние Тро́ическое во Еди́ном Божестве́ чтил еси́./ Темже соблюди́ ны от враг ви́димых и неви́димых, всеблаже́нне Иоаса́фе,/ я́ко ны́не всем дае́ши грехо́м проще́ние.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́нно житие́ твое́ и кончи́на безсме́ртна, блаже́нне Иоаса́фе,/ сего́ ра́ди тя Христо́с свы́ше венце́м украси́,/ и просвеща́еши весь мир чудесы́ свои́ми, всече́стне.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ ны́не, Иоаса́фе богоблаже́нне,/ столп непоколеби́м, стена́ неруши́мая, вели́кое прибе́жище/ от Тебе́ прие́млющим исцеле́ний благода́ть неоску́дну./ Бо́же, благослове́н еси́!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Восхоте́л еси́, от мирски́х сла́достей отлучи́вся,/ стра́нно челове́ком я́вльшемуся Пло́тию присво́итися,/ бу́дущая и нетле́нная тем стяжа́в, воспева́я:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без Се́мене заче́нши Творца́ всех, Христа́ Бо́га,/ неизрече́нно родила́ еси́,/ Его́же моли́, дерзнове́ние иму́щи к Нему́,/ да ны спасе́т, пою́щих:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть, / тогда́ у́бо о́бразу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Лику́ют на Небесе́х чи́нове а́нгельстии, всеблаже́нне Иоаса́фе,/ ви́дяще чуде́с твои́х мно́жество,/ ве́рных же собе́ри на земли́, твою́ па́мять похваля́юще,/ Христа́ пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Помоли́ся, всеблаже́нне Иоаса́фе,/ Христу́ Бо́гу о приходя́щих ти с ве́рою,/ хотя́щих от Тебе́ почерпсти́ исцеле́ния неоску́дную благода́ть./ Го́спода же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всемо́щными, свя́те, твои́ми моли́твами/ душе́вныя ми боле́зни исцели́, Иоаса́фе сла́вне, прося́ отпу́ста зол мои́х,/ со безплотными бо Си́лами Христо́ви предстои́ши, с ни́миже пое́ши непреста́нно:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из пречи́стаго Ти чре́ва, Богома́ти,/ Небе́снаго Дождя́ ка́пля нам ука́ну/ на умове́ние скве́рнам, на здра́вие телеси́, на прогна́ние лука́ваго./ Те́мже Тя блажи́м, Чи́стую, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Удиви́ся во всем ми́ре, Иоаса́фе, твоя́ па́мять,/ чудесы́ сия́ющи, я́ко со́лнце, злыя боле́зни исцеля́ющи всем./ Те́мже моя́ стра́сти разжени́, молю́тися,/ прося́ ны́не отпу́ста, чудотво́рче Христо́в Иоаса́фе,/ просвети́ нас твои́ми моли́твами, тебе́ вси велича́ем.

Припев: Преподобне отче Иоасафе, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не моли́ся Го́сподеви, всечу́дне Иоаса́фе блаже́нне,/ твоя́ бо честна́я благода́ть подае́т всегда́/ слепы́м прозре́ние и хромы́м хожде́ние,/ больны́м всем здра́вие и исцеле́ние,/ те́мже тя вси велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да вхо́дят ны́не во святы́й храм твой, блаже́нне Иоаса́фе,/ вси лю́дие правове́рнии и, припа́дающе,/ про́сят от Тебе́ почерпсти́ исцеле́ние, здра́вие и спасе́ние,/ те́мже тя вси велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгели, Арха́нгели, проро́цы и апо́столи/ и весь лик преподо́бных оте́ц и свяще́нных му́ченик,/ с преблаже́нным Иоаса́фом ко Христу́ приле́жно моли́теся,/ и с Пречи́стою Ма́терию помоли́теся,/ да изба́вит ны от всех бед, Его́же велича́ем вси.

Светилен:

Госпо́дь тя просла́ви в чудесе́х твои́х, блаже́нне Иоаса́фе,/ я́ко Своего́ уго́дника, преста́вльшагося от сме́рти в живо́т,/ сего́ ра́ди чуде́с твои́х па́мять восхваля́ем.

Слава, и ныне, Богородичен:

Из чре́ва Ти пречи́стаго, Богома́ти,/ Небе́снаго Дождя́ ка́пля нам ука́ну,/ на омове́ние скве́рнам, на здра́вие телеси́, на прогна́ние лука́ваго./ Те́мже Тя ублажа́ем, Чи́стая.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иоаса́фе, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Иоасафу Каменскому