Шрифт

22 сентября.

Канон иной преподобному Иосифу Волоцкому (Волоколамскому)

Преподобному игумену Иосифу Волоцкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон второй преподобному Иосифу Волоцкому глас 6

Песнь 1

Ирмос: Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле/ гони́теля мучи́теля/ под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

О Бо́жий Сло́ве, ми́лостиве Христе́ Царю́!/ Пре́зри моя́ мно́гая согреше́ния,/ и отве́рзи ми косноязы́чная уста́,/ и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й,/ и даждь ми, Христе́, сло́во ра́зума,/ да воспою́ Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Ио́сифа.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Повину́лся еси́, преподо́бне, вседу́шно твоему́ отцу́, преподо́бному Пафну́тию,/ и был еси́ я́ко други́й Исаа́к, ра́ди кра́йняго послуша́ния./ Те́мже, преподо́бне, в тя всели́ся Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло украша́емый,/ и ны́не предстои́ши Святе́й Тро́ице, ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уподо́бился еси́, преподо́бне Ио́сифе,/ дре́внему Иа́кову, послу́шавшу своея́ ма́тере,/ о́тчее благослове́ние прие́мшему:/ ты же преподо́бному Пафну́тию повину́лся еси́/ и, от него́ благослове́ние прии́м,/ устроя́ешися па́стырь Христо́ва ста́да в то́йже оби́тели,/ Бо́гу та́ко изво́лыну.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Тебе́ прибега́ем, Богоро́дице Всепе́тая,/ и, Тебе́ припа́дающе, мо́лимся,/ Твои́м хода́тайством, Влады́чице, и моли́твами Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Ио́сифа,/ ми́лостива нам сотвори́ Его́же пречи́сто и недове́домо родила́ еси́,/ Христа́ Бо́га на́шего.

Песнь 3

Ирмос: Тобо́ю, Христе́, Небеса́ утвержда́ема вся,/ Сло́во Бо́жие и Си́ла,/ испове́дуют сла́ву неизрече́нну,/ и вседе́тельныя руки́ Твоея сотворе́ние:// несть бо пресвя́т, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Не преда́ждь, Влады́ко, Твоего́ достоя́ния враго́м, хва́лящимся на ны,/ мо́лим Тя, Ми́лостиве,/ спаси́ правосла́вныя Христиа́ны, и бу́ди ми́лостив Твоим рабо́м,/ и изба́ви ны, Христе́ Царю́, муче́ния и огня́ негаси́маго,/ и сподо́би ны десна́го предстоя́ния,/ моли́твами преподо́бнаго Ио́сифа.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Напо́лнися се́рдце твое́, преподо́бне, благода́ти Христо́вы и пра́ваго уче́ния,/ был еси́ о́браз мона́шествующих, вся́кими добро́тами духо́вными:/ не дал бо еси́ сна твои́м очесо́м, ни ве́ждам дрема́ния,/ но, я́ко стяжа́л еси́ дерзнове́ние ко Го́споду,/ моли́ о нас, мо́лим тя,/ да бу́дет нам ми́лостив в День Су́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко лев стра́шен из пусты́ни устреми́вся,/ устраши́л еси́ безбо́жныя еретики́,/ име́я, преподо́бие, меч духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий,/ посе́кл еси́ изни́кшая нече́стия/ и из ко́рене исто́ргл еси́ злосла́вных уче́ния,/ собра́л еси́, я́ко трудолюби́ва пчела́, от всех писа́ний Боже́ственная словеса́/ и си́ми уста́ скве́рная безбо́жных загради́л еси́,/ преподо́бне Ио́сифе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дивя́тся, Ма́ти Бо́жия, Небе́снии чи́ни красоте́ души́ Твоея́ и чистоте́ де́вства Твоего́;/ мы же, земни́и, недоуме́ем глаго́лати несказа́ннаго рождества́ Твоего́,/ ему́же та́йно науча́ющеся, позна́хом Тя, ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же ми́лостива нам сотвори́ в День Су́дный стра́шнаго Прише́ствия Его́.

Седален, глас 3.

Христо́ва уго́дника, Ева́нгельскаго уче́ния послу́шника,/ све́тло пра́зднуем преподо́бнаго Ио́сифа па́мять./ Прииди́те, ублажи́м странноприи́мца су́ща, сирота́м и вдова́м засту́пника те́пла,/ и ни́щим да́теля неску́дна,/ целому́дрия храни́теля, и доброде́телей де́лателя,/ и ересе́й обличи́теля непосты́дна,/ и свети́льника ру́сскаго,/ его́же ра́ди прося́ще от Христа́ душа́м на́шим спасе́ния и ми́ру ве́лия ми́лости.

Песнь 4

Ирмос: Удиви́ся Твои ра́зум от мене́,/ услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́,/ укрели́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния:// Ты бо моея́ нищеты́ не отве́рглся еси́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Я́коже дре́вле Ио́сифу Прекра́сному зави́девше, бра́тия сове́т лука́в умы́слиша,/ та́ко и на тя, преподо́бне Ио́сифе, сове́товаша лука́вое умышле́ние./ Ты же, любо́вию ко Христу́ вперя́емь, сих негодова́ния в ничто́же вмени́в,/ непреста́нно моли́ся о нас Го́споду.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Изше́л еси́, преподо́бне, от иде́же пре́жде нача́льствуя,/ Христу́ Царю́ Небе́сному моля́ся и Пречи́стей Богоро́дице,/ ше́ствуя на ме́сто, Бо́гом тебе́ пока́занное,/ и та́мо пусты́ню населя́вши Христа́ ра́ди,/ в не́йже зарю́ све́тлу узре́ти сподо́бился еси́ благода́ти духовныя,/ блаже́нне Ио́сифе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче, уподо́бился еси́ Ио́сифу Прекра́сному:/ не покори́лся бо еси́ сладостра́стию,/ и зело́ тща́лся еси́ о целому́дрии, мы́сленнаго зми́я победи́л еси́,/ и со́ннаго жития́ небре́гл еси́, из темни́цы те́ла изше́л еси́,/ и царь не Еги́пта, но страсте́й был еси́,/ и доброде́тели пшени́цу собра́л еси́,/ е́юже ны, ча́да твоя́, пита́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице, ве́мы Тя, христиа́не, тве́рдую Защи́тницу,/ и ско́рую Помо́щницу, и в беда́х избавле́ние./ Те́мже мо́лим Тя:/ испроси́ нам у Христа́ мно́жеству согреше́ний проще́ние и ве́чный му́ки избавле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Мир мног лю́бящим Тя, Христе́,/ и нощь просвеще́ния в пи́щи слове́с Твои́х,/ сего́ ра́ди, от но́щи у́тренююще,// про́сим ми́лости от Тебе́, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Всяк пи́сменник, научи́вся Боже́ственному Писа́нию, подо́бен есть Ца́рствию Небе́сному;/ ты же, преподобне, поревнова́в Ева́нгельскому уче́нию,/ и от сего́ прия́л еси́ кре́пость духо́вную,/ Сха́рия евре́ина посрами́л еси́ и его́ прокля́тыя ученики́, та́яжде му́дрствующия,/ и ана́феме пре́дал еси́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче, дарова́ тебе́ Бог му́дрость и сло́во ра́зума;/ ты же пропове́дал еси́ в Трие́х Ли́цех Еди́наго Бо́га/ и сему́ свиде́тельство приве́л еси́ от Боже́ственных Писа́ний,/ науча́я покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ безу́мныя еретики́, глаго́лющия, я́ко еще́ Христо́с не роди́ся, обличи́в я́сно,/ сказа́л еси́, я́ко роди́ся Христо́с на́шего ра́ди спасе́ния от Пречи́стыя Де́вы Мари́и,/ и нас ра́ди пострада́ во́лею распя́тие, и воскре́се тридне́вно,/ и па́ки гряде́т со святы́ми Ангелы суди́ти весь мир.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О безу́мнии еретицы́ и отсту́пницы и непокори́вии евре́е,/ его́же вы ча́ете, той несть Христо́с, но анти́христ есть, я́коже свиде́тельствуют Боже́ственная Писа́ния./ Мы же испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего, ро́ждшагося неискусому́жно от Де́вы Чи́стыя Мари́и;/ Ея́же моли́твами изба́ви нас, Христе́, от таковы́я пре́лести и спаси́ ду́ши на́ша.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на, Влады́це вопию́ Ти:// от тли мя возведи́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко свяще́нник сый пои́стине, приноси́л еси́ Христу́ Бо́гу Же́ртву Безкро́вну,/ та́йно возложе́нную и от А́нгел сла́вимую,/ от Бо́га Отца́ прие́млему и Святы́м Ду́хом осеня́ему,/ и нам на спасе́ние да́руему.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

О безу́мнии еретицы́!/ Что поощря́ете язы́ки богоху́льныя, глаго́люще:/ не можа́ше ли Бог не роди́вся спасти́ мир ина́ко?/ Ты же, преподо́бне Ио́сифе, сих уста́ загради́л еси́,/ науча́я сла́вити Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ еретико́в уста́ загради́л еси́, приводя́ свиде́тельства от Боже́ственных Писа́ний:/ пыта́йте, рече́, безу́мнии, Писа́ния,/ я́ко яви́лася есть Свята́я Тро́ица Авраа́му в Трех Ли́цах, во Еди́ном Божестве́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Припа́даем Тебе́, Пречи́стая Богоро́дице, со умиле́нием глаго́люще:/ изба́ви ны, Ма́ти Христа́ Бо́га, вея́ния пре́лести, разлуча́ющий от Бо́га,/ и сподо́би в День Су́дный получи́ти от Христа́ ми́лость/ и не отпа́сти десна́го предстоя́ния.

Кондак, глас 8.

Жития́ треволне́ния, и мяте́ж мирски́й,/ и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вменя́в,/ пусты́нный граждани́н показа́лся еси́,/ мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе преподо́бне;/ мона́хов собра́тель и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Икос

Боже́ственными доброде́тельми твои́ми себе́, му́дре, украси́л еси́/ и Спа́са Христа́ жили́ще соде́лал еси́, о́тче, му́жественне,/ я́коже зла́то искуси́вся ве́рою к Бо́гу, и наде́ждею, и любо́вию, обе́ты полага́я:/ воздержа́нием пости́вся, я́ко безпло́тен,/ в целому́дрии и в смире́нии возвы́сился еси́./ Те́мже и мы, моли́твами Твои́ми просве́щшеся, преподо́бне Ио́сифе, вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу послужи́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко притека́ющих к тебе́ ко спасе́нию хода́тай был еси́;/ ра́дуйся, христолюби́вому во́инству похвала́;/ ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются;/ ра́дуйся, я́ко всем прося́щим дае́ши дар, от Го́спода дарова́нный тебе́;/ ра́дуйся, я́ко чудесы́ тя Бог прославля́ет и всех зва́ти тебе́ науча́ет:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ио́сифе, по́стников удобре́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Сказу́я, преподо́бне, от Боже́ственных Писа́ний,/ ка́ко и ко́ея ра́ди вины́ подоба́ет Христиа́ном/ покланя́тися и почита́ти святы́я ико́ны, и честны́й Крест Христо́в, и про́чая свяще́нная воображе́ния,/ сим прия́л еси́ от Христа́ дарова́ния, поя́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Из Еги́пта страсте́й изше́л еси́, преподо́бне,/ и преше́л еси́ мо́ре жите́йское без истопле́ния,/ и дости́гл еси́ Го́ру Небе́сную,/ мно́гия гре́шных ду́ши приводя́ Христу́ покая́нием и поя́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Потопи́л еси́, преподо́бне, фарао́на мы́сленнаго в вода́х слез твои́х,/ и его́ колесни́цы, и́же суть лука́выя де́моны,/ и ко́ни и вса́дники, злоу́мныя еретики́ и безбо́жныя,/ и, ра́дуяся, песнь побе́дную воспе́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Аз, Де́во Чи́стая, к Тебе́ прибега́ю, окая́нный, неки́й Тобо́ю обрести́ спасе́ние:/ вем бо, Пречи́стая Влады́чице, я́ко мо́жеши, ели́ка хо́щеши./ Христа́, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая, моли́,/ да бу́дет нам ми́лостив в День испыта́ния, пою́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в мертвеца́х вменя́ется в Вы́шних Живы́м/ и во гроб мал странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Что, безу́мнии еретицы́, всу́е мяте́теся, глаго́люще,/ я́ко уже́ седмь ты́сящ лет сконча́шася, Христо́во же прише́ствие еще́ несть?/ Сия́ глаго́лющих де́рзостне обличи́л еси́, сказу́я:/ близ есть, при две́рех, прише́ствие,/ я́ко глаго́лют проро́цы и апо́столи, и́мже сказа́ Святы́й Дух, и науча́я пе́ти:/ Его́же, де́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Стра́шно есть впа́сти в ру́це Бо́га Жи́ва, безу́мнии, не льсти́теся,/ не крести́т Христо́с по сме́рти спасе́нным креще́нием непра́ве о Нем му́дрствующих,/ но во огни́ негаса́ющем му́чит;/ мы же, ве́рнии, у Христа́ про́сим вре́мя покая́ния,/ да бу́дет нам ми́лостив в День стра́шнаго Его́ Прише́ствия./ Сия́, преподо́бне, глаго́лал еси́ и нас учи́л еси́ пе́ти:/ Го́спода, де́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моисе́й вели́кий в пусты́ни повеле́ Изра́илю выспрь на ме́дный змий взира́ти,/ и та́ко угрызе́ния змии́на избавля́хуся./ Ты же, преподо́бне, нечести́выя науча́я покланя́тися Кресту́ Животворя́щему,/ и сла́вити Святу́ю Тро́ицу во Еди́ном Божестве́,/ и сим избавля́тися пре́лести зми́я мы́сленнаго, диа́вола,/ и нас уча́ пе́ти:/ де́ти, благослови́те Го́спода, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Пречи́стая Богоро́дице, от вся́кия напа́сти избавля́емся,/ изба́ви ны, Ма́ти Бо́жия, ве́чнаго осужде́ния, да зове́м Ти немо́лчно:/ ра́дуйся, купино́ неопали́мая; ра́дуйся, горо́ присе́нная;/ ра́дуйся, запеча́танный исто́чниче; ра́дуйся, Де́во Чи́стая, Госпо́дь с Тобо́ю,/ Его́же благословя́т вся тварь и превозно́сит во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Не рыда́й, Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же во чре́ве без Се́мене зачала́ еси́ Сы́на./ Воста́ну бо и просла́влюся/ и вознесу́ со сла́вою непреста́нно, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ помина́й нас, ча́да твоя́, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ да спасе́т от вся́ких бед и скорбе́й/ и сподо́бит ми́лости и десна́го пред стоя́ния в День Су́дный,/ сла́вити Свое́ Божество́, ве́рою и любо́вию Того́ велича́ющия.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мона́шеское житие́ возлюби́л еси́ и ху́лящих то́е уста́ загради́л еси́,/ апо́стола Па́вла я́же к Тимофе́ю словеса́ возвеща́я,/ я́ко мона́шеское житие́ Бо́гу прия́тно есть,/ Ему́же и ты сим благоугоди́л еси́;/ сего́ ра́ди тя ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко Иису́с Нави́н подвиза́ся на иерихо́няны,/ та́ко ты, блаже́нне, словесы́ твои́ми безбо́жных уста́ загради́л еси́ отсту́пников/ и мно́гая неве́рия укроти́л еси́,/ науча́я сла́вити Святу́ю Тро́ицу:/ сего́ ра́ди тя ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице!/ Не и́мамы по́мощи ины́я, ра́зве Тебе́,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, с преподо́бным Ио́сифом,/ да соблюде́т лю́ди Твоя́ и сохраня́т страну́ на́шу неруши́мо,/ и да спасе́т ны, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Светилен

Мирска́го пристра́стия, я́ко скве́рны, уклоня́лся еси́,/ и алчбо́ю плоть твою́ увяди́л еси́, о́тче,/ и Небе́сною сла́вою со А́нгелы обогати́лся еси́;/ те́мже непреста́нно моля́ Христа́ Бо́га, преподо́бне Ио́сифе.

Молитва преподобному Иосифу Волоцкому

О, преблаженне и приснославне отче наш Иосифе! Ведуще твое велие к Богу дерзновение и к твоему твердому заступлению прибегающе, в сокрушении сердца молим тя: озари нас светом дарованныя тебе благодати и молитвами твоими помози нам бурное море жития сего преити безмятежно и пристанища спасения неблазненно достигнути: порабощени бо суще суетными, и грехолюбиви, и немощни еже от обышедших нас зол возникнути, к кому прибегнем, аще не к тебе, явившему неоскудеваемое богатство милости в земнем житии твоем? Веруем же, яко и по отшествии твоем множайшее стяжал еси дарование милосердовати бедствующим. Темже убо, припадающе ныне к цельбоносней иконе твоей, умиленно просим тя, святче Божий: сам искушен быв, помози и нам, искушаемым; постом и бдением поправый силу демонскую, и нас от нападений вражиих защити; препитавый гладом погибающих, и нам испроси у Господа изобилие плодов земных и вся яже ко спасению потребная; посрамивый еретическая мудрования, Церковь Святую от ересей и расколов, и смущений молитвами твоими огради: да тожде мудрствуем вси, единем сердцем славяще Святую, Единосущную, Животворящую и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во вся веки. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному игумену Иосифу Волоцкому