Шрифт

22 сентября.

Канон преподобному игумену Иосифу Волоцкому, чудотворцу

Преподобному игумену Иосифу Волоцкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь преподобнаго Иосифа, глас 5:

Я́ко по́стников удобре́ние/ и отце́в красоту́,/ ми́лости пода́теля,/ разсужде́ния свети́льника,/ вси ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим/ кро́тости учи́теля/ и ересе́й посрами́теля,/ прему́драго Ио́сифа,/ росси́йскую звезду́,/ моля́щася Го́споду/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Стихира, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ очи́стил еси́ у́мное существо,/ и сохрани́л еси́ добро́ту е́же по о́бразу Бо́жию,/ и плоть покори́л еси́ ду́ху:/ Того́ ра́ди в тя всели́ся си́ла Бо́жия,/ и прия́л еси́ дар исцеле́ний./ Иде́же бо любо́вь и согла́сие,/ та́мо доброде́тели позна́ние,/ а иде́же за́висть и рве́ние,/ та́мо зло́бы явле́ние./ Но у́бо мы бе́гаем сего́ уби́йственнаго по́мысла,/ от него́же да изба́вит ны Христо́с Бог,/ моли́твами твои́ми, преподо́бне Ио́сифе,/ и пода́ст душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Канон преподобнаго Иосифа канон, глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щьшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть./ Препросла́вленный Господ,// сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́ твоего́, блаже́нне, уче́ния долг принося́ще,/ воздая́ния простира́ем, вене́ц похва́льный плету́ще:/ ты же, любо́вию увязе́н, пребога́те,/ твои́ми святы́ми моли́твами благода́ть нам пода́ждь духо́вную.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Всегуби́тельное стремле́ние страсте́й, о́тче, увяди́л еси́,/ слове́сным объя́т богому́дрием,/ благопребы́тен был еси́ и благогла́сен, кро́ток же и смире́н,/ сло́вом же прему́дрости, преподо́бне о́тче Ио́сифе, и ра́зумом венча́н.

Свяще́нно украси́л еси́ себе́, преподо́бне о́тче,/ де́тельным ра́зумом благода́ти, богоглаго́ливе Ио́сифе,/ жела́я венца́ сла́вы Христо́вы,/ и своея́ наде́жды изря́дно, блаже́нне, не погреши́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Целому́дрие удержа́л еси́ я́ве,/ кра́йнюю же кро́тость и высокогла́сное смире́ние,/ и́миже возвыша́емь, трудо́в твои́х де́йством и виде́нием, ра́дуяся, принесе́ся,/ вене́ц неувяда́емый прии́м трудо́в твои́х воздая́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тва́рей яви́лася еси́, Чи́стая,/ всех ви́димых и неви́димых превы́шши, Всенепоро́чная,/ Зижди́теля бо родила́ еси́, я́коже изво́ли воплоти́тися во утро́бе Твое́й./ Его́же со дерзнове́нием моли́ спасти́ пою́щия Тя.

Песнь 3

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, яко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая це́рковь/ прише́ствием Твои́м,// в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Даждь, Христе́ Спа́се, проще́ние мно́гих на́ших согреше́ний,/ я́ко да и мы почита́ем па́мять Твоего́ уго́дника, преподобнаго Ио́сифа,/ его́же моли́твами спаси́ ны.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Твои́ми моли́твами ми́лостиваго умоля́й Бо́га, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ и грехо́вный мрак печа́ли на́шея разори́,/ и благоду́шия утеше́ние низпосли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От младе́нства ты, блаже́нне Ио́сифе, позна́н был еси́ Бо́гом/ и на Того́ наде́ялся еси́, наставля́емь на спаси́тельная Его́ повеле́ни́я./ Ему́же ны́не предстоя́, со дерзнове́нием о нас моли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго Святы́я Тро́ицы, Сло́ва Сы́на родила́ еси́, Де́во Пречи́стая,/ Его́же с преподо́бным Ио́сифом о рабе́х Твои́х моли́,/ ве́рою прося́щих грехо́в проще́ния.

Преподобнаго седален, глас 3.

Христо́ва уго́дника, Ева́нгельскаго уче́ния послу́шника,/ све́тло пра́зднуем преподо́бнаго Ио́сифа па́мять./ Прииди́те, ублажи́м странноприи́мца су́ща, сирота́м и вдова́м засту́пника те́пла,/ и ни́щим да́теля неску́дна,/ целому́дрия храни́теля, и доброде́телей де́лателя,/ и ересе́й обличи́теля непосты́дна,/ и свети́льника ру́сскаго,/ его́же ра́ди прося́ще от Христа́ душа́м на́шим спасе́ния и ми́ру ве́лия ми́лости.

Слава, и ныне, сей Богородичен:

Земноро́днии Тобо́ю спасе́ни бы́хом, Пречи́стая Богоро́дице,/ пре́жде век бо из Отца́ ро́ждшагося Сы́на Бо́жия породила́ еси́,/ за милосе́рдие мно́гое благоволи́вшаго из Тебе́ роди́тися,/ И́же спасе́ Ада́ма пра́отца и рая́ сотвори́ жи́теля./ Его́же моли́, Ма́ти Преблагослове́нная,/ спасти́ся нам, ве́рно пою́щим Тя.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка.// Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Ты, преподо́бне Ио́сифе, мона́шествующих был еси́ вене́ц,/ не ка́мением многоце́нным укра́шен, но доброде́тельми обложе́н,/ и яви́лся еси́, блаже́нне, благодарова́нное вои́стину украше́ние.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственную, богому́дре, почти́л еси́ Му́дрость,/ я́же тя дарова́нии благи́ми обогати́, сла́ву ве́чную тебе́ исхода́тайствовавши,/ преподо́бне о́тче, Ио́сифе всече́стне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тлостию нра́вов твои́х и о́бразы благода́ти, преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ подо́бне пожи́л еси́;/ те́мже благопристу́пен ты всем был еси́, всеблаже́нне досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́ние плодо́м мне Е́ва принесе́,/ Ты же, Жизнь ро́ждши Ипоста́сную, Пречи́стая, а́бие испра́вила еси́./ Те́мже зове́м Ти: сла́ва си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же,/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́/ от но́щи неве́дения// приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Умо́м чи́стым Писа́нием Боже́ственным бесе́довал еси́,/ богоглаго́ливе Ио́сифе,/ и виде́ния и дея́ния собра́в бога́тство, о́тче преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Прему́дрости глубину́ испыта́в, му́дре Ио́сифе,/ дости́гл еси́ обрести́, ели́ко благопотре́бно,/ и би́сер многоце́нный боле́зньми стяжа́л еси́, преблаже́нне, ра́зума.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Аще земно́е оте́чество, блаже́нне Ио́сифе, оста́вил еси́,/ вся́чески благоимени́тну Бо́жии Ма́тери оби́тель созда́л еси́/ и мно́жество мона́шествующих в ней собра́л еси́,/ сего́ ра́ди пе́рвое Оте́чество Небе́сное прия́л еси́./ Со дерзнове́нием, о́тче, за ны моли́ся Христу́ Бо́гу, рабы́ твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се во чре́ве, Богоро́дице Пречи́стая,/ Христа́ Бо́га па́че сло́ва име́ла еси́,/ я́коже Иса́ия провозгласи́,/ и вы́ше естества́ Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́лся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Вселе́нней свети́ло пресве́тлое, о́тче, яви́лся еси́, Ио́сифе,/ словесы́ духо́вными просвеща́я/ ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющия.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́нное житие́, о́тче, преше́л еси́, назда́в у́бо чу́вства,/ вне был еси́ мирска́го мяте́жа/ и Бо́гу прибли́жился еси́, преподо́бне Ио́сифе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зело́ ми́лостива и странноприи́мца показа́ тя Спас наш ми́ру, о́тче,/ и врача́ боля́щим, Ио́сифе,/ сирота́м и убо́гим засту́пника любе́зна.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́че естества́, Де́во, родила́ еси́/ и ве́чнуеши Де́ва,/ я́вльшися и́стиннаго Сы́на и Бо́га Твоего́ Ма́ти Чи́стая.

Кондак, глас 8.

Жития́ треволне́ния, и мяте́ж мирски́й,/ и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вменя́в,/ пусты́нный граждани́н показа́лся еси́,/ мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе преподо́бне;/ мона́хов собра́тель и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Икос:

Боже́ственными доброде́тельми твои́ми себе́, му́дре, украси́л еси́/ и Спа́са Христа́ жили́ще соде́лал еси́, о́тче, му́жественне,/ я́коже зла́то искуси́вся ве́рою к Бо́гу, и наде́ждею, и любо́вию, обе́ты полага́я:/ воздержа́нием пости́вся, я́ко безпло́тен,/ в целому́дрии и в смире́нии возвы́сился еси́./ Те́мже и мы, моли́твами Твои́ми просве́щшеся, преподо́бне Ио́сифе, вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу послужи́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко притека́ющих к тебе́ ко спасе́нию хода́тай был еси́;/ ра́дуйся, христолюби́вому во́инству похвала́;/ ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются;/ ра́дуйся, я́ко всем прося́щим дае́ши дар, от Го́спода дарова́нный тебе́;/ ра́дуйся, я́ко чудесы́ тя Бог прославля́ет и всех зва́ти тебе́ науча́ет:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ио́сифе, по́стников удобре́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, // сын Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Благоуха́ют, преподо́бне Ио́сифе, твои́х уче́ний сла́дкая словеса́ лю́бящим та́я,/ устраша́ют же еретико́в мудрова́ния./ Благода́тию бо Свята́го Ду́ха глаго́лал еси́,/ Божество́ Еди́но пропове́дуя в Трех Ли́цех;/ Сло́ва же Воплоще́ние поя́, благоуха́вши нас, пребога́те.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Риз ху́дость име́л еси́, преподо́бне Ио́сифе,/ в зиме́ же и ле́те не пременя́я,/ боле́зненно претерпева́л еси́, Бо́га ра́ди соверше́нно;/ те́мже и Небе́снаго прия́тия сподо́бился еси́ насле́дник бы́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́во твое́ со́лию растворе́но, о́тче,/ и житие́ твое́ благода́тию, преблаже́нне, сия́я яви́ся, пречу́дне./ Те́мже и в вы́шния оби́тели, ра́дуяся, всели́лся еси́,/ Христу́ со дерзнове́нием ны́не предстои́ши, о нас моля́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Управля́ющи, Пречи́стая, на́ше житие́,/ к Твоему́ всети́хому приста́нищу напра́ви:/ Бо́га бо родила́ еси́, благи́х Исто́чника,/ всем подаю́щи ве́рным нетле́ния благода́ти.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Вене́ц благоле́пен Христо́с Жизнода́вец на верх твой положи́, тезоиме́нне Ио́сифе,/ дея́ньми бо просия́л еси́ и виде́нии, зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Вся преше́д чу́вственная, преблаже́нне, Уму́ Пе́рвому прибли́жился еси́/ души́ твоей чистото́ю, жития́ же све́тлостию, венчено́сче Ио́сифе, зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В души́ твое́й Боже́ственное бога́тство Ду́ха Свята́го собра́в,/ непоро́чную моли́тву и чистоту́ красноле́пную, бде́ние и воздержа́ние,/ сего́ ра́ди жили́ще Святы́я Тро́ицы яви́лся еси́, преподо́бне Ио́сифе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Пречи́стая, гре́шников спасе́ние, приими́ мольбу́ сию́/ и изба́ви мя от грехо́в мои́х, Твоему́ Сы́ну прибега́ющаго,/ моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Ио́сифа.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щься от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нныя просвети́ти, совра́ти расточе́нная.// Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Пречестны́й о́тче Ио́сифе,/ ны́не чи́сто услажда́ешися пи́щею па́че у́мною,/ иде́же собо́ри святы́х о́крест Го́спода лику́ют, блаже́нне;/ и́же ны́не чту́щия тя, хода́тайствуя, к себе́ привлецы́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преше́л еси́, ра́дуяся, к жела́нием рая́,/ ко еди́ному и́стинно я́ве блаже́нству,/ к пребо́льшей добро́те и к жи́зни и́стинно нестаре́ющейся,/ и к Све́ту Невече́рнему, богоно́се о́тче Ио́сифе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже со́лнце, просия́л еси́ в мона́шеских собо́рех,/ от млады́х бо ногте́й освяще́н был еси́,/ я́коже зарю́, испуща́я доброде́тели своего́ жития́,/ преподо́бне Ио́сифе, богоно́се о́тче пребога́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разуме́вше издале́ча прозорли́выми очесы́,/ проро́цы Тя я́ве провозвести́ша,/ хотя́щую Ма́терь бы́ти Вседе́теля и Влады́ки всех./ Тем Тя, Всепе́тая,/ Богоро́дицу испове́дуем.

Светилен преподобнаго:

Мирска́го пристра́стия, я́ко скве́рны, уклоня́лся еси́,/ и алчбо́ю плоть твою́ увяди́л еси́, о́тче,/ и Небе́сною сла́вою со А́нгелы обогати́лся еси́;/ те́мже непреста́нно моля́ Христа́ Бо́га, преподо́бне Ио́сифе.

Молитва преподобному Иосифу Волоцкому

О, преблаженне и приснославне отче наш Иосифе! Ведуще твое велие к Богу дерзновение и к твоему твердому заступлению прибегающе, в сокрушении сердца молим тя: озари нас светом дарованныя тебе благодати и молитвами твоими помози нам бурное море жития сего преити безмятежно и пристанища спасения неблазненно достигнути: порабощени бо суще суетными, и грехолюбиви, и немощни еже от обышедших нас зол возникнути, к кому прибегнем, аще не к тебе, явившему неоскудеваемое богатство милости в земнем житии твоем? Веруем же, яко и по отшествии твоем множайшее стяжал еси дарование милосердовати бедствующим. Темже убо, припадающе ныне к цельбоносней иконе твоей, умиленно просим тя, святче Божий: сам искушен быв, помози и нам, искушаемым; постом и бдением поправый силу демонскую, и нас от нападений вражиих защити; препитавый гладом погибающих, и нам испроси у Господа изобилие плодов земных и вся яже ко спасению потребная; посрамивый еретическая мудрования, Церковь Святую от ересей и расколов, и смущений молитвами твоими огради: да тожде мудрствуем вси, единем сердцем славяще Святую, Единосущную, Животворящую и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во вся веки. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному игумену Иосифу Волоцкому