Шрифт

22 сентября.

Канон собору преподобных отцев Глинских

Собору преподобных отцев Глинских
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь святых, глас 4:

Преподобнии и Богоноснии отцы наши Глинстии, / ученьми древних отцев старчество в обители утвердившии, / молитвою, кротостию, постом и смирением / в послушании любовь Христову стяжавшии: / во дни гонения в разсеянии за веру Православную, / яко звезды на небесех всю вселенную просветившии / и ко Христу приведшии. / Молитеся ко Господу, // помиловати и спасти душы наша.

Ин тропарь, глас тойже:

Грозд старчества на лозе преподобства израстившии, / преподобнии отцы старцы Глинстии, / земли Русския печальницы / и народа Божия ко спасению наставницы, / Владыку всех молите / мир вселенней даровати // и душам нашым велию милость.

Величание

Ублажаем вас, / преподобнии отцы наши Глинстии, / и чтем святую память вашу, / наставницы монахов // и собеседницы ангелов.

Стихира, глас 6:

Не даст Господь преподобному Своему видети истления, / не умроша бо святии, но сном честным уснуша. / Темже, яко многоценное сокровище, в земли сокровенное, / честныя мощи ваша нам являет, / преподобнии отцы Глинстии, / яже с любовию лобызаем, // и святую память вашу ублажаем.

Канон святых. Глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Грядите, людие, / поим песнь Христу Богу, / раздельшему море и наставльшему люди, / яже изведе из работы египетския, // яко прославися.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Грядите, людие, в обитель пустынно-Глинскую, / поим песнь Христу Богу, / собор отцев преподобных в ней Явившему, / яко прославися.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Любителя добродетели тезоименнаго, / мудраго настоятеля и строителя Филарета восхвалим, / обители возобновителя и возродителя духовнаго, / непрестанными труды и подвиги добродетели иноческия воплотившаго, / и твердое основание Богородицкия Глинския пустыни положившаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Илиодоре священне, / Святителя Христова Николая пестуна имевый, / дващи заступлением Чудотворца сего смерти избегнувый, / третицею же в Мирех Ликийских при гробнице Святителя / милость Божия елеем радости из кандила на тя излияся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неплоды раждает Храм Божий, Едину Богородицу, / радуются днесь Иоаким и Анна, / и обитель Глинская духовно торжествует, / се бо Дева происходит от утробы неплодныя / во спасение душ наших.

Песнь 3

Ирмос: Утверди нас в Тебе, Господи, / Древом умерщвлей грех, / и страх Твой всади // в сердца нас, поющих Тя.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Святыя Горы Афонския устава восприемницу, / обитель Глинскую в отцех ея прославим, / преподобнаго и богоноснаго старца Паисия наследницу, / и пустыни Оптиной сродницу духовную.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Крины сельныя вы есте, отцы Боголюбивии, / добротолюбием и доброделанием в лузе духовнем обители Глинския процветшии, / и святостию жития во Христе вселенную всю облагоухавшии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Имже несть управления, падают, аки листвие, / спасение же есть во мнозе совете, — Притча рече; / ты же, Богомудре Филарете, сие слово Писания добре ведая, / старчество в вертограде пустыни Глинския насадил еси, / еже израсти мирови великих и богодохновенных отец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко миром благовонным, / ум и сердце облагоухаша преподобнии отцы, / Сладчайшее Имя Твое призывая, Пречистая, / денно и нощно взывающе: / Пресвятая Богородице, спаси нас!

Ин кондак святых, глас 8:

Наследницы древних отцев бысте, преподобнии, / тех последуя житию и учению, / обычаю и воздержанию, / молитве и предстоянию. / С нимиже, имея дерзновение ко Господу, / прощение согрешений и спасение испросите вопиющым вам: / радуйтеся, отцы Богоноснии, // пустыни Глинския благое прозябение.

Седален святых, глас 4:

Радуйся, пустынь Глинская, / благодать старчества унаследовавшая, / врачебнице недугов душевных и телесных, / училищем велиим жития иноческаго от преподобнаго Серафима Саровскаго нарекшаяся, / и собором Богоносных отец, зде просиявших, возвеличенная. / Сего ради и мы со умилением зовем им: // радость возвещает прославление ваше всей вселенней.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, / слух Твоего смотрения / и прославих Тя, // Едине Человеколюбче.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

О, чудесе, достойнаго всех древних чудес! / Ходя по реце верху вод яко по суху, / на он пол немокренныма ногама прешел еси, / тезоименнаго ти аввы Великаго чудо повторяя. / О, красных ног! О, чудеснаго шествия твоего, / Иоанникие преподобне.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Блажен еси, миротворче преподобне Серафиме, / мир Христов, сие сокровище смиренномудрыя твоея души, людем источал еси, / благодатным миром духовным братию обители соединяя, / молитвою и любовию отеческою в подвизех жития иноческаго их укрепляя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иннокентие, благоутробне и милосердне, / состраданием и любовию Христовою ко всем страждущым и бедствующым преисполненный, / недузи и болезни онех молитвою врачуя, / и кончиною праведною святость жития своего явил еси.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Труды неусыпныя благоустроения ради обители Твоея, Владычице, подъял есть преподобный Филарет, / велию любовь и благоговение к Тебе имея, / сего ради в Жизнь Вечную преселися в день Иверския Твоея иконы, / еюже и во обитель Глинскую благословение приял есть.

Пе́снь 5

Ирмос: Сеннописанный мрак гаданий разорив / и верных прибытием истины, / Богоотроковицею, озарив сердца, // и нас светом Твоим, Христе, настави.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Егда велий подвиг странствования совершил еси, отче Василие, / во Святей Горе Афонстей и в стране Молдавстей подвизаяся, / во обители Святыя Руси преподобнаго старца Паисия учение принесл еси, / и иноков научил еси ум к Богу возводити и сердцем к Нему взывати: / Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Любовию вся покрывал еси, блаженне Макарие, / сия бо, по слову апостола, не ищет своих си, / немощи немощных и тяготы братии носил еси, не себе угождая, / и тако исполнил еси закон Христов.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже хранит уста своя и язык, соблюдает от печали душу свою, — Притча глаголет; / ты же, отче Луко, в словесех Премудраго умудряяся, / был еси яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения, / за словеса устен Господних пути жестоки сохранил еси, / глухотою мнимою подвиг молчания сокрыв.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, коль близ есть Пресвятая Богородица почитающым Ея, / во храме освященном яко Светоносная Жена старцу Илиодору является, / и знамение сие велие Царицы Небесныя благоволение есть, / и обители Ея Святаго Имене Матернее благословение.

Песнь 6

Ирмос: Ко Господу от кита Иона возопи: / Ты мя возведи из глубины ада, молюся, / да яко Избавителю, во гласе хваления, // истины же духом пожру Тебе.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Типиконом живым знания устава церковнаго ради от братии наречен был еси, отче Евфимие, / древним отцем, в пустыни подвизавшымся поревновал еси, / сего ради и келлию свою яко вертеп устроил еси, / великим столпам иночества по духу подражая.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е. / Ты же, отче Архиппе, злострадания и долготерпения образ на тесном пути иночестем приял еси, / буйством Христа ради мудрость Божественную приобрет, / премудрость Божию, в тайне сокровенную, юродством проповедал еси.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Емшися за вечную жизнь, в нюже и зван был еси, блаженне Феодоте, / страдания нынешняго века нивочтоже вменил еси, / поношения и заушения кротко претерпел еси, / и яко воду жизни, — по слову аввы горы Синайския, — испил еси поругание от всякаго человека.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вратарнице благая, / сохраняй входы и исходы обители Глинския, / над святыми враты неусыпно на стражи стоящи, / и врата Царствия Небеснаго милостивно нам отверзи.

Кондак, глас 4:

Днесь ликует обитель Глинская, / в прославлении преподобных отцев, в подвизе добрем просиявших, / и вси людие возвеселишася, / яко источник благодати чудесы изливается. / Темже убо, святии, печальницы душ наших, / умолите щедролюбиваго Бога, // молитвами Богородицы Небеснаго Царствия сподобитися.

Икос:

Се что добро, или что красно, / но еже жити братии вкупе, / брат бо от брата помогаемь, яко град огражден есть; / вы же, преподобнии отцы, / во общаго жития братолюбии / пустынь Глинскую яко град тверд и до Небес высок созиждили есте, / укрепляемый якоже основанное царство, / и граждан своих земных // молитвами Богородицы Небеснаго Царствия сподобляюще.

Песнь 7

Ирмос: Купина в горе огнеопальная и росоносная пещь халдейская / яве предписа Тя, Богоневесто, / Божественный бо невещественный в вещественнем чреве Огнь неопально прияла еси. / Темже из Тебе Рождшемуся поем: // благословен еси, Боже, отец наших.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Вольная нищета богатство монаха есть, / и вышних благ вкусивший презирает земная; / ты же, отче Досифее благоговейне, / богат сый нестяжанием, / сокровище свое на Небеси сокрыл еси, / вся попечения своя возложив на Господа, / Бога отец наших.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Плоти со страстьми и похотьми распятие претерпел еси, отче Мартирие, мучениче безкровне, / по имени твоему и житие твое, / принуждение себе во всяцем деле, яко делание иноческое, по слову аввы Захарии, творил еси, / ветхаго человека умерщвляя ради Христа, / Господа Бога отец наших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Естества ветхаго человека сладости текущия и сластныя презрел еси, отче Архиппе, / ведал бо еси со апостолом, яко пострадавый плотию преста от греха, / плещи твоя вдал еси на раны и ланиты на заушение, / лица же твоего не отвратил еси от студа заплевания, / язвы на теле нося Господа Иисуса Христа, / Бога отец наших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се, ныне неплодныя утробы отверзаются, / естества нашего разрешая неплодство, / се, ныне Дева раждается, и мир обновляется, / рождения нашего духовнаго в Жизнь Вечную и обновления знамение совершается.

Песнь 8

Ирмос: В пещи отрочестей прообразил еси иногда Твою Матерь, Господи, / образ же Сия из огня изымаше неопально входящия, / Юже поем, явльшуюся Тобою концем днесь, // и превозносим во вся веки.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Наставниче монахов, Богомудре Филарете, / и преподобнаго Серафима Саровскаго по духу собеседниче, / сподобился еси видети душу онаго, со славою ангелы на Небо несому, / и со безплотными поющу Господа Бога во вся веки.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Единствовав в трапезе братстей, отче Феодоте, препросте, / молитва же твоя бысть аки столп пламеновидный от земли до неба, / блажени бо чистии сердцем, яко тии Бога узрят, / поюще и превозносяще Его во вся веки.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Хвалебное псалмопение непрестанно возносил еси, отче Мартирие, / Богодохновенную Псалтирь на кийждо день изустно совершая, / и тако славословие выну от сердца Господу Богу изливал еси, / поя и превознося Его во вся веки.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Пресвятыя Богородицы удела земнаго архиерее преславный, / святителю и старче Серафиме богоблаженне, / наследия духовнаго обители Глинския верный последователю, / Промыслом Божиим служение свое в земли Иверстей совершал еси, / и ныне, праведниче Божий, в памяти нашей будеши во вся веки.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Рече апостол: подвизаяйся, от всех воздержится, да неистленен венец приемлет; / ты же, отче Серафиме, преподобне, / велия труды бодрствования и трезвения непрестаннаго подъял еси, / себе отвергся, спасения пасомых ради, / вождю духовный и печальниче душ человеческих, / и подвиги твоими в земли Абхазстей / пустынь Глинскую прославил еси во вся веки.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Отче Андрониче Богомудре, / око души своея рассуждением просветил еси, / якоже отцы рекоша, / и светильник ея елеем премудрости украсил еси, / ведче искусный сердец человеческих; / и во граде Тбилиси под Покровом Пречистыя подвизался еси / с собеседником и сотаинником Виталием блаженным, / истинным Евангелия Христова послушником; / и ныне на Небесех со отцы Глинскими купно водворяетеся, / молящеся Господу Богу спастися нам во вся веки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Троичен: Святая Троице Единосущная, / мольбами преподобных и Богоносных старцев Глинских, / да не отлучимся Твоея славы, / от отцев бо покланятися навыкохом Единому Естеству Триипостасному.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Луку, молитвы делателя, гласом от иконы Твоея утешила еси, Владычице, рекши: / рабе Божий, храни веру благую Православную, / и сим оправдишися во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Яже прежде Солнца Светильника Бога возсиявшаго, / плотски к нам пришедшаго, / из боку Девичу неизреченно воплотившая, / Благословенная Всечистая, // Тя, Богородице, величаем.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Августейшаго Дома благоволение снискавый, преподобне Филарете, / во граде святаго Петра яко Православия поборник прославился еси, / иноческаго отеческаго жития устроение от еретических лжеучений защищая, / Духом Святым просвещаемый.

Припев: Преподобнии отцы наши Глинстии, молите Бога о нас.

Во огни злато искушается, / и человецы приятни Богу в пещи смирения. / Тако и ты, отче Илиодоре многострадальне, / горнило тяжких испытаний во очищение души прошел еси, / клевету, напраслину и изгнание из обители претерпев, / и сердце милующее от Господа стяжал еси, / во еже всем оскорбляемым и гонимым сострадати.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже аще хощет в вас вящший быти, да будет всем слуга, — рече Господь, / ты же, отче Евфимие смиренномудре, / страсть честолюбия презрев, священнаго сана уклонился еси, / всем быв рабом последним и меньшим слугою, / сего ради велий еси ныне в Царствии Небеснем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Монашескаго жития начало в пустыни Глинстей явлением чудотворныя иконы Твоея положила еси, Пречистая Дево, / и ныне молим Тя смиренно, / да будет обитель Твоя иночества украшением / и старчества в земли нашей возрождением.

Светилен, глас 1:

Учителие Евангелия словом и житием бысте, преподобнии, / сего ради ныне от Господа во святых прославлени есте; / иже бо сотворит едину заповедь Христову и тако научит человеки, / сей велий наречется в Царствии Небеснем.

Стихиры, глас 2.

Пустынь Глинская, / цветник духовный, / украшай твой дом, / в немже Божественный // сонм преподобных отец прославися.

Стих: Честна пред Господем / смерть преподобных Его.

Церковь Христова, / красуйся и ликуй, / се бо преподобныя твоя / Престолу Владычню // во славе предстоят радующеся.

Стих: Блажен муж, бояйся Господа, / в заповедех Его восхощет зело.

Соборе святых отцев Глинских, / полче Богоносный, / молитеся ко Господу / о возрождении монашества в земнем Отечестве вашем // и о почитающих вас любовию.

Слава и ныне, глас 1:

Павел апостол Онисима из беглаго раба мучеником соделал есть, / Илия из землепашца пророка Елиссея приуготови, / Моисей Иисуса более всех украси совершенствами; / вы же, отцы преподобнии, / достойнии ученицы наставников своих явистеся, / разуму и премудрости от них научившеся, / глаголали есте, от Духа Святаго просвещаеми, / святии Божии человецы, // истины Христовы провозвестницы.

Молитва

О, преподобнии и Богоноснии отцы наши Глинстии: Филарете, Василие, Феодоте, Макарие, Мартирие, Евфимие, Досифее, Илиодоре, Иннокентие, Архиппе, Луко, Иоанникие, Серафиме, святителю Серафиме, Серафиме другий и Андрониче!

Вы есте иночества цвет, Богомудрии старцы и учителие, печальницы и ведцы душ человеческих, врачеве искуснии недугов душевных и телесных, кормчии духовнии и отцы чадолюбивии! Вами пустынь Глинская хвалится и честными мощми вашими прославляется. Мы же, по слову апостола, яко наставников наших вас поминаем и со умилением сердца просим: будите нам руководители в Царствие Небесное; светом добродетелей, яко звезды небесныя на тверди Церковней, сияюще, укажите нам путь в горния обители. Помозите нам иго жизненнаго креста со упованием до конца пронести и в терпении душы наша стяжати; юных послушанию научите, старцем мудрость духовную и разсуждение даруйте, всем же — братолюбие и о Бозе любовь нелицемерную. Молитеся ко Господу, да возродит старчество и истинный дух монашеский во обителех земли нашея; да познаим, яко Царствие Божие внутрь нас есть и прославим Бога в телесех наших и в душах наших, яже суть Божия; да совлечемся ветхаго человека со страстьми и похотьми, и да облечемся в новаго, обновляемаго по образу Христа Бога нашего, Емуже слава, честь и поклонение подобает со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Собору преподобных отцев Глинских