Шрифт

21 сентября.

Канон Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4.

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость возвести́ все́й вселе́нней: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды — Христо́с Бо́г на́ш, и разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, и упраздни́в сме́рть, дарова́ на́м живо́т ве́чный.

Стихи́ры, гла́с 4:

Всеми́рная ра́дость от пра́ведных возсия́ на́м, от Иоаки́ма и Анны — Всепе́тая Де́ва, Яже премно́гия ра́ди чистоты́ хра́м Бо́жий одушевле́нный быва́ет и еди́на вои́стину Богоро́дица познава́ется. Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, ми́р ми́ру низпосли́, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сти́х: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Ангеловым прорече́нием пло́д пречи́ст от Иоаки́ма и Анны, пра́ведников, дне́сь произы́де Де́ва, не́бо и престо́л Бо́жий, и прия́телище Чистоты́, ра́дость провозвеща́ющи всему́ ми́ру, живота́ на́шего хода́таица, кля́твы отъя́тие, благослове́ния пода́ние. Те́м в рождестве́ Твое́м, Де́во богозва́нная, ми́ру ми́р испроси́ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сти́х: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Непло́ды безча́дная Анна дне́сь рука́ми да воспле́щет све́тло, да светлоно́сят земна́я, ца́рие да игра́ют, святи́телие во благослове́ниих да веселя́тся, да пра́зднует ве́сь ми́р: се́ бо Цари́ца и непоро́чная Неве́ста Отча от ко́рене Иессе́ева прозябе́. Ктому́ жены́ в печа́лех не родя́т ча́д: Ра́дость бо процвете́, и Живо́т все́м челове́ком в ми́ре жи́тельствует. И ктому́ да́ры Иоаки́мовы не возвраща́ются, рыда́ние бо Анны в ра́дость преложи́ся: сра́дуйтеся мне́, глаго́лющи, ве́сь избра́нный Изра́иль, се́ бо даде́ ми Госпо́дь одушевле́нную пала́ту боже́ственныя сла́вы Его́, во о́бщее весе́лие и ра́дость и спасе́ние ду́ш на́ших.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 8.

Прииди́те, вси́ ве́рнии, к Де́ве теце́м: се́ бо ражда́ется Яже пре́жде чре́ва предви́денная Бо́га на́шего Ма́ти, де́вства сосу́д, Ааро́нов прозя́бший же́зл от ко́рене Иессе́ева, проро́ческое пропове́дание и пра́ведных Иоаки́ма и Анны прозябе́ние. Ражда́ется у́бо, и ми́р с Не́ю обновля́ется; ражда́ется, и Це́рковь во свое́ благоле́пие украша́ется. Хра́м святы́й, Божества́ прия́телище, де́вственный сосу́д, ца́рский черто́г, в не́мже пресла́вное неизрече́ннаго соедине́ния соше́дшихся во Христе́ есте́ств, соверше́нное соде́яся та́инство. Ему́же покланя́ющеся, воспева́ем Де́вы Всенепоро́чныя рождество́.

Стихи́ра пра́здника, гла́с 6:

Се́й де́нь Госпо́день, ра́дуйтеся, лю́дие: се́ бо Све́та черто́г и кни́га Сло́ва Живо́тнаго из утро́бы произы́де, и Яже к восто́ком две́рь, ро́ждшися, ожида́ет вхо́да Святи́теля вели́каго, еди́на и Еди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, во спасе́ние ду́ш на́ших.

Кано́н пе́рвый. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися .

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Гряди́те, ве́рнии, Ду́хом Боже́ственным ра́дующеся, Юже от непло́дове дне́сь прише́дшую челове́ков на спасе́ние, Присноде́ву Отрокови́цу пе́сньми почти́м.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, Чи́стая, Ма́ти и Рабо́ Христа́ Бо́га, Яже пе́рвому Хода́таица блаже́нству, челове́ческий ро́д, Тя́ вси́ досто́йно пе́сньми сла́вим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жи́зни ражда́ется дне́сь мо́ст, и́мже челове́цы, воззва́ние паде́ния, е́же от а́да, обре́тшии, Христа́ Жизнода́вца пе́сньми прославля́ют.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Непоро́чно Бо́гу пожи́вшии, все́х роди́сте Спасе́ние, богому́дрии роди́теле Зижди́теля Ро́ждшия и Бо́га на́шего.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Все́м жи́знь источа́яй Госпо́дь от непло́дове произведе́ Де́ву, в Ню́же всели́тися изво́ли, и по Рождестве́ сохрани́в нетле́нну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аннин пло́д, Мари́ю, дне́сь, Гро́зд ро́ждшую живоно́сный, я́ко Богоро́дицу воспои́м, Предста́тельницу же все́х и Помо́щницу.

Седа́лен, гла́с 4.

Де́ва Мари́я и Богоро́дица и́стинно, я́ко о́блак све́та, дне́сь возсия́ на́м, и от пра́ведных предгряде́т в сла́ву на́шу. Не ктому́ Ада́м осужда́ется, и Ева от у́з свободи́ся. И сего́ ра́ди зове́м, вопию́ще со дерзнове́нием еди́ней Чи́стей: ра́дость возвеща́ет рождество́ Твое́ все́й вселе́нней.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Воспева́ем Тя́, Го́споди, ве́рным спаси́тельное приста́нище пода́вшаго все́м, Тебе́ Ро́ждшую.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Тя́, Богоневе́сто, похвалу́ все́м Христо́с яви́ и держа́ву пою́щим ве́рно Твое́ та́инство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Неискусобра́чная Влады́чице, Твои́ми моли́твами избавля́еми прегреше́ний, благоразу́мно вси́ Тя́ ублажа́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Сеннопи́санный мра́к гада́ний разори́в и ве́рных прибы́тием и́стины, Богоотрокови́цею, озари́в сердца́, и на́с све́том Твои́м, Христе́, наста́ви.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Воспои́м, лю́дие, все́х вину́, су́щаго по на́м бы́ти Вино́внаго: Ея́же о́бразу ра́довахуся сподобля́еми проро́цы, явле́нное спасе́ние от Тоя́ плодя́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От су́ха прозябе́ние жезла́ иере́ева, Изра́илю показа́ проразсужде́ние, и ны́не све́тлость прозя́бших пресла́вно све́тит, от непло́дове всесла́вное рожде́ние.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́: Ты́ мя возведи́ из глубины́ а́да, молю́ся, да я́ко Изба́вителю, во гла́се хвале́ния, и́стины же ду́хом пожру́ Тебе́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ко Го́споду в ско́рби непло́дства возо́пиша Богома́тере богому́дрии роди́тели, и Сию́ в ро́ды родо́в роди́ша, на о́бщее спасе́ние и похвалу́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прия́ша небе́сный да́р от Бо́га досто́ин Богома́тере богому́дрии роди́тели, саме́х херуви́мов превы́шшее носи́ло, Сло́ва и Зижди́теля Роди́тельницу.

Конда́к, гла́с 4:

Иоаки́м и Анна поноше́ния безча́дства и Ада́м и Ева от тли́ сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. То́ пра́зднуют и лю́дие Твои́, вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти́: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Икос:

Моли́тва ку́пно и воздыха́ние непло́дства и безча́дства Иоаки́ма же и Анны благоприя́тное, и во у́ши Госпо́дни вни́де, и прозябе́ пло́д живоно́сен ми́ру. Ов бо моли́тву на горе́ творя́ше, о́ва же в саде́ поноше́ние ноша́ше, но с ра́достию непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Пе́снь 7.

Ирмос: Купина́ в горе́ огненеопа́льная и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто, Боже́ственный бо невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве, Огнь неопа́льно прия́ла еси́. Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Твое́ в веще́ственных явле́ниих, законополо́жник возбрани́ся разуме́ти, и вели́кое, Пречи́стая, та́инство, не му́дрствовати земноре́вностная, обра́зно наказу́емь иногда́. Те́мже, уди́влься чудеси́, глаго́лаше: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́ру и две́рь небе́сную, и мы́сленную Тя́ ле́ствицу боголе́пно ли́к боже́ственный пронарече́, от Тебе́ бо Ка́мень отсече́ся не рука́ми му́жескими, и две́рь, Еюже про́йде Госпо́дь, Иже чуде́с Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь, Го́споди, о́браз же Сия́ из огня́ изыма́ше, неопа́льно входя́щия. Юже пое́м, я́вльшуюся Тобо́ю конце́м дне́сь, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Яже к Бо́гу на́шего примире́ния предопределе́нная ски́ния, е́же бы́ти ны́не начина́ет, иму́щи роди́ти Сло́ва, на́м дебельство́м пло́ти я́вльшася. Его́же пое́м, из не су́щих во е́же бы́ти Те́м прие́мшии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Непло́дства преложе́ние мирско́е благи́х разреши́ непло́дство и я́сно чу́до Христа́ показа́, к земны́м прише́дша, Его́же пое́м, из не су́щих во е́же бы́ти Те́м прие́мшии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Яже пре́жде Со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иже непокори́вым лю́дем из ка́мене источи́в во́ду, благопокори́вым же язы́ком да́рует от чре́сл непло́дных пло́д на весе́лие на́м, Тя́, Богома́ти Пречи́стая, Юже досто́йно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Напра́снаго дре́вняго отъя́тельницу осужде́ния и прама́тере исправле́ние, Юже ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ния, к Зижди́телю мо́ст, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Свети́лен:

От непло́дныя дне́сь Анны цве́т произы́де — Богоро́дица, вся́ благово́ния Боже́ственнаго исполня́ющи концы́ ми́ра и ра́дости всю́ наполня́ющи тва́рь, Юже пою́ще, досто́йно восхваля́ем, я́ко су́щу земноро́дных превы́шшую.

Сла́ва, и ны́не:

Ада́ме, обнови́ся, и Ева, возвели́чися, проро́цы, со апо́столы лику́йте и пра́ведными, о́бщая бо ра́дость возсия́ Ангелов же и челове́ков, от пра́ведных дне́сь Иоаки́ма и Анны, Богоро́дица Мари́я.

Молитва в день Рождества Пресвятыя Богородицы

О, Пресвятая и Богоизбранная Дево, Владычице наша Богородице, Небеси и земли Царице, на радость и утешение всему миру от безплодных и безчадных родителей Богом дарованная! Родившися Божиим промышлением, Ты разрешила еси неплодствие рождшия Тя, и ныне неплодное сердце мое плодоносно сотвори предстательством Твоим у Престола Вседержителева, неплодствовати же соделай мя злыми делы, гнилыми словесы и нечистыми помышленьми. О, Всеблаженная, да явлюся чадо Божие, добродетелей благоплодие присно приносящее. Ты утолила еси пречистым рождеством Твоим плач праматери нашея Евы, и праведныя родители Твоя избавила еси поношения безчадства, и ныне утоли плач и воздыхания многоболезненныя и любогреховныя души моея и избави всех нас поношения злосмрадных дел наших, страстей безчестия и от всякаго порабощения вражескаго. Наипаче же даруй нам, Пресвятая Богородице Дево, во всесветлый день рождества Твоего чистым сердцем разумети и памятовати, с коликою радостию и благодарением неплодная утроба святыя праведныя Анны ношаше Тя, да и мы не точию словесы, но наипаче делы своими выну будем со умилением сердечнем прославляти Тя, вопиюще: Слава пришествию Твоему, Чистая. Слава рождеству Твоему. Слава девству Твоему, Мати Безневестная. Купно же с Тобою сподоби нас непрестанно славити и величати Всесвятый Плод Твой, Слово воплощенно, во чреве Твоем неопально носимо, Емуже слава подобает, честь и покланение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии