Шрифт

20 сентября.

Канон святому мученику Созонту.

Святому мученику Созонту
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Созо́нт во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н свята́го, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Спасти́ся честну́ю твою́ дне́сь па́мять почита́ющим, и от вся́ческих заступа́й напа́стей и бе́д, и скорбе́й, Благоде́теля Го́спода ны́не моли́, пресла́вне.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Звезду́ всесве́тлу показа́ Христо́с на высоте́ тя́ церко́вней, му́чениче, и́стинно, страда́ний твои́х сия́ньми вселе́нную всю́ просвеща́юща, прехва́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возмути́в нече́стия мо́ре, я́ко Госпо́день ко́нь, пучи́ною, му́чениче, честны́х и святы́х крове́й твои́х, я́коже фарао́на, потопи́л еси́ проти́вных всю́ си́лу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безсе́менно Отчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию породила́ еси́, су́щаго из Отца́ безма́терня и на́с ра́ди из Тебе́ безо́тча.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Крове́й твои́х струи́, я́ко река́, Христа́ ра́ди поте́кше, о́гнь нечести́вых угаси́ша, му́чениче страстоте́рпче приснопева́емый.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Подъя́л еси́ терпели́вно ра́н приложе́ния, я́коже сто́лп необори́мь, сла́вне, пре́лести низложи́в тверды́ню.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Низложи́л еси́ Дави́дски, я́коже Голиа́фа мы́сленнаго, мучи́теля и того́ во́инство, ве́ры пра́щею, всесла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на су́щим на земли́ па́че естества́ благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, яви́лася еси́. Те́м Ти́, е́же ра́дуйся, взыва́ем.

Седа́лен, гла́с 4.

Спа́сся ве́рою, Созо́нте многострада́льне, спаси́тельное бы́л еси́ обурева́емым приста́нище про́мыслом Христа́ Бо́га, то́чиши бо исцеле́ний ре́ки чту́щим тя́, уставля́еши боле́зни и распале́ния всегда́. Те́м боже́ственную па́мять твою́ ве́рою почита́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Распала́емь любо́вию Бо́жиею, всеблаже́нне, хвра́стную всю́ ле́сть безбо́жных попали́л еси́ словесы́ твои́ми и, ра́дуяся, взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Святоде́ланен сы́й хра́м Госпо́день, в хра́м вте́кл еси́ безбо́жных и си́х служе́ния до́блественне сокруши́л еси́, му́чениче страстоно́сче всехва́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Врачевство́ яви́ся вся́каго неду́га, свяще́нный тво́й хра́м, ве́рою притека́ющим и до́блести твоя́ в то́м почита́ющим, Созо́нте, страстоте́рпче прехва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́ Го́спода, о Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́ па́ки де́вствующи. Те́мже немо́лчными гла́сы, е́же ра́дуйся, Тебе́, Влады́чице, ве́рою несумне́нною вопие́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Ты́, му́чениче, све́том Тро́ическим просве́щся, потреби́л еси́ безбо́жия многобо́жный мра́к, свети́льник яви́вся присносве́тел.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Ты́, ши́пок благоцвету́щь тече́нием крове́й твои́х, блаже́нне, показа́вся, благово́нием чуде́с ми́р облагово́нил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́, гро́зд мы́сленный виногра́да сы́й Христо́ва, источи́л еси́ муче́ния благоумиле́нное вино́ ве́рою тя́ сла́вящим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́ основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Закла́тися любве́ ра́ди Бо́жия жела́я, я́коже непоро́чная же́ртва, Того́ трапе́зе прине́слся еси́. Сего́ ра́ди благоче́стно тя́ почита́ем, прехва́льне.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Немо́кренно преплы́в пре́лести пучи́ну, в приста́нище вы́шняго Ца́рства, му́чениче, дости́гл еси́, ве́чныя наслажда́яся тишины́, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ногты́ желе́зными твоя́ ре́бра строга́ше неми́лостивно мучи́тель, но ты́ в ру́це Бо́жии ду́ха со сла́вою преложи́л еси́, всеблаже́нне приснопа́мятне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О чу́до, все́х чуде́с нове́йшее! Яко Де́ва, во чре́ве вся́ Содержа́щаго неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.

Конда́к свята́го Созо́нта, гла́с 2.

Истиннаго и богому́драго му́ченика, страда́льца благоче́стия иску́снаго, соше́дшеся дне́сь, велегла́сно восхва́лим, Созо́нта, таи́нника благода́ти, исцеле́ний да́теля богате́йшаго: мо́лит бо Христа́ Бо́га о все́х на́с.

Икос:

Возсия́вшаго я́ве в честне́й и боже́ственней Христо́ве Це́ркви вели́каго страда́льца Созо́нта вси́ пе́сньми, прииди́те, ны́не усе́рдно восхва́лим того́, прине́сше досто́йная: се́й бо вои́стинну свире́пство низложи́л е́сть идолослужи́телей, ве́рным же спасе́ние подая́ всегда́ пребыва́ет. Те́м, земноро́днии, любо́вию привле́кшеся, ублажа́ем ны́не, почита́юще па́мять честну́ю и сла́вную страстоте́рпца, вопию́ще: Созо́нте всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

В пе́щь боле́зненных му́к, му́чениче, вве́ржен бы́в, ро́су от Бо́га прии́м терпе́ния, благода́рно же взыва́л еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Светле́йшу вся́каго зла́та вои́стинну име́я ду́шу, пожре́ти златокова́нному, му́чениче, отню́д бо́гу и безду́шному не восхоте́л еси́, сама́го же себе́ же́ртву благово́ннейшу Го́споду поже́рл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́стырь вели́кий па́стыря су́що овца́м тя́, му́чениче, я́ко а́гня непоро́чно, Своему́ неле́стному ста́ду сочета́, во́лки нея́тна мы́сленными тя́ показа́, всехва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Ру́ку златосотворе́ннаго отъ́емь, му́дре, куми́ра, ни́щим пода́л еси́, неистощи́мое, сла́вне, себе́ притворя́я муче́ния и́стинно бога́тство, приснопа́мятне, благослови́те, зовы́й, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Пло́тию безпло́тному спле́тся, посо́бием Христо́вым сего́ низложи́л еси́. Те́мже ти́ по́чести, сла́вне, чуде́с де́йство Са́м подаде́, к Нему́же, ра́дуяся, взыва́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отве́рз, напо́лнил еси́ уста́ твоя́ Ду́ха, Созо́нте всехва́льне, враго́в же уста́, ху́лящих Творца́, испо́лнил еси́ вся́каго студа́ и Христу́, ра́дуяся, взыва́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на во все́х ро́дех, Де́во Чи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия, Ты́ Божества́ была́ еси́ прия́телище, Всенепоро́чная, не опа́льшися Огне́м непристу́пнаго Све́та. Те́мже вси́ Тя́ благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Ка́мень избра́н показа́лся еси́ Христо́в, Ка́мене краеуго́льнаго, му́чениче, валя́емь на земли́ и пре́лести разоря́я тверды́ню, ве́рных же сердца́ тверде́йша соде́ловая.

Припев: Святый мучениче Созонте, моли́ Бо́га о нас.

Струю́ тя́ жи́зни стяжа́вши Христо́ва ны́не Це́рковь, кровьми́ твои́ми, я́ко вода́ми, напои́вшися, му́чениче, страда́ний твои́х и чуде́с всегда́ благоле́пием украша́ется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обре́л еси́ воздая́ние подвиго́в и трудо́в твои́х, богому́дре, небе́сное Ца́рство, в не́мже лику́я, Созо́нте, ве́рою творя́щих твою́ свяще́нную па́мять помина́й, всесла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Плени́цы мои́х ны́не согреше́ний разреши́, Де́во Богоро́дице, благоутро́бия Исто́чник ро́ждшая, еди́на Богоблаже́нная, и ра́дости напо́лни, я́ко да досто́йно велича́ю Тя́.

Свети́лен му́ченика.

Ору́жием честна́го Твоего́ креста́ вооружи́вся, страда́лец Тво́й, Сло́ве, проти́вныя си́лы тве́рдо победи́, и мучи́тели посрами́, и за Тя́ пострада́, и с Тобо́ю, Христе́ мо́й Всецарю́, ца́рствует при́сно.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Созо́нте! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Созонту