Шрифт

20 сентября.

Канон святым преподобномученикам Александру Пересвету и Андрею Осляби Радонежским

Канон святым преподобномученикам Александру Пересвету и Андрею Осляби Радонежским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 1:

Во́ини христолюби́вии/ и страда́льцы прехва́льнии,/ ди́вный Алекса́ндре Пересве́те/ и Андре́е Осля́бя имену́емый,/ Се́ргия преподо́бнаго усе́рднии послу́шницы/ и бра́ни Кулико́вския ра́тницы духо́внии,/ си́лу вра́жию посрами́вшии/ и ду́ши своя́ за дру́ги положи́вшии./ Моли́те Христа́ Бо́га/ мир Оте́честву на́шему дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну,/ невла́жными стопа́ми,/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма,// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Кре́пцыи столпи́ и забра́ла благоче́стия яви́стеся, сла́внии преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е. Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, уще́дри всех нас.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

О всехва́льнии Госпо́дни преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, ни беда́, ни меч, ниже́ са́мая смерть возмого́ша разлучи́ти вас от Христа́, Его́же всем се́рдцем возлюби́ли есте́.

Слава: Честна́ пред Го́сподем смерть ва́ша бысть, святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, ю́же за дру́ги своя́ прия́ли есте́ и безче́стнаго врага́ посрами́ли есте́.

И ныне: Иму́щи, Ма́ти Чи́стая, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, моли́ при́сно от враго́в ви́димых и неви́димых и вся́каго вре́да изба́витися нам и благода́рно сла́вити Его́, Пренепоро́чная, утверди́.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею ипоста́сною му́дростию, Христе́,// несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Сме́ртию вре́менною жизнь ве́чную приобре́тше, преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е сла́внии, Ца́рствия Небе́снаго сподо́бистеся. Сего́ ра́ди прославля́ем вас и ублажа́ем.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Правосла́вия защи́тницы, неве́рных посрами́телие, благоче́стия столпи́, Госпо́дни преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, мы́слию чисто́ю пе́сненно вас ублажа́ем.

Слава: Христо́ви во́ини, схи́мницы Алекса́ндре и Андре́е, безпло́тных сожи́телие, вы Кресто́м, я́ко броне́ю, обо́лкшеся, на сопротивобо́рца ополчи́стеся и того́ му́жески попра́сте.

И ныне: Покро́ве и Избавле́ние на́ше, Стено́ и Де́ржаво благохва́лящих Тя, Многопе́тая, изми́ нас скорбе́й вся́ческих и обстоя́ний жите́йских, вы́ну соблюда́ющи, я́ко да сла́вим Тя.

Седа́лен, глас 4:

В Небе́сныя оби́тели все́льшеся, преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, сла́ву присносу́щную прия́ли есте́, и ны́не помина́йте нас, чту́щих ве́рою свяще́нную и честну́ю ва́шу па́мять, схимона́си во́ини присносла́внии.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всесвята́я Де́во, Влады́чице, ту́не уще́дри ны, не и́мамы бо ины́я наде́жды на спасе́ние, а́ще не Твое́ заступле́ние и покро́в Твой.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не Свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

О святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, вы, ду́ши своя́ за дру́ги положи́ти восхоте́вше, кровь пролия́ли есте́ и ра́дость Небе́сную восприя́ли есте́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Вои́стину добра́ ва́ша ку́пля, святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, тле́нная бо презре́вше, нетле́нная восприя́сте, ны́не же, со А́нгелы ликовству́юще, воспева́ете Тро́ицу Единосу́щную.

Слава: Я́ко до́блии во́ини единому́дренно ве́ровавше, сме́рти не убоя́лися есте́, святи́и, и, сконча́вше тече́ние, с Небесе́ побе́ду прия́ли есте́.

И ныне: Души́ та́йная прегреше́ния лечбо́ю милосе́рдия исцели́, Пресвята́я Богоро́дице, и утиши́ плотско́е стремле́ние, враго́в ухищре́ния посрамля́ющи.

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди мой,/ Свет в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения,// ве́рою воспева́ющия Тя.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Щито́м ве́ры и благоче́стия вооружи́вшеся, боже́ственнии преподобному́ченицы, устреми́стеся ко бра́ни и су́етную си́лу врага́ погуби́сте, песнь побе́дную Христу́ пою́ще.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Пове́ржен бысть льстец при нога́х нельсти́вых преподобному́ченик, во́инов Христо́вых, ти́и же ны́не со А́нгелы ликовству́ют, ра́дости неизрече́нныя исполня́ющеся.

Слава: Ору́жие крепча́йшее, святы́й Крест, взе́мше, преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, всю си́лу губи́теля врага́ до конца́ победи́ли есте́.

И ныне: Мно́гия щедро́ты Твоя́ спаса́ют нас, Пречи́стая Де́во, от грехо́в и напа́стей разли́чных. Ты бо, ро́ждшая Бо́га, спаса́еши мир весь.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Благослове́нием и моли́твою а́ввы Се́ргия огражде́ни, непобеди́мии ору́жницы, схимона́си во́ини, до́блественно на супоста́ты вооружи́стеся, ле́стная и лука́вая тех разори́вше.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Си́лою боже́ственною немощно́е ва́ше укре́пльше, до́блии преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, кре́пость борца́ всеконе́чней па́губе преда́сте.

Слава: Я́ко смире́ннии послу́шницы, добротво́рному и кра́сному по́двигу сочета́вшеся, дерзнове́ние пред Бо́гом улучи́сте о во́инстве правосла́внем при́сно хода́тайствовати.

И ныне: Ты, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, си́лою Креста́ Сы́на Твоего́ и моли́твами Твои́ми вооружа́еши рабы́ Твоя́. Те́мже воспева́ем сла́ву Твою́.

Конда́к, глас 7:

На по́ли Кулико́ве враги́ нечести́выя победи́сте/ и венцы́ сла́вы увенча́стеся,/ преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е,/ моли́те Христа́ Бо́га/ и нам врага́ ро́да челове́ческаго побежда́ти,/ Правосла́вие храни́ти,// душа́м же на́шим улучи́ти ве́лию ми́лость.

И́кос:

Преподобному́ченик Христо́вых Алекса́ндра и Андре́я, прииди́те, лю́дие вси, почти́м пе́ньми и пе́сньми духо́вными, свети́льники ми́ра и ве́ры пропове́дники, исто́чники исцеле́ний приснотеку́щия, из ни́хже ве́рнии благода́тныя да́ры почерпа́ют. Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, мир да́руй Оте́честву на́шему и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы Перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Моли́твами преподо́бнаго Се́ргия кре́пцыи во́ини на враги́ я́вльшеся, некре́постную их низложи́сте си́лу, преподобному́ченицы Христо́ви достохва́льнии.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Сла́сти ми́ра сего́ отри́нувше, послуша́нием на страда́ние до́блественне устреми́лися есте́ и, кровь свою́ за дру́ги пролия́вше, Христу́ усво́илися есте́.

Слава: Тве́рдыми ва́шими во́инскими по́двиги, я́ко жи́лами кре́пкими, свире́пство неве́рных ага́рян удави́сте, хотя́щих Оте́чество на́ше злокова́рно погуби́ти. Те́мже и ра́йския жи́зни яви́стеся насле́дницы.

И ныне: Умири́ мир, Христе́, мольба́ми Богоотрокови́цы Чи́стыя, бу́рю грехо́вную низлага́я, и тишину́ неизглаго́ланную в сердца́ на́ша низпосли́.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л,/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Дру́зи Христо́ви, игу́мена Се́ргия послу́шницы, те́плии челове́ком засту́пницы и во́ином правосла́вным помо́щницы, преподобному́ченицы Алекса́ндр и Андре́й досто́йно ны́не ублажа́ются.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

От крове́й свои́х преподобному́ченицы Алекса́ндр и Андре́й пресве́тлую очервлени́ша схи́му и, то́ю украси́вшеся, с Го́сподем при́сно ца́рствуют.

Слава: Ополчи́вшеся на сопроти́вных, святи́и преподобному́ченицы боже́ственными ору́жии сих победи́ша и венцы́ побе́дныя от Бо́га прия́ша.

И ныне: Богороди́тельнице Пречи́стая, Засту́пнице Усе́рдная, святы́м о́бразом Твои́м укрепи́ла еси́ правосла́вныя в сме́ртней бра́ни на по́ли Кулико́ве, зе́млю на́шу от враго́в спаса́ющи.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень Нерукосе́чный,/ от Несеко́мыя Горы́ Тебе́, Де́во,/ Краеуго́льный отсече́ся, Христо́с,/ совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

В ми́ре правосла́внем почита́ема имена́ ва́ша, страда́льцы до́блии, за дру́ги бо своя́ смерть прия́ли есте́. Те́мже свяще́нницы вам покланя́ются, во́ини восхваля́ют и вси лю́дие, ра́дующеся, согла́сно вопию́т: честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е, моли́те Бо́га о нас.

Кре́пцы на стра́сти, си́льни на враги́ яви́стеся, преподобному́ченицы, схимона́си во́ини прехва́льнии, зако́нно бо пострада́вше, венца́ми нетле́нными от Бо́га венча́стеся.

Слава: Крест Христо́в, я́ко Ору́жие непобеди́мое, взе́мше, си́лу диа́волю упраздни́ли есте́ и, венцы́ Небе́сныя прие́мше, предста́телие кре́пцыи нам яви́лися есте́.

И ныне: Погуби́ наве́ты вра́жия, я́же на ны воздвиза́емыя, и ра́дости испо́лни упова́ющих на Тя, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, да вси усе́рдно заступле́ние Твое́ сла́вим.

Свети́лен.

Вооружи́вшеся во всеору́жие доброде́телей Христо́вых, свети́льницы ми́ру яви́стеся и, ополче́ния вра́жия низложи́вше, венцы́ нетле́нныя прия́сте, преподобному́ченицы Христо́ви Алекса́ндре и Андре́е, терпеливоду́шнии.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Низложи́ Влады́чице, враго́в на́ших шата́ния, Тя бо еди́ну и́мамы Предста́тельницу, и Наде́жду и По́мощь кре́пкую. Ты нас соблюди́, Пречи́стая, вся́каго наве́та вра́жия нас избавля́ющи.

Моли́тва

О святи́и сла́внии во́ини Христо́ви, и́стинныя ве́ры побо́рницы Алекса́ндре и Андре́е! Услы́шите ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу, и к ва́шим честны́м гробо́м припа́дающих. Вы, и́стиннии во́ини Христо́ви, под кро́вом Тро́ицы Живонача́льныя а́ввою Се́ргием води́мии, полки́ лука́вых духо́в в мона́шеских по́двизех победи́ли есте́ и до конца́ за́поведь Христо́ву, я́ко несть бо́льшия любве́, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́, испо́лнили есте́ и, благослове́нию преподо́бнаго Се́ргия после́дующе, и́ноческия шле́мы спасе́ния венцы́ му́ченическими украси́ли есте́. Хра́бри во бра́ни со враги́ Оте́чества и ве́ры правосла́вныя я́вльшеся, о́браз му́жества во́ином благове́рнаго кня́зя Дими́трия по́дали есте́ и ны́не ополча́ющихся на нас моли́твами ва́шими низлага́ете.

О пресла́внии страстоте́рпцы Христо́ви! Не пре́зрите моле́ния на́шего и яви́те нам, смире́нным и гре́шным, свято́е и многомо́щное ва́ше заступле́ние, помози́те нам, в беда́х, ско́рбех и печа́лех су́щим, и от вся́кия напа́сти сохрани́те. Воззри́те на первопресто́льный град, в не́мже телесы́ ва́шими почива́ете, и на лю́ди ве́рныя, ко гробо́м ва́шим припа́дающия, простри́те своя́ десни́цы, защища́юще нас от враг ви́димых и неви́димых, изба́вите Оте́чество на́ше от вся́каго губи́тельства, огня́ и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́те да́нною вам благода́тию во́инство на́ше, разруши́те си́лы враго́в, возстаю́щих на ны, и да уве́дят, я́ко при́сно Боже́ственною по́мощию сохраня́еми есмы́, си́це глаго́лющии: Го́споди, Иису́се Христе́, моли́твами святы́х во́инов-и́ноков, изря́днее же предста́тельством Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, ро́ждшия Тя, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, спаси́ ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, да всегда́ прославля́ем Тя со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон святым преподобномученикам Александру Пересвету и Андрею Осляби Радонежским