Шрифт

20 сентября.

Канон святому преподобномученику Макарию Каневскому чудотворцу

Святому преподобномученику Макарию Каневскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

Ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х,/ преподобному́чениче Мака́рие,/ мы, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще,/ дар исцеле́ния прие́млем./ Ты бо при́сно источа́вши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние/ и всех чту́щих тя вся́кое исполня́вши тре́бование,/ моля́ся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

Боже́ственным жела́нием весь сам себе́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в,/ яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́,/ поуча́я всех и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному,/ преподобному́чениче Мака́рие, О́вручская похвало́./ Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный,/ от распрелюби́вых враго́в гони́мый,/ возше́л еси́ во оби́тель Ка́невскую,/ иде́же я́ко па́стырь до́брый ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́./ И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х мы, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще,/ исцеле́ния прие́млем, многострада́льне./ Ты бо при́сно источа́вши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние/ и всем чту́щим тя вся́кое исполня́вши тре́бование,// моля́ся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Стихира, глас 6:

Насле́дниче Бо́жий, соприча́стниче Христо́в,/ служи́телю Госпо́день, свя́те Мака́рие,/ по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́:/ спросия́ бо седи́не ра́зум,/ свиде́тельствоваше све́тлость лица́ твоего́ душе́вное незло́бие,/ изве́ствоваше кро́тость сло́во молчали́вое./ Жизнь твоя́ сла́вна,/ и успе́ние со святы́ми,/ моли́ о душа́х на́ших.

Канон святаго. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гими содержи́м напа́стьми,/ к тебе́, преподобно-му́чениче Мака́рие, прибега́ю, утеше́ния душе́внаго иски́й./ Предста́тельством свои́м у Влады́ки Христа́ ты ми помози́.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

А́нгел во пло́ти всем житие́м свои́м яви́лся еси́, Мака́рие,/ лю́ди правосла́вныя ко спасе́нию приводя́,/ и Це́ркве Христо́вы вели́кий свети́льник:/ те́мже па́мять твою́, ве́рнии, соше́дшеся, по до́лгу почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Тебе́, Пречи́стая Влады́чице,/ Нача́льника спасе́ния на́шего ро́ждшая,/ со слеза́ми прибега́ю:/ покро́в ми бу́ди во всех ско́рбех и обстоя́ниих.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га/ Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

А́нгелов и челове́ков Творе́ц умудри́ тя, блаже́нне Мака́рие,/ мир сей су́етный оста́вити и в мона́шестем житии́ подвиза́тися:/ моли́, Мака́рие, Спа́са на́шего,/ да да́рует нам любо́вь к Нему́ тве́рду име́ти/ и житие́ доброде́тельное проводи́ти.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Рабо́тати Христу́ Еди́ному всем се́рдцем вожделе́в,/ прише́л еси́ по кончи́не роди́телей твои́х, Мака́рие, во оби́тель О́вручскую/ и та́мо, ду́хом Бо́жиим наставля́ем, пи́щею име́л еси́ писа́ния Боже́ственная;/ моли́ Спа́са на́шего, Мака́рие,/ да и мы, гре́шнии, о́ная возлю́бим, я́ко исто́чник богодохнове́нный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Влады́чице,/ к заступле́нию Твоему́ прибега́юща,/ и моли́ Сы́на Твоего́ от напа́стей изба́вити мя,/ Ты бо Изба́вителя ми́ру несказа́нно родила́ еси́.

Седален, глас 8:

А́гнца Бо́жия, грехи́ ми́ра взе́млющаго,/ крест на рамена́х твои́х поне́сл еси́, Мака́рие,/ е́же гра́ды О́вруч и Ка́нев в де́лех твои́х очи́ма свои́ма узре́ша:/ Переясла́в же Приднепро́вский тобо́ю хва́лится,/ я́ко та́мо мо́щи твоя́ чудеса́ мно́га источи́ша,/ оба́че и Черка́ссы град ра́дуется, имы́й мо́щи твоя́ ны́не:/ и́хже благогове́йно лобыза́юще,/ Христу́ Бо́гу пе́сньми свяще́нными хвалу́ возсыла́ем.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гия лю́ди, Мака́рие, научи́л еси́ житию́ доброде́тельному,/ и́же приходи́ша к тебе́ во оби́тель/ послу́шати словеса́ твоя́ и утеше́ние душе́вное обрести́./ Уте́ши и нас, милосе́рдне, в находя́щих на ны ско́рбех и обстоя́ниих.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности твоей, Мака́рие,/ ни о чесо́м же земне́м, то́кмо об угожде́нии Бо́гу пеки́йся,/ житие́ мона́шеское возлюби́л еси́/ и, власть прие́м наставля́ти и поуча́ти и́ноки,/ не то́кмо о́ных, но и мирски́я лю́ди сло́ву Бо́жию ре́вностно учи́л еси́;/ помози́ нам моли́твами твои́ми, о́тче,/ да и мы словеса́ Госпо́дня взы́щем, я́ко сокро́вище некра́домое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тыя неду́ги на́ша душе́вныя и теле́сныя исцели́ моли́твами твои́ми, Влады́чице,/ Ты бо Ма́ти всем ве́рным еси́,/ на по́мощь и покро́в Твой наде́ющимся.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Иски́й ми́ра, о не́мже Спас наш апо́столом рекл есть:/ мир оставля́ю вам, мир Мой даю́ вам,/ укроти́л еси́ в тру́дных обстоя́ниих, Мака́рие, гнев бра́тии во оби́тели Овручстей,/ прия́в власть, во́ли Госпо́дней себе́ преда́в.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Твое́ богому́дрое наставле́ние, Мака́рие,/ я́ко мед сла́дкий напая́ше всех к тебе́ приходя́щих:/ ты бо, по глаго́лу апо́столову,/ го́рняя, а не земна́я всегда́ му́дрствовати лю́ди учи́л еси́.

Богородичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя,/ оживи́ ду́ши на́ша,/ мо́лим Тя, грехо́м умерщвле́ннии,/ да пое́м Тя, Живо́т и Воскресе́ние всех ро́ждшую.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

А́да и сме́рти Победи́теля, Христа́ Спа́са,/ во́ин преизря́дный яви́лся еси́, Мака́рие,/ егда́ е́реси лати́нския после́дователие/ словесы́ и де́лы злы́ми тща́хуся отврати́ти тя от пути́ пра́ваго;/ ты же, Спа́су всех ти помога́ющу, вся ко́зни о́ных одоле́л еси́.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Мно́жество ага́рян, свя́те Мака́рие,/ восхоте́ша разори́ти град О́вруч и оби́тель его́;/ ты же не мече́м, не копие́м, не я́драми о́гненными,/ но моли́твою ко Го́споду град от враго́в спасл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исто́ргни мя от мрачнаго сна грехо́внаго/ хода́тайством к Сы́ну Твоему́, Влады́чице,/ да Той наста́вит мя сле́довати всегда́ Боже́ственным словесе́м Его́.

Кондак, глас 2:

По́стническое и равноа́нгельное житие́ твое́/ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги/ и А́нгелом совсе́льник яви́лся еси́, богоблаже́нне Мака́рие,// с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Икос:

Отве́рг ми́ра сего́ сла́ву тле́нную,/ восхоте́л еси́ Еди́ному Христу́ всем житие́м свои́м угожда́ти, блаже́нне Мака́рие,/ те́мже труды́, и поще́нии, и моли́твою ко Спа́су непреста́нно воспита́в ду́шу свою́,/ страда́ний теле́сных и сме́рти не убоя́лся еси́,/ е́же и засвиде́тельствовал еси́,/ егда́ нечести́вии ага́ряне, град Ка́нев разори́вше, муче́нием тя и главы́ отсече́нию преда́ша,/ не о земне́м бо, тле́нием, но о го́рнем помышля́л еси́ всегда́, Мака́рие,/ А́нгелом бо и святы́м друг тща́лся еси́ бы́ти,/ с ни́миже непреста́нно моли́ о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Милосе́рдия и по́мощи Спа́са Го́спода ча́я,/ егда́ разори́ша ага́ряне оби́тель О́вручскую,/ отше́л еси́, Мака́рие, подвиза́тися в Ки́ево-Пече́рскую Ла́вру./ Похваля́юще дерзнове́ние твое́, вопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

И в Ка́неве гра́де нача́льник оби́тели сый,/ я́коже и во О́вруче, учи́л еси́, Мака́рие,/ и́ноков и мирски́х по за́поведем Бо́жиим жи́ти,/ непреста́нно о душа́х челове́ческих попече́ние име́я,/ да благослове́н бу́дет Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Лени́ваго и неблагонра́внаго сы́на жены́ благочести́выя/ учи́л еси́ со тща́нием приле́жно твори́ти моли́тву Госпо́дню,/ и сие́ испра́ви неради́ваго и обрати́ о́наго ко Го́споду,/ Ему́же вси ве́рнии вопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: У́зы сме́рти и а́да Расто́ргшаго,/ страда́ньми, сме́ртию и Воскресе́нием род челове́ческий от ве́чнаго осужде́ния Спа́сшаго Ма́ти,/ Того́ моли́, да проще́ние грехо́в всем ве́рным да́рует.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Испра́вил еси́, богому́дре Мака́рие, посыла́нием та́йным пе́нязей и пи́сьменным увеща́нием судию́ гра́дскаго,/ мздои́мца и непра́ведно суд лю́дем творящаго,/ Судию́ бо живы́м и ме́ртвым во уме́ свое́м зрел еси́, блаже́нне,/ словеса́, дела́ и мы́сли челове́ческая ве́дуща,/ Его́же ве́рнии пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Наше́ствие попуще́нием Бо́жиим враго́в на град Ка́нев/ предве́дети и ве́рным откры́та дано́ бысть тебе́, блаже́нне Мака́рие,/ благоче́стия ра́ди твоего́,/ да не уныва́ющий, но бо́дрствующий обря́щутся,/ егда́ низпо́слет испыта́ние Спас наш,/ Его́же пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Троичен: Страсте́й лю́тых, и́миже гре́шнии обдержи́ми есмы́,/ изба́ви ны, Триипоста́сная Тро́ице,/ и помози́ нам в житии́ на́шем дела́ блага́я твори́ти,/ да ве́чное спасе́ние приобря́щем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя,/ услы́ши нас, моля́щихся Тебе́ и прося́щих Твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ да прости́т прегреше́ния на́ша,/ и изба́вит нас ве́чнаго осужде́ния и му́ки,/ и да поми́лует нас в день су́дный.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с безплотными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Сокруши́ти возмого́ша врази́ многочи́сленнии врата́ оби́тели Ка́невския,/ оба́че не возмого́ша сокруши́ти му́жество твое́, Мака́рие,/ егда́ узре́ша тя пред враты́ стоя́ща,/ во власяни́цу оде́яна, со кресто́м в руце́ и на пе́рсех;/ моли́ Спа́са о нас, свя́те,/ да отжене́т от нас дух боя́зни страда́ний и сме́рти теле́сныя.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Пору́ган и уничиже́н был еси́, Мака́рие, ага́ряны нечести́выми,/ и́же, би́вше и терза́вше те́ло твое́, главу́ твою́ отсеко́ша,/ оба́че на Небеси́ яви́лся еси́ сла́вою и че́стию укра́шен./ Моли́ся, Мака́рие, да не лиши́т и нас, гре́шных,/ Спас наш Небе́снаго Ца́рствия Своего́.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

А́дова врата́ и вереи́ сокруши́вшему Христу́ Бо́гу на́шему после́довал еси́/ во всем житии́ твое́м, преподобному́чениче Мака́рие,/ те́мже прия́тие сме́рти от враго́в не устраши́ тя,/ оба́че рекл еси́ о́ным безбоя́зненне:/ мое́ сокро́вище на Небесе́х есть,/ иде́же и живе́ши с го́рними Си́лами, блаже́нне.

Припев: Преподобномучениче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льник све́тлый ми́ру всему́ яви́лся еси́, Мака́рие,/ я́ко еще́ при житии́ твое́м на земли́/ моли́твами твои́ми многоразли́чная боля́щих исцеле́ния соверша́хуся;/ та́кожде и ны́не зрим о́ныя от святы́х моще́й твои́х, во сла́ву Спа́са Христа́,/ Его́же раб благи́й и ве́рный яви́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ели́цы к заступле́нию Твоему́ притека́ют, Влады́чице,/ николи́же посра́млени отхо́дят:/ Ты бо наде́жда всех конце́в земли́ еси́,/ я́ко Ма́ти Изба́вителя душ на́ших,/ милосе́рдия ра́ди на зе́млю к лю́дем соше́дшаго.

Светилен, глас 2:

Вели́каго ве́ры и благоче́стия подви́жника,/ преподобному́ченика Мака́рия восхва́лим,/ мно́гия бо лю́ди сло́ва Бо́жия пропове́данием от ве́чныя сме́рти спасе́/ и, я́ко добр во́ин Христо́в, по глаго́лу апо́столову, злопостражда́л есть,/ и ве́рным путь показу́ет к Ца́рству Небе́сному.

Молитва преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому

О, пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́шниче и те́плый засту́пниче всех, притека́ющих к тебе́, предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует мир оте́честву на́шему и всей земли́ и да помо́жет всем нам тве́рдым бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от нас дух зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в нас, и да прино́сим плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ плоть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому преподобномученику Макарию Каневскому