Шрифт

1 сентября.

Канон преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому, чудотворцу.

Преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бному, гла́с 4:

Яко пустыннолюби́вая го́рлица, от су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра в пусты́ню удали́вся, чистото́ю и гове́нием, моли́твами и тружде́нием просла́вил еси́ Бо́га в душе́ и телеси́ свое́м. И та́ко благоче́стно пожи́в, яви́лся еси́, преподо́бне Генна́дие, пусты́ни Любимогра́дския украше́ние, и́ноком честна́го жития́ о́браз и те́плый моли́твенник за все́х, притека́ющих к ра́це твое́й с ве́рою.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Генна́дие, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 6:

Прии́м вся́ ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твои́ и́стиною, обо́лкся в броня́ пра́вды и обу́в но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́м щи́т ве́ры, возмо́гл еси́ вся́ стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. Сего́ ра́ди, сла́вяще Го́спода, и мы́, гре́шнии, мо́лимся, изба́витися на́м моли́твами твои́ми, всечестны́й Генна́дие, от ко́зней вра́жиих, от все́х зо́л и напа́стей.

Кано́н преподо́бному Генна́дию, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Вся́кое пло́ти умертви́в мудрова́ние, с ли́ки безпло́тных водворя́ешися в небе́сных черто́зех, преподо́бне Генна́дие.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Озаре́нный све́том невече́рним и Влады́це все́х предстоя́, моли́, о́тче, изба́витися на́м от тмы́ грехо́вныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Миром доброде́телей облагоуха́нныя святы́я мо́щи твои́, преподо́бне, блаже́нным безсме́ртием благоуха́я, источа́ют ве́рным исцеле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тыя пло́ти моея́ стра́сти утоли́, Пресвята́я Де́во, и заблу́ждшаго мя́ к ти́хому приста́нищу напра́ви.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

По́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жите́йскую отри́нув, яви́лся еси́, Генна́дие, сосу́д че́стен, Влады́це благопотре́бен.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Вери́гами желе́зными, посто́м и бде́нием отягчи́л еси́, о́тче, бре́нную, вку́пе же и многомяте́жную пло́ть, да ду́шу свободи́ши от лю́тости страсте́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Язвы Го́спода на те́ле свое́м носи́в и стопа́м Его́ после́довав, воше́л еси́ и в ра́дость Его́, я́ко благи́й и ве́рный ра́б.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресла́вная Ма́ти Де́во Богоро́дице, во утро́бе име́в Преве́чнаго Бо́га, вознеси́ к Нему́ моли́твы на́ша, я́ко Блага́я Хода́таица.

Седа́лен, гла́с 8:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему би́сера многоце́ннаго, оста́вль бо кро́в о́тчий и вменя́я вся́ тщету́ бы́ти, да Христа́ приобря́щеши, Тому́ после́довал еси́, Его́ ра́ди стра́сти и озлобле́ния претерпе́л еси́, с Ни́мже и прославля́ешися дне́сь, о́тче богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Мно́гими скорбьми́ и напа́стьми от вра́г ви́димых и неви́димых вы́ну обдержи́ми су́ще, к Тебе́, Ма́ти Бо́жия, притека́юще, мо́лимся: не отри́ни на́с, на Тя́ упова́ющих.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Очи́стив себе́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, хра́м Бо́жий бы́л еси́ на земли́, по успе́нии же твое́м во хра́ме невече́рния сла́вы предстои́ши Го́споду.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

На вся́к де́нь и ча́с моля́ся, тружда́яся и при́сно рабо́тая Го́споду, пребы́л еси́ непоколеби́м, я́ко утвержде́нный на ка́мени за́поведей Госпо́дних.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха — Бо́га, да́рующаго благода́ть святы́м Свои́м и те́х моли́твами избавля́ющаго на́с от лю́тых обстоя́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице, приими́ моли́твы на Тя́ наде́ющихся: Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

От ю́га в се́верныя страны́ прите́кл еси́, преподо́бне, горя́ любо́вию Боже́ственною, ея́же пла́менем наве́ты вра́жия, я́ко бы́лие травно́е, сожго́шася.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Гра́де Могиле́ве, ра́дуйся! Ты́ бо произрасти́л еси́ благода́тный кла́с, и́мже процвете́ пусты́ня Любимогра́дская и сла́вою его́ возвели́чися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́рнии, прииди́те, ублажи́м преподо́бнаго отца́ на́шего Генна́дия, прозорли́вец бо и чудотво́рец в житии́ бы́в, по сме́рти источа́ет исцеле́ния от святы́х моще́й свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богода́нный души́ моея́ свети́льник угаси́х и све́та стезе́й Госпо́дних не уве́дех, оба́че, Ма́ти Све́та! из мра́ка грехо́внаго вопию́: озари́ мя́, омраче́ннаго, и заблу́ждшаго напра́ви ко приста́нищу спасе́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Езеро Су́рское! во́ды твои́ да воспле́щут дне́сь, я́ко в имени́тый де́нь пра́здника, со струя́ми бо твои́ми слия́стася умиле́нныя сле́зы, и́миже пла́кася преподо́бный Генна́дий, призыва́я благослове́ние держа́ве Росси́йстей и сыново́м ея́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Кладенцы́, иско́паннии преподо́бным, и́не вся́ ру́к его́ тружде́ния, да науча́т на́с, ка́ко подоба́ет умерщвля́ти пло́ть, рабо́тая при́сно Го́сподеви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Язвы Го́спода Иису́са и Кре́ст Его́, я́ко вене́ц зла́т, с ра́достию прии́м, услы́шал еси́, преподо́бне, вожделе́нный гла́с: до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богода́нный души́ моея́ свети́льник угаси́х, и тма́ обы́де мя́, окая́ннаго, оба́че к Тебе́ зову́, Ма́ти Све́та: озари́ ду́шу мою́ омраче́нную и спаси́ мя.

Конда́к, гла́с 3:

Моли́твою и посто́м, тружде́нием и терпе́нием умертви́вый вся́кое пло́ти мудрова́ние, чистоты́ сосу́д благоле́пен, Боже́ственных даро́в и чуде́с прича́стник, и́ноком же до́блий наста́вник бы́л еси́, сподвиза́яся блаже́нному Корни́лию, о́тче богому́дре. Сего́ ра́ди вопие́м: моли́ся ко Го́споду, да моли́твами твои́ми да́рует ми́р и спасе́ние душа́м на́шим.

Икос:

Свети́льник нога́ма твои́ма положи́вый зако́н Госпо́день и све́т стезя́м твои́м, се́рдце же утверди́вый на ка́мени ве́ры, в не́йже стоя́ и хваля́ся упова́нием сла́вы Бо́жия, избе́гл еси́ жите́йския тли́, преподо́бне, и, ко све́ту Ца́рствия Бо́жия упра́влен сы́й, призира́еши на ны́, моля́ся ко Го́споду, да обря́щемся сына́ми Све́та и Ца́рствие Его́ насле́дити сподо́бимся.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Отче Генна́дие, с дру́гом твои́м Фео́дором прише́л еси́ к преподо́бному Алекса́ндру, и́же до́блестно на Сви́ре реце́ подвиза́ся, и того́ житию́ поревнова́л еси́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Семена́ слове́с прему́дрости Бо́жия прия́в в се́рдце свое́ от преподо́бнаго Корни́лия, возрасти́л еси́ я́, о́тче Генна́дие, в дре́во благосенноли́ственное, я́ко приити́ к тебе́ со́нму и́ноков и вита́ти, благогове́нствуя, под се́нию благода́ти, я́же в тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ликовству́я дне́сь, принесе́м, ве́рнии, хвалу́ и благодаре́ние Бо́гови, нетле́нием просла́вившему уго́дника Своего́ и дарова́вшему ему́ благода́ть исцеле́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: Благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Царя́ Небе́снаго ве́рный ра́бе! Тому́ пора́ботал еси́, подвиза́яся по́двигом до́брым, Того́ ра́ди вся́ претерпе́л еси́, да насле́диши обетова́ния жи́зни ве́чныя.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Моли́ся и о на́с, преподо́бне, да благоче́стно пожи́вше и Бо́гови благоугоди́вше, прича́стницы бу́дем жи́зни ве́чныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не челове́ческую, а Бо́жию возлюби́л еси́ сла́ву, о́тче Генна́дие, сего́ ра́ди Бо́г тя́ просла́ви, да́руя тобо́ю по́мощь и спасе́ние притека́ющим к тебе́ с ве́рою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Досто́йно е́сть блажи́ти Тя́, Богоро́дице: Благослове́нна Ты́ в жена́х и благослове́н Пло́д чре́ва Твоего́.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Воспомина́юще подви́жничество твое́, преподо́бне Генна́дие, честно́е успе́ние твое́ и зна́мения, я́же соде́я Госпо́дь руко́ю твое́ю, со умиле́нием глаго́лем: вои́стинну ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли́ Бо́га о нас.

Да весели́тся пусты́ня Любимогра́дская, во́ды Су́рския да воспле́щут: та́мо бо просия́ ди́вный уго́дник Бо́жий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вна и всехва́льна па́мять твоя́, о́тче Генна́дие, сла́вою бо, я́же от Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, просла́влен еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия! ника́коже по достоя́нию мо́жем восхвали́ти Тя́. Оба́че Блага́я су́щи, приими́ моли́тву рабо́в Твои́х и принеси́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т ду́ши на́ша.

Свети́лен:

Яко заря́ у́тренняя и я́ко луна́ полна́ во дне́х свои́х, бы́л еси́, преподо́бне, в житии́ се́м, горя́ ре́вностию, я́же по Бо́зе, богате́я святы́ми де́лы и словесы́ благи́ми. Те́мже мо́лимся: не забу́ди чту́щих святу́ю па́мять твою́ и моли́ся ко Го́споду спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Дивя́щеся непостижи́мому та́инству вочелове́чения Бо́га Сло́ва, Тя́, Богоро́дицу, немо́лчно велича́ем, я́ко Сла́внейшую во́инств небе́сных и при́сную Хода́таицу ро́да христиа́нскаго.

Стихи́ры, гла́с 8:

Благоле́пно просия́ свяще́нная па́мять твоя́, преподо́бне, луча́ми бо доброде́телей, све́том же чуде́с твои́х озаря́еши сердца́ ве́рных, сию́ у́бо пра́зднующе с ра́достию, ублажа́ем тя́, принося́ пе́снь хвалы́ и благодаре́ния Го́споду.

В зако́не Госпо́днем поуча́яся де́нь и но́щь и свиде́ния Его́ испыту́я, не да́л еси́, о́тче, сна́ очи́ма твои́ма, ни ве́ждома твои́ма дрема́ния, до́ндеже в се́рдце свое́м обре́л еси́ ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Сего́ ра́ди, я́ко хра́м духо́вен, благода́тию Бо́жиею приосене́нный, до́брое приста́нище еси́, и неоску́дный от честны́х моще́й твои́х источа́еши ве́рным исто́чник исцеле́ний.

Сла́ва, гла́с то́йже:

Чту́ще тя́, преподо́бне, сла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, Его́же ра́ди вся́ претерпе́л еси́, Его́же мы́шцею си́лы мно́ги соверши́л еси́: пусты́ня бо Любимогра́дская озари́ся све́том де́л твои́х, челове́цы возвесели́шася, я́ко Ангела во пло́ти, ви́девше тя́, оби́тель же твоя́ пребы́сть, я́ко дре́во, насажде́нное при вода́х, и, я́ко кри́н, процвете́. Сего́ ра́ди вопие́м: хва́льна и просла́вленна па́мять твоя́, уго́дниче Бо́жий, Генна́дие.

И ны́не, Богородичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы ра́б Твои́х и изба́ви на́с от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Молитва

Избра́нниче Бо́жий и чудотво́рче, преподо́бный о́тче Генна́дие! От ю́ности твоея́ испо́лнен сый Ду́ха прему́дрости и ра́зума, Ду́ха благоче́стия и стра́ха Госпо́дня, и прии́м вся ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною, обо́лкся в броня́ пра́вды и обув но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́м щит ве́ры, возмо́гл еси́, я́ко добр во́ин Христо́в, вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. Сего́ ра́ди водворя́яся днесь с ли́ками Безпло́тных сил в оби́телях Отца́ Небе́снаго, неувяда́емым венце́м увязе́н еси́ и, предстоя́ Престо́лу Царя́ сла́вы, Го́спода сил, и́маши дерзнове́ние возноси́ти к Нему́ моле́ния и благохвале́ния твоя́. Мы же, окая́ннии, возводя́ из глубины́ зол о́чи и сердца́ на́ша к Го́рнему Сио́ну, Жили́щу Бо́га Иа́ковля, мо́лим тя, преподо́бне Генна́дие: бу́ди засту́пником и хода́таем на́шим пред Бо́гом и Го́сподем на́шим, Судие́ю пра́веднейшим, Его́же вы́ну прогневля́ем, согреша́юще пред Ним. И я́коже во дни пло́ти своея́ ди́вная и пресла́вная соверши́л еси́, о́тче всехва́льне, та́ко и ны́не, преше́д от нас в оби́тели Отца́ Небе́снаго, удиви́ хода́тайством свои́м ми́лость Госпо́дню на нас. Да, отбе́гше нече́стия и мирски́х по́хотей, Бо́гови же благоугоди́вше, обря́щем по́мощь Его́ во вре́мя благопотре́бно и благослове́ние на ны и на дела́ рук на́ших, и да сподо́бит нас насле́дити Ца́рство Небе́сное и с ли́ки святы́х сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому