Шрифт

19 сентября.

Канон мученику Евдоксию.

Мученику Евдоксию
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евдокси́й,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Канон мученика, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и египетскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

И́же сла́вы жела́юще страда́льческия,/ прииди́те, восхва́лим вели́каго во страда́льцех Евдокси́я вси,/ в кимва́лех дави́дски торжеству́юще.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Изы́де повеле́ние нечести́вое в весь мир,/ не служи́ти Живо́му Бо́гу, но и́долом,/ ты же, му́чениче, Небе́сному Бо́гу твоему́ служи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тезоимени́те, сло́во благочести́вых, Евдокси́е му́чениче,/ испове́дал еси́ Христа́ Бо́га су́ща Безнача́льна/ посреде́ суде́й непра́ведных, уязвля́ющих тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́ни Тя Ангел и челове́к, Ма́ти Безневе́стная, хва́лят непреста́нно,/ Зижди́теля бо их, я́ко Младе́нца, на рука́х Твои́х носи́ла еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверждей нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́,// Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Я́коже а́гнец, на заколе́ние приве́лся еси́, Евдокси́е му́чениче,/ не пререку́я, ни вопия́, всеблаже́нне,/ Учи́теля твоего́ Христа́ житие́ подража́я,/ и сего́ ра́ди сла́ву прия́л еси́ безконе́чную.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

И́дольским служи́телем, страда́льче, возглаша́л еси́:/ Бог мой живе́т во ве́ки,/ ва́ши же бо́зи дела́ рук челове́ческих суть,/ па́дше не востаю́т, истука́нни су́ще, безду́шнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хи́трости вра́жия низложи́л еси́, страда́льче,/ утве́рждь твой ум на ка́мени Це́ркве Христо́вы./ Тем и взыва́л еси́:/ жизнь тле́нную оставля́ю за су́щую ве́чную жизнь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Соприсносу́щный Отцу́ и Сопресто́льный Бог Сло́во,/ обнови́ти восхоте́в родонача́льника,/ по Ипоста́си того́ из Тебе́, Чи́стая, восприя́ше,/ Святе́йшу всех Тя, Богома́ти, обре́т.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Пре́лесть обличи́л еси́/ ну́дящих тя отврещи́ся Жи́зни безконе́чныя/ и жизнь су́етную возлюби́ти.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Ураня́емь, ра́довался еси́,/ закла́вшагося ра́ди Сло́ва пло́тию ра́ди нас,/ мучи́телем же взыва́л еси́:/ я́ко недосто́йна суть моя́ страда́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бо́зи, и́мже слу́жите, уста́ иму́ще, не веща́ют,/ Евдокси́е, взыва́л еси́,/ и́мже подо́бни да бу́дут творя́щии ты́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ние нам да́руй неве́дений, я́ко Безгре́шен,/ и умири́ мир Твой, Бо́же,/ моли́твами Ро́ждшия Тя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Ты моя́ кре́пость, Евдокси́е, вопия́л еси́,/ пло́тию пострада́вый Христе́ Бо́же,/ утверди́ мене́, се бо стражду́ му́чимь.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Ты сокро́вище проше́ний еси́, Христе́ Бо́же,/ не пре́зри мене́, вопия́л еси́ в му́ках,/ Евдокси́е терпеливоду́шне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Меча́ и огня́ не бою́ся, Евдокси́й вопия́ше к мучи́телю:/ се бо и́мам Бо́га, Кре́пость кре́пкую,/ Ему́же служу́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́, Чи́стая, страсте́й мои́х неможе́ние,/ посеще́ния Твоего́ удосто́ивши,/ и здра́вие мольба́ми Твои́ми пода́ждь ми.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Ни меч, ниже́ огнь разлучи́т мя любве́ Христо́вы,/ ва́ша же преще́ния я́ко де́тская глумле́ния вменя́ю,/ Евдокси́е, вопия́л еси́ ве́рою, жре́ти принужда́ющим.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

О́наго ужаса́юся огня́ негаси́маго муча́щаго,/ жи́зни же жела́ю неотъе́млемыя,/ мучи́телю, Евдокси́е, взыва́л еси́:/ се те́ло уязвля́й, не служу́ и́долом твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бо́зи, и́мже ты кла́няешися, сребро́ и зла́то суть,/ уста́ и́мут, и не глаго́лют,/ у́ши не слы́шат, но́ги не хо́дят,/ мой же Бог Вседе́тель есть, взыва́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да изба́вимся лю́тых прегреше́ний моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пресвята́я, Боже́ственное сия́ние/ из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Седален, глас 8.

Небе́сное бога́тство собра́в и ни́щим сие́ прине́с, расточи́л еси́,/ и дал еси́ а́лчущим хлеб твой,/ и, сего́ ра́ди жизнь нетле́нную стяжа́в, Христо́вым испове́данием просия́л еси́;/ те́мже, му́жествовав и зако́нно пострада́в,/ вене́ц прия́л еси́ от Бо́га трудо́в твои́х, страстоте́рпче Евдокси́е,/ моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы,/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Отроко́в поревнова́в терпе́нию, Евдокси́е прему́дре,/ о́бразу ле́стному не поклони́л еси́ коле́н,/ но взыва́л еси́ ве́рою те́плою:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

По́мощь стяжа́в непобе́дную благода́ти, му́чениче Евдокси́е,/ тве́рдо ополче́ния вра́жия низложи́л еси́/ и, победи́в, взыва́л еси́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Распала́емь, му́чениче, любо́вию Боже́ственнаго жела́ния, Евдокси́е,/ пристра́стия привре́меннаго я́ве возгнуша́лся еси́, возме́здие прие́мля,/ и взыва́л еси́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́стию па́дшаго восхоте́в обнови́ти, Преблаги́й Бог/ от Де́вы воплоща́ется и ражда́ется и обожа́ет челове́чество.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Язв пучи́ну преплы́л еси́, сла́вне,/ и в приста́нище жи́зни дости́гл еси́, Евдокси́е,/ вене́ц терпе́ния прие́м,/ и со Ангелы немо́лчно зове́ши:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Сквозе́ огнь и во́ду проше́дша, блаже́нне, в поко́й тя Христо́с изведе́,/ в не́мже, ра́дуяся, со Ангелы, му́чениче му́дре, пое́ши немо́лчно Тро́ице песнь:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты мы́сленнаго погуби́л еси́ зми́я, по́мощию Небе́снаго Царя́, сла́вне,/ и, побе́ды вене́ц терпе́ния прие́м,/ со безпло́тными немо́лчно взыва́вши:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Троичен: Трисве́тлое Божество́, во Еди́ной сия́ющее зари́, от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́,/ Роди́теля Безнача́льна, Единоесте́ственна же Сло́ва Отцу́ и Сца́рствующаго Единосу́щнаго Ду́ха,/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Устраши́шася а́нгельская во́инства, и челове́честии собо́ри удиви́шася,/ я́ко, тле́нно естество́, страда́льче, име́я и то́чное,/ безплотныя де́моны показа́л еси́ окая́нны и не́мощны и ве́рою Тро́ице взыва́л еси́, служа́:/ Трисия́нный Све́те, Ты еси́ сла́ва моя́.

Припев: Святый мучениче Евдоксие, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́н ты, му́чениче, в ро́ды родо́в просла́вився, Евдокси́е,/ я́ко, пло́ти ника́коже пощаде́в Христа́ ра́ди,/ но му́ки претерпе́л еси́ и не поклони́лся еси́ истука́нным./ Те́мже тя чи́ни а́нгельстии, оде́ждею нетле́ния оде́явше, венча́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́рою соверша́ющих, му́чениче, страда́ний твои́х па́мять, Евдокси́е,/ к Бо́гу твои́ми моли́твами от вся́каго наве́та вра́жия исхити́, да не похва́лится на ны,/ я́ко му́ченик бо мо́жеши, прие́м от Вы́шняго страда́ний воздая́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́, о Де́во, Ма́ти Бо́жия, па́че естества́ ро́ждши пло́тию Бо́га Сло́ва,/ Его́же Оте́ц от се́рдца Своего́ отры́гну пре́жде всех веко́в, я́ко Благ,/ Его́же ны́не и теле́с превы́шша разумева́ем, а́ще и в те́ло облече́ся.

Стихиры мученика, глас 1.

Тезоимени́тное твое́ зва́ние, му́чениче Евдокси́е,/ доброде́тельми благода́ть Спа́са прия́л еси́,/ и житие́м благосла́вия страда́льческаго/ благоде́рзостно премени́л еси́,/ и, со Ангелы лику́я на Небесе́х,/ досто́йно ны́не просла́вился еси́.

Отсече́нием вы́и ве́ры ра́ди,/ Небе́сным венце́м венча́л еси́ главу́ твою́,/ Евдокси́е преблаже́нне,/ те́мже нас, соверша́ющих па́мять твою́,/ не преста́й моли́твами твои́ми ко Христу́ помина́ти,/ му́чениче сла́вне.

Преоби́дев бога́тство и привре́менную жизнь,/ Моисе́йски вмени́л еси́/ па́че мирска́го благосла́вия, Евдокси́е,/ носи́ти поноше́ние Христо́во,/ Боже́ственную похвалу́,// прибли́жився му́кам и напа́стем да́же до кро́ве, сла́вне.

Слава, и ныне, Богородичен:

Прегреше́ний пучи́ною обурева́емь,/ к ти́хому приста́нищу Твоея́ пречи́стыя́ мольбы́,/ Богоро́дице, прибе́г, взыва́ю Ти:/ спаси́ мя, держа́вную Твою́ просте́рши десни́цу// рабу́ Твоему́, Пренепоро́чная.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Евдокси́е! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Мученику Евдоксию