Шрифт

18 сентября.

Канон святой праведной Елисавете, матери святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

Святой праведной Елисавете, матери святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Пра́ведных Твои́х Заха́рии и Елисаве́ти, Го́споди, па́мять пра́зднующе, те́ми мо́лим Тя́: спаси́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем ва́с, святи́и пра́веднии Заха́рие и Елисаве́то, и чте́м святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите о на́с Христа́ Бо́га на́шего.

По 50-м псалме́ стихи́ра, гла́с 1:

Глаго́ланное от Го́спода к Деви́це бы́сть, я́ко роди́т Иису́са, спаса́ющаго лю́ди Своя́ от гре́х и́х, бу́дет соверше́ние глаго́ланным к Не́й, веща́ла еси́ Ду́хом Святы́м, Елисаве́то, досто́йно у́бо тя́ похва́льными венцы́ венча́ем.

Канон святе́й, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре, пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Истинную любо́вь име́ла еси́ к Бо́гу, боголюби́вая Елисаве́то, за́поведи Его́ храня́. Се́й бо и́стинно лю́бит Бо́га, и́же за́поведи Его́ соблюда́ет, — боголюби́вую у́бо тя́ хвала́ми возвели́чим.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Благода́тию спасе́ни, доброде́тельми угожда́ти и́мамы Бо́гу, я́коже и Елисаве́ть во все́х за́поведех Госпо́дних ходи́ без поро́ка, ю́же досто́йно пе́сньми да ублажи́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Де́йствуяй вся́ во все́х, Бо́же, и в блаже́нной Елисаве́ти всеси́льную ми́лость Твою́ явля́л еси́: о все́х де́лех Твои́х благодаре́ние Тебе́ прино́сим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исаа́ка Са́рра ро́ждши непло́ды, ра́довашеся: Тебе́, де́вствующей и ро́ждшей Го́спода Иису́са, па́че ра́доватися подоба́ет, Пречи́стая.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разши́ришася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Пра́ведну тя́ с Заха́рием, блаже́нная Елисаве́то, Ду́х Святы́й в Писа́нии нарече́: бе́ста пра́ведна пред Бо́гом, глаго́ля. Месси́я же Пра́вда на́м е́сть от Бо́га, Месси́ею у́бо оправда́на была́ еси́. Кто́ похва́льными пе́сньми тя́ не возвели́чит?

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Не оправди́тся пред Го́сподем вся́к живы́й, ты́ же пра́ведна была́ еси́, приснопа́мятная Елисаве́то; Госпо́дь Иису́с освяще́ние все́м е́сть, свя́ту тя́ да восхваля́ет вся́к.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ди́вен во святы́х, Бо́же, пресла́вными и в блаже́нной Елисаве́ти удиви́лся еси́, пе́снь благода́рственную прино́сим Тебе́, Всеще́дрому.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Непло́ды в ста́рости ро́ждши Са́рра, ма́терь су́щи, ублажа́шеся. Тя́, Ма́терь и Де́ву, Пречи́стая, досто́йно восхвали́ти недоуме́ем.

Седа́лен, гла́с 4:

Воплоти́вшуся уже́ Месси́и, пе́рвую тя́ благове́стницу слы́шим, егда́ к целова́вшей тя́ богоизбра́нной Отрокови́це со у́жасом глаго́лала еси́: отку́ду мне́ се́, да прии́де Ма́ти Го́спода Моего́ ко мне́? Восхваля́юще у́бо тя́, вопие́м: ра́дуйся, зерца́ло, та́йны Бо́жия на́м явля́ющее.

Слава И ны́не, Богородичен:

Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, Влады́чице, Сы́ном Твои́м, ро́ждшимся от Тебе́, спа́сшиися гре́шнии раби́, Бо́га бо непостижи́мо родила́ еси́, Кро́вию Свое́ю очища́ющаго на́с от вся́каго греха́ и в ра́йское весе́лие приводя́щаго, Его́же с Тобо́ю восхваля́ем, веселя́щеся.

Пе́снь 4.

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Жена́ су́щи Заха́риина, во все́х за́поведех без поро́ка ходи́ла еси́; и́нии же де́вы бы́ша, и еле́я доброде́телей не име́яху: лу́чше зва́ние твое́ па́че де́вства о́нех, вся́к во́зраст да сла́вит тя́.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Па́вел, ве́рных обруча́я Христо́ви, и бра́чных де́вою чи́стою нарече́, глаго́ля: обручи́х ва́с еди́ному Му́жу, де́ву чи́сту; кольми́ па́че, во все́х за́поведех ходи́вшую, тя́ к му́дрым де́вам Бо́г сочета́, богому́драя Елисаве́то, досто́йно у́бо тя́ восхваля́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко сто́лп о́гненный и о́блак путьше́ствующему к земле́ обетова́нней Изра́илю, та́ко ходи́вшую в за́поведех Госпо́дних дво́ицу, блаже́ннаго Заха́рия и Елисаве́ту, во о́браз богоугожде́ния на́м предъяви́л еси́, Бо́же; неизрече́нное человеколю́бие Твое́ е́сть, Всеси́льный Влады́ко.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исаа́ка рожде́ние от безча́дныя ма́тере поноше́ние отъя́т и возвели́чи сла́вою, Ро́ждшееся от Тебе́ Свя́то пе́рвейшую сла́ву принесе́ Тебе́, Пречи́стая Де́во и Ма́ти: вся́к земноро́дный да сла́вит Тя́.

Пе́снь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м, Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны, Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Его́же Бо́г Ангелом у Малахи́я нарече́, глаго́ля: се́ Аз посыла́ю Ангела Моего́ пред лице́м Твои́м, — сего́ ты́, непло́дная, родила́ еси́, Елисаве́ть, досто́йными у́бо тя́ венча́ем похвала́ми.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Гла́с вопию́щаго Бо́га рожде́нное от тебе́, всечестна́я Елисаве́то, е́сть, те́м, я́ко у́ста Бо́жия, кто́ не восхва́лит тя́?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко от ка́мене иногда́ непло́дна во́ду лю́дем Твои́м источи́л еси́, Бо́же, та́ко от непло́дныя Елисаве́ти покая́нию пропове́дателя дарова́л еси́: вся́ пресла́вная Твоя́, Всеси́льный Влады́ко.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сугу́б пло́д — Ио́сифа и Вениами́на, Рахи́ль непло́ды име́, почита́ется плодоро́дием, Ты́ же еди́наго Ипоста́сию, сугу́ба естество́м родила́ еси́, Де́во. Неизрече́нная сла́ва Твоя́, Ма́ти Емману́илева!

Пе́снь 6.

Ирмос: Яко во́ды морски́я, Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся, те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, благоутро́бне Го́споди.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Во утро́бе твое́й сы́й Иоа́нн, Елисаве́то свята́я, ви́дев Спа́са своего́, и взыгра́ся младе́нец. Блаже́нна су́ть ложесна́ твоя́, я́вльшая младе́нца, позна́вшаго спасе́ние свое́ — Иису́са.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Ду́хом Святы́м укрепля́ема проти́во все́х хоте́ний, сы́на своего́ Иоа́нном именова́ла еси́, преблаже́нная Елисаве́то, вся́к да хва́лит тя́, орга́н Свята́го Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твоему́ от Де́вы рождеству́ недомы́слимому от непло́дныя Елисаве́ти зача́тие, а́ки подо́бие, яви́л еси́, Бо́же: сла́ва держа́вной прему́дрости Твое́й!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вениами́н, рожде́нный Рахи́лиею, ма́терь свою́ умертви́ в рожде́нии, рожде́нное от Тебе́ Сло́во — Живо́т е́сть все́м и́стинный: Его́же умоли́, да наде́ющиися На́нь, живо́т и́мамы ве́чный.

Конда́к, гла́с 4:

Яко луна́ полна́, све́т пра́вды от мы́сленнаго Со́лнца, Месси́и, прия́ла еси́ и во все́х за́поведех Госпо́дних с Заха́рием ходи́ла еси́, боговозлю́бленная Елисаве́то. Досто́йными у́бо тя́ пе́сньми ублажа́юще, всеще́драго Све́та, просвеща́ющаго все́х, Го́спода велича́ем.

Икос:

Якоже на двои́х скрижа́лех иногда́ за́поведи Своя́ изобрази́ Бо́г, та́ко благода́тию Свое́ю ва́с просвети́, блаже́нный Заха́рие со Елисаве́тою, я́ко в за́поведех Его́ ходи́ти ва́м без поро́ка: досто́йне у́бо восхваля́юще ва́с, всеще́драго Све́та, просвеща́ющаго все́х, Го́спода велича́ем.

Пе́снь 7.

Ирмос: Халде́йская пе́щь, огне́м распала́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Благодари́ти Бо́га учи́ши на́с, богому́драя Елисаве́то, глаго́лющи о рожде́нии твое́м: та́ко ми́ сотвори́ Госпо́дь; Бо́гом науче́нна еси́ учи́тельница.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Его́же Ангел вну́трь олтаря́ Иоа́нном бы́ти объяви́ Заха́рии, того́ ты́, рожде́ннаго от тебе́, все́м лю́дем, Бо́гом наставля́ема, та́кожде именова́ла еси́: Ангелом подо́бен язы́к тво́й, приснопа́мятная Елисаве́то.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко не́бо ма́нною обремени́в Бо́г, о́ную лю́дем в пусты́ни низпусти́, та́ко от блаже́нныя Елисаве́ти Иоа́нна, благода́ти веща́теля, на́м дарова́: ве́лия ми́лость Твоя́ к челове́ком, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Са́рра, ро́ждши Исаа́ка, о́браз Иису́сов, — ра́дость ми́ сотвори́ Госпо́дь, — глаго́лаше; Образова́ннаго Исаа́ком ро́ждшая и де́вствующая, па́че — ра́дуйся, — Всепе́тая Ма́ти Де́во.

Пе́снь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Якоже о Це́ркви Свое́й рече́ Бо́г: вся́ кра́сная, бли́жняя моя́, и поро́ка не́сть в тебе́, та́ко без поро́ка ты́ еси́, пра́ведная Елисаве́то; Госпо́дь бо Иису́с освяще́ние ве́рным Свои́м е́сть, всю́ кра́сную тя́ велича́ем.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Во все́х за́поведех Госпо́дних ходи́вшую зря́ху тя́ лю́дие, ту́не благода́тию Бо́жиею оправда́нную, достоблаже́нная Елисаве́то: досто́йно у́бо е́сть ми́лость Бо́жию сла́вити в тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́рвая пропове́дница соверша́емаго та́инства Твоего́ Елисаве́ть бы́сть, Иису́се, егда́ рече́, я́ко Госпо́дь Сы́й и Бо́г, благослове́н Пло́д чре́ва деви́ческаго еси́, де́ло се́ Прему́дрости Твое́й, сла́ва человеколю́бию Твоему́!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Самуи́лово рожде́ние непло́дной ма́тери свое́й сле́зы от о́чию отре́ и ра́дость принесе́; ро́ждшийся от Тебе́ Госпо́дь всему́ ми́ру ра́дость сотвори́. Пе́сньми Тя́ непреста́нно, о Де́во Ма́ти, велича́ем.

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние; на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Ве́руяй прише́дшаго Месси́ю бы́ти Го́спода своего́ и за́поведи Госпо́дня храня́, благоугоди́ла еси́ Ему́, Елисаве́то. Моли́ у́бо Всеблага́го Влады́ку все́х восхваля́ющих Тя́ спасти́ся душа́м.

Припев: Святая праведная Елисавето, моли́ Бо́га о нас.

Иже за́поведи Бо́жия сохраня́ет, того́ возлюби́ти и яви́тися ему́ обещава́ется Бо́г; в за́поведех Его́ ходи́вшая, те́мже Бо́гом возлю́блена еси́, Елисаве́то, моли́ Всеблага́го о правосла́вных христиа́нех, да и возлю́бят Бо́га и возлю́блени бу́дут благоутро́бием Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И непло́дна, и заматоре́вшая Елисаве́ть, ю́жика Мари́ина, роди́: Ты́ возвели́чил еси́ ми́лость Твою́ с не́ю, Бо́же, от Тебе́ вся́ко дая́ние бла́го, сла́ва неизрече́нным щедро́там Твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ю́ности кре́пок явля́яся Сампсо́н, сла́ва непло́дней ма́тери свое́й бы́сть; в ро́ждшемся от Тебе́ Иису́се все́ исполне́ние е́сть Божества́ теле́сне: сла́внейшую Тя́ все́х святы́х велича́ем, Де́во Пречи́стая.

Свети́лен святе́й.

Ма́терей непло́дных сла́ва, гре́шником о́браз доброде́телей ты́ была́ еси́, за́поведи Госпо́дня храня́щи, блаже́нная Елисаве́ть: сла́вим бла́гость Бо́жию, на тебе́ явля́емую.

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете

К вам, о, святии вси и святый пророче Захария и праведная Елисавета, яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мой ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва вторая пророку Захарии и праведной Елисавете

О, святые угодники Божии пророче Захария и праведная Елисавета, подвигом добрым подвизались на земли, восприяли еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святую икону вашу, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтем святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесити, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой праведной Елисавете, матери святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна