Шрифт

16 сентября

Канон блаженному преподобному Иоанну Милостивому Власатому, Ростовскому чудотворцу

Блаженному преподобному Иоанну Милостивому Власатому, Ростовскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 8:

Яви́лся еси́ во гра́де я́ко в пусты́ни, / в смиренному́дрии, чистоте́ и в труде́х, и по́двизех, и в терпе́нии мно́зе, преблаже́нне о́тче Иоа́нне. / Взем бо Крест Христо́в после́дова Ему́ / и бе в моли́твах и псалмопе́нии день и нощь, / иноязы́чнаго рече́ния о спасе́нии всего́ ми́ра христиа́нскаго ро́да / и пресели́лся еси́ к Невече́рнему Све́ту. / Ны́не же ко гро́бу Твоему́ ве́рнии приходя́щии, / моля́ся Го́сподеви, Богоро́дице и Предте́чи, прие́млют исцеле́ния моли́твами твои́ми. / Но при́сно за ны моли́ся, блаже́нне о́тче Иоа́нне, спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 4:

Яви́лся еси́ во гра́де, я́ко в пусты́ни, / смиреному́дрием и чистото́ю, / и взем крест Христо́в после́дова Ему́ / в труде́х и по́двизех, и в терпе́нии мно́зе, преблаже́нне о́тче Иоа́нне. / И ны́не моли́ о нас соверша́ющих па́мять твою́, / и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х, / изба́витися от бед, и душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.

Стихи́ра, глас 8:

Челове́че Бо́жий, Иоа́нне чу́дный, / ты у́бо, восше́д на ле́ствицу доброде́телей, / по ней же возше́л еси́ к го́рнему Иерусали́му. / И та́мо узре́л еси́ жела́емаго Христа́. / Его́же ра́ди плоть твою́ изнури́л еси́ / и те́ло ме́ртвенное на безсме́ртную жизнь измени́л еси́. / И о нас непреста́нно моли́ся дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н свята́го, глас 4.

Песнь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну / невла́жными стопа́ми / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Творе́ц всея́ тва́ри, / Преблаги́й Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, / яви́л еси́ нам, рабо́м Свои́м, / сего́ блаже́ннаго Иоа́нна, по́мнящим и слы́шащим его́. / И́же ны́не ра́ди Твоего́ свята́го И́мени, / и Пречи́стыя Богоро́дицы и Предте́чи Иоа́нна, / ко гро́бу его́ приходя́ще, прие́млют исцеле́ния, / тем человеколю́бное смотре́ние сла́вим / и мо́лим Тя, спаси́ нас, Го́споди.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лостивому Бо́гу / на земли́ подо́бен был еси́, о́тче Иоа́нне, / правове́рным смы́слом оста́вль оте́чество свое́ / и прии́де во град, я́ко в пусты́ню. / И я́ко ца́рскою багряни́цею и ви́ссом власяни́цею одея́вся, о́тче / и ве́нцем терпе́ния с пострада́вшими увя́зеся, / моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́тче Иоа́нне блаже́нне, / ко Христу́ ве́ру неблазне́нну име́я, чист по́мысл и любо́вь нелицеме́рну. / Терпе́нием же твои́м и смиренному́дрием / прича́стника тя невече́рней благода́ти, благоче́стно сла́вим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́выйся от Де́вы, Христе́ Бо́же, / и мир просвети́вый от нетле́ния, / изба́ви и мене́, окая́ннаго, / Богоро́дицы ра́ди и всех святы́х Твои́х / от прегреше́ний мои́х.

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Христа́ Бо́га в се́рдце свое́м восприя́л еси,́ о́тче Иоа́нне, / и Престо́ла Бо́жия дости́гл еси́, / Пресвяту́ю Тро́ицу непреста́нно зре́ти сподо́бился еси́. / Мо́лим тя, испроси́ пода́ти правосла́вным христиа́ном здра́вие, / на враги́ одоле́ние и ми́ру умире́ние, и благопло́дие, / и душа́м на́шим спасе́ние.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Име́я, о́тче Иоа́нне, ду́шу чи́сту и ми́лостиву, / и се́рдце бо́дро. / Тем вселе́ние во дворе́ ове́ц Христо́вых / и путь предочище́н обре́т к Пресвяте́й Тро́ице, / и к ве́чному Животу́ прибли́зился еси́, / и нас спаси́ моли́твами твои́ми. ́

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресвято́му Ду́ху на земли́ был еси́ жили́ще, блаже́нне Иоа́нне, / ны́не же на Небеси́ предстои́ши Го́сподеви. / Те́мже мо́лим тя, / и нас Свято́му Ду́ху дом соде́лай моли́твами твои́ми, / чту́щих тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́тельнице Безму́жная, / Ма́ти Христа́ Бо́га, Де́во Мари́е, / мо́лим Тя, Госпоже́, / спаси́ рабы́ Твоя́ от всех зол.

Песнь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / Со́лнце пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Лучеза́рными све́тлостьми Пресвяты́я Тро́ицы просия́л еси́, о́тче Иоа́нне, / я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии еле́ем трудо́в твои́х. / И ны́не в неизглаго́ланной ра́дости пребыва́я, / посеща́й нас моли́твами твои́ми, / чту́щих тя.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Богому́дре о́тче Иоа́нне, / чи́стая твоя́ душа́ с ли́ки святы́х на Небесе́х предстои́т Христу́ Бо́гу, ра́дуяся. / Те́мже мы святу́ю твою́ па́мять пе́сньми почита́ем / и мо́лим тя спасти́ся нам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ твое́ на земли́, блаже́нне Иоа́нне, / я́ко со́лнце возсия́, / ны́не же, на Небесе́х предстоя́ Го́сподеви, мо́лишися за ны. / Зде же от гро́ба твоего́ чуде́с лучи́ исцеле́ния прие́млюще, / мо́лим тя: / просвети́ нас Невече́рним Све́том моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко заче́нши Преве́чное из Безнача́льнаго Отца́ Сло́во, / пло́тию ро́ждши па́че сло́ва, Де́во Ма́ти, Преве́чнаго Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой свет, / в мир прише́л еси́. / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения / ве́рою воспева́ющих Тя.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Свети́ло пресве́тлое от Бо́га возсия́л еси́, о́тче Иоа́нне, / в преимени́том гра́де Росто́ве / и в доброде́тельных све́тлостех, чудесы́ просия́л еси́. / Те́мже тя прославля́ем, па́мять твою́ почита́юще.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ во гра́де Росто́ве земны́й А́нгел / и Небе́сный челове́к, / подава́я всем исто́чник благоче́стия и ми́лости, / да́руя по преставле́нии же душа́м на́шим спасе́ние и телесе́м исцеле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко́е похвале́ние принесе́м ти, честны́й о́тче Иоа́нне, / ви́дя и слы́ша блаже́нное твое́ житие́ и терпе́ние. / Я́ко и ны́не приходя́ще к тебе́ / прие́млем неоску́дно исцеле́ние и здра́вие, / и что ти возда́мы, не ве́мы, / но то́кмо глаго́лем: / ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / творя́й чудеса́ Еди́н.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися, / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею Кро́вию.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Богому́дре и всеблаже́нне Иоа́нне, / смиренному́дрием, терпе́нием и по́двиги, возжеле́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия. / Ны́не же, предстоя́ со все́ми святы́ми Царе́ви Си́лам, / моли́ за ны спасти́ся рабо́м Твои́м.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тства Небе́снаго возжела́л еси́, / земну́ю сла́ву и бога́тство ни во что́же вмени́в, обре́т Ца́рство Небе́сное, / нетле́нным и ве́чным бога́тством обогати́лся еси́, / и нас спаси́ моли́твами от всех зол.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посо́бием и вселе́нием в тя Пресвята́го Ду́ха, о́тче Иоа́нне, / на земли́ терпе́нием побежда́я бесо́вския полки́, / обре́л еси́ вене́ц нетле́нный от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших. / Моли́ за ны спасти́ся рабо́м твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Тя, Де́во, Богома́ти Чи́стая, Мари́е, / па́че рождества́, Твое́ Богому́жное Рождество́ и нетле́нную чистоту́, / и́бо сочета́ся де́вство и Рождество́.

Конда́к, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́ся, о́тче Иоа́нне блаже́нне, / вы́шния красоты́ жела́я, / земна́я же вся презре́ и ни во что́же вмени́. / И на земли́ а́нгельское житие́ препроводи́, / в ве́чный поко́й дости́же, / иде́же глас пра́зднущих, / с ни́миже моли́ся за ны. / И душа́м на́шим проще́ние, / и телесе́м исцеле́ние да́руй.

Ин конда́к, глас 2:

Христо́вою любо́вию уязви́ся о́тче Иоа́нне блаже́нне, / вы́шния красоты́ жела́я, / земна́я же вся презре́ и ни вочто́же вмени́, / и на земли́ а́нгельское житие́ име́я, / пресели́лся еси́ в ве́чный поко́й, / иде́же предстоя́ Христу́ Бо́гу / моли́ спасти́ся нам и всему́ христиа́нскому ро́ду я́ко да зове́м ти: / ра́дуйся преблаже́нне о́тче Иоа́нне.

И́кос:

Ка́ко возмогу́ аз, окая́нный, воспе́ти равноа́нгелыюе житие́ твое́ на земли́: / целому́дрие, терпе́ние / и те́плыя е́же ко Христу́ любве́. / По отше́ствии же твое́м к Бо́гу, / с ве́рою приходя́щим ко гро́бу твоему́, подае́ши исцеле́ние. / И что ти принесе́м, но то́чию мо́лим тя и си́це вопие́м: / ра́дуйся, честны́й о́тче наш Иоа́нне блаже́нне. / Ты бо еси́ гра́ду на́шему похвала́ и утвержде́ние, / боля́щим исцеле́ние / и душа́м на́шим спасе́ние.

Песнь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Све́тло сия́ющим / спаси́тельным бога́тством на земли́ обогати́лся еси́, блаже́нне о́тче Иоа́нне, / всели́лся в Боже́ственный град Росто́в / и причти́лся еси́ с ли́ки пра́ведных в ве́чное ра́дование. / Моли́ся за ны, пою́щих: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственными веле́нии и уче́нии одея́вся в смысл безстра́стный и моли́твенный, / вни́де во двор ове́ц Па́стыря Небе́снаго, / иде́же ли́ки святы́х веселя́ся пою́т: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ди́вен еси́ Бог наш, / я́ко и ко́сти на́ги де́йствуют в ми́ре чудеса́ и подаю́т исцеле́ния, / да благослови́м Го́спода пою́ще: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безневе́стная Чи́стая Браконеиску́сная Де́во, / Ма́ти Христа́ Бо́га, / моли́ Того́ о спасе́нии пою́щих: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, / львов зия́ния в ро́ве затче́; / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Благи́м смиренному́дрием твои́м / ум свой простира́я к Вы́шнему, / Боже́ственным призыва́нием вни́де в ра́дость Го́спода своего́, / хваля́ и благословя́ Христа́ во ве́ки.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Мольба́ми твои́ми и благоду́шным терпе́нием, / ду́шу твою́ и те́ло очи́стив от вся́кия скве́рны, / обре́л еси́ ве́чный поко́й, / иде́же есть веселя́щихся и сла́вящих Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

После́довал еси́, о́тче, отце́м, Иоа́нне блаже́нне, / и́же Христа́ ра́ди на земли́ мно́ги ско́рби претерпе́вый / и Боже́ственная веле́ния вся соверши́вше. / Ты же тле́нная вся мудрова́ния от себе́ отве́ргл еси́, / тем Небе́сное Ца́рство насле́дова во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Цари́цу Царя́ всех Бо́га Ро́ждшую, / ве́рнии со Арха́нгелом Благослове́нную возвели́чим Ма́терь Бо́жию: / ра́дуйся, Ма́ти Творца́ тва́ри.

Песнь 9.

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Ра́нами и наруга́нием от бесо́в и лука́вых челове́к, / моли́твенным терпе́нием свои́м, / вра́жия полки́ побежда́я по́мощию Свята́го Ду́ха, / всели́лся еси́ к Невече́рнему Све́ту Бо́жия благода́ти. / Тем тя, хва́ляще, ублажа́ем.

Припе́в: Святы́й блаже́нне Иоа́нне Ми́лостиве, моли́ Бо́га о нас.

Посреде́ ми́ра живы́й / и вся стре́лы лука́ваго диа́вола сокруши́в, / моли́твами твои́ми дости́гл еси́ го́рняго Иерусали́ма, / предстоя́ Христу́ Бо́гу за чту́щия тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне, / моли́ Христа́ Бо́га, и Пречи́стую Богоро́дицу, / и Предте́чу Иоа́нна, и всех святы́х, / пода́ти правосла́вным христиа́ном здра́вие / и побе́ду на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ / и жела́ние о исполне́нии соверше́нства во ве́ки веко́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, Христе́ Бо́же, / и за ны распя́тся / и сме́ртию смерть разруши́вый, / моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас.

Свети́лен:

Процве́л еси́, я́ко фи́никс, Дави́дски, о́тче, / и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го. / И сла́вна тя вселе́нней показа́, о нас непреста́нно моли́, / почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Иоа́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

От Бо́га ми́рови пода́нных благи́х, / Ты вина́ была́ еси́, Богоро́дице, / но и ны́не моли́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.

Молитва блаженному Иоанну Власатому, Ростовскому чудотворцу

О, всесвяты́й уго́дниче Христо́в, Иоа́нне преблаже́нне! Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ на на́с (имена́) мно́гую твою́ ми́лость и исхода́тайствуй на́м от Всевы́шняго богоприя́тными твои́ми моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохрани́ прихо́д на́ш и лю́ди, живу́щия в не́м, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю. Те́мже святу́ю твою́ па́мять чту́ще воспе́ти тебе́ дерза́ем сицева́я: ра́дуйся, христиа́н все́х те́плый к Бо́гу моле́бниче; ра́дуйся, прихо́ду на́шему похвало́ и утвержде́ние; и я́коже ны́не, та́ко и при кончи́не на́шей испроси́ у Христа́ Бо́га обрести́ на́м ве́лию ми́лость.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Блаженному преподобному Иоанну Милостивому Власатому, Ростовскому