Шрифт

16 сентября.

Канон преподобному Феоктисту, спостнику великого Евфимия.

Преподобному Феоктисту, спостнику великого Евфимия
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́, и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто́ трудо́в уплодоноси́л еси́, и бы́л еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Феокти́сте, о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бнаго, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Безстра́стия жела́нием сре́чемь, пло́ти взыгра́ния, о́тче, увяди́л еси́, Феокти́сте му́дре, Бо́гом помога́емь. И ны́не на́м све́та мы́сленнаго испо́лнитися помоли́ся Го́споду, пою́щим: сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Прилепи́вся тебе́ вели́кий Евфи́мий боже́ственною, о́тче, любо́вию, и, спребыва́я, Феокти́сте, кре́пко, стезю́ воздержа́ния про́йде де́тельне и́стинно и тебе́ совзыва́ше: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подтесни́л еси́ те́ло, преблаже́нне, и стра́сти плотски́я, о́тче, порабо́тив, Феокти́сте, я́ко прия́л еси́ све́тлость благода́ти и, се́ю просвети́вся, боже́ственне взыва́л еси́: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ спасе́ния наде́жду иму́ще, Де́во Ма́ти Бо́жия, Сло́во я́ко ро́ждшую, богоразу́мно прему́дрии в воздержа́нии просия́ша, Евфи́мий, любе́зный все́м, и боже́ственный Феокти́ст, Го́споду зову́ще: сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Пло́ть у́бо умертви́л еси́ твою́ воздержа́нием, преподо́бне, ду́шу же Боже́ственных благода́тей дарова́ньми просвети́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Все́ у́бо жела́ние ко Влады́це твоему́ обрати́л еси́, я́ростию же на де́моны, богоно́се, вооружи́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́ния воспева́юще, богонауче́ннии, Влады́чице, Тя́ по́стницы, я́ко Бо́га ро́ждшую, Богоро́дицу просла́виша.

Пе́снь 4.

Ирмос: Все́л еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди, и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ и́х, и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Прему́дрости пе́рвыя ты́ рачи́тель яви́лся еси́, прему́дре: житие́ бо непоро́чно пожи́л еси́, очище́н изря́дне душе́ю и мы́слию, согла́сно взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Очи́стив у́м тво́й от страстны́я молвы́, сла́вне, и чу́вства му́дре упра́вив, к нему́тней тишине́, о́тче, устреми́лся еси́, усе́рдно воспева́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земны́я печа́ли воздержа́тельно оттря́с, небе́сныя наде́жди стяжа́ Тво́й уго́дник, Влады́ко, боже́ственный Феокти́ст со Евфи́мием, поя́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко яви́лся еси́ в ми́ре от Де́вы, я́ко Челове́к, дарова́л еси́ побе́ду преподо́бным Твои́м: Твои́м бо Кресто́м де́моны си́и прогна́ша, ве́рою зову́ще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́ на́ша мудрова́ния, Человеколю́бче, и плотска́я взыгра́ния благоприя́тными преподо́бнаго Твоего́ моли́твами. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свы́ше на́с назира́еши, всеблаже́нне, и управля́еши житие́ на́ше, соверша́ющих любо́вию, му́дре, па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сообита́тельная дво́ица, преизря́дная и богозва́нная, воплоще́ннаго из Де́вы Чи́стыя Бо́га пропове́дует, неизрече́нно на́м возсия́вшаго.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Яко со́лнце, су́щим на земли́ возсия́л еси́, све́том благоче́стия просвеща́я и доброде́телей разсева́я сия́ние, и целому́дрия уча́ све́тлости, Феокти́сте, твои́ми моли́твами и ны́не вселе́нную умири́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богому́дрым по́мыслом ублажи́вся, я́же на земли́ преоби́дел еси́ вся́, и небе́сное, преблаже́нне о́тче, насле́дие, всему́дре, предразсуди́л еси́, Феокти́сте, и ны́не я́ве на небесе́х живе́ши, ра́дуяся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Привлеко́стеся добро́тою любве́ Христо́вы, благоле́пныя и боже́ственныя, пло́тию я́вльшагося в ми́ре от Святы́я Чи́стыя Богома́тере, и яви́стеся мона́хов изве́стнаго жития́ прописа́ния.

Седа́лен преподо́бнаго, гла́с 4.

Отце́в нача́льник наре́клся еси́ и ми́ру бы́л еси́ пресве́тлое свети́ло, преподо́бне о́тче Феокти́сте. Те́м непреста́нно чти́м па́мять твою́.

Слава И ны́не, Богородичен:

Пречи́стыя ру́ки Твоя́, Де́во Ма́ти, просте́рши, покры́й упова́ющия на Тя́ и Сы́ну Твоему́ зову́щия: все́м пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Все́м жела́нием прилепи́вся воздержа́нием тве́рдым твоему́ Влады́це, Того́ ны́не пита́ешися сия́нии, зовы́й: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Пло́д боже́ствен Влады́це прине́сл еси́ житие́ твое́, треблаже́нне, и же́ртву прия́тну и непоро́чну, зовы́й: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Коне́ц боле́зней обре́л еси́, о́тче, наслажде́ние е́же в раи́, от те́снаго бо пути́ дости́гл еси́ к простра́нству Ца́рствия, всему́дре, благословя́ Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ Де́ва боже́ственное Отроча́ породи́, Его́же ны́не богоно́снии позна́вше Бо́га и Го́спода, вопия́ху: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

С похвала́ми быва́ет, богоно́се, па́мять твоя́: пра́вды бо яви́лся еси́ пита́тель, му́жества, му́дрости и целому́дрия, о́тче му́дре, Соде́телю и Изба́вителю взыва́я: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Богоно́снаго вси́ благохвале́ньми почти́м, я́ко испо́лнена я́ве благода́ти и Боже́ственными сия́ньми просвеще́на изря́дне, Соде́телю и Изба́вителю вопию́ща: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во гро́бе те́ло твое́ святи́тель погребе́ и благоду́шия све́тлый тезоимени́т: ду́шу же Ангели на небеса́ принесо́ша, Соде́телю ра́достно песнопою́ще: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Любому́дрствовати вожделе́вше, Му́дрости жела́нием Ипоста́сныя, по́стницы богому́дрии, ми́ру, Всенепоро́чная, я́вльшияся, Отрокови́це, из Тебе́ и боголе́пно доброде́тели насади́вшияся, Юже де́ти благословя́т, свяще́нницы пою́т, лю́дие превозно́сят во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Струя́ми твои́х сле́з очи́стився, ны́не Све́та наслажда́ешися, Феокти́сте, Трисия́ннаго, Тому́ предстоя́ я́ве и отону́дными изря́днейше просвеще́н луча́ми, свы́ше назира́еши на́с, твою́ па́мять соверша́ющих, всеблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Феоктисте, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию и наде́ждею вооружи́вся и ве́рно огражде́н, разори́л еси́ хи́трости и кова́рства вра́жия и, победи́тель бы́в, ны́не венцено́сец живе́ши с боже́ственными ли́ки Ангел и преподо́бных о́крест престо́ла Всецаря́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Целому́дренно, и пра́ведно и благочести́во на земли́ с челове́ки пожи́вше, на небесе́х сия́ете, богому́дрии по́стницы, со безпло́тных чи́нми, Заре́ю пита́ющеся Богонача́льною, от Нея́же и по́двигов пра́ведно венцы́, я́ко победоно́сцы, прия́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственная, и богому́драя и свяще́нная дво́ице отце́в пресве́тлая, ва́шими мольба́ми ми́ру ми́р от Бо́га низпосла́тися проси́те и Це́рквам и́стинно единоу́мие и ве́ру, моли́твами благоприя́тными Богоро́дицы, преблаже́ннии.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Феокти́сте, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Феоктисту, спостнику великого Евфимия