Шрифт

15 сентября.

Канон святому мученику Маманту.

Святому мученику Маманту
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь му́ченика, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Ма́мант во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н му́ченика. Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Небеса́ обходя́, я́ко изря́ден му́ченик бы́в, и Трисия́нныя Зари́, сла́вне, исполня́яся, на земли́ честву́ющия тво́й честны́й и светоно́сный де́нь сконча́ния, Боже́ственнаго просвеще́ния сподо́би.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Благоро́дие и по все́м соверше́нное ума́ твоего́ прове́дый Сло́во, Ма́манте, от пеле́н тя́ ра́зума испо́лни, и до́брых сла́достьми многови́дно украси́, му́чениче страстоте́рпче всехва́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Роди́телие твои́ непоро́чныя ве́ры, предбе́дствующе, во изгна́нии пре́лести, заключа́еми в темни́цах, Бо́жиими веле́ньми прозябо́ша тебе́, разори́вшаго многобо́жия соу́з.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресла́вная о Тебе́ глаго́лашася в ро́дех родо́в, Яже Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вши, чиста́ же пребыва́еши, Богоро́дице Мари́е. Те́м Тя́ вси́ честву́им, по Бо́зе предста́тельство на́ше.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Яко светоза́рну звезду́, страстоте́рпца Ма́манта положи́ Христо́с на высоте́ Це́ркве Своея́, страда́ний све́тлостьми и пресла́вных чуде́с всю́ подсо́лнечную просвеща́юща.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Возше́д на го́ру и́стиннаго зна́ния и облиста́вся виде́нии ума́ чистото́ю, естество́ безслове́сное, к слове́сному песнопе́нию Боже́ственными повеле́нии, блаже́нне, воздви́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юноша красе́н добро́тою бы́л еси́, те́м беззако́нно и́щущим я́ти тя́ яви́лся еси́ непристу́пен, Прише́дшему на Стра́сть, я́ко все́х Го́споду, приведе́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не́бо простры́й и земны́й, Пречи́стая, кру́г содержа́й ве́сь, естество́м Божества́, на объя́тиих Твои́х пло́тию держи́мь бы́сть и ве́рным Тя́ утвержде́ние все́м показа́.

Седа́лен му́ченика, гла́с 8.

Благоче́стия сы́й рожде́ние че́стно, нече́стия показа́лся еси́ потреби́тель, Ма́манте всехва́льне, си́лою Ду́ха: в три́знищи бо ле́сть и́дольскую обличи́л еси́ и благоде́рзостно Тро́ицу пе́ти пропове́дал еси́. Те́мже и звере́м вда́н бы́в, страстоно́сче, зве́ря умори́л еси́ и злонача́льнаго зми́я. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Самово́льне к подвиго́м отлучи́лся еси́, неужа́сно, сла́вне, му́дростию: Христа́ бо име́л еси́ помога́юща Боже́ственною си́лою, не́мощь твою́ утвержда́юща, и свиде́теля показу́юща Свои́х страда́ний, и вы́шней све́тлости прича́стника.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Яко помо́щник, и́же от Бо́га, спу́тник тво́й, покаря́шеся, я́коже слове́снейший, ди́вий зве́рь. Боже́ственною бо любо́вию ты́ покори́л еси́ стра́сти безслове́снейшия, красе́н яви́лся еси́ по́мыслом мудре́йшим, безслове́сие враго́в побе́ждь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пред суди́лищи мучи́телей ты́ предста́л еси́, Сло́ва воплоще́ние, блаже́нне, проявле́нно возглаша́я, и безбо́жия низлага́я свире́пство, и вся́ несомне́нно пе́ти науча́я: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рожде́нием преесте́ственным Рождества́ Твоего́, боле́зней гре́х разреши́ся, и от кля́твы земноро́дных естество́ измени́ся, Богороди́тельнице Всенепоро́чная, и отверзо́шася до́льным Тебе́ ра́ди го́рняя, и со Ангелы челове́цы лику́ют.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Стру́жемь, ника́коже о телеси́ сла́вный Ма́мант попече́ся, тле́ния дебельство́ растерза́тися отложи́в, и ко́жныя совле́к ри́зы, и оде́жду нетле́ния прие́м.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Благода́рственную хвалу́ пе́л еси́ Зижди́телю твоему́, ископова́емь в ре́бра, всеблаже́нне, и гла́с с небесе́ услы́шал еси́, утвержда́ющь па́че по́мысл тво́й к лу́чшему и страда́ний боле́знь облегча́ющь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В темни́це заключе́ну яви́ся с небесе́ тебе́, нося́щи пресла́вно виде́ние, страстоте́рпче всеблаже́нне, многострада́льне, пи́щу нетле́ния, голуби́ца красне́йша: тле́ния бо преде́лы премину́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́ния Боже́ственнаго и примене́ния несказа́ннаго Ты́ была́ еси́ Хода́таица, Яже пре́жде со́лнца из Отца́ Рожде́ннаго ро́ждши: Тобо́ю бо естество́ земны́х Бо́гу совокупи́ся и на престо́ле Сла́вы посади́ся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вностию к Бо́гу распала́емь, свяще́ннейше, о поджига́ющем пла́мени ника́коже попе́клся еси́, боже́ственным ороша́емь с небесе́ дожде́м, страда́льче до́блественнейше.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Юношам трие́м Претвори́вый пе́щь в ро́су светоявле́нно, богому́дре, всеблаже́нне, от пла́мене исхити́ тя и огня́ показа́ пресла́вно си́льнейша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Велича́йшия претерпева́я по́двиги, яви́лся еси́ превелича́йш, в страда́льцех чу́ден, в му́ченицех же иску́сен. Те́м и велича́йших тя́ Подвигополо́жник воздая́ний сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бы́хом о́бщницы Боже́ственному естеству́, Пречи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м, и поко́й небе́сный, со Ангельскими чи́нми Тя́ восхваля́ющии, во Христе́ насле́дствовахом.

Конда́к, гла́с 3.

Жезло́м, свя́те, от Бо́га тебе́ да́нным, лю́ди твоя́ упаси́ на па́житех живоно́сных, зве́ри же неви́димыя и неукроти́мыя сокруши́ под но́ги тя́ пою́щих, я́ко вси́, и́же в беда́х, предста́теля тя́ те́пла, Ма́манте, и́мут.

Икос:

Иже по все́й земли́ пресла́внаго тя́ му́ченика, и на небесе́х со Ангелы лику́юща, воспои́м, Ма́манте, пе́рвее еле́ни в пусты́нях я́ве доя́ща, и ны́не бога́тныя лю́ди Госпо́дня, жезло́м си́лы, я́ко па́стыря добра́, пасу́ща и путеводя́ща на ме́сто зла́чно, иде́же е́сть и́стинно ра́йская сла́дость. Тоя́ бо ра́ди ми́р оста́вил еси́, я́ко да вси́ тя́ предста́теля, Ма́манте, те́пла и́мут.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снисхожде́ния о́гонь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Пе́щи ви́д, я́коже хла́да потре́бное тебе́ испо́лни, на дни́ бо мно́гия в то́й, Ма́манте, затворе́н, не опали́лся еси́, вопия́ Сотво́ршему: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Ангелы сприе́мники, слико́вники тебе́, и о́бщники неизглаго́ланных пе́сней, посреде́ пла́мене, му́чениче, име́л еси́. С ни́миже все́х Влады́це взыва́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ши́пок неувяда́емь, я́ко от черто́га жени́х, исходя́, красне́йший, и́стинно от пе́щи, попали́в безу́мныя, и зря́щия просвети́в, зову́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ ны́не испо́лнися богоглаго́ливаго прорече́ние, во утро́бе бо, Де́во, Бо́га Сло́ва име́ла еси́ и родила́ еси́ Жизнода́вца. Ему́же вси́ зове́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Яко Дании́л, зия́ния звере́й заусти́л еси́ боже́ственным Влады́ки призва́нием, сла́вне, зми́я умертви́л еси́, злочести́выя посрами́л еси́, и я́ко победи́тель, на небесе́х, поя́, живе́ши в весе́лии: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Побива́ху ка́мением тя́, блаже́нне, ка́мению служа́щии, и окамене́ннии душе́ю пребеззако́ннии, о́ко воздвиза́юща свяще́нныя твоея́, му́чениче, души́ к неразсе́дному и неукло́нному Ка́меню и пою́ща усе́рдно: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подвигополо́жник, свы́ше тебе́ простира́я вене́ц, я́коже победи́телю, и до́брый проше́дшу по́двиг, пребога́те, возглаша́ет тебе́ е́же к Нему́ спеши́ти, честно́е и сладча́йшее ше́ствие, усе́рдно пою́щу: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преесте́ственно зачала́ еси́ Су́щаго из Отца́ без ма́тере, пребы́вши Де́ва и по рождестве́, Чи́стая: Бо́жие бо соедине́ние обновля́ет естества́ в Тебе́, и обновля́ются существа́ преде́лы. Те́м Тя́ правосла́вно, я́ко Бо́га ро́ждшую, и́стинно Богоро́дицу пое́м во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Возложи́л еси́ ду́шу твою́ Изба́вителю, и к Сему́ усе́рдно восте́кл еси́, добро́тами укра́шен све́тло свяще́нных подвиго́в твои́х и боре́ний чу́дных, всехва́льне ору́жниче, свети́ло вселе́нныя, церко́вное удобре́ние.

Припев: Святый мучениче Маманте, моли́ Бо́га о нас.

Совокупи́лся еси́ со Ангелы, Ангельское на земли́ жи́тельство стяжа́в, и с ни́ми пое́ши во хвале́нии ра́достно свяще́нное песнопе́ние, Ма́манте, Тро́ице всехва́льно, обожа́емь Боже́ственными прича́стии, и сла́вою непрее́мною обогаща́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, боже́ственное твое́ сие́ торжество́ ра́достно, му́чениче, соверша́ющия, и честно́е и свяще́нное твое́ страда́ние ве́рою чи́стою хва́лящия, помина́й всеблаже́нне, и бу́ри и бе́д и напа́стей ны́ спаси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусому́жную Ма́терь су́щих на земли́, Отроча́ ражда́ющу, кто́ слы́ша когда́? И Рожде́нное, безнача́льна Бо́га же и соесте́ственна Отцу́ пребезнача́льному же и Ро́ждшей преесте́ственно? О, стра́ннаго та́инства! О, Боже́ственнаго обще́ния, и́мже Бо́гу соедини́хомся!

Свети́лен му́ченика.

Млеко́м воспита́лся еси́ еле́ней, в гора́х живы́й, му́чениче Ма́манте, но яви́лся еси́ па́ки на три́знищи, страда́в усе́рднейше, и побе́ды взе́м вене́ц, ко Го́споду отше́л еси́.

Богородичен: Иже жи́зни боже́ственней и блаже́нней позави́дев ми́ дре́вле в раи́, вра́г льсти́вейший и вселука́вый, и Еде́ма изгна́на сотвори́ мя, умерщвля́ется Твои́м Рождество́м, Де́во.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Маманте! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Маманту