Шрифт

15 сентября.

Канон второй преподобным Антонию и Феодосию Печерским.

Преподобным Антонию и Феодосию Печерским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Зве́зды мы́сленныя,/ просия́вшия на тве́рди Церко́вней,/ и́ноков Росси́йских основа́ние/ пе́сньми, лю́дие, почти́м,/ ра́достныя похвалы́ сим воздаю́ще:/ ра́дуйтеся, преблаже́ннии отцы́, Анто́ние с Феодо́сием богому́дрым,// при́сно моля́щиися о возсле́дствующих и чту́щих па́мять ва́шу.

Ин тропарь, глас 3:

Дво́ицу нача́льных Росси́йских свети́л почти́м:/ Анто́ния, Бо́гом посла́ннаго, и Феодо́сия, Бо́гом даpова́ннаго./ Ти́и бо пе́pвии,/ pавноа́нгельным в Росси́и житие́м пpосия́вше от гоp Ки́евских,/ освети́ша оте́чествия на́шего вся концы́,/ и путь к Небеси́ пpа́вый мно́гим показа́ша,/ и пеpвоотцы́ и́ноком бы́вше,/ ли́ки спаса́емых Бо́гови пpиведо́ша,/ и ны́не, пpедстоя́ще в вы́шних/ немеpца́емому Божества́ Све́ту// мо́лятся о душа́х на́ших.

Ин канон. Глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Воду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Во́ды мирско́го мяте́жа, а́ки Моисе́й с Ааро́ном Чермно́е мо́ре,/ преподо́бный Анто́ний с Феодо́сием блаже́нным немо́кренно преидо́ста/ и, без вре́да приста́нища Небе́снаго дости́гше, ра́достно возгласи́ста:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Волна́ми жите́йскими вла́яйся аз, окая́нный,/ и, да не погря́зну фараони́тски в глубине́ зол,/ боя́ся, к вам вопию́: о отцы́ преподо́бнии,/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему о мне помоли́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вода́ми слез твои́х фарао́на мы́сленнаго потопи́л еси́, Анто́ние,/ во умерщвле́нном же телесы́, а́ки в тимпа́не, побе́дная воспе́л еси́, Феодо́сие,/ о́ба же о ны моле́ние Изба́вителю и Бо́гу на́шему принеси́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во́ды страсте́й моих изсуши́, ро́ждшая Незаходи́мое Со́лнце, Христа́,/ и на сух путь безстра́стия наста́ви мя,/ до́брая Путеводи́тельнице,/ да благода́рственная Изба́вителю Бо́гу на́шему/ и Тебе́ воспою́ во ве́ки.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га/ Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зи́ждителю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний Кра́ю, ве́рных Утвержде́ние,// Еди́не Человеколюбче.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Небе́сное житие́ в пеще́рах земны́х показа́сте,/ отцы́ преподо́бнии,/ утвержда́ющеся же в любви́ Бо́жией,/ жела́емаго го́рняго кра́я достиго́сте/ и зре́ти сподо́бистеся Еди́наго Человеколю́бца.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

На Небе́сный круг восте́кл еси́, свя́те Анто́ние,/ к Небе́сным оби́телем преста́вился еси́, преподо́бне Феодо́сие:/ та́мо о́ба мольбу́ о нас, гре́шных, принеси́те к Еди́ному Человеколю́бцу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Небе́сных благ лиши́вся аз, окая́нный,/ к вам притека́ю, о Небе́снии гра́ждане:/ да не в коне́ц отчужде́н бу́ду ча́сти спаса́емых,/ умоли́те о мне Еди́наго Человеколю́бца.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небе́с простра́ннейшая Богороди́тельнице,/ Невмести́маго вмести́вшая в пречи́стых ложесна́х Твои́х,/ сподо́би мя, гре́шнаго, получи́ти ме́сто в селе́ниих пра́ведных/ и с те́ми иаслажда́тися лицезре́ния Еди́наго рожде́ннаго от Тебе́ Человеколю́бц.

Седален, глас 2:

Моление твое теплое, Антоние преблаженне,/ огнь с небесе сведе на место, идеже ныне основася Богородична церковь,/ твоя же прилежная мольба, богоносе Феодосие,/ на то же место благодать Божию образом дуги от ветхия церкве преведе:/ оба бысте чудотворцы, оба теплии к Богу молебники, оба велицыи Того угодники:/ и ныне молитвами вашими попалите хврастие грехов наших,/ и благодати Божией приобщите ны,/ и от бед избавляйте нас, вскоре предстательствующе.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́ и от бед изба́ви нас,/ еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Услы́шав глас Госпо́день в Афо́не к игу́мену, глаго́лющ:/ посли́ Ми Анто́ния в Россию, я́ко та́мо его́ тре́бую,/ и прии́де Анто́ний в новопросвеще́нную страну́ повеле́нием Го́спода своего́,/ и просла́ви Того́ Божество́.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Услы́шав Феодо́сий глас Христа́, во Ева́нгелии глаго́люща:/ грядите по Мне и возьми́те и́го Мое́ на себе́,/ а́бие, вся я́ко уме́ты вмени́в, во след Его́ пойде́/ и просла́ви Того́ Божество́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Услы́шавше равиоа́нгельное двою́ тою́ отцу́ в пеще́рах пребыва́ние,/ мно́зи стеко́шася к ни́ма подража́ти по́стнических по́двигов/ и, о́бразом доброде́тельнаго ею́ жития́ наста́вльшеся угожда́ти Бо́гу,/ просла́виша Того́ Божество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услы́ши, Влады́чице, стена́ние и мольбы́ христоимени́тых люде́й,/ при́зри на озлобле́ние и горесть утесня́емых отвсю́ду,/ виждь сле́зы и рыда́ния су́щих в беда́х и ско́рбех и умилосе́рдися на рабы́ Твоя́,/ да Тя, Богоре́дицу, прославля́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир подаждь нам,// Человеколюбче.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Просвети́шася, я́ко небеса́ двема́ свети́лами,/ го́ры Ки́евския двема́ нача́льнейшими отцы́ преподо́бными,/ Анто́нием, а́ки со́лнцем, Феодо́сием, а́ки луно́ю,/ и свет святы́ни их во тьме пеще́рной светя́ше, и тьма не объя́тих:/ лю́дие же, на свет до́брых дел ею́ взира́юще,/ прославля́ху Отца́ Небеснаго.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Просвети́ся вся Росси́я луча́ми чуде́с ва́ю,/ сы́нове немерца́ющаго Све́та, отцы́ преподо́бнии,/ а́ще и под спу́дом пеще́рным скры́стеся:/ твори́мая бо ва́ми богоугожде́ния вта́йне/ показа́ Бог Я́ве и просла́ви прославля́ющих Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Просвеща́етеся ны́не, а́ки со́лнце, во Ца́рствии Небе́снем, о богоблаже́ннии:/ просвети́те помраче́нную мою́ душу/ и на све́тлую за́поведей Бо́жиих стезю́ наста́вите мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́ лице́ Твое́ на рабы́ Твоя́, Христе́, Све́те и́стинный,/ и, отгна́в тьму прегреше́ний на́ших, све́та присносу́щнаго о́бщники сотвори́ ны,/ ра́ди Ро́ждшия Тя и преподо́бных Твои́х, Человеколюбче.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому возвещу́ печа́ли мол,/ яко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Моли́тву излия́л еси́ ко Господу, преподо́бне Анто́ние:/ да бу́дет по всей земли́ роса́, на ме́сте же име́вшия бы́ти це́ркве су́ша;/ и па́ки: по всей земли́ су́ша, на ме́сте же святе́м роса́,/ и услы́шан был еси́ вско́ре,/ Молю́, и о мне помоли́ся, да вла́ги моя́ изсуши́т стра́стныя,/ изсо́хшее же се́рдце мое́ росо́ю благода́ти да ороси́т/ и от тли да возведе́т мя Бог мой.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Моли́твами твои́ми, преподо́бне Феодо́сие,/ оби́тель твоя́ во оскуде́ниих наполня́шеся земны́х благ;/ душе́ мое́й ску́дной, не иму́щей до́брых дел,/ исхода́тайствуй спаси́тельная блага́я, и от тли да возведе́т мя Бог мой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моли́твами преподо́бных Твои́х уго́дников, Анто́ния и Феодо́сия Пече́рских,/ излия́вших пред Тобо́ю сердца́ своя́/ и моля́щихся к Тебе́ о всем ми́ре вы́ну,/ от тли, Бо́же мой, возведи́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́тву мою́ по Го́споде Бо́зе к Тебе́, Госпоже́ Богоро́дице, пролива́ю/ и возвеща́ю моя́ душе́вныя печа́ли:/ я́ко злы́ми мои́ми де́лы в поги́бель влеко́м есмь/ и не исправля́юся,/ грехо́вным ору́жием уязвля́ем есмь и не чу́вствую,/ кит преиспо́дняго а́да пожре́ти мя хо́щет, и не бежу́ от него́;/ оба́че к Твоему́ милосе́рдию вопию́:/ от тли, Влады́чице моя́, возведи́ мя.

Кондак, глас 2:

Твердыя столпы́ благоче́стия,/ недви́жимая и́ноческих законоположе́ний основа́ния/ и необори́мыя сте́ны Российския восхва́лим:/ Анто́ния, возлю́бльшаго Бо́га,/ и Феодо́сия, возлю́бленнаго Бо́гом:/ труды́ бо о́нех и по́стническия по́двиги прия́т па́че вся́каго всепло́дия// Еди́н во святы́х прославля́емый.

Икос:

Ко́е похвале́ние принесе́м дво́ице вели́ких уго́дников Бо́жиих:/ Анто́нию, обре́тшему благода́ть пред Го́сподем, Феодо́сию, сподо́бльшемуся благода́ти от Го́спода,/ обе́ма же послужи́вшима Богоблагода́тней Пречи́стей Де́ве?/ Я́коже бо дре́вле два Херуви́ма сла́вы бя́ху стоя́ще у киво́та заве́та,/ си́це киво́ту одушевле́нному, Бо́жией Ма́тери,/ си́и два отцы́ преподо́бнии предстоя́ста вы́ну,/ хва́ляще вопло́щшагося от Нея́ Бо́га,/ и ны́не предстоя́т с Херуви́мы Престо́лу непристу́пныя сла́вы,/ а́може предста́ Цари́ца одесну́ю,/ крила́ми же непреста́нных свои́х моле́ний осеня́ют Росси́ю,/ и умилостивля́емый и́ми быва́ет с Богоро́дицею Христо́с Бог,/ Еди́н во святы́х прославля́емый.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Боже, благослове́н еси́.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

От горы́ Афо́нския блаже́нный Анто́ний в Росси́ю прише́д/ и, да бу́дет на ме́сте сем Святы́я Горы́ благослове́ние,/ рек, пои́ше:/ Оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

От до́му роди́тельню преподо́бный Феодо́сий к Иерусали́му тещи́ жела́я,/ на го́ры Ки́евския прии́де и сотвори́ я свое́ю святы́нею, я́ко Сио́на;/ труды́ же свои́ми распространи́в оби́тель, я́ко Иерусали́ма, поя́ше:/ оте́ц на́ших Боже, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От мирски́х любосла́стных страсте́й,/ а́ки от вавило́нскаго пла́мене, неопа́льни соблю́дшеся, отцы́ святи́и/ ны́не в Це́ркви торжеству́ющих с ра́достию вопию́т:/ Еди́ный в Тро́ице Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Христа́ Бо́га посыла́хуся на про́поведь два два,/ а́може Сам идти́ хотя́ше;/ Пречи́стая же Де́ва Богоро́дица, хотя́щи Сама́ новопросвеще́нныя лю́ди росси́йския посети́ти/ и сотвори́ти Себе́ посреди́ их селе́ние,/ посла́ в Росси́ю, а́ки апо́стольскую дво́ицу,/ сия́ два избра́нныя рабы́ Своя́, Анто́ния и Феодо́сия, пою́щия:/ воплоще́нный от Де́вы Христе́ Бо́же,/ со Отце́м и Ду́хом благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Царя́ Небе́снаго в а́нгельском чину́ просла́вити хотя́,/ пеще́ру житие́м твои́м равноа́нгельным соде́лал еси́ а́ки Не́бо, Анто́ние свя́те,/ и, земны́х А́нгелов лик собра́в, глаго́лал еси́ к ним:/ Его́же пою́т на Небеси́ во́и а́нгельстии,/ Того́ мы на земли́ хва́лим и превозносим вы́ну.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Царю́ Небе́сному вво́инитися хотя́,/ желе́зом прикова́лся еси́, а́ки во́инским по́ясом препоясу́яся, Феоде́сие терпеливоду́шне,/ и подвиза́лся еси́, я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в,/ до́ндеже, мир и плоть одоле́в, врага́ диа́вола победи́л еси́,/ торже́ственно хваля́ и превознося́ укрепля́вшаго тя Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Царю́ Небе́сному с во́и а́нгельскими ны́не на Небеси́ предстоя́ще,/ не забу́дите нас, притека́ющих к вам, о отцы́ преблаже́ннии,/ да и мы сподо́бимся с ва́ми в бу́дущей жи́зни хвали́ти и превозноси́ти Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Царя́ Небе́снаго ро́ждшая, Богоневе́сто Влады́чице,/ сподо́би ны ча́сти пра́ведных,/ да с ни́ми ку́пно восхва́лим ро́ждшагося от Тебе́ Влады́ку/ и просла́вим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ниии Тобо́ю Де́во Чи́стая,// с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Вои́стину ме́ртвы показа́стеся ми́рови,/ пре́жде погребе́ния в пеще́ры, не́дра земна́я, а́ки во гроб, все́льшеся,/ но Бо́гови жи́вы бе́сте, богомы́сленными ва́шими умы́ к Небеси́ паря́ще/ и со безпло́тными ли́ки Того́ и ку́пно Ро́ждшую Его́ велича́юще.

Припев: Преподобные Антоние и Феодосие, моли́те Бо́га о нас.

Вои́стину житие́ ва́ше а́нгельско бысть:/ во пло́ти бо су́ще, неради́сте о пло́ти,/ но, а́ки пле́нника, ту, умерщвле́ньми смири́вше, покори́сте ду́хови и безпло́тных подража́сте,/ неусы́пно Го́спода и Госпожу́ Богоро́дицу велича́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вои́стину насле́дницы Ца́рствия Небе́снаго сотвори́стеся,/ земна́я насле́дия презре́вше и отчужди́вшеся су́етнаго ми́ра,/ присво́истеся Бо́гови и, разре́шшеся сою́зов пло́ти, со Христо́м ны́не жи́тельствуете,/ со безпло́тными ли́ки Тому́ и Пренепоро́чней Того́ Ма́тери предстоя́ще и о нас моля́щеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стину Тобо́ю челове́ческий род получи́ спасе́ние, о Пренепоро́чная Де́во Мари́е.// Ты бо соедини́ла еси́ с челове́ком Бо́га,/ в пречи́стей Твое́й утро́бе воплоти́вши неизрече́нное о́тчее Сло́во,/ Ты и нас, гре́шных, удали́вшихся от Го́спода,/ па́ки к Го́споду прибли́жи, и примири́, и присоедини́ Ему́,/ да со безпло́тными ли́ки, ку́пно и с теми, и́же во пло́ти а́нгельски пожи́ша,/ и Тебе́, и ро́ждшагося от Тебе́ Христа́ Влады́ку велича́ем во ве́ки.

Светилен:

Све́та су́ще вы́шняго ближа́йшии гра́ждане/ и прекраснаго Иерусали́ма насе́льницы святи́и,/ ни́жних, вы́ну ра́туемых, посети́те и подава́йте по́мощь/ ва́шу честну́ю па́мять ны́не восхваля́ющим.

Богородичен:

Све́та Тричи́сленнаго Де́ва су́щи и Ма́ти,/ во све́те вчини́ жи́ти вы́шнем/ пою́щих нетле́нное Рождество́ Твое́, Обра́дованная.

Молитва преподобным Антонию и Феодосию, игуменам Киево-Печеpским

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та непреста́нно представля́ет уму́ и сия́, и́миже Всеми́лостиваго прогне́ва Бо́га и Его́ благоутро́бие раздражи́ и о́ная, я́же вся́каго челове́ка, кроме́ вся́каго сумне́ния по вре́менной сей жи́зни ожида́ют: к сим же и Оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рном устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла Вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в стране́ на́шей, ми́рных и безпеча́льных сохрани́тe, и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте иногда́ Ера́зму мона́ху в тя́жком сме́ртном бе́дствии обрета́вшемуся, и си́це сердца́ на́ша к и́стинному покая́нию и жале́нию о греха́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, и́же в и́стинном покая́нии от зде́шних к Бо́гу отъи́де, да и мы, в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нepaздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем Ю́ ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобным Антонию и Феодосию Печерским