Шрифт

14 сентября.

Канон преподобному Симеону Столпнику.

Преподобному Симеону Столпнику
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́с 1:

Терпе́ния сто́лп, бы́л еси́, ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне: Иову во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих, и безпло́тных жи́тельству, сы́й в телеси́, Симео́не, о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче на́ш Симеоне, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х, те́м на небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х, де́монския погуби́л еси́ полки́ и Ангельския дости́гл еси́ чи́ны, и́хже житию́ без поро́ка поревнова́л еси́, дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу, ми́р испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бнаго. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, вси́ лю́дие, в мо́ри Чермне́м фарао́на погрузи́вшему, побе́дную пе́снь пою́ще, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Да́ждь мне́, орга́ном язы́ка гнилы́м, о богоно́се Симео́не, пе́снь тебе́ плету́щему, мольба́ми твои́ми, зна́ния све́т богонауче́н.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Позна́ша му́дрость, о́тче, твою́, пе́рсяне, ефио́пляне, инди́ане, и ски́фяне и ара́вов мно́жество, и просла́виша Христа́, тобо́ю прославля́емаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́ти испо́лнився духо́вныя, от пасту́шеских бо ста́нищ, я́ко Иа́ков, Дави́д и Моисе́й, началово́ждь слове́сных яви́лся еси́ па́ств, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице, ра́дуйся, Честна́я, невмести́маго Бо́га во утро́бе Твое́й вмести́вшая, изба́витися лю́тых испроси́ пою́щим Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Стра́х Тво́й, Го́споди, всади́ в сердца́ ра́б Твои́х и бу́ди на́м утвержде́ние, Тя́ во и́стине призыва́ющих .

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Ско́ро избе́г зи́мныя беды́ духо́в, ко спаси́тельней устреми́лся еси́ оби́тели, Симео́не, из нея́же и нестаре́емую жи́знь прия́л еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Приклони́л еси́, ра́дуяся, покорли́вый слу́х тво́й, всеблаже́нне, Влады́це блажа́щу и блаже́нную обре́л еси́ жи́знь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́ва прие́м се́мена се́рдца твоего́ бразда́ми и сле́з напое́нии, Христу́ умно́жен кла́с доброде́телей пожа́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизрече́нно зачала́ еси́, Богоневе́сто, Спа́са и Го́спода, избавля́ющаго ны́ от лю́тых, Тя́ во и́стине призыва́ющия.

Седа́лен преподо́бнаго, гла́с 8:

Земна́я вся́ оста́вив и в ми́ре сы́й теле́сне, ду́хом бы́л еси́ небе́сный Ангел, находя́щия бо стра́сти умертви́в пло́тию, Тро́ицы яви́лся еси́ уго́дник, блаже́нне. Те́мже неду́гующих исцеля́еши стра́сти и сло́вом ду́хи отгоня́еши благода́тию, Симео́не преблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний проще́ние дарова́ти честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих держа́ву Твою́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Не на песце́, преблаже́нне, но на глубоча́йших труде́х твои́х положи́в основа́ние воздержа́ния, доброде́телей созда́л еси́ сто́лп непоколеби́м.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Всели́в те́ло твое́ в жили́ще же́стоко, стра́хом пригвозди́л еси́ ду́ха и жили́ще насле́дия боже́ственнаго обре́л еси́, преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Укроти́л еси́ теле́сныя сокрове́нныя стра́сти, пребога́те, в гнои́ лежа́ черве́й, о́тче, благово́ние обре́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По стра́сти во́льней Жизнотвори́вому Мертвецу́ подо́бяся, я́коже гро́бу, ро́ву те́мному са́м себе́ жи́ва пре́дал еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е, моли́ всегда́ рабо́м Твои́м дарова́ти согреше́ний проще́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Но́ваго Дании́ла, Симео́не, Христо́с тя́ показа́, из ро́ва бо зве́рска тя́ явле́нием неврежде́на возврати́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь са́м себе́ Го́споду возложи́в, слоте́, и мра́зу, и зно́ю проти́вным озлобле́нием обнажи́лся еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Но́вый Моисе́й и Илия́ показа́лся еси́, еди́нощи чрез всю́ четыредеся́тницу пи́щу прие́мля во все́й жи́зни твое́й, преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко златоза́рным, Симео́не, мони́стом, преподо́бне, у́жем облага́емь, небоше́ственник показа́лся еси́ боже́ственными кри́лы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́ при́сно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Неискусобра́чная Мари́е Чи́стая, низпосла́ти на́м, ве́рным, ве́лию ми́лость.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Зна́мений и чуде́с тя́ Христо́с самоде́теля показа́, Боже́ственнаго, блаже́нне, де́йства прия́тно жили́ще.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Возне́сл еси́ те́ло твое́, Симео́не, я́ко на кре́ст, на сто́лп. Те́м спросла́вился еси́ на Дре́во тебе́ ра́ди возне́сшемуся Христу́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вы́шнее ше́ствие обре́т, Симео́не чу́дне, к высоте́ небе́сней пою́щия тя́ ве́рно возведи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Го́ру, Юже прови́де Дании́л, из Нея́же несеко́мый Ка́мень ве́ры отсече́ся — Христо́с, Тя́ познава́ем.

Конда́к преподо́бнаго Симео́на, гла́с 2:

Вы́шних ища́й, вы́шним совокупля́яйся и колесни́цу о́гненную сто́лп соде́лавый, те́м собесе́дник Ангелом бы́л еси́, преподо́бне, с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Икос:

Симео́ново непоро́чное житие́ ки́й язы́к челове́чь довле́ет когда́ к похвале́ испове́дати? Оба́че воспою́, Бо́жиею му́дростию, до́бляго сего́ исполи́на страда́ние же и по́двиги, я́же на земли́, я́ко свети́льника я́вльшася все́м челове́ком, мно́гим терпе́нием в ли́це Ангельстем возсия́вша, с ни́ми бо поя́ непреста́нно Христу́, воздержа́нием чистоту́ стяжа́, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы благочести́вии в Вавило́не о́бразу злато́му не поклони́шася, но, посреде́ пе́щи о́гненныя ороша́еми, пе́снь воспева́ху, глаго́люще: превозноси́мый отце́в и на́с Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Разреши́л еси́ у́бо сухоту́ недоуме́ющимся, и врата́ те́м дожде́вныя отве́рзл еси́, и зе́млю коле́блющуюся моли́твами уста́вил еси́, и лю́ди зва́ти научи́л еси́: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Яко велича́йший свети́льник церко́вный и многосве́тлое, Симео́не, со́лнце, всю́ду лучи́ испуща́я, просвети́л еси́ и лю́ди зва́ти научи́л еси́: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Во́ды отвсю́ду стеко́шася, уго́дниче Христо́в, челове́ков пучи́на во огра́де твоего́ собра́ся воздержа́ния, от тебе́ вопи́ти наказу́еми: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дре́вле у́бо ста́рца объя́тии, скрижа́льми же твоего́ се́рдца, преподо́бне, неви́димою си́лою, Христо́с упоко́ися, Симео́не. Те́мже взыва́л еси́: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Подоба́ше безсе́менно Вопло́щшемуся из Тебе́ проити́, Де́во Чи́стая, Ты́ бо яви́лася еси́ чистото́ю все́х пребо́льши, Ему́же, вопию́ще, пе́сньми зове́м: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

От вся́каго отлучи́вся пристра́стия и ма́терию не́мощь уще́дрив, я́ко живе́й яви́лся еси́ по сме́рти: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́, вопия́, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Юношу стя́гнул еси́ разсла́блена и о́др Фи́ларху повелева́еши на ра́му нести́, свяще́ннейше, вопия́: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уясни́вый Иова стра́стию, согни́вшия пло́ти твоея́ гни́лость, в би́сер претвори́ многоце́нен, тя́, Христо́в уго́дниче Симео́не, Сла́вяй во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Ангела ра́дость прие́мшую, и ро́ждшую Го́спода сла́вы, и све́т ми́ру возсия́вшую, вси́ Тя́ пое́м, Де́во Богоро́дице, во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ Рождество́ Присноде́вы в на́ше, ве́рных, спасе́ние пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Воцари́вшася над страстьми́ терпе́нием, Христо́с тя́ прия́т, Симео́не богоно́се, Своему́ о́бщника Ца́рству: те́м тя́ пе́сньми почита́ем.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли́ Бо́га о нас.

Целе́бней благода́ти сподо́бився от некра́домых Ду́ха сокро́вищ, богоно́се Симео́не, исцеле́ния подае́ши торжеству́ющим па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возше́д, преподо́бне, небе́снаго тече́ния на доброде́тельный возду́х, страда́ньми препоя́сан, возлете́в к ски́ниям небе́сным, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Купина́, горя́щая огне́м и неопаля́ема, яви́лася еси́, о Влады́чице, заче́нши безсе́менно Бо́га и Спа́са ми́ра, Его́же непреста́нно велича́ем.

Свети́лен преподо́бнаго.

Якоже свети́ло, преподо́бне, светоно́сное твое́ житие́ облиста́вшее просвети́ подсо́лнечную всю́, чуде́с луча́ми. Столпо́м бо, о́тче, возше́л еси́, я́ко ле́ствицею, к Бо́гу, иде́же все́х жела́ний, Симео́не, коне́чное и́стинно восприя́тие е́сть, о на́с моля́ся, честву́ющих Тя́, блаже́нне.

Молитва преподобному Симеону Столпнику

О, святый и великий угодниче Божий Симеоне! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже, взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Симеону Столпнику