Шрифт

14 сентября

Канон преподобной Марфе Тамбовской

Преподобной Марфе Тамбовской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Чистоту́ жития́ твоего́ яви́вши, преподо́бная ма́ти Ма́рфо, в по́двизех покая́ния и смире́ния Бо́гу угоди́ла еси́, сего́ ра́ди благода́ть стяжа́ла еси́ лю́ди любо́вию огражда́ти, от скорбе́й и печа́лей избавля́ти. Моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́, чудотворя́й иногда́ моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в, и раздели́в мо́ре: Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Стра́стными мя́ бу́рями всю́ду погружа́ема, и помышле́ний молво́ю ду́шу мою́ коле́блему, ко приста́нищу ти́хому Христо́вы во́ли, моли́твами твои́ми преподо́бная Ма́рфо, напра́ви, я́ко да досто́йно тя воспою́.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Де́вственными добро́тами просвеще́на, богоблаже́нная, Ма́рфо, Чи́стому Сло́ву уневе́стилася еси́, пожи́вши поще́нием боже́ственне: и Того́ живоно́сным стопа́м после́довала еси́, умерщвле́ние страсте́й претерпе́вши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственных оте́ц наказа́нию после́довала еси́ сла́вная, Ма́рфо, и сих нра́ву чи́сте поревнова́ла еси́, воздержа́нием я́ко безпло́тна, и чистото́ю и де́вством пожи́вши, преподо́бная, и и́стинным смире́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственную Ру́чку и Трапе́зу, Хлеб живо́тный поне́сшую, неде́ланную Ни́ву, Го́ру Святу́ю, Богоро́дицу Де́ву пе́сньми сла́вим.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й жела́ний Кра́ю, ве́рных Утвержде́ние, е́дине Человеколю́бче.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

В небе́сныя черто́ги светоза́рныя всели́лася еси́, неве́ста избра́нна бы́вши Вседержи́телю, исцеле́ния ре́ки источа́еши, Ма́рфо, страстна́я нам тече́ния изсуша́ющи.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Украси́лася еси́ жела́нием кра́йним жела́ющи Христа́, премно́жеством благосе́рдия, пло́тию обнища́вшаго, и после́довала еси́ живо́тным Его́ словесе́м, жите́йская вся кра́сная возненави́девши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Позлаще́нне криле́ доброде́тели стяжа́вши, на высоту́ небе́сную возлете́ла еси́ блаже́нная, Ма́рфо, я́ко голуби́ца нетле́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Род спасе́ся, Де́во, челове́ческий благода́тию обнища́вшаго пло́тию, из чре́ва Твоего́ неизрече́нно: те́мже чтим Тя, и благоче́стно ублажа́ем, Пречи́стая Де́во Богора́дованная.

Седа́лен, глас 4:

Красо́тами яви́лася еси́ де́вственно преукраша́ема, по́стнических свяще́нных по́двиг, я́ко неве́ста непоро́чная де́ва Христо́ва: и с Ним в нетле́нный вошла́ еси́ черто́г и красо́т Его́ наслажда́ешися, но моли́ спасти́ся нам от вся́кия беды́, любо́вию пою́щим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Чи́стая Всенепоро́чная, и Неискусобра́чная, еди́на безле́тнаго Сы́на и Сло́во Бо́жие в ле́те Ро́ждшая: Того́ со́ святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики и проро́ки, и преподо́бными моли́, дарова́ти нам очище́ние, и ве́лию ми́лость.

КрестоБогородичен:

Де́во Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га, ору́жие про́йде Твою́ пресвяту́ю Ду́шу, егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́: Его́же Благослове́нная моля́щи не преста́й, проще́ние прегреше́ний на́м дарова́ти.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Све́тлое твое́ торжество́, све́том сия́ющее Бо́жия Ду́ха, озаря́ет ду́ши на́ша ве́рою пою́щих тя, Ма́рфо, преподо́бная.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Чудесы́ Боже́ственными уве́рила еси́ неве́дущих Влады́ку, и к позна́нию Его́ возврати́ла еси́, пре́лести тьму оста́вльших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да́ры Христу́ принесла́ еси́, чи́стое умерщвле́ние удо́в, и труды́ воздержа́ния: и проти́ву прия́ла еси́ Небе́сное Ца́рство, Ма́рфо, и ве́чнующее наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Смири́вши спаси́ мя, высокому́дрием живу́щаго, Ро́ждшая возне́сшаго смири́вшееся естество́ на́ше Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти, Го́споди, спаси́ ны: Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве бо Тебе́ ино́го не ве́мы.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Ру́це твои́ преподо́бно воздвиза́еми к Зижди́телю, ма́ти, Ма́рфо, низложи́ша вра́жия шата́ния.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Удержа́в ру́ку твою́ десну́ю Вы́шний, наста́вил тя есть ма́ти, к небе́сному своему́ наслажде́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стезю́ те́сную проше́дши в поще́нии, к широте́ приспе́ла еси́ ра́йстей, Ма́рфо, всече́стная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же Богоро́дицу Тя́ неве́дущии Богома́ти, све́та не́ и́мут ви́дети, Ро́ждшагося из Тебе́ Пречи́стая.

Песнь 6.

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́вши двиза́ния плотска́я, над страстьми́ вельми́ воцари́лася еси́, и ны́не всечестна́я, Ма́рфо, в безстра́стных живе́ши све́тлостех.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

О́бразу Спа́сову навы́кла еси́ покланя́тися сла́вная, де́лы и словесы́ твои́ми спаси́тельная Его́ соблюда́ющи уче́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́блак тя́ Христо́с показа́ ма́ти, Ма́рфо, дождь источа́ющий живо́тный, ве́рою прося́щим у тебе́ пресла́вная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кра́сен па́че все́х челове́к, Сын Твой Пречи́стая, добро́тою Божества́, а́ще и плоть бысть нас ра́ди.

Конда́к, глас 3:

Тамбо́вскую моли́твенницу преподо́бную Ма́рфу почти́м, та бо а́нгельски на земли́ пожи́вши, мно́гим путь ко спасе́нию указа́, сего́ ра́ди испо́лнися Бо́жия благода́ти.

И́кос:

Струи́ мне сло́ва даждь, Бо́же мой, и исто́чник благочи́ния сотвори́ мой ум, и благослови́ язы́к мой, да воспою́ Твою́ а́гницу, ю́же венча́л еси́ Ты бла́гостию Твое́ю: а́ще бо́ Сам не́ да́си ми сло́ва досто́йнаго, ка́ко принесу́ да́р ни́щий, бога́тней в словесе́х и дея́ниих? Тем пода́ждь ми си́лу, испове́дати ея́ натриже́ния, кре́пко бо зве́ри победи́ла есть: но́ моли́твами ея́ проти́вных шата́ние разори́.

Песнь 7.

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно, и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́ Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

О добро́те тле́ющей, Ма́рфо преподо́бная, небрегла́ еси́, смотря́ющи та́мо су́щая воздая́ния и свет, и сла́ву Бо́жию нестаре́ющую и красоту́, и Боже́ственное селе́ние.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Ми́р премени́ла еси́ тле́ющий преми́рным живото́м нестаре́ющим, и вре́менную пи́щу пребыва́ющим существо́м, и плотски́м обру́чником, небе́снаго Жениха́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зум боголюби́в стяжа́ла еси́, Ма́рфо, с пло́тию а́нгелом уподо́билася еси́, бдя́щи те́пле любо́вию, и пою́щи: благослове́н еси́ Го́споди Бо́же во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Виждь ско́рбь мою́ Де́во, ю́же ми наведе́ мно́жество зол мои́х, и родства́ о́гненнаго исхити́ мя, вопию́щаго: благослове́н еси́ Го́споди Бо́же во ве́ки.

Песнь 8:

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́, со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шена сия́нием чистоты́, и чи́стым житие́м просвеще́на ма́ти, предстои́ши Жениху́ твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зни разли́чныя уврачу́ет челове́ков, и прого́нит бесо́вския па́кости, те́ло твое́ свято́е, преподо́бная, во гро́бе пресла́вно сокрыва́емое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́нна же́ртва принесла́ся еси́, и приноше́ние све́тлое, преподо́бная ма́ти Ма́рфо, я́ко кади́ло Благоуха́нное, все́х Влады́це Христу́ Бо́гу на́шему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бе́з истле́ния Сло́ва па́че слове́с родила́ еси́, тле́ния вся́каго нас избавля́ющаго: сего́ ра́ди Тя, Де́во, ве́рою велича́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Устраши́ся всяк слух неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от Деви́ческаго чре́ва быв челове́к: те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Возжеле́ла еси́ добро́ту мы́сленную Жениха́, и чи́сто возлюби́ла еси́ Его́. Где́ почива́еши? Где́ ли пасе́ши? Те́пле вопия́ла еси́: да почи́ю у Тебе́, и в Твои́х све́тлостех наслажду́ся, велича́ющи Твою́ бла́гость.

Припев: Преподобная мати Марфо, моли́ Бо́га о нас.

Ра́зум име́ла еси́ в твое́й души́, и смире́ние, и Боже́ственную кро́тость, ве́ру несумне́нну, н наде́жду и любо́вь, ю́же к Бо́гу: всено́щными моли́твами приближа́ющися Ему́, и та́мо су́щими све́тлостьми блаже́нная, Ма́рфо, озаря́ема и просвеща́ема.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Собра́шася днесь лю́дие, хвала́ми возвели́чити Го́спода, возвели́чившаго твое́ свято́е торжество́ сие́: в не́мже помина́й нас помина́ющих тя, предстоя́щи Христу́ Жениху́ твоему́, преподо́бная, Ма́рфо, и всечестна́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя Бо́же, рожде́йся от Де́вы, и сохрани́в Ро́ждшую Тя́ нетле́нну по́ рождестве́, егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́, беззако́ния и грехи́ моя́ пре́зри, я́ко безгре́шен и ми́лостив Бог, и Человеколю́бец.

Свети́лен:

Кня́зя утаи́вшися студа́, и сего́ в прему́дростнем о́бразе показа́ безу́мна, де́ва су́щи душе́ю и те́лом, была́ еси́ муж ра́зумом и ве́рою, Ма́рфо, преподо́бная, де́вственников добро́та, чернори́зиц украше́ние.

Богородичен: День мне возсия́й разу́мнаго весе́лия, Ты бо еси́ Чи́стая свет, и живо́т су́щих во тьме́: хоте́нию бо мо́щна еси́, и е́же твори́ти и́маши я́ко су́щи всех Влады́чица, изба́ви всех от бед, и всех скорбя́щих от собла́зн лука́ваго.

Молитва

О свята́я преподо́бная Ма́рфо. По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли́, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобной Марфе Тамбовской